KSTn – Duurzame daadkracht?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo kamerstukken van de dagKSTn = Selectie uit recente Tweede KamerSTukken.

Het voortgangsrapport 2005 over het actieprogramma “Duurzame Daadkracht” is aan de kamer opgeleverd.
Daadkracht, dat klinkt heftig.
Helaas, het rapport en het actieprogramma bevat van alles, maar geen daadkracht.
Het hangt aan elkaar van debatten, discussies, voornemens en thema-activiteiten. Maar geen harde actie. Moeilijk moeilijk moeilijk. Internationale samenhang, bla bla bla.
Alleen al de formulering van de strategie:
De kern van de nationale strategie betreft het op gang brengen van een ontwikkeling- en leerproces naar inzicht en samenhang van sociale, economische en ecologische gevolgen zowel hier en nu als daar en later.

Hallo!!!!!! Wakker worden. Voor dat soort gezever is het te laat. Neem echte maatregelen of steek verder je kop in het zand.

Ze schrijven zelf:
….heeft duidelijk gemaakt dat de afgelopen 50 jaar de mensheid sneller en drastischer dan ooit tevoren ecosystemen heeft veranderd, vooral om te voldoen aan de groeiende vraag naar voedsel, zoet water, hout, vezels en brandstoffen. Dit heeft geresulteerd in grote welvaart en economische ontwikkeling maar ten koste van vaak onomkeerbaar verlies aan biodiversiteit, en dus de waarde van ecosystemen voor toekomstige generaties.

Maar komen vervolgens niet verder dan:
Vrouwenateliers voor duurzame ontwikkeling (Overijssel): In drie regio’s worden leerarrangementen ingericht rond de reconstructieprojecten, waarin vrouwen communiceren met vrouwen én met beleidsmakers;
Schouwen voor duurzaamheid (Fryslân): lokale betrokkenen leren door triple-p-bril naar dilemma’s te kijken en oplossingen aan te dragen;

Kruimels zijn het! Gemier in de marge. Zucht.
Het woord duurzaamheid is al verworden tot een betekenisloze ambtelijke term voordat er ook maar enig echte maatregel is genomen.

Twee andere interessante stukken:

Een second opinion over het actief aandeelhouderschap in de verzelfstandiging van het Rotterdams Havenbedrijf. Kennelijk heb ik iets gemist. Waarom was dat ook alweer nodig? En hebben we inmiddels iets geleerd van Schiphol, de NS en woningbouwverenigingen?

En maar weer eens wat vragen van lid Wilders en antwoorden van heer Donner. Alsof ze in twee verschillende werelden leven. Dit maal over een “radicale” imam.

En ik ga weer over tot de orde van de dag.

NB: De links naar de kamerstukken wijzen naar een aparte site. Omdat het nog steeds niet mogelijk is rechtstreeks te linken in Parlando, moeten we tijdelijk deze optie gebruiken. Vindt u dit ook raar, steun dan de actie voor een meer moderne en open democratie.

Reacties (5)

#1 HansR

Ja, dat rapport is wat moeizaam en weinig concreet. Ik permitteer me (ook) een aardig typisch citaat:

Coherentie van beleid, een integrale aanpak, en participatie (ook wel de vierde pijler van duurzame ontwikkeling genoemd) van civil society en bedrijfsleven, zijn voorwaarden voor implementatie van het Nederlandse beleid voor duurzame ontwikkeling.

Het stuk over het haven bedrijf is interessanter omdat het weer zo’n stuk is dat een beetje inzicht geeft in het reilen en zeilen van de BV Nederland. Dat ook structuren als het Havenbedrijf geprivatiseerd worden. De (principe) inhoud van de overeenkomst tussen rijk/gemeente en het Havenbedrijf. Sturing via b.v. erfpacht van de tweede maasvlakte. Je staat er niet dagelijks bij stil. Goede keus!

En de vragen van Wilders als running gag ?) De correctie van het citaat – dat door Wilders wordt gebruikt – door Donner is toch boeiend. Ik begin Donner te waarderen. Niet altijd met hem eens maar methodisch wel. Eindeloos geduldig het systeem van Nederland uitleggend aan mensen die dat toch al zouden moeten kennen. Toch prachtig en ook nog leerzaam.

Een lekker begin van de dag Steeph.

  • Volgende discussie
#2 Ruud Oost

Het is weer typisch een ambtelijk lulverhaal om niets te hoeven doen: ‘voorwaarden’ betekend bij ambtenaren zoek het zelf maar uit.

En de griezels van van de Burke Stichting gaan samenwerken met Groep Wilders.

Inderdaad een lekker begin van de dag, brrrrrrrr.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Steeph

@Ruud: Toch alleen die Spuyt?

@HansR: Waar ik nog niet achter kom is de motivering om deze stap te zetten mbt het havenbedrijf. Alleen een toetsing of de stap wel goed gaat.
Maar de nut/noodzaak discussie mis ik. Iemand wat info?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Oersoep

Zo’n onderzoeksgroepje krijgt geen mandaat om iets echt goed te doen.
En verder blijven onderzoeksgroepjes te klein en onwetend om echte oplossingen aan te dragen. En als je ze ALLE nodige expertise geeft, zijn ze te groot en te log om ooit met een rapport te komen.

Wat dat betreft is een dictatuur toch wendbaarder :)

Verder: Het havenbedrijf privatiseren? Dan moeten ze er ook rekening mee houden dat zoiets ook failliet zou kunnen gaan. Moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Kan niet elk privaat bedrijf een maasvlakte in internationale wateren aanleggen? Een paar pontons, plug er een olieboortoren tegenaan, en je hebt een schatrijk industrie-eiland.

Wat Wilders betreft: Donner is een politicus, Wilders een kneus.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 HansR

Die beslissing (nut/noodzaak) is allang genomen en de discussie die daarmee samenhangt, is allang gevoerd. De vraag van nu/noodzaak is in elk geval in het stuk van de kamer niet meer ter zake doende dus verbaast het niet dat het daarin niet ter sprake komt. Nuttig om te lezen: hier, hier en verder via google.

  • Vorige discussie