Kruisjes en hoofddoekjes toestaan bij de politie?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Gemaskerde Agent (Foto:flickr/_Skender_)De Commissie Gelijke Behandeling heeft in een advies over kledingvoorschriften aan minister Guusje ter Horst (BiZa) gezegd dat hoofddoekjes en tulbanden, maar ook kruisjes, niet bij voorbaat mogen worden uitgesloten bij het bekleden van een publieke functie bij de politie.

Op dit moment is dat nog wel het geval, aangezien de politie er naar streeft neutraal te blijven in conflicten. Wat mij betreft een goede zaak. Na onderzoek concludeert de CGB echter het volgende: “Een inventarisatie van de politiekledingvoorschriften in landen als Canada en Groot-Brittannië leert dat in deze landen de tulband een geaccepteerd onderdeel van het uniform is. In Groot-Brittannië is ook de hoofddoek toegestaan voor agentes. Dit heeft naar ons idee ook geen gevolgen voor het gezag of de neutraliteit van de politie.”

Het verbieden van religieuze symbolen zou daarom neerkomen op een indirect onderscheid naar godsdienst, omdat sommige mensen door geloofsovertuiging bepaalde functies bij de politie niet meer zouden kunnen vervullen. En dat is discriminatie.

Maar mag een handhavende overheidsorganisatie niet uit principe van haar werknemers eisen dat ze zich neutraal presenteren, om elke zweem van partijdigheid voor te zijn? Ik denk van wel. Neutraliteit van de gehele organisatie is belangrijker dan het individu. Met deze uitspraak begeeft de CGB zich ook op glad ijs. Want waar houdt het discrimineren van de ene groep op en begint het discrimineren van de andere?

Als nog-net-niet-atheïst vind ik dit namelijk een slechte ontwikkeling, want in hoeverre wordt er rekening gehouden met mijn ongeloof? Ik houd religie graag gescheiden van alles wat macht uitoefent en ik wens niet geconfronteerd te worden met een diender die zijn of haar moslimreligie uitdraagt als ik aangifte kom doen van bedreiging wegens belediging van de profeet, of een duidelijke christen als ik mijn beklag kom doen over de geluidsoverlast van de plaatselijke kerk. Voor mij is dat net zo goed een een principekwestie als het wél dragen van die symbolen voor gelovigen.

Ik hoop dan ook dat Ter Horst dit advies naast haar neer zal leggen.

Update: Ja, dat gaat ze doen. De PVV kreeg een kamermeerderheid mee.

Reacties (18)

#1 Abhorsen

Kijk, dit krijg je er nu van als je constant alles op geloofskwesties terug brengt. Mensen als Wilders zijn hier in mijn ogen het meest schuldig aan. Door constant te hameren op geloof, geloof en nog eens geloof.

Ik vind het overigens zeer onwenselijk als politie ook maar elke uiting van geloofsovertuiging uiten via hun uniform.

Het wordt misschien eens tijd voor het atheistisch verzet tegen al deze geloofsfanaten (waar ik Wilders met zijn geloofsobesessie ook toe reken).

 • Volgende discussie
#2 Rodehond

Ja, die neutraliteit vind ik ook belangrijk. We leven gelukkig niet in de VS waar je een paar keer daags “God bless America” moet zeggen om als politicus een kans te maken. Of je nou gelooft of niet.

Bovendien: waar ligt de grens? Misschien hang ik wel een godsdienst aan die me voorschrijft op werkdagen een clownsneus te dragen en mijn lul uit mijn broek te hangen. En als ik dan toevallig agent wil worden?

Anderzijds vind ik het ook belangrijk dat minderheden representatief vertegenwoordigd zijn bij de overheid. Het zal dus wel weer schipperen worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Basszje

De overheid op de achtergrond is imo wat anders dan publieksfuncties waar onpartijdigheid noodzakelijk is. Zeker als deze ook nog eens de mogelijkheid hebben repressie uit te oefenen.

De politie bij uitstek moet neutraliteit uitstralen. Elke vorm van geloof, maar ook andere uitingen moeten niet mogelijk zijn.

Je kan als agent bv ook niet met een shirt van een politieke partij lopen, of met je favoriete deathgrindcoremetalsatan band. En terecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

Maar de politie straalt nu toch atheisme uit, dat is toch ook niet neutraal?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Wim

ha ha ha,
straks een politieagente in Burka die geen mannen wil fouilleren, en allemaal vanwege het ‘geloof’.

ha ha ha
Nederland gekste land ter wereld!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Basszje

@Bismarck Hoezo? Iets niet uitstralen wil nog niet zeggen dat niets uitstralen wel wat uitstralen is? Dat is net zo krom als zeggen dat niet-geloven atheisme is en daarom ook een geloof.

Op zich lijkt het me wel weer grappig om de wijkagent in een cradle of filth shirt rond te zien hoppen :P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

@6: Is toch duidelijk? Atheisten dragen geen kruisjes, burka’s, rozenkransen, gekke slaaplokken en dergelijke. Als de politie hetzelfde doet, loopt ze toch keihard atheisme te promoten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 pedro

Het niet bij voorbaat uitsluiten van bepaalde geloofsuitingen bij iedere publieke functie bij de politie is niet hetzelfde als meteen iedere geloofsuiting in iedere politiefunctie accepteren, zoals sommige extremisten (zoeken meteen naar de meest extreme vorm) hier ´grappen´.

Imho kan het dragen van een pet al een uiting van het geloof in een autoritaire staatsvorm genoemd worden. Voor mij maakt het dus geen enkel verschil of je een pet of een hoofddoek wil dragen. En het zal me helemaal worst wezen wat je draagt, als je bent ingehuurd om de plees op een politiebureau schoon te maken. Dat is ook een publieke functie bij het politie apparaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Basszje

@7 Dat je kleding draagt maakt je toch ook geen anti-nudist?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Abhorsen

@7, Sorry maar ik kan je daar niet in volgen. Omdat je geen expliciete geloofsuiting uitdraagt promoot je daarmee expliciet niet gelovig zijn? Ik vind dat een beetje te ver gezocht.

Kortom iedere auto zonder visje op de achterkant promoot atheïsme en zit een atheïst achter het stuur?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Scientist of the Invisible

Of het hele systeem moet om, met net zoals in Turkije of Frankrijk een strikt neutrale overheid, of voor de politie gelden dezelfde regels als voor anders overheidsdiensten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Het grijze gevaar

De commissie gelijke behandeling behandeling heeft voorgesteld
om toestemming te geven geven hoofddoekjes en kruisjes te dragen bij de politie. Als de politie (en waarom later niet ook bijv. rechters, officieren van justitie en advocaten) laten zien wat hun geloof is dan is er nieuwe discrimatie. Hoe moet het dan met ongelovigen of protestanten die wel christen zijn, maar niet met een beeltenis om hun nek willen lopen of een symbool op het vrouwenhoofd, en wat doen we dan met de moslimmannen? De wetten in ons land gelden voor alle burgers
ongeacht hun geloof. In ons land is er vrijheid van geloof.
Ieder burger is gelijk ongeacht wat hij of zij gelooft of van welke partij hij lid is. Als we toestaan dat de politie door aan te geven dat hij of zij moslim of katholiek is moeten we ook toestaan dat de burger kan zien van welke partij hij of zij lid is. Hoe moet dat dan met mensen die geen partijlid zijn? In functies als de politie moet je laten zien dat je politie bent en niet wat bij sommigen wel en anderen niet hun prive overtuiging is, alleen omdat sommigen wel symbolen hebben en anderen niet. Sterker nog, er horen helemaal geen privesymbolen bij zulke functies.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Caoran

Uniform is niet pluriform.

Leer je taal eens! CGB is zeker gevuld met SP-ers en allochtonen (die hun intregratiecurusus moduletaal onvoldoende hadden).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bismarck

@9/10: Iemand met kleren aan is een anudist ja. En die auto, ligt eraan of er een mariakettinkje aan de binnenspiegel hangt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Basszje

@13 Ja al die SP-ers overal. Het hele kabinet is ermee gevult! We zijn een dictatuur van het proletariaat waar Mao trots op zou zijn! Alles boven het linkse maaiveld wordt gelijk weggemaaid! Pim had gelijk! En nog belasting op benzine ook!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Scientist of the Invisible

ik wens niet geconfronteerd te worden met een diender die zijn of haar moslimreligie uitdraagt als ik aangifte kom doen van bedreiging wegens belediging van de profeet, of een duidelijke christen als ik mijn beklag kom doen over de geluidsoverlast van de plaatselijke kerk.

Misschien is dat juist wel beter, omdat je dan een idee hebt waarom er niks gebeurt met je aangifte en je daarmee verder kan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bismarck

@16: En ik wil niet mijn beklag over de onderdrukking van mijn godsdienstvrijheid doen bij een atheistisch getekende ambtenaar of aangifte doen van het verbranden van mijn moskee bij een atheistisme uitstralende diender.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Verbal Jam

Ik ben het geheel eens met de schrijver. Volgens mij kloppen de redenaties van de CGB nogal eens niet. Wat is de meerwaarde van geloofssymbolen bij de politie? Dan kunnen we de uniformen wel afschaffen, want een uniform (Van Dale: ‘gelijkvormig’) is nu juist uitgevonden om neutraliteit en herkenbaarheid te bereiken. Kruisjes, hoofddoeken of andere parafernalia ondermijnen dit principe.
Gaan de betreffende politieagenten dan ook met hun uniform aan in moskee of kerk zitten? Je moet tenslotte consequent blijven.

 • Vorige discussie