Leren door te doen

Foto: Foto (cropped) door Julian Partridge (cc)

Sinds 2004 doet het ROA onderzoek naar levenslang leren; om de drie jaar wordt het onderzoek uitgevoerd. In 2013 was het Ministerie van SZW opdrachtgever voor dit onderzoek. In 2014 verscheen het rapport Werken en leren in Nederland. Ik kwam een kort berichtje tegen over dit onderzoek in een recent nummer van Economisch Statistische Berichten. Dat wordt vooral gelezen door economen, maar er is eigenlijk altijd aandacht voor onderwijs in dit blad.

Uit de peiling in 2013 van ROA Levenslang Leren Enquête blijkt dat 53 procent van de werkenden in de twee jaar daarvoor een cursus of training heeft gevolgd. Gemiddeld genomen zijn zij per cursus 21 uur bezig. Naast het volgen van cursussen is leren door te doen, oftwel informeel leren tijdens het werk, belangrijk voor het verder ontwikkelen van iemands kennis en vaardigheden.

In 2013 geven werkenden aan 35 procent van hun werktijd te besteden aan werkzaamheden waarvan zij leren. Dat is aanzienlijk meer dan in de jaren daarvoor. Van de totale tijd die werkenden aan leeractiviteiten besteden, heeft veruit het grootste deel (96 procent) betrekking op het informeel leren tijdens het werk. Slechts 4 procent heeft betrekking op het volgen van cursussen en trainingen.

figuur17-MateWaarinMenLeertVanActiviteit

De figuur laat voor een negental taken zien de mate waarin men daarvan leert. Werkenden leren het meest van nieuwe en uitdagende werkzaamheden, en het minst van alledaagse routinewerkzaamheden. Tussen de verschillende leeftijdgroepen zijn er weinig verschillen. Vooral de jongste werkenden leren veel van de samenwerking met meer ervaren collega’s. 45-plussers leren relatief minder van werkzaamheden die ze niet eerder hebben gedaan.

Geen schokkende resultaten, behalve dan dat het informele leren (onder invloed van de crisis?) aan belang heeft gewonnen ten opzichte van het formele leren. En het toont aan dat taakroulatie en uitdagende of nieuwe werkzaamheden noodzakelijk zijn voor een goed leerklimaat. Dat is ook relevant voor nascholing van docenten.

Originele publicatie

Dit stuk verscheen eerder op Onderwijs in Grafieken

Reacties (1)

#1 Toko senang

Leren on the job is veel effectiever dan een dag in een zaaltje doorbrengen en naar huis gaan, en daarna business as usual.

Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.

Ik ben daarom blij dat meer mensen op het werk leren. Goed nieuws dus, brengt de crisis toch nog wat positiefs