KSTn | Terrorist trainen strafbaar

Logo kamerstukken van de dagDeze week is een stemming over een pakket aanpassingen van het wetboek op het strafrecht uitgesteld. Deze stemming had nogal wat belangstelling omdat er ook gesleuteld wordt aan het strafbaar stellen van beledigingen van groepen gelovigen. Zeker nu Wilders met dit punt in de belangstelling staat, maakt dat de tongen los. Bijzonder is ook te lezen in het wetsvoorstel dat iemand in de toekomst om die reden ook zijn of haar baan kan verliezen. Zou een eventuele straf voor Wilders in de toekomst dan ook betekenen dat hij geen parlementariër meer mag zijn?

Maar een ander stuk wetstekst vond ik veel relevanter. Het gaat om een nieuw artikel met nummer 134a. Ik geef u even de volledige tekst:
Hij die zich of een ander opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft of tracht te verschaffen tot het plegen van een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf, dan wel zich kennis of vaardigheden daartoe verwerft of een ander bijbrengt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Deze tekst is zo ruim opgezet dat mijn nekharen direct overeind gaan staan. Is het straks strafbaar om een chemieboek uit te lenen aan iemand waarvan je zou kunnen verwachten dat hij ooit wel eens zijn boosheid op de maatschappij zou kunnen omzetten in een aanslag? Is het strafbaar om iemand honkballes te geven omdat hij later dan beter bommen kan gooien?
Begin ik nou paranoïde te worden of is dit gewoon een artikel dat verschrikkelijk misbruikt kan worden door een overheid?
Let op, alles wat valt onder “staatsgevaarlijk” is terrorisme. Zo zou nu extreme literatuur over het vrije-markt-denken makkelijk in die categorie kunnen vallen. U bent gewaarschuwd.

Waarom gooien ze trouwens zoveel verschillende wijzigingen in één voorstel? Daar kan je toch nooit fatsoenlijk over stemmen?
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

 1. 3

  Het amendement van de Wit is van groot belang: degene die informatie verschaft moet daarbij het doel van terrorisme hebben.
  De vervolg vraag is wat voldoende is om deze opzet aan te tonen. Ik neem aan (maar ben juridisch niet onderlegd) dat voor `opzet’ zodanige criteria gelden dat een algemene religieuse achtergrond e.d. niet voldoende zijn, maar dat de opzet specifiek voor een bepaalde informatieverschaffing aangetoond moet worden. Dat lijkt mij nog niet heel gemakkelijk.

 2. 4

  Begin ik nou paranoïde te worden of is dit gewoon een artikel dat verschrikkelijk misbruikt kan worden door een overheid?

  Dit is een wetsartikel dat verschrikkelijk misbruikt kan en zal worden door de overheid. Net als al die andere wetsartikelen die aanvankelijk een heel beperkte toepassing hebben, maar geleidelijk steeds breder worden ingezet. Zoals het de overheid uitkomt.

 3. 6

  In deze vorm?

  Door een copy van bijvoorbeeld het welbekende anarchist cookbook op je pc, webruimte of server te delen voldoe je al aan het bestanddeel. Gaat daarnaast ook leuk worden voor het aannamebeleid van (technische) universiteiten, hogescholen en vlieginstructeurs.

  Juridisch ook interessant gezien er zoiets als ‘voorwaardelijke opzet’ is.