KSTn | Kilometerprijs en privacy

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo kamerstukken van de dagEven een korte KSTn tussendoor voor het volledig houden van ons privacydossier. U heeft vast wel de berichten vernomen over de mooie plannen van minister Eurlings voor het invoeren van de Wet Kilometerprijs. U zult dan ook wel vernomen hebben dat daar een kastje in uw auto voor nodig gaat zijn. En dat dit kastje uw reisgedrag op basis van GPS gegevens nauwkeurig vast gaat leggen. En dat u zich geen zorgen hoeft te maken over uw privacy omdat alleen de “relevante en geaggregeerde” gegevens doorgegeven worden naar de bevoegde instanties.

Dream on. Met dank (ja, dit keer expliciet) aan de wakkere Telegraaf (via) blijkt dat er uiteraard een uitzondering is. Nu is dat niet zo verwonderlijk, want die zit eigenlijk al in bestaande wetgeving. Maar het kan geen kwaad het betreffende stukje “toelichting” even expliciet hier te tonen.

De persoonsgegevens mogen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De Wbp geeft in artikel 9 aan met welke aspecten de verantwoordelijke rekening moet houden bij de beoordeling of een verwerking al dan niet verenigbaar is. Die belangenafweging blijft buiten toepassing als het gaat om bijvoorbeeld de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten of om de veiligheid van de Staat. In die gevallen mogen de gegevens worden gebruikt.

Oh, en de gegevens blijven 5 jaar bewaard. En let vooral op het woordje “voorkoming”. Dat is een vrije vertaling voor het maar vast gaan volgen van iedereen waar een verdenking op rust. Net zoals bij die duizende telefoontaps.

Dan maar geen autorijden? Heeft geen zin als u voor het openbaar vervoer kiest. Ook daar is er steeds minder mogelijk om anoniem te reizen.

En mocht u nog enige illusie hebben dat het allemaal incidenteel is, lees dat dit stukje even uit het net aangeboden rapport parlementaire werkgroep verwevenheid onderwereld/bovenwereld:
In het onderzoek moet ook aandacht besteed worden aan belemmeringen van informatieuitwisseling om redenen van privacy. Het onnodig een beroep doen op privacy bij informatieuitwisseling is momenteel al onderwerp van onderzoek van de Commissie Veiligheid en persoonlijke levenssfeer, de commissie Brouwer-Korf. Deze commissie zal op 1 november rapporteren over welke informatie-uitwisseling al mogelijk is tussen partners in de ketens van veiligheid en zorg. Ook vindt momenteel de evaluatie van de wet bescherming persoonsgegevens plaats. Het externe onderzoek wat de parlementaire werkgroep voor ogen heeft, is feitelijk van aard. Het richt zich op de volgende centrale vraag: Welke knelpunten doen zich voor in de informatie-uitwisseling, hoe is deze informatie beter te koppelen en te ontsluiten en wie bepaalt wie wat gaat doen?

U ziet, privacy is slechts een struikelblok dat weg moet om de totale veiligheid en controle in dit land te kunnen regelen.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Reacties (53)

#1 speer

Het is werkelijk te gek voor woorden. Kan dit nou allemaal zomaar? Op wie moet ik stemmen om dit registratiegedrag van de overheid ongedaan te krijgen?

 • Volgende discussie
#2 Steeph

@speer: Uh, geen van de partijen is geheel “schoon” in deze. Maar je bent het beste uit (in volgorde) bij D66, GL en SP. De rest vindt het allemaal prima.

(Alleen is dit keer de PVV ook tegen, maar dat komt meer door het plan zelf dan de privacy (is alleen maar extra argument, meestal stemmen ze voor alle databases))

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Herman

@1: Stemmen helpt niet. Er zijn een aantal partijen (GroenLinks, D66, SP) die wel oog lijken te hebben voor privacy, maar ook bij hen gaat het privacy-argument overboord als er een stukje wetgeving doorgevoerd kan worden dat voor hen interessant is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 ALO

Voordat hier nu weer allerlei opmerkingen gemaakt worden naar aanleiding van het T.-artikel en de onvermijdelijke opwinding van sommige kamerleden daar over:

Het kastje in de auto bepaalt waar het is, en daaruit wat de soort weg is, combineert met plaats, tijd en tarief en stuurt alleen de kosten naar een centraal punt. Niks geen Big Brother dus. Het bovenstaande gaat over persoonsinformatie en financiële gegevens. En als ik er over mag speculeren, heeft dit te maken dat de inning niet door de overheid zal gebeuren maar door private ondernemeningen.

