KSTn – Centrum voor ethiek en gezondheid

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo kamerstukken van de dagKSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Soms ontdek je door het lezen van kamerstukken nieuwe zaken. Zo blijkt er al een tijdje een zogenaamd Centrum voor ethiek en gezondheid te zijn. Een van de vele orgaantjes die het Rijk rijk is. De kamer kreeg een evaluatierapport aangeboden over dit instituut dat sinds 2002 bestaat.

Er staan inhoudelijk niet veel interessante zaken in en het rapport loopt niet echt soepel. Maar 1 ding viel me op. Het CEG heeft een signalerende rol m.b.t. ethische vraagstukken op het vlak van ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Maar die rol richt zich heel erg op de politiek. Het CEG voedt de politieke discussie zeg maar. Maar uit het feit dat zelfs in de evaluatie 33 keer het woord “politiek” gebruikt wordt en slechts 3 keer het woord “burger” leid ik af dat het aspect “representatieve democratie” wat in het gedrang komt. Ja, ja, ik weet het, de kamerleden zijn gekozen en vertegenwoordigen de burgers. Maar als de politici alleen maar naar instituten luisteren die zich op politici richten en weinig luisteren naar burgers, krijg je een soort politieke zelfbevrediging waar niemand gelukkig van wordt. Maar goed, misschien zie ik dat te zwart.


Illustratief citaat uit het rapport:
Samenvattend concluderen we dat het CEG een belangrijke taak heeft in het voor de politiek articuleren van ethische kwesties rond zorg, en in het verlengde daarvan het operationaliseren en hanteerbaar maken van deze kwesties. Het benoemt nieuwe onderwerpen — of oude onderwerpen op een nieuwe manier — zodanig dat ze binnen de politieke discussie besproken kunnen worden.

Ik heb nog even een leuke casus van de site van CEG gepikt ter illustratie van de mogelijke discussies:

Mevrouw A. (36) komt voor een vruchtbaarheidsbehandeling bij een gynaecoloog. De gynaecoloog kan na uitgebreid onderzoek geen oorzaak vinden voor haar verminderde vruchtbaarheid. Wel kan haar overgewicht een rol spelen. Mag hij haar een vruchtbaarheidsbehandeling ontzeggen?

En ik ga weer over tot de orde van de dag.

NB: De links naar de kamerstukken wijzen naar een aparte site. Omdat het nog steeds niet mogelijk is rechtstreeks te linken in Parlando, moeten we tijdelijk deze optie gebruiken. Zie voor nadere informatie de actie voor een meer moderne en open democratie.

Reacties (3)

#1 Bismarck

Vaak gaat dit over onderwerpen die de burger in het algemeen niet zo veel interesseren (zie voorbeeld, ik wed dat het overgrote deel van de bevolking als je het op straat vraagt geen mening zal hebben, of zal instemmen zonder eigenlijk te weten waar het over gaat).

Alleen kleine belangengroepen hebben dan wel een duidelijke mening. Ik vermoed dat dit centrum voorkomt dat die belangengroepen hun mening doordrukken in de politiek, door zelf met meer genuanceerde invalshoeken te komen. Lijkt me juist heel prima.

Als het wel om iets gaat waar iedereen over wil meepraten, zijn er altijd wel politici die het in de media weten te plaatsen, om zo een wat groter klankbord te krijgen (en en passant de bevolking op te hetsen in de hoop dat dit de beslissing in zijn voordeel doet hellen).

  • Volgende discussie
#2 Steeph

Volgens mij heeft de burger echt wel over veel van dit soort thema’s een mening. Een aantal zal mogelijk te “technisch” zijn. Maar over de vraag overgewicht en weigeren behandeling kan je met veel mensen een boom opzetten.

Ik ontken niet het nut van het instituut. Ik zie alleen een valkuil in het teveel richten op de politiek en het initiatief van de politiek om iets op de agenda te zetten.
Meer de vinger aan de pols bij de burger, actiever vraagstukken uitzetten, zou nog wel eens verrassend resultaat kunnen opleveren.

Een brede discussie over keuzes in de gezondheidszorg (moet je ieder jaar 1 miljoen uitgeven om drie mensen met kanker van de dood te redden of kan je dat beter besteden aan het vergroten van de overlevingskansen van te vroeg geboren babies?) zou in mijn ogen ook op zijn plaats zijn. Veel mensen weten niet welke keuzes (ook op geld voor onderzoeks-vlak) er voor hun gemaakt worden. En dat zijn ook ethische afwegingen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Renald Chi

Als je werkelijkheid papier is, hoef je dat alleen maar aan te passen om het probleem op te lossen.
Als je werkelijkheid mensen zijn, blijkt het oplossen van het probleem een stuk lastiger.
Daar kun je vervolgens veel papier aan spenderen, want dat is gewilliger.

  • Vorige discussie