1. 11

    @3 Ik denk dat de right-hand driver een left-hand traffic car bestuurde en in de war is geraakt van de optisch aan zijn rechterzijde naar rechts maar in werkelijkheid naar links wijzende linker arm van zijn right-wing bijrijder.

    “LHT countries use RHD vehicles, and RHT countries use LHD vehicles. Confusion can arise from the misuse of LHD and RHD to indicate the side of the road along which vehicles are driven”