KSTn | BIBOB overal

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo kamerstukken van de dagIn mijn lijstje met kamerstukken waar ik nog wat over wilde roepen, zat er eentje over het gaan toepassen van de wet BIBOB op de taximarkt. Maar toen ik gisteren las dat er nu ook al een andere uitbreiding van de toepassing van BIBOB in de maak was, moest ik dit stukje maar eens af.
Eerste even kort uitleggen wat BIBOB is. Het is een manier om bij vergunningverlening aan specifieke “ondernemers” te bepalen of die ondernemers niet mogelijk de onderneming zullen misbruiken voor criminele activiteiten. In de praktijk blijkt het trouwens ook wel handig te zijn als instrument om ongewenste ondernemers (bv legale prostitutie) buiten een gemeente te houden.

Er zijn twee punten waar ik moeite mee hebben in deze steeds verdergaande uitbreiding van de wet BIBOB. Ten eerste wordt het op deze manier voor mensen die een vlekje hebben steeds moeilijker om nog ondernemer te worden. Want wat volgt er op de taxi-branch? De cafetaria’s? De koeriers? Of maken we straks gewoon een wet BIBOB voor alle ondernemingen (banken als laatste neem ik cynisch aan)?
Ten tweede is het bepalen of iemand “gevaarlijk” is een rekbare mechanisme. Met het toenemen van de hoeveelheid gegevens over mensen (zie het privacy-dossier) zal Justitie steeds vaker iets vinden bij iemand waaruit men zou kunnen concluderen dat iemand “verdacht” is. Het begrip integriteit zal door opeenvolgende bestuurders steeds verder aangescherpt worden op basis van de mogelijkheden om een oordeel te vormen.

Zal het straks zo zijn dat alleen mensen die nooit iets verdachts gedaan hebben nog ondernemer, bestuurder of wat dan ook kunnen worden in dit land? Dat je geen burgemeester meer kan worden als je ooit een joint hebt gerookt? Dat je geen taxi-chauffeur kunt worden omdat je ooit je paspoort niet bij je had bij een preventieve fouilleeractie? Dat je geen cafetaria in Den Haag kunt beginnen omdat je ooit op een weblog staatsgevaarlijke uitspraken hebt gedaan?

Kortom, kan er misschien een brede discussie komen over de wenselijkheid van de uitbreiding van de wet BIBOB in het algemeen in plaats van het gebruiken van ieder incident om de wet op te rekken.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Reacties (3)

#1 Hemaworstje

Nee hoor ,dit is Nederland waar men nadenkt over het verkorten van de periode waarin een ex criminele jongere last heeft van het niet kunnen verkrijgen van een bewijs van goed gedrag om ook maar een stageplek te kunnen krijgen in een McDonalds.

Is dit niet dezelfde organisatie die 16 miljoen van de omroepen ( belspelletjes) meetelt in hun totaalresultaat?

  • Volgende discussie
#2 Klaplong

Jawel, kijk maar eens naar die almelose grandcafé fiksteker. Als een bestuurder een probleem heeft met een ondernemer kan hij een “stiptheids traject” in gaan, bij wijze van spreken, en dus eindeloos treineren: vergunningen, ontheffingen, en tal van andere zaken. In die lijn is BIBOB wetgeving een keihard instrument om zonder duidelijkheid een willekeurige individuele burger zonder echt proces eindeloos te vervolgen.

Want wie weet waar die zich tegen moet verzetten bij BIBOB? Als het pand is gehuurd/aangekocht, de investering in het bedrijf is gemaakt of de kredietaanvragen in gang zijn hoef je helemaal niet zo heel lang te traineren voordat je een burger kopje onder duwt. En dat is wel wat je overal in het land ziet gebeuren.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Anoniem

Jup, BIBOB is een straf zonder proces.

  • Vorige discussie