1. 2

    @Agricola Dat wordt ook door sommigen beweerd, en weer ontkend door anderen.

    Ik geloof wel dat er toen iets als loodvergiftiging is opgetreden. Maar het is niet genoeg om de val van het RR te verklaren.

  2. 3

    Toch wel interessant dit! Mooi om te zien hoe een milieumaatregel toch onverwacht positieve gevolgen kan hebben op heel andere terreinen.