Sterke stijging emigratie van mensen geboren buiten Nederland

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Emigratie van mensen geboren buiten Nederland is sterk gestegen en de immigratie is gedaald in het eerste helft van dit jaar. Van mensen geboren in Nederland is nu juist de emigratie iets gedaald. Netto blijft er niets meer over, blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Gisteren is het CBS weer met een update gekomen van de bevolkingsontwikkeling. De eerste helft van dit jaar is nu compleet met voorlopige cijfers.1

Totaal werden er 86.698 baby’s geboren in de eerste 6 maanden (-1.819 t.o.v. van een jaar eerder), overleden er 72.292 (+4.292), immigreerden er 64.957 (-1.597), emigreerden er 64.711 (+6.406), verhuisden er 282.320 (+9.730) mensen tussen gemeenten en ook nog 441.377 (+10.931) binnen een gemeente.

De bevolking nam in een jaar toe met 67.596 personen naar een totaal van 16.740.554 mensen op 1 juli 2012.

Cijfers CBS

Ik ga de migratie ontleden. Let op: de cijfers gaan over geboorteland en gaan dus niet over de tegenstelling allochtoon/autochtoon of over nationaliteit.

Tabel 1 laat het verschil zien met het eerste halfjaar van vorig jaar. Totaal immigreerden er 65.000 mensen en dat is een lichte daling van 1.600 t.o.v. vorig jaar. De emigratie steeg wel fors met 6.400 naar 64.700. Dat betekent dat het migratiesaldo vrijwel nihil is!


Zoomen we in op de details dan zien we dat de immigratie uit de EU wel is gestegen met 1.500, maar de emigratie nog veel harder gestegen met 4.800 naar 21.600. Dat betekent dat het migratiesaldo is gedaald met 42% en we er in het eerste halfjaar 4.600 immigranten bij kregen. Ik in een apart artikel uitvoerig in op de cijfers van MOE-landen (Midden- en Oost-Europese landen).

De immigratie uit niet-westerse landen is gedaald met 11% en de emigratie is gestegen met 9%. Dat betekent dat het saldo is gedaald van 5.100 naar 1.200 (ik heb het vermoeden dat juist bij niet-westers veel mensen zitten waarvan de geboorteplaats nog niet vaststaat. Het saldo kan dus een kleine 1000 hoger liggen voor beide jaren – zie ook voetnoot 1).

De immigratie van alle mensen geboren in het buitenland bedroeg in het eerste halfjaar 53.300 en dat is een daling met 1.200. De emigratie van die groep bedroeg 45.300 en dat is een forse stijging van 18%. Het saldo is dan ook gehalveerd naar 8.100.

Cijfers uitgesplitst naar geboorteland

De immigratie vanuit Afrika is gedaald naar 4,5 duizend (-1.400) en de emigratie is ietsjes gezakt naar 4.000. Het saldo stelt met 500 vrijwel niets voor. De door rechts al zolang voorspelde tsunami blijft dus (nog) uit.

Bij de Polen zien we wel een stijging van de immigratie met 600 naar 8.400. Polen is daarmee het geboorteland waar de meeste immigranten vandaan komen na Nederland. De emigratie steeg met 50% naar 4.800. Het saldo daalde daardoor met 20% naar 3.600.

Bij geboorteland Marokko daalde de immigratie met 11% naar 1.000 en de emigratie bleef gelijk op 700. Dat geeft een migratiesaldo van 300 zielen.

Bij Nederland zie we een daling van de immigratie (dat zijn dus remigranten) met 500 naar 11.600. De emigratie daalde ook naar 19.400. Het saldo -7.800 is vrijwel gelijk aan vorig jaar. Een veel voorkomend misverstand is dat dit autochtonen zijn. Onjuist: ongeveer een derde is allochtoon (2de generatie) bij de emigranten.

Het Antilliaanse saldo is met -400 weer negatief. Dat is altijd zo als de werkloosheid oploopt in ons land dan daalt de immigratie uit de Antillen en stijgt de emigratie.

Bij de Somaliërs zie een scherpe daling van 2/3 bij de immigratie. Dat betekent dat het migratiesaldo nu 0 is (vermoedelijk een paar honderd plus omdat er juist bij Somaliërs veel zijn met geboorteland onbekend).
Turkije tenslotte heeft nog steeds een immigratie van 1.900, maar een gestegen emigratie met 400 ook naar 1.900 en dat betekent dat hun saldo nul is geworden.

