Leve de politiek!

Nederland gaat een trainingsmissie naar Kunduz sturen. Dat weet je inmiddels wel. Het is nu tijd om even complimenten maak aan de Nederlandse politiek hoe dit is gegaan.

Er is fel gedebatteerd, er zijn experts gehoord, er zijn compromissen gesloten, er is overleg geweest met de achterban en er is nagedacht. Dit allemaal over een onderwerp dat er toe doet, niet over een mediahypeje op basis van één krantenbericht. Zo moet een parlementaire democratie werken.

Goed, er is één partij die zichzelf hier buiten heeft geplaatst en er een klucht van maakte, maar dat dat ze zouden doen wisten we ook al.

 1. 2

  Het mooiste aan het hele verhaal vond ik het pleidooi van Wilders om duizenden kansloze islamieten naar ons land toe te halen, in de hoop, dat ze na hun politietraining weer terug gaan naar Afghanistan.

 2. 3

  Zo moet een parlementaire democratie werken

  Mooi toch, zo’n minderheidsregering.

  En @1, dat gaat volgens mij best meevallen. Misschien wat verloop naar Thieme’s partij en naar de duikers van de PvdA maar GL’ers die overstappen naar de SP of PVV? Lijkt me onwaarschijnlijk.

 3. 4

  @1: Dan heeft de Tweede Kamerfractie van die partij zich louter laden leiden door de inhoud en niet door eventuele electorale belangen. Dat staat ze goed. Veel minder goed staat het de kiezer die voor provinciale verkiezingen zijn keuze laat bepalen door een internationaal thema.

  @3:

  Mooi toch, zo’n minderheidsregering.

  Dat blijkt inderdaad nu een positief iets. Misschien toch maar eens over gaan naar een echt duaal stelsel, met een apart gekozen regering/minister-president en parlement?

 4. 5

  @3: Je richt je tot één.

  @4: Inhoudelijk gezien geloven ze in sprookjes. Het valt me een beetje tegen dat GC hier doet alsof de neus bloedt terwijl GL hier gewoon totaal de mist in gaat. Daarnaast weet jij ook dat de PS-verkiezingen om meer dan de provincie gaan.

 5. 6

  @5:

  Inhoudelijk gezien geloven ze in sprookjes.

  Dat is jouw kwalificatie. Je kan niet zeggen dat de fractie zich niet goed heeft laten informeren of dat er expertise ontbreekt.

  dat GC hier doet

  Alle blogs worden op persoonlijke titel geschreven.

  Daarnaast weet jij ook dat de PS-verkiezingen om meer dan de provincie gaan.

  Ze zouden vooral over de provincie moeten gaan. Dat de kiezer er anders over denkt (of eigenlijk vooral: niet over denkt) is nog tot daaraan toe, maar politieke partijen zouden echt geen internationaal politieke besluiten af moeten laten hangen van eventueel effect op de uitslag bij de provinciale verkiezingen.

 6. 8

  @6: Als we de berichtgeving mogen geloven, dan schoffeert de fractie niet alleen de kiezer, maar ook zijn eigen partijraad en midden-oosten specialisten. Regenten met bloed aan hun handen, behalve Ieneke dan. Liberalen maken meer kapot dan je lief is.

 7. 9

  Leve de politiek? Inderdaad politiek in optima forma, en de reden om er een spuughekel aan te houden. Gemarchandeer. Barst met de politiek. “Overleg met de achterban”? Allemaal windowdressing. Wat een sentimentele voorstelling zeg. Sap wilde al vanaf het begin. Typisch linkse truucjes: iedereen laten meepraten in en kringgesprek, allemaal inspreken en dan zijig toch maar iets anders doen, met de macht mee, in de hoop er ooit bij te horen. Maar die doen dat niet want die zien nu ook weer hoe goedgelovig linkse mensen toch zijn. Die kun je de macht over een land nooit toevertrouwen, want ze verkopen het aan de eerste de beste oplichter die zegt: “Ik beloof het plechtig”. Iedere realist en deskundige weerspreekt zo’n beetje wat Sap zich door een VVD-er laat voorspiegelen. (Spiegelen is een slecht anagram van liegen en spelen.)

 8. 11

  @10: Dat ontslaat je niet van luisteren naar je directe achterban. Dat de kiezer ertegen is mag je naast je neerleggen, maar toch niet dat van je actieve leden?

 9. 13

  @10 Er staat wel meer in het GL verkiezingsprogramma waarmee ik als 10 jaar actief lid het radicaal oneens ben. Als ik op basis van de verkiezingsprogramma’s van partijen elke partij ga afserveren die standpunten heeft waarmee ik het niet eens ben, ben ik snel klaar en stem ik nooit meer of moet ik mijn eigen tegenpartij gaan oprichten.

  Itt Martijn vond ik het debat een farce, omdat het totaal losgezongen is en was van de Afghaanse en Nederlandse (minimaal 75% van kiezers en actieve partijleden van vrijwel elke partij is – vaak fel – tegen) realiteit. De enige reden dat we meedoen is om in internationaal opzicht (lees: VS) te blijven meetellen. De rest is een naïef, misplaatst, zelfs gevaarlijk soort ‘idealisme’, hooguit leuk als window dressing.

  Sap oogde als een verliefde bakvis, die de overspelige charmeur Rutte op zijn blauwe ogen geloofde. Ik denk dat dit GL veel leden gaat kosten, vooral onder de achterban van het eerste uur, zeker hier in Groningen. Het GL-congres van 5 feb zal hopelijk massaal gaan muiten en zo Sap nog terugfluiten, maar wat mij betreft mag ze meteen wel ophoepelen.

 10. 14

  @13:

  De rest is een naïef, misplaatst, zelfs gevaarlijk soort ‘idealisme’, hooguit leuk als window dressing.

  Dat soort cynisme kan ik echt helemaal niets mee. Nederland is een van de landen die daar een oorlog is begonnen; dat schept morele verplichtingen. De vraag is hoe die in te vullen. De Tweede Kamer heeft zich uitgebreid laten voorlichten en er is nu een meerderheid gekomen voor een bepaald plan. Misschien niet een goed plan – zelf had ik graag gezien dat Nederland volledig militair betrokken zou blijven – maar als je dat vindt, draag dan een alternatief aan.

 11. 15

  @14: Dat jij oorlogszuchtig bent betekent niet dat GroenLinks dat hoeft te zijn. Oorlogen scheppen doden, geen moerele verplichtingen. Die zijn voor hypocrieten die denken dat zij met dood en verderf verlichting brengen.

 12. 16

  @14 Ik ben het met Ger eens, overigens. Window dressing is ook mijn indruk.. Ik vind het eerlijk gezegd een grotere morele plicht om er weg te gaan. Zolang Nederland maar moet doen wat de VS willen en daar geen invloed op heeft, ben je afhankelijk van hun succes of falen. En als hun aanwezigheid inmiddels niets meer met de aanval op dat land te maken, mag je als partner toch ook wel zelf een strategische keuze maken? En als jij zelfs militair actief wilt zijn, dan valt er met jou toch niet over te praten over alternatieven? Die zullen er heus wel zijn, maar die wijs je toch af. Ik ben overigens van mening, dat mensen die een oorlog willen voeren, zelf mee moeten vechten. Oorlog is niet iets om glimlachend interviews over te geven en slijmerige dialogen in de Tweede Kamer over te houden, of achter een pc stoere taal uit te slaan. Er gaan mensen dood, ze worden gruwelijk verminkt en andere levens worden kapot gemaakt, door wat die kamerleden afspreken. Laat ze dan ook zelf meedoen, dan lijden ze mee met wat ze veroorzaakt hebben.

 13. 17

  @14 Ik kan helemaal niets met jouw logica dat als je een keer een oorlog bent begonnen (dat zijn trouwens niet wij als Nederland, maar de Amerikanen) je er mee moet door gaat tot het bittere einde. Uitzichtloze uitputtingsoorlogen a la Vietnam dienen koste wat het kost voorkomen te worden.

  Voor een stukje historisch context hier een lang achtergrondartikel dat ik begin 2006 schreef, aan de vooravond van de missie naar Uruzgan.

  Hoe geloofwaardig is de claim van dit kabinet dat Nederlandse militairen in Taliban-bolwerk Uruzgan aan wederopbouw gaan doen? En dus niet een verlengstuk worden van de gehate Amerikaanse legermacht die de ‘war on terror’ in Afghanistan heeft doen verzanden in een niet te winnen ‘war through terror’?

  Als de historische feiten enige lessen kunnen verschaffen, dan ziet het er somber uit. Tot nu toe heeft de westerse bemoeienis met Afghanistan weinig positiefs opgeleverd. De geschiedenis leert bovendien dat enige nederigheid op zijn plaats is ten aanzien van hoogdravende claims van de westerse mogendheden dat men het zo goed met de Afghanen voorheeft. Vooral Britten en Amerikanen hebben bijzonder weinig recht van spreken. Ook de waarschuwing dat Afghanistan van oudsher de reputatie heeft het ‘kerkhof van de grootmachten’ te zijn, lijkt vooralsnog aan dovemansoren gericht.

  Rest hier: http://speervanger.web-log.nl/mijn_weblog/2006/01/het-leed-van-af.html

 14. 18

  @16:

  Ik vind het eerlijk gezegd een grotere morele plicht om er weg te gaan.

