KSTn – Filemonitor 2005

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo kamerstukken van de dagKSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Iedereen struikelde recent over het vermeende negatieve effect van de 80 kilometer stukken op de files.
Vorige week kreeg de kamer de filemonitor 2005 aangeboden. Daar staan geen spectaculaire dingen in.
Maar er wordt wel een rad voor je ogen gedraaid. Uit de samenvatting:
De belangrijkste conclusie van de Filemonitor 2005 is dat de totale filezwaarte in 2005 met 1% is toegenomen ten opzichte van 2004.
Dat valt dus wel mee. Zeker aangezien het verkeersaanbod ook ongeveer 1% is gestegen.
Maar het venijn van het stuk zit in de staart. In de laatste alinea van het rapport staat:
Het jaar 2005 kende vijf vakantiedagen meer dan 2004, hierdoor nam de filezwaarte af met circa 2,5%.
Oh, dus eigenlijk zou je ook kunnen zeggen dat de filedruk met 3.5% gestegen is. Want het is best leuk om het uit te middelen over het jaar, maar het meeste merk je ervan als je naar je werk gaat.
Maar goed, zo hoef je als minister niet al te veel maatregelen te financiëren zo vlak voor de verkiezingen.

Nog even een grafiek ter afsluiting. Dit is de gemiddelde filedruk naar uur van de dag. Vreemd dat ze de uren voor zessen weglaten. Alsof er dan niet al files staan. Duidelijk is in ieder geval dat we in een situatie zitten dat er vrijwel permanent overdag files staan.

grafiek verdeling verkeersdruk naar uur van de dag.

En ik ga weer over tot de orde van de dag.

Reacties (16)

#1 Rembrandt

Leve de fiets!

 • Volgende discussie
#2 SN

…en de trein! Maar niet de NS…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Grobbo

Files zijn maar 1 aspect van de 80km zones. Sinds een paar maanden is het ’s avonds stil buiten en is er geen voortdurende achtergrondruis van de snelweg. Ik vind het wel prima zo!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 esgigt

Steeph, de rekensom die jij presenteert, indien de basisgegevens kloppen (want dat is ook niet altijd zeker), snijdt zeker hout. De feitelijke filezwaarte is dan met 3,5 % toegenomen. Opmerkelijk is dat de beleidskracht van de overheid geen gelijke tred weet te houden met de mobiliteitsproblemen in dit land. Deze blijft steken bij schijnmaatregelen als filestroken, 80km-zones, trajectcontroles, rekeningrijden en noem als die geldstroomverleggende andere ideen maar op.

Terug naar de bron : de overheid heeft ooit bepaald dat de woon- en werkfuncties gescheiden moesten worden. Daarnaast was midden 60er jaren al bekend dat rond de millenniumwissel ca. 6,5 miljoen personenauto’s rond zouden rijden… Alleen diezelfde overheid heeft nooit de “kloten” gehad om de problemen die daaruit voortvloeien in hun plannen te integreren en ook de infrastructuur onderhanden te nemen. Daarnaast werkt de overheid ook niet erg mee aan het (fiscaal) aantrekkelijk maken van thuiswerken. Geef mensen (en de werkgevers) die aantoonbaar thuiswerken voor die dagen een soort mobiliteitspremie ofzo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 prp

Het werkt ook niet echt fileoplossend in de hand dat veel bedrijven geen resikostenvergoeding betalen voor het wonen op minder dan 10 km van het werkadres. Het is voor een werknemer financieel niet aantrekkelijk om dichtbij het werk te wonen. Een snelle berekening leert dat iemand die op 9 km van werk woont en dus 18 x 5×4 km per maand rijdt (met de auto), 360 km = +- 30 liter x €1.45 = meer dan €42 per maand = +- €500 per jaar kwijt is aan benzine. Liever maar de file op de koop toe nemen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Jan des Bouvrie

Als ik het goed begrepen heb, lost het fileprobleem zich uiteindelijk van zelf op als de Nederlandse bevolking gaat dalen in tweeduizend-zoveel-en-twintig, en door de vergrijzing steeds grotere groepen niet meer aan het woon-werk verkeer deelnemen omdat ze gepensioneerd zijn. Wat we dus nodig hebben op dit moment zijn lap-maatregelen die snel resultaat opleveren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 esgigt

@PRP : Ook weer zo’n maatregel die je uitnodigt om in de file te gaan staan…

Ik heb vroeger voor een sollicitatie weleens een zware analytische test moeten doen, dat zou voor politici ook verplicht gesteld moeten worden. Die lui zijn in staat om als ze een appel uit een boom zien vallen een wet aan te nemen die tot doel heeft de zwaartekracht om te keren…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 esgigt

@ Jan des Bouvrie : Volgens mij staan na 2020 steeds meer gepensioneerden in de file …. Hoe dacht jij dan dat al die mensen naar hun kleinkinderen, vrienden etc. willen gaan? In het openbaarvervoer, dat voor een normaal mens al een kwelling is? Die mensen zijn allemaal een auto gewend en willen dan ook rijden en geen drie uur op een bus of zo wachten. Ik denk niet dat we het met lapmaatregelen gaan redden en al zeker niet tot 2020.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Larie

@esgigt: Volgens mij geef je de oplossing zelf al, gewoon goed tot uitstekend openbaar vervoer , dicht netwerk en bezetting onbelangrijk, gratis of heel goedkoop om in te stappen. De resultaten van de “bullit-train” in Japan zijn veel belovend. Rijdt elke 15 seconden en dan heel erg precies op tijd je wordt erin geduwd door witte handschoenen met als gevolg dat het verkeer op die route vrijwel tot nul is gereduceerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 ALO

@esgigt
Als jij me nu de link geeft naar de informatie waar uit blijkt dat de overheid door het beleid van gescheiden werken en wonen de files heeft veroorzaakt, dan krijg jij van mij de link naar het onderzoek met als uitkomst dat iedereen 1 uur reizen van zijn werk gaat wonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Steeph

@ALO: Dat laatste punt wilde ik ook maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Jan des Bouvrie

@esgigt: 1) als de bevolking daalt, zoals vanaf 2020+ gaat gebeuren zal uiteindelijk het aantal mensen op de weg ook dalen. En 2) je maakt mij niet wijs dat al die gepensioneerden net zoveel zullen rijden en vooral: net zoveel op vaste tijdstippen zullen rijden als de mensen die dagelijks in de woon-werkverkeer file staan.

Openbaar vervoer stimuleren heeft geen enkele zin. Ten eerste, wil de Nederlander gewoon zijn auto niet uit. Ten tweede: zie ik niet in hoe we het openbaar vervoer in de komende 15 jaar dusdanig kunnen verbeteren dat het uberhaupt mogelijk wordt een veel grotere reizigersstroom aan te kunnen. Nu al is het zo dat je in een spitstrein als haringen in een ton staat. Kijk hoe lang de HSL en Betuwelijn duren qua aanleg: hoe kan je dan in vredesnaam de capaciteit van het treinennetwerk snel vergroten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Cole

Let op Bijlage A: De nieuwe wijze van registreren is nauwkeuriger dan de oude. Door de nieuwe registratiewijze is de filezwaarte behoorlijk toegenomen. Circa 75% van deze toename is het gevolg van een betere registratie van het aantal files met korte duur. Circa 25% van de toename is het gevolg van een betere registratie van de lengte van een file Correctie t.b.v. vergelijking is dus nodig: De correctie is na onderzoek vastgesteld op 28%. Dit houdt in dat de filezwaarte van na 1 juli 2005 met 28% is verlaagd.

Voorts blijft naar mijn mening wat onderbelicht dat alleen files worden geregistreerd op wegen met meetlussen. Mijn eigen A1-west bijvoorbeeld krijgt pas meetlussen 2 km voor de afslag Deventer-oost. Hedenochtend bijvoorbeeld stond ik al stil na afslag Lochem en dan is het nog 10 km naar Deventer-oost + 4 km naar afslag Deventer en dan nog 4 km naar Twello. De VID mompelt dan iets van 2 en 3 km file terwijl 12 toch een betere schatting is. Soms zie je wel van die rijkswaterstaat pickups over de vluchtstrook rijden om de lengte van de file op te meten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Cole

En omdat ik vanochtend 40 minuten in een niet geregistreerde file heb gestaan blaas ik nog even wat stoom af over de spitsstroken. A1-oost is inmiddels voorzien van een plusstrook aan de vangrailzijde. Je had natuurlijk ook gewoon een derde baan kunnen aanleggen, maar dat is wel erg goedkoop en levert geen extra banen op bij rijkswaterstaat. Nu is het stuk Beekbergen – Deventer-oost voorzien van prachtige portalen en een heleboel omklapborden, terwijl het geheel wordt bewaakt door cameras op 1 km afstand van elkaar.
Als de verkeerslast toeneemt wordt er eerst vanuit de centrale meldpost de gehele plusstrook via die camera’s geinspecteerd op ongerechtigheden e.d. Is alles oke, dan kan de plusstrook in bedrijf en wordt de snelheid verlaagd naar 100 km/h. Ondertussen staat er natuurlijk al een file van 3 km.
Als er storingen zijn met een camera of wat dan ook, dan gaat de strook natuurlijk onmiddelijk weer dicht.

Tot slot maken we melding van de spitsstroken A1 Barneveld – Hoevelaken. Juni 2005 opgeleverd, nog nooit in bedrijf geweest, zodat een flinke bijdrage aan filezwaarte daar gegarandeerd blijft.
Binnenkort krijgen we ook een verkeersinfarct in NL door stroomstoringen of seinstoringen bij de wegverkeerleiding.

Onze excuses voor het ongemak

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 esgigt

Inderdaad is het openbaarvervoer de laatste jaren knap uitgedund, waardoor het in een aantal gevallen meer een economisch efficiente vervoersvorm is geworden ipv openbaar vervoer. De plaag van de privatisering?!

Ik ben geen openbaarvervoerspecialist, maar ik zie dat er op dat gebied veel gedaan moet worden om tot aanvaardbare reistijden tussen twee willekeurige punten te komen. Autovervoer (rustige weg) moet daarbij voor comfort en reistijden de maatstaf zijn, wil het een echt alternatief vormen.

Een link naar informatie over gescheiden werken en wonen… tja, ik weet niet of die beleidstrend (jaren 60/70) ergens op internet terecht is gekomen. Ik heb er om eerlijk te zijn nooit naar gezocht. Geheugen dus…

Je kunt wel (logisch) bedenken dat als je de woon- en werkfuncties verder uit elkaar haalt het aantal woon-werk-kilometers groter wordt en dus het autobezit en -gebruik ook toeneemt, dus meer files.

JdB heeft overigens gelijk als hij stelt dat gepensioneerden beduidend minder aan files bijdragen dan forensen doen. De afname van files zal geleidelijk verlopen.
De procedures om tot nieuwe infrastructuur te komen zijn te lang om de problemen mee op te lossen, maar daar is diezelfde politiek ook verantwoordelijk voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

Die spitsen, daar is de overheid ook verantwoordelijk voor! Krijg je met die winkeltijdenwet. Als je openingstijden flexibiliseert gaan winkels niet meer allemaal tegelijk open en dicht en vallen die momenten misschien ook minder samen met kantoortijden. Scheelt weer een slok op de file!

 • Vorige discussie