Conclusie:

Ik heb al een aantal keren betoogd dat de beste manier om te zorgen dat je minder immigranten krijgt en meer emigranten van mensen geboren in het buitenland is om de economie om zeep te helpen. Het zijn dus slechte cijfers. We willen meer immigratie zien en minder emigratie.

Noot

1) De cijfers over 2012 zijn voorlopig. Waar we rekening mee moeten houden is een groep onbekend bij de voorlopige cijfers. Ik heb geen nog geen definitieve cijfers van 2011 dus ik kan niet vergelijken. In het eerste half jaar van 2012 staan er totaal 1.200 geboekt als onbekend.
Voorts ontbreekt in de CBS tabel Canada. Canada is een westers land en heb je dus nodig om zowel westerse als niet-westerse immigratie te berekenen. De migratie van mensen geboren in Canada is echter niet zo groot: in 2010 914 immigranten en 750 emigranten. Ik heb daarom de immigratie geschat op 900 en de emigratie op 750.

Zie ook:

Hoax van de week van de NOS: meer Nederlanders weg vanwege de crisis.
De ‘Massa-immigratie’ uit Moslimlanden. Update
De migratie uit niet-westerse landen ontleed.

Beeld: Shirley de Jong, cc Photo Flickr

0

Reacties (15)

#1 Sikbock

Slechte cijfers inderdaad. Ikzelf hoop dat onze bevolking krimpt tot 10 miljoen. Dat de kanslozen maar het eerst mogen vertrekken..

 • Volgende discussie
#1.1 A. de Man - Reactie op #1

Als de theorie van Flip klopt, worden we dat dus vanzelf.

#1.2 Sikbock - Reactie op #1.1

De verzorgingsstaat uitkleden helpt ook veel denk ik

#2 A. de Man

“Het Antilliaanse saldo is met -400 weer negatief. Dat is altijd zo als de werkloosheid oploopt in ons land dan daalt de immigratie uit de Antillen en stijgt de emigratie.”

Hoe is eigenlijk de staatkundige hervorming in de statistieken verwerkt. Maw: bij welk staatje wordt iemand die nu op Sint Eustatius (= Nederland) woont en naar Nederland verhuist (of vice versa) gerekend?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Flip van Dyke

De kop ‘Meer buitenlanders vertrekken uit Nederland dan voorheen’ klopt niet.
De cijfers gaan over geboorteland en niet over nationaliteit.
het is dezelfde fout als de NOS gisteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Koloniaal

Verhelderend.

February 2011:

http://nos.nl/artikel/217625-recordaantal-immigranten-in-2010.html

“Bijna 1,5 miljoen mensen zijn in 2010 in Nederland verhuisd. Dat zijn er 33.000 minder dan in het jaar ervoor. Na de sterke daling in 2009 door de economische crisis, is het aantal Nederlanders dat verhuist dus nog verder gedaald. Vooral de provincie Noord-Holland kreeg er door binnenlandse verhuizingen inwoners bij.”

en hierboven:

“verhuisden er 282.320 (+9.730) mensen tussen gemeenten en ook nog 441.377 (+10.931) binnen een gemeente.”

= samen:

723697 x 2 = 1447397 oftewel 1,45 miljoen verhuizingen vs. 1,5 miljoen is 50,000 minder verhuizingen.

Terwijl: De emigratie steeg wel fors met 6.400 naar 64.700.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Koloniaal

Als je meer immigratie wilt Nederlandse remigranten makkelijker te maken om terug te keren?

Vreemd ook dat er een remigrantenregeling is voor vertekkers die allochtoon zijn (ok onder voorwaarden) maar niet voor autochtone Nederlanders. Het verdient volgens mij bekeken te worden of Nederland er bij gebaat zou zijn. 700,000 in het buitenland wonende Nederlanders (waarvan 500,000 stemgerechtigd) aan te spreken. Zet de huizenveilingen desnoods op eBay ofzo :D

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 A. de Man - Reactie op #5

Ik denk dat een groot gedeelte van de in het buitenland wonende Nederlanders nog steeds veel oplevert voor Nederland.

