Meer spookrijders gezocht

Het is een aparte rechtszaak die vandaag in Rotterdam dient. Het Riagg staat tegenover de gemeente om alsnog 3,5 ton subsidie op te eisen. De zaak gaat echter niet over geld, maar over uw gezin.

Het Riagg Rotterdam weigert al jaren een meldcode te ondertekenen die de ggz-instelling verplicht om vermoedens van mishandeling te melden, ondermeer in de lokale Verwijsindex Risicojongeren. De gemeente Rotterdam is al jaren van het zero tolerance beleid en dat betekent blijkbaar ook dat wie niet meewerkt, dat maar moet voelen. Het Riagg wordt 3,5 ton subsidie onthouden totdat directeur Jos Lamé zijn handtekening zet.

De rechter zal zich hier vandaag over buigen. Juridisch is de zaak niet zo spannend en ook financieel zal het Riagg deze machtsstrijd wel overleven. De symbolische waarde is echter groot.

De hulpverleners van het Riagg begrijpen best dat een goede signalering en informatievoorziening belangrijk zijn in het helpen van kinderen en gezinnen in nood, maar er zijn grenzen. Directeur Lamé: ,,De Riagg verzet zich tegen de toenemende grensvervaging in het overheidsbeleid waarin de zorg ondergeschikt wordt gemaakt aan het veiligheidsbeleid. Zij vindt het belangrijk voor haar klanten dat het wettelijk recht op bescherming persoonsgegevens wordt nageleefd. Verder vindt zij het belangrijk dat er een strikte scheiding is tussen onafhankelijk professioneel handelen en de politieke of publieke opinie van het moment. Zelfs het minste vermoeden dat de inhoud van de diagnostiek op enige manier onder druk zou staan van chantage, door het al of niet toekennen van subsidie, moet voorkomen worden. Hulp aan personen of interventies in gezinnen moeten volstrekt los staan van sturing op grond van partij politieke of individuele politieke belangen.”

Het is prijzenswaardig dat de beroepgroep de hakken in het zand zet. En eerlijk gezegd, het werd ook wel eens tijd. Hulpverleners zijn tamelijk stil geweest toen al deze systemen werden opgetuigd en uitgerold. Ik denk dat veel hulpverleners niet goed beseffen wat voor elektronische monsters ze creëren: neem alle bezwaren van het Elektronisch Patiënten Dossier en doe die voor het Elektronisch Kind Dossier en de Verwijsindex keer tien. Als de Riagg vandaag bij de rechter zijn gelijk haalt, zou dat een stevige morele opsteker zijn.

De burgers, die het meest bij deze strijd te winnen hebben, moet de spookrijders steunen. Hoe? Je kan eens beginnen met het kritisch bevragen van de hulpverleners die je tegenkomt. Vraag bij het consultatiebureau eens het EKD van je kind op (ik garandeer u, daar staan fouten in). Vraag wie er eigenlijk allemaal in uw dossier kunnen kijken. Vraag wat er met die gegevens gebeurt. Vraag eens door over hoe die informatie wordt gewogen, of het consultatiebureau of andere instantie met risicoprofielen werkt, in welk profiel u bent ingedeeld en hoe die tot stand komen, wat de wetenschappelijke basis daarvan is. En maak je misnoegen kenbaar. Je hebt er recht op. Gebruik dat recht ook.

Voor meer informatie: Spookrijders in de zorg.

Reacties zijn uitgeschakeld