  En dan? Wat heeft je voorkeur: de krijgsheren, de Taliban of een combinatie van beiden?

  En als jij zelfs militair actief wilt zijn, dan valt er met jou toch niet over te praten over alternatieven?

  Er valt altijd te praten over alternatieven; uiteindelijk telt alleen het beste resultaat voor de mensen in Afghanistan.

  Ik ben overigens van mening, dat mensen die een oorlog willen voeren

  Er zijn maar weinig mensen die oorlog willen voeren en ik ben er zeker niet één van. Soms is het helaas nodig.

  Er gaan mensen dood, ze worden gruwelijk verminkt en andere levens worden kapot gemaakt, door wat die kamerleden afspreken.

  Ze willen dat juist stoppen, of in ieder geval verminderen.

  @17:

  dat zijn trouwens niet wij als Nederland, maar de Amerikanen

  De NAVO, dus ook Nederland. Volkomen terecht overigens.

  Uitzichtloze uitputtingsoorlogen a la Vietnam dienen koste wat het kost voorkomen te worden.

  Zeker. Daarom moet het ook niet zo worden aangepakt worden als daar, want dan wordt er verloren, met alle gevolgen van dien. Vietnam is immer nog steeds een mensenrechtenschendende dictatuur.

 15. 20

  @18 “Er zijn maar weinig mensen die oorlog willen voeren en ik ben er zeker niet één van. Soms is het helaas nodig.” Maar nu wil je wel oorlog voeren, want dat is het woord voor “militair betrokken blijven”. Waarom die eufemismen? Schaam je je ervoor? Zo praten mensen die oorlog gaan voeren nou altijd. Alsof het een noodlot is dat hen overkomt, verdwijnt iedere rationele overweging. En rationaliteit en historisch besef zijn ook zeker verdwenen bij de voorstanders van militair ingrijpen in Afghanistan. GroenLinks heeft zich moedwillig knollen laten verkopen, en jij bent ook nog tevreden met die knollen.

 16. 21

  Rationeel en historisch besef. Het zou ertoe kunnen leiden dat je op z’n minst inziet dat mensen oprecht en beredeneerd van mening kunnen zijn dat deelname aan een stabilisering en wederopbouw van Afhanistan geen slechte en een juiste beslissing is. Ik stoor me aan de verwijten hier richting GL. Je kan tegen zijn, maar het gaat te ver om te doen alsof zij zich in de luren hebben laten leggen, of dat zij uitsluitend een strategische zet hebben gedaan. De fractie heeft haar nek uitgestoken met deze beslissing en dat is eerder moedig dan wat anders.

 17. 22

  Dus als ik het goed begrepen heb is – al dan niet met de wijsheid van achteraf – het overgrote deel van de kiezers en de leden van GroenLinks het oneens met een passage uit het verkiezingsprogramma. Ga dat dan als de donder repareren, maar verwijt de fractie(voorzitter) niet dat ze het verkiezingsprogramma probeert uit te voeren.

 18. 23

  Persoonlijk ben ik tegen elke Nederlandse bemoeienis in Afghanistan geweest en ben dat nu nog.
  Als iemand denkt dat “wij” (en de andere “brothers in arms”) wel moeten ingrijpen in een conflict waarvan (vraag het de sovjets) bij voorbaat vast staat dat het doel niet bereikt wordt, is dat zijn of haar goed recht.
  Maar houdt op met die flauwekul over “politietrainingen”.
  De op te leiden jongens mag dan misschien redelijk ongeletterd zijn, het Nederlandse publiek is dat maar voor een paar procent en wenst niet openlijk belazerd te worden door een groot deel van de volksvertegenwoordiging.

  De taliban is o.a. in staat om militairen in hun pantservoertuigen naar de eeuwige jachtvelden te helpen.
  De enige manier voor de (slecht bewapende) “politie” om op die plattelandsposten te overleven is:
  Niet op hun post blijven zitten wachten tot de taliban ze komt opblazen, maar indien ook maar even mogelijk zelf in een hinderlaag gaan liggen en ze af te knallen.
  Men kan toch niet van de op leiden “agenten” eisen dat ze extreem suïcidaal van aanleg moeten zijn ;-)
  Kort gezegd: Mevrouw Sap en en andere “War-Whisperers”, stemmen gewoon in met een militaire trainingsmissie.
  De meerderheid van de Nederlandse bevolking is er tegen, maar Kamerleden mogen, als ze eenmaal in het pluche zitten, dat volledig negeren.

 19. 25

  @10: “De politieopleidingsmissie stond in het verkiezingsprogramma.”

  Stond deze missie in het GL-programma? Bij mijn weten stond er alleen dat Nederland meer politietrainers zou leveren aan EUPOL, niet dat ze 500 militairen zouden sturen.