Waarom zou het trouwens moeilijk zijn voor Nederlanders om te remigreren? Of doel je op de Nederlander die “I am 7.000 Baht short to go back home (Holland). Can you help me?” op zijn bedelbordje had staan? Die was dus nep: http://www.youtube.com/watch?v=68qeExiAMY8

 • Volgende reactie op #5
#5.2 Flip van Dyke - Reactie op #5

Omdat het primair bedoeld is voor mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit en voor zij met een dubbele nationaliteit (en die laatste moet je dus opgeven).
Sec Nederlanders kunnen altijd terugkomen en dat is dus niet de bedoeling.
Tweede generatie allochtonen komen ook niet in aanmerking.

Het is alleen voor oudere langdurige werklozen en het bedrag is minder dan de bijstand in Nederland. Nederland heeft er dus voordeel aan.
De regeling is niet erg populair want er worden slechts 11.000 periodieke uitkeringen verstrekt.

Dit soort dingetjes zullen wel niet vertelt worden op de sites waar jij je informatie vandaan haalt.

 • Vorige reactie op #5
#6 Koloniaal

http://www.emigrerenforum.nl/showthread.php?s=ce2e546cf751feb0a564d73e421e760e&t=66931

“In NL is het nóg duurder…waar kan ik gaan wonen (geen inkomen!!!), kan ik wennen aan de drukte, het meestal sombere weer? Hier hebben we ruimte, uitzicht, de kinderen en honden lopen gewoon midden op straat. Maar ja, we zijn arm als de raven. Ik kan nergens heen, de benzine is te duur, de afstanden groot. Dus ons sociale leven is behoorlijk verpieterd.
Het ene moment denk ik: heerlijk, terug naar NL, oud en vertrouwd, vrienden, familie, school dichtbij. Maar dan: brrr, druk, aggressief, angst voor terrorisme. Het is niet meer zoal in mijn jeugd. Een rijtjeshuis, kan ik daar nog aan wennen? Alles beter dan deze zware lasten…?
Kom ik wel aan een huis? Krijg ik een uitkering?
Als we geen geldproblemen hadden gehad, zou ik er niet over denken om terug te gaan. Maar nu heb ik zo´n behoefte aan veiligheid (eigen taal, gewoontes, eten, cultuur etc.).
Dag in dag uit loop ik te piekeren…wat zal ik doen? Ik weet het echt niet. Bij elk voordeel bedenk ik ook weer een nadeel. Als we terug zouden gaan, zal het definitief zijn. Ik sleep de kinderen niet opnieuw mee naar een ander land…..daarom is het ook meteen zo´n moeilijke beslissing.
*zucht*”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Flip van Dyke

Ik heb een vervolgartikel geplaatst op mijn site met de laatste definitieve cijfers en voor het eerst nu ook een analyse van de leeftijd van de immi- en emigranten naar de verschillende geboortelandgroepen:

http://www.flipvandyke.nl/2012/08/hoe-oud-zijn-migranten-tevens-de-nieuwste-migratiecijfers

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 Prediker - Reactie op #7

Okee, maar wat betekent dat nu voor het ’tsunami-van-niet-westerse-allochtonen’-debat?

#7.2 Flip van Dyke - Reactie op #7.1

Al negen jaar is het migrataiesaldo beneden de 25.000. En dat is nog naar geboorteland. Er vertrekken ook -in verhouding- veel meer 2e generatie NWA.
Die 25.000 is trouwens het aantal waar Nyfer mee rekent.

#7.3 Prediker - Reactie op #7.2

Even concreet: er gaan meer jonge allochtonen weg dan er binnenkomen? (Had je daar trouwens niet al eens een stukje over gedaan?) En betekent dat juist niet dat de succesvolle, goed opgeleide jongeren wegtrekken en de niet-opgeleide jongeren hierheen komen?

#7.4 Flip van Dyke - Reactie op #7.3

Ik ben altijd heel concreet.
Er gaan natuurlijk meer (jonge) 2e generatie allochtonen weg dan dat er weer terugkomen.
Er gaan natuurlijk niet meer jonge 1ste generatie allochtonen weg dan dat er binnnenkommen.

Het laatste is niet juist (voorzover de onderzoeken tot nu toe laten zien).
De emigratie van mensen die direct voor hun emigratie een uitkering hadden is hoger dan die van mensen die werk hadden.
Bovendien gaan er in verhouding meer laag opgeleiden weg.