Liever een grote auto dan een schone

ANALYSE - Automotoren worden zuiniger en schoner, waardoor ze minder CO2 uitstoten. Maar dit effect wordt tenietgedaan doordat auto’s steeds zwaarder worden.

Het had zo mooi kunnen zijn. De afgelopen tien jaar zijn auto’s veel efficiënter en zuiniger geworden.  Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft onlangs becijferd dat de uitstoot van CO2 van personenauto’s tussen 2000 en 2011 bijna 10 procent is verminderd. Een flinke prestatie.

Personenauto’s zijn in grote mate verantwoordelijk voor de emissies van CO2 in het wegverkeer; ze nemen 62 procent voor hun rekening (2011). Wegverkeer als geheel is verantwoordelijk voor een vijfde van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Een daling van tien procent is dus een goed begin. Een nieuwe auto die in 2010 van de band rolde was twintig procent zuiniger dan een nieuwe auto in 2000.

Maar deze positieve effecten worden grotendeels teniet gedaan doordat we in steeds zwaardere auto’s gaan rijden.

Door het toegenomen gewicht neemt de uitstoot weer toe met 9 procent door het gewicht van de auto. Ook het gebruik van de airco zorgt voor een toename van 2 procent.

Auto’s zijn de afgelopen twaalf jaar namelijk gemiddeld 150 kilo zwaarder geworden, 1150 in plaats van 1000 kilo. ‘Auto’s zijn vooral zwaarder geworden door veiligheidsvoorzieningen. Het effect van een efficiëntere motor wordt daardoor kleiner,’ laat een woordvoerder van het Kennisinstituut voor Mobiliteit weten. Het gewicht van de airco blijkt geen grote invloed te hebben op de gewichtstoename.

gewichtsklassen autos

Bovenstaande grafiek laat de verdeling van auto’s in gewichtsklassen zien. Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar.

De stijging van het gewicht van de wagens is overigens een tijdelijke ontwikkeling, zo schrijft het instituut in de jaarlijkse ‘Mobiliteitsmonitor’. ‘We zijn door de loop der jaren grotere auto’s gaan kopen, maar door fiscale stimulering is het gemiddelde gewicht de laatste jaren gedaald,’ aldus de woordvoerder. Niet alleen zijn we weer lichtere, grote bakken gaan kopen, ook de kleine autootjes zijn weer in trek.

Over de effecten van het harder rijden zijn nog geen harde cijfers bekend. Wel meldt het kennisinstituut dat de relatie tussen CO2-uitstoot en rijsnelheid ‘komvormig’ is: bij hoge en lage snelheden is de emissie hoger dan bij een snelheid ertussenin. Ook veelvuldig afremmen en optrekken vergroot de uitstoot.

  1. 3

    – “De afgelopen tien jaar zijn auto’s veel efficiënter en zuiniger geworden” Daarvoor niet? http://www.withouthotair.com meldt dat de huidige auto niet zuiniger is dan de T-Ford van 100 jaar geleden
    – “Ook veelvuldig afremmen en optrekken vergroot de uitstoot”
    Opslag van remenenergie door de e-auto en hybride is dan ook het belangrijkste voordeel van deze modellen vooral bij gebruik in stedelijke omgeving.
    De EU kent de verplichting voor een gemiddelde CO2 uitstoot in de komende jaren en kan zo zorgen voor zuiniger auto’s. Vooralsnog is dit veel effektiever dan de weinige e-auto’s of de mode met groen gas en de bijbehorende subsidie.