Deze constructie is speciaal ingevoerd om recht te doen aan privacy-overwegingen. Overigens een crime voor de IT want dit betekent distributie van gegevens over wegen en tarieven naar miljoenen rijdende databases.

Dataoverdracht gaat (waarschijnlijk) over GPRS. Voor politieonderzoek kan hier wel, op dezelfde wijze als bij mobiletjes, informatie uit gedestilleerd worden. Kilometerheffing voegt niets toe aan bestaande mogelijkheden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Steeph

@ALO: Ik heb een tweetal dagen op die lijn gezeten. Maar als ik het voorstel goed lees, staat er alleen maar in dat de afrekenende instantie alleen die geaggregeerde gegevens krijgt. Er staat geen enkele uitsluiting in om de detailgegevens vast te leggen danwel te verzenden naar de bevoegde instanties.

Verder ken ik het mobieltjes argument ook wel. En ook daar ben ik tegen dat het gevolgd kan en mag worden. Maar die kan ik thuis laten.
Straks heb ik geen enkele mogelijkheid meer om vrij door het land te bewegen, anders dan lopend met een zak over mijn hoofd (waardoor ik ook acuut gearresteerd word wegens verdacht gedrag)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 zmooc

Ik ben stiekem wel benieuwd wat er gebeurd als ik 500 kilometer rondjes race door een weiland. Eigenlijk kan ik bijna niet wachten om die meuk van ze eens het vuur aan de schenen te manouvreren;-)

Los daarvan zijn volksvertegenwoordigers die dit soort praktijken maar klakkeloos goedkeuren geen knip voor de neus waard. Weg ermee. Steeph, we wachten ons allemaal een ongeluk, wanneer stel jij je verkiesbaar?:-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 ALO

Ik weet niet wat je met detailgegevens bedoeld maar als dat lokatieinformatie is dan heb je het mis. Dat blijft in het kastje en wordt niet verstuurd. Wel kan de politie in het kader van onderzoek in het kastje gaan kijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 ALO

@zmoc
Als je 500 km rondjes rijdt door een weiland krijg je een rekening voor 500 km secundaire weg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Steeph

@ALO: Staan de specificaties voor het kastje, de protocollen, etc… dan al vast? Zo ja, zijn die ergens na te lezen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 TisMeWat

Er is al lang geen privacy meer. Ik woon in het buitenland, en ik weet (en verwacht) dat ik afgeluisterd word als ik naar NL bel.

Mijn familie staat al sinds de jaren 60 op de “zwarte lijst” vanwege “connecties” met de Greet Hofmans-kliek (ja, ik kan er ook nix aan doen).

Het blijft wel leuk te proberen het systeem te laten triggeren, door af en toe iets te roepen zoals bijvoorbeeld: “ben je gister nog naar de hakkenbar geweest?”. Lache man!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 ALO

@Steeph
Ik heb even kort bij dit project betrokken geweest. Er zijn (zeer) globale specificaties. Vast wel in te zien, zoek in de aanbestedingskalender. 1 ding viel mij op: als IT-er gruwde ik van de gedachte dat het systeem gedistribueerde informatie up-to-date moet houden. Dit heb ik ook geuit, maar het antwoord was simpel: V&W wilde dit niet, privacy. En ook nog iets met punt en uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Steeph

@ALO: Hoe lang was dat geleden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Migchiell

Pak de fiets, dat kost je niets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 ALO

In Vooraankondiging staat een alinea over de taak van de kastjes (OBU/OBE), meer is er niet online te vinden. Ik heb de specs wel maar ben bang dat dit onder geheimhouding gaat vallen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Maarten

@ALO : dus politie kan in het kastje kijken. Dan is het eigenlijk hetzelfde probleem, in een andere implementatie.
Het probleem is namelijk dat net als het met het afluisteren justitie weinig maat lijkt te kunnen houden wat betreft het inzetten van dergelijke privacy schendende middelen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 TisMeWat

Nog even ter opfrissing: in Duisterland heeft men jaren geleden al geprobeerd iets dergelijks in te voeren, de PKW-Maut. Een groot fiasco: veels te duur, en de gegevens lagen in no time op straat.

http://www.rosengart.de/archives/000008.html
http://www.datenschutz-praxis.de/fachwissen/fachnews/pkw-maut-der-glaserne-autofahrer

Dus ik heb er niet veel vertrouwen in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 KJ

Hoe gaan criminelen dit ontlopen ? Moet een politie-auto ze achtervolgen en signaleren dat er geen signaal uit de auto komt ? Wat als het ding stuk is ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 ALO

@Maarten: politie kan niet vanaf afstand in kastje kijken. Kan het wel vorderen net als je financiële administratie. Met nadruk is in het project uitgedragen dat dit geen opsporingsmiddel kan en mag zijn. Ook niet voor te hard rijden. Het is gewoon niet te verkopen als dat zou gebeuren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Maarten

@KJ: dat is eerder gemeld, als ie stuk is moet je hem laten repareren binnen bepaalde tijd, op straffe van flinke boetes.
Er zijn aan de aanbestedingskalender tekst te zien mobiele en niet mobiele dingen te verwachten die auto’s bekijken op niet-werkende kastjes, maar dat laatste is van een een heel vluchtige scan van de aanbestedingskalender tekst

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 ALO

@Tisme wat
PKW_Maut heeft aanloopproblemen gekend maar functioneert nu prima. Overigens technisch gezien een veel evoudiger systeem als in Nederland de bedoeling is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 ALO

@Tisme wat
PKW_Maut heeft aanloopproblemen gekend maar functioneert nu prima. Overigens technisch gezien een veel eenvoudiger systeem als in Nederland de bedoeling is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Maarten

@ALO: waar komt dan al die heisa in de pers vandaan? Want dat is namelijk een van de grootste bezwaren bij mensen die wat minder met de kosten zitten…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 ALO

@Tismewat
PKW_Maut heeft aanloopproblemen gekend maar functioneert nu prima. Overigens technisch gezien een veel eenvoudiger systeem als in Nederland de bedoeling is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Maarten

en waarom krijgen wij dan niet iets soortgelijks als onze duitse vrienden hebben? Weer een not-invented-here probleem?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 ALO

Hier meer informatie waar van ik kan bevestigen dat het ook zo in de specs staat.

@Steeph: Voorinschrijving voor de aanbesteding was begin dit jaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 ALO

@KJ zie mijn vorige link over handhaving.

@maarten
De heisa komt niet uit de pers, die komt van de telegraaf. Deze krant begint met het verspreiden van ordinaire leugens als het gaat over betalen per kilometer ipv bezit. Ik kan je nog heel wat verhalen uit mijn tijd in het RekeningrRijden-project over dit onderwerp.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 ALO

@Maarten
Omdat de Nederlandse implementatie veel beter is als het gaat over privacy. :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 ReinoutS

@3 Heb je daar voorbeelden van?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Dimitri Tokmetzis

Rekeningrijden doet maar beperkt ter zake. Het kabinet kondigde onlangs aan dat het systeem van Automated Number Plate Recognition (ANPR) aanzienlijk wordt uitgebreid boven en naast de Nederlandse snelwegen. Slimme camera’s scannen kentekens (zoals nu bij Zwolle en Rotterdam gebeurt) en vergelijken die met databanken van politie, Belastingdienst, noem maar op. Kabinet geeft ook aan dat gescande kentekens bewaard blijven voor opsporingsdoeleinden. Als Steeph gelijk heeft, krijgen we straks dus twee registratiesystemen.
Bericht van kabinet: http://www.regering.nl/Actueel/Pers_en_nieuwsberichten/2009/november/04/Kabinet_bescherm_veiligheid_en_privacy_burgers

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 tipo

Niet allen bij een verdenking van strafrechterlijke aard worden de gegevens opgeeist.
Ook als het kastje stuk is, of als een politieagent geen signaal krijgt bij een controlemeting.

De vraag: “schat, waar was je gisterenavond eigenlijk?” zal na km-heffing niet meer gevraagd hoeven te worden. “Controleer de usb-stick in de auto maar.”

Een werkgever kan zo zijn personeel controleren via de usb-stick, een ondernemer kan de gangen van zijn concurent nagaan, door het stickje te stelen. Door fouten raken stickjes kwijt of juist in de openbaarheid, et cetera. criminelen kunnen zien op welke dagen je doorgaans naar de bank gaat en op welke dagen je niet thuis bent.

Leugentjes voor eigen bestwil in een relatie, maar ook geheime ontmoetingen in het bedrijfsleven zijn niet meer te maken. Alles wordt geregistreerd op je stickje.

Dat is hetzelfde als het opnemen op een bandrecorder van alle gesprekken die je voert. Die bandopnames moet je van de overheid maken, maar mag je houden, tenzij de overheid je ergens van verdenkt of als er iets fout gaat.

Beter is het om deze gevoelige informatie niet te produceren en al helemaal niet verplicht op straffe van 4 jaar cel door de overheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 AntonB

Binnen de kortste keren, is dit kastje in het kader van “opsporing van strafbare feiten” permanent verbonden aan de overheids instanties’s. Is het niet deze regering, dan is het wel de volgende die er brood in ziet, om alles te registreren. Stel je voor dat je elke kleine verkeers overtreding kan beboeten, dat zou miljarden opleveren, welke regering kan die verleiding weerstaan?

Zowiezo is het zeer waarschijnlijk, dat als de politie in je kastje kan kijken, anderen ook zo snugger zullen zijn om dat te kunnen, de belangen zijn veel te groot. Binnen de kortste keren rijden we allemaal rond in de CIA computer, kort daarop gevolgd door die van criminelen. het is voor inbrekers heel handig te weten dat de eigenaar nog 100 km van zijn huis verwijderd is.

Stel je voor dat je de privacy wel perfect krijgt, en dat het kastje wel meteen wist, waar je geweest ben, dan heb je een ander probleem. Je kan dan nooit meer bewijzen dat de rekening in de bus valt wel klopt. Wat doe je als een crimineel aan het rondrijden is met jouw kastje of code? Wat doe je als je het niet eens bent met de door het kastje berekende aantal kilometers?

Bovendien gaat het hele systeem toch niet helpen, als iedereen gewend is gaan ze toch weer gewoon met het gezin in de auto naar oma, of naar het werk op het bedrijfsterein, waar nooit en bus stopt en wat net te ver fietsen is in de Hollandse weersomstandigheden. Het is gewoon een dom idee, veel beter is het om de brandstof te belasten, dat is eerlijker en veel eenvoudiger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 TisMeWat

@ALO (23): “PKW_Maut heeft aanloopproblemen gekend maar functioneert nu prima. Overigens technisch gezien een veel eenvoudiger systeem als in Nederland de bedoeling is.”

De PKW-Maut is nooit ingevoerd, omdat het volledig faalde.

Waarschijnlijk bedoel je LKW-Maut, die gewoon werkt met vignetten, niet met electronische registratie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 tipo

@Steeph
D66 is voor km-heffing, dus daar moet je niet zijn als privacy je ding is. Het College bescherming persoonsgegevens (van D66-er Kohnstam) is super naief gebleken. Zeker bij km-heffing.

Als bepaalde informatie privacygevoelig is, dan moet je die niet produceren en in 7 miljoen kastjes rond laten rijden. Het CBP zou het nooit zo stellig verdedigen. Zij zeggen: “Zolang je de info vrijwillig afstaat, is het geen probleem.” Maar zo simpel is het niet. Je kan het afstaan van die info namelijk niet weigeren. En het CBP vindt dat prima, want anders gaat km-heffing (oa een d66 project) niet door.

Alleen SP is tegen. (en PVV en VVD)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Bontenbal

De eerste kamer heeft de introductie van de slimme meter ook tegengehouden omdat er data uitwisseling via GPRS plaats vond.

Bij rekening rijden gaat er ook via GPRS gegevens uitgewisseld worden.

Zou de kamer consequent zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 leo schmit

Het kastje registreert niet wie er in de auto zit.

Zoals het nu is kan men een jochie huren en hem met de auto naar Friesland sturen waarop men op de fiets stapt om enige snode daden te plegen.

Wetgeving dient niet langer meer om dingen te regelen maar om gaten in eerdere wetgeving dicht te breien.

Dat wordt de volgende stap: meldt uzelf voordat de moter kan worden gestart.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 lmgikke

Als je mensen die veel rijden wilt belasten, en mensen die een onzuinige auto hebben ook wilt belasten, dan is een benzine accijns de beste manier. Niet het opzetten van deze database en burocratie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Maurice

Het lijkt erop dat je gewoon het beste motor kunt rijden. Ik kan zosnel niet vinden of er iets veranderd is, maar dit zei Eurlings in 2008:

‘Praktische bezwaren’ vormen de reden waardoor motoren voorlopig worden uitgezonderd van de regeling waarbij weggebruikers gaan betalen per afgelegde kilometer. Zo is het moeilijk om de technologie in te bouwen. Ook is de verwachte opbrengst voor motoren laag. “Dus valt er relatief weinig om te slaan”, aldus minister Eurlings.

Dat betekent niet dat motorrijders vanaf 2012 niets meer hoeven te betalen. Voor deze groep blijven de oude regels gelden. “Zij blijven gewoon motorrijtuigenbelasting betalen”, zei de bewindsman.

Dus voor motoren blijft het bij het oude (voorlopig) en kun je nog vrij goed reizen zonder dat er aan je privacy getornd wordt. Denk dat dit dan ook mijn voorname manier van vervoer wordt in 2012

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 lmgikke

Waarom GPS en niet die Europese variant die we nu aan het maken zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 tipo

Nieuwe petitie tegen km-heffing, met als doel een referendum over km-heffing:
http://www.kilometerheffing-nee.nl

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Wilhemina K.

@38: dat systeem is er nog niet. Je snijdt wel een belangrijk punt aan: een deel van het Nederlandse rekeningrij-systeem (GPS) wordt gecontroleerd door het Amerikaanse ministerie van defensie. Marc Chavannes heeft hierover geschreven:
Rekeningrijden via het pentagon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Steeph

@ALO: Ik ben nog niet voldoende overtuigd van de constructie. Het kan zijn dat ze nu inderdaad dat heel duidelijk in de specificaties hebben gezet. Maar er is dus geen blokkade om dat in de toekomst aan te passen.
Beter zou het zijn de opslag al positie-onafhankelijk te maken. Dat moet niet moeilijk zijn.

Verder kan je wel verwijzen naar de teksten van Eurlings, maar die zijn subtiel genoeg om ruimte te laten voor de mogelijkheden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 KJ

Zouden er ook situaties kunnen ontstaan (bij parallelle wegstroken), waarbij het gebruik van de ene veel zwaarder belast zou worden dan de ander (hoofdwegen vs. ventwegen oid) ? Dan zit je mooi tuk met het gebruik van (non-military) GPS, want zo precies is dat niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Burp

Broeders en Zusters, heb vertrouwen in onze Grote Leiders. Zij weten wat het beste voor ons is. Dat kunnen wij niet bepalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 esgigt

… op naar een belastingdruk van minimaal 100%, geen privacy en nepverkiezingen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 john s.

gristenen en socialisten samen in een dodelijke combi… allemaal voor uw eigen bestwil.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Maarten

Wat betreft het Pentagon en haar GPS, we gaan toch Europese GPS krijgen?
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4555276.stm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 ALO

@Tismewat
Het is inderdaad LKW-MAut, maar wel een GPS/GSM syteem.

Voor de geïnteresseerden: Concept en implementatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Michel

@alo,

waar informatie is, zal die gebruikt worden, niet vroeg, dan wel laat, maar de info word gebruikt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Minik

Alo,
Als de OBE alleen geaggregeerde gegevens zou vasthouden waarin enkel de kosten of misschien iets meer, de wegsoort en het aantal km’s staat, wat heeft het dan voor zin voor de AIVD of een andere overheidsdienst om mee tekijken in het kastje? Die gegevens zijn toch al in de back-office? Alleen als het kastje meer gegevens vasthoudt is dat interessant.
Waarom is er een PKI onderdeel in de OBE?
Een apparaat hoeft alleen maar een uniek nummer te hebben wat niet gewijzigd kan worden voor het mechanisme.
Het feit dat er een PKI met een separate certificate authority is geeft aan dat er iets te encrypten/decrypten is.
En als ik dan 1 bij 1 op tel dan houdt het kastje meer gegevens vast, die zijn vercijferd opgeslagen en door bepaalde autoriteiten te lezen.
Als iets kwaakt als een eend en het waggelt als een eend, dan kan het volgens sommigen Oprah Winfrey zijn maar volgens mij is het een eend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Steeph

@ALO: Ik heb de linkjes even werkend gemaakt. Waarvoor dank overigens. Nu tijd vinden om het te lezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Michel

En wat gaan we doen als de usa besluit om gps simpelweg uit te zetten ? Tijdelijk een “we gokken ongeveer wat u gereden heeft belasting”? Tis een gedrocht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie