KSTn – Kwaliteit of afkomst?

Logo kamerstukken van de dagIn de Europese Raad van 14 december jl. werd naast het tekenen van het nieuwe whatever-verdrag ook nog gesproken over een lange termijn studiegroep. En daar liet NL bij monde van onze JP zich toch weer lekker provinciaals kennen:
Onder meer de Minister-President benadrukte dat in de voordrachten de regionale balans moet worden gerespecteerd. Voorts benadrukte de Minister-President dat de groep een diverse samenstelling moet hebben.
Terwijl het officieel als volgt beschreven werd:
…and will include no more than 9 members selected from across the Union on the basis of merit.

Alsof je gaat lopen mekkeren dat de SER wel heel weinig mensen uit noord Nederland onder de leden heeft. Pfffff.

En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Overigens ben ik van mening dat de Tweede Kamer altijd hoofdelijk moet stemmen en dat alle stemmeningen direct online beschikbaar moeten zijn.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

 1. 4

  Overigens ben ik van mening dat de Tweede Kamer altijd hoofdelijk moet stemmen en dat alle stemmeningen direct online beschikbaar moeten zijn

  Ik zag net hoe er in Iowa werd gestemd. Dat moeten ze hier ook doen en dan live op televisie.
  Wie voor is gaat in de ene hoek van de Kamer staan, wie tegen is in de andere hoek. Komt er eindelijk wat beweging in de 2e kamer.

 2. 5

  @emile: Heb je wel eens geprobeerd om uit te vinden hoe de partij waarop jij gestemd hebt, gestemd heeft op een bepaalde motie?
  Waarschijnlijk niet, want dan zou je weten dat het zo goed als onmogelijk is dat te achterhalen.
  En hoe weet je dan of “jouw” partij doet waarvoor jij ze gekozen hebt?
  Stap 1 is dus überhaupt alle stemmingen elektronisch toegankelijk te krijgen.

  Vervolgens even over de “fractiediscipline”. Er wordt inderdaad in 99% van de gevallen per fractie gestemd. Alle stemmen van de fractie tellen dan mee. In principe betekent dat ook dat dan alle fractieleden op dat moment aanwezig dezelfde stem hebben uitgebracht.
  Omdat sommige fractieleden hier wat moeite mee hebben, lopen ze even vlak voor een stemming de zaal uit. De fractie stemt nog steeds voor/tegen maar het betreffende lid kan later zeggen dat hij/zij niet expliciet voor/tegen gestemd heeft omdat hij/zij niet aanwezig was. Schoon geweten.

  Maar kiezersbedrog.
  Vandaar het “overigens ben ik van mening”. Die ga ik nog een tijdje voeren.

 3. 6

  @ steeph

  Kan je misschien van de week een keer aandacht geven aan de ontwikkelingen bij de amsterdamse rekenkamer?

  Ik vind het namelijk een van de meest schokkende dingen die de afgelopen tijd gebeurt is.

 4. 9

  @ Steeph, ik kreeg ook de indruk dat er ten onrechte belang is gehecht aan de latere BINGG rapportage. Terwijl die rapportage inhoudelijk erg veel te wensen over laat.

  En inderdaad, dat de voorzitter opstapt vind ik een héél fors signaal.

 5. 10

  @ Plofkip: de Fractievoorzitter van de PvdA in Amsterdam Zuidoost werkt zelf bij de VNG.. In dat licht kun je je afvragen of het “contra rapport” dat door de fractie werd aangevraagd bij het BING (ook onderdeel van de VNG) daardoor niet “gekleurd” is

 6. 11

  @plofkip: Ik heb inmiddels alle stukken. Maar het vraagt even een zorgvuldige analyse en bewoording. Om toch vooral niet dezelfde fouten te maken als betrokken partijen. Kost me nog even wat tijd.

  Aanvullende linkjes (sites van betrokkenen bv) of niet online gepubliceerde documenten zijn altijd handig.

 7. 12

  @5: Ik vind het wel behoorlijke volksverlakkerij als de stemmen van kamerleden die afwezig zijn toch meegeteld worden (ik begrijp dat uit je post). Wat dat betreft mogen ze in de 2e kamer ook wel met persoonlijke stemkastjes gaan werken (en dan heel kinderachtig persoonlijk komen afhalen bij de stemkastjes-ambtenaar en je mag de kamer pas uit als je hem ook weer persoonlijk hebt ingeleverd).

 8. 13

  via politix.nl volg ik wel het stemgedrag bij wetsvoorstellen. Die vind ik belangrijker dan moties. Die laatsten zijn te vaak meer om publiciteit te genereren.

 9. 14

  @Emile: Dat is al een hele stap. Maar realiseer je wel dat politix.nl een site is die door een aparte stichting in het leven wordt gehouden waar mensen middels het stug doorploegen van pdf-bestanden en de site van de Tweede Kamer deze informatie samenstellen?
  En dat ook zij niet kunnen zien welke individuele kamerleden wel of niet gestemd hebben.

 10. 15

  Ja. Die informatie kan (altijd) beter en vollediger.Het zou ook goed zijn als op de begroting van de TK een mogelijkheid werd gezvonden de stichting financieel te steunen en goed van de noodzakelijke info te voorzien. Of de volledige fractie aanwezig is acht ik de verantwoordelijkheid van de voorzitter. In de praktijk worden daarvoor vaak oplossingen gevonden. Zo blijft er wel eens een coalitielid op de gang als een oppposietielid niet aanwezig kan zijn of andersom. Kamerleden hebben soms nuttige bijeenkomsten ‘in het veld’. Zolang ze niet wegblijven om ‘fondsen te werven’ vind ik het goed.
  Het zou gemeentebesturen overigens sieren als zij de stichting politix ook inschakelden om het stemgedrag in kaart te brengen.

 11. 16

  @Emile: Die stichting zou helemaal niet hoeven te bestaan of geld nodig hebben als het gewoon goed opgezet was.

  En ja, natuurlijk zijn kamerleden soms afwezig met reden. Maar dat doet geen afbreuk aan de basisvraag dat je moet kunnen zien wie er daadwerkelijk gestemd heeft. Misschien valt het dan wel heel erg op dat bepaalde kamerleden bij heel veel stemmingen verstek laten gaan. Dat is dan ook weer niet de bedoeling. Ik wil dat als burger en kiezer zelf makkelijk kunnen zien.
  En wat is het bezwaar tegen fatsoenlijke registratie? Een eenvoudig elektronisch stemsysteem kennen de meeste parlementen al (behalve NL). De stemming kunnen direct beschikbaar zijn.