KSTn – Dienst Domeinen privatiseren?

Logo kamerstukken van de dagNet als je denkt dat de overheid al haar taken al heeft afgestoten, verzelfstandigd of geprivatiseerd, blijkt er toch nog een stukje te zijn dat ze hebben overgeslagen.
Dienst Domeinen, dat stukje van het ministerie van Financiën dat over het onroerende goed van de Staat gaat, moet een zogenaamde baten-lasten dienst worden, aldus een brief van de Staatssecretaris:
Met de toekenning van de status van baten-lastendienst binnen de Rijksoverheid blijft de volledige ministeriële verantwoordelijkheid bestaan én worden beperkingen in de bedrijfsvoering, die goede prestatieafspraken in de weg staan, weggenomen. Baten-lastendiensten kenmerken zich door een resultaatgericht besturingsmodel in combinatie met een batenlastenadministratie.
….
Als baten-lastendienst stelt Domeinen het resultaat voorop.
Domeinen wil met behulp van het model van baten-lastendiensten transparant(er) en productgericht(er) gaan werken om doelmatigheid te bevorderen. Op deze wijze wordt het beter mogelijk om de toegevoegde waarde van de producten en diensten van Domeinen inzichtelijk te maken. Daarnaast biedt het instrument baten-lastendienst mogelijkheden om de interne sturing op doelmatigheid aan te scherpen onder andere door benchmarking.

Het lijkt wel alsof er een heel handboek met management-new-speak is leeg geschud in die brief.

Jammer dat de brief niet die hele reeks “succesvolle” voorbeelden van de overheid aanhaalt om deze stap te rechtvaardigen. Ook jammer dat de Tweede Kamer in haar vragen over deze brief niet zoekt naar een onderbouwing waaruit kan blijken dat deze stap ook daadwerkelijk iets gaat opleveren.
Anders dan weer wat meer werkverschaffing natuurlijk. Want één ding is zeker, om te kunnen meten of een organisatie prestatie-gericht is, moet er een organisatie opgezet worden die de prestaties “onafhankelijk” gaat meten. Vervolgens moet dat met enige regelmaat gerapporteerd worden en op diverse managementlagen tot aan de minister van wollige taal voorzien worden om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat er mogelijk eventueel en klein positieve kant aan het geheel zit.
En er moet natuurlijk bij iedere handeling extra administratie gedaan worden door de mensen van Dienst Domeinen volgens bepaalde vast procesbeschrijvingen. Want als het niet volgens een proces gaat en niet gedocumenteerd is wie welke stappen van het proces hoe en wanneer heeft uitgevoerd, kan er niets gemeten worden.
En geen vragen van de Kamerleden aan de Staatssecretaris of hij even kan laten zien dat de Dienst Domeinen op dit moment niet presteert.

Wel denk ik dat er een groot risico bestaat dat veel andere overheidsinstellingen de komende jaren gaan klagen als ze met Dienst Domeinen te maken krijgen. Die dienst moet namelijk haar prestatiecontract nakomen en is minder geïnteresseerd in het helpen van de overheid als geheel.
Dit lijkt een opmaat naar de verzelfstandiging en uiteindelijk privatisering van Dienst Domeinen. Gelijk alle gebouwen en grond in particuliere handen. Stapje op weg naar BV Nederland, al wordt dat wel een holle BV op deze manier.

En ik ga weer over tot de orde van de dag.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

 1. 1

  Hoe werkten mensen op kantoor vroeger toch zonder al die processen? En kunnen we met al die flexibilisering om de hoek niet beter praten van ‘procesloos’ dan ‘werkloos’? Ik zou daar een benchmark op los laten. Of dan toch minstens prestatieindicator.

 2. 4

  Letterlijk: Het is absurd om te zeggen dat de overheid ‘bijna al haar’ taken van de hand heeft gedaan.

  Figuurlijk: De omvang van de overheid groeit nog altijd, bijna elk regeringsjaar.

  Dat Nederland privatiseringkampioen is, is een leugen. Net zoals Nederland’s reputatie als belastingdictatuur, overigens.

 3. 5

  Gaan ze dan ook concureren met andere aanbieders van “kantoor” ruimte? Misschien zijn er namelijk wel andere aanbieders die veeel goedkoper ruimte voor mensenopslag/kantoorruimte kunnen bieden.

 4. 6

  Zoals JSK zegt loopt het met die privatisering tot op zekere hoogte wel los. Hoeveel rijksambtenaren denken we dat we hebben. Staat vandaag toevallig op nu.nl dus … nog al wat.

  Maar de dienst domeinen privatiseren ik zou het niet weten … wat doet de dienst domeinen?

 5. 7

  …en zo word de gehele regering verhuisd naar Delfzijl, om de kosten te drukken en om minder last te hebben van protesterende burgers. Het binnenhof in Den Haag kan dan omgebouwd worden tot een winkelcentrum, parkeergarage, McDonalds combinatie…

 6. 8

  Processen dienen om verantwoordelijkheid te verdelen over verschillende schijven die het eigenlijk niet hoeven af te leggen, dit alles in het kader van efficientie, en het faciliteren van de ‘workforce’.
  Als een dergelijke transitie klaar is, is de hierarchie dubbel redundant, en kun je als hoger management je gang gaan, op basis van die processen en afspraken.

  Het zijn vaak juist de processen die in de praktijk leiden tot een ondemocratische vorm van bedrijfsvoering.

 7. 9

  @JSK: Energie, water, openbaar vervoer, sociale zekerheid, zorg, sociale woningbouw, allerlei controle instanties, ……

  Er staat in mijn stuk nergens dan NL kampioen privatiseren is. Maar om nou te zeggen dat er niets geprivatiseerd of verzelfstandigd is…..

 8. 10

  @Karsa Domeinen doet o.a. het verkopen van ingenomen rommel. Via de belastingdienst, maar ook van veroordeelde criminelen waarbij er van alles ingenomen is.


  Het kan gaan om verkoop van overtollige rijksgoederen of het bewaren van goederen die door Justitie of door andere officiële opsporingsinstanties in beslag zijn genomen. Voor deze laatste categorie geldt dat totdat er een uitspraak is over wat er met de goederen moet gebeuren, Domeinen ervoor zorgt dat ze goed en veilig worden opgeslagen. Beslist de rechter dat de goederen moeten worden verkocht of vernietigd, dan regelt Domeinen dat ook.

  http://domeinen.minfin.nl/domeinenrz_nl/b6807693d88440a7834ff718690dc8c3x1x62733x19.php

 9. 12

  Aha deze schoenmaker moet zich gewoon weer bij de leest van de eigen (internet)domeinen houden!

  Dat zou trouwens nog een schandelijkere zaak zijn trouwens. Dat is een beetje de zooi uit handen geven / verkopen en dan terughuren. Uiteindelijk gaat dat altijd meer kosten dan het in eigen beheer houden.

 10. 13

  Baten en Lastendienst maken van Domeinen is niks tegen: gemeenten werken altijd al zo. Maar Grondbedrijven van gemeenten hebben een maatschappelijke doelstelling en daartoe een financiele. Op rijksniveau zal het wel weer omgekeerd worden dus dan ben ik bang dat Steeph gelijk krijgt.

 11. 14

  @9:

  Er staat in mijn stuk nergens dan NL kampioen privatiseren is.

  -en-

  Net als je denkt dat de overheid al haar taken al heeft afgestoten, verzelfstandigd of geprivatiseerd,

  Ah, maar dát moet ik dan niet serieus nemen. Net zoals de rest van je stukje, vrees ik..

 12. 15

  Zucht. Er zouden toch nog wel eens landen (zoals het VK) kunnen zijn die nog verder gaan met privatiseren, toch? En privatiseren is iets anders dan verzelfstandigen, toch?

  Nog iets te melden over het aangedragen onderwerp (de Domeinen) zelf? Is dat een verstandige/zinvolle/onderbouwde stap? Kan je voorbeelden aandragen van gelijksoortige stappen van de overheid die succesvol zijn geweest?

 13. 16

  Nou kunnen er 2 dingen gebeuren. Optie 1: goedkoper en dus meer verkopen. De dienst gaat de leegstaande burelen tegen concurrerende prijzen op de markt gooien, zodat een sterk bezette redaktie als Sargasso ook eens een kans maakt op een representatief redaktielokaal.
  Optie 2: Minder maar voldoende duur verkopen. Ze gooien de prijzen zo sterk omhoog dat de droom van de gemiddelde burger ook eens een betaalbaar vakantiehuisje aan te schaffen, definitief onhaalbaar wordt.
  Dat gaat de dienst natuurlijk zelf uitvogelen, want de Kamer is ook vergeten te vragen welke gevolgen dit kans hebben voor de burger in het algmeen of de jonge mediaondernemers in het bijzonder.

 14. 17

  Alweer zo,n absurde maatregel ! De regering heeft al vele miljarden van “ons” bezit weggeven dan wel verkwanseld. Denk eens aan de woningbouwverenigingen; deze zijn nu min of meer eigendom dan wel speeltje van zichzelf rijkmakende directie’s. Geld nodig ? Geen probleem verkoop 100 woningen voor 200.000 en je hebt weer 20 miljoen om mee te spelen. Deze clubs overbieden nu al gerespecteerde projectontwikkelaars waardoor de prijzen van grond momenteel de grond uit rijzen. Uiteindelijk zullen dit soort clubs de rekening gepresenteerd krijgen omdat er onmogelijk nog sociaal (goedkoop) gebouwd kanb worden op de veel te dure grond. Zijn die directeuren er dan nog ?

  Nee hoor Wij krijgen die rekening gewoon weer.

  Wij hebben een overheid aangesteld om te “zorgen” maar het enige dat ze nog doen is kopen en verkopen. Ieder onderdeel van de overheid moet geld opleveren ! HELEMAAL FOUT DUS !