Maleisische onverschilligheid

Nederland zou een harde kille samenleving zijn. Als je hier iets op straat overkomt loopt iedereen door. Nee dan die arme zuidelijke landen, daar helpt iedereen elkaar! Dat hoor je sommige pessimisten wel eens zeggen. Mijn persoonlijke ervaringen zijn eigenlijk omgekeerd. In Nederland zie ik bij ongelukken altijd een enorme behulpzaamheid van omstanders. Terwijl ikzelf ooit op een busstation in Chili in elkaar zakte met een voedselvergiftiging en aan mijn lot werd overgelaten “rare kotsende gringo..” dachten ze en liepen door (de schatten).

Maar dan Maleisi

  1. 2

    Volgens mij is er bij een drukke weg waar voertuigen voorbij razen geen sprake van een bystander effect? En bij de tweede case doorbrak een helper juist het bystander effect door mensen direct aan te spreken om hulp.

  2. 7

    In november werd ik door een Golfje GTI van de weg af geholpen. Toen we stilstonden prikte een lantaarnpaal ter hoogte van de vooras uit onze motorkap. De Golf-rijder reed door, maar er stopten direct verschillende getuigen. Uiteindelijk bleef ik zelfs maar buiten de auto staan wachten op de auto ambulance: zodra ik in de auto kroop om te schuilen voor de striemende regen stopten er weer passanten, in de veronderstelling dat het ongeluk net was gebeurd en we niet uit het wrak konden komen.

    Die ervaring stemde me beslist milder over onze samenleving.