Koppensnellers

OPINIE - “Ze worden meegenomen naar Mekka, en daar tijdens het slachtfeest tegelijk met de schapen gekeeld.” Je moet het Hans Jansen nageven: wetenschappelijk mogen zijn stukjes al jaren geen stuiver waard zijn, maar als propagandistisch materiaal is het uitermate geslaagd.

Afgelopen zaterdag was het islamitische Offerfeest, en nadat Jansen in z’n wekelijkse GeenStijl-column eerst heeft uiteengezet hoe dit feest teruggaat op een verhaal waarvan de theologische betekenis eigenlijk in niets verschilt van hoe de Joden en christenen dat uitleggen, slaagt hij er via een historisch uitstapje naar twee gekeelde kruisvaarders en een sprong door de tijd naar ISIS toch nog in het slachtfeest te associëren met bloeddorstige moslims die niet alleen schapen, maar ook mensen kelen.

Barbarij

Déjà vu? De beruchte scène uit Der Ewige Jude waarin enkele Joodse slagers lachend een koe de keel doorsnijden, waarna de commentator het Jodendom intrinsieke barbaarsheid en nodeloze wreedheid toedicht, komt me voor ogen.

In dit soort xenofobe propaganda is het altijd de ons wezensvreemde ander die zich aan bloederige wreedheden schuldig maakt, nooit wijzelf. Nee, wij staan op een hoger plan; wij Europeanen zijn beschaafd!

Zo ook Jansen: door onthoofding associatief te verbinden aan het kelen van schapen en het islamitische offerfeest, doet Hans Jansen net alsof onthoofding iets typisch islamitisch is. Wat een primitieve barbaren zijn het toch!

Onthoofdingen kwamen echter de hele christelijke middeleeuwen voor, meestal met een botte bijl, waardoor er soms drie tot vijf slagen nodig waren voor het hoofd van de romp werd gescheiden. Maria I van Schotland en James Scott, de hertog van Monmouth kunnen er over meepraten.

In de tijd van de Verlichting werd onthoofding gemechaniseerd om zo een humane executie te leveren (in vergelijking met ophanging, radbraken of verbranding). Het werd een eclatant succes: vanaf de introductie in Frankrijk in 1792 verloren zo’n tienduizend misdadigers en “vijanden van het volk” hun hoofd tijdens de twee jaren van Terreur die er op volgden.

Twintigste eeuw

Velen menen dat het gebruik van de guillotine iets van honderden jaren terug is. Daar vergist men zich echter in: de laatste publiekelijke executie per guillotine in Frankrijk vond plaats in 1939. Het betrof seriemoordenaar Eugen Weidmann.

Daarmee hielden de onthoofdingen echter geenszins op. Alleen werd er voortaan geen spektakel meer van gemaakt.

De laatste Franse executie per guillotine achter gesloten deuren vond echter zo laat plaats als 1977. De ter dood veroordeelde was Hamida Djandoubi, een souteneur die een ex-vriendin had ontvoerd, gemarteld en gewurgd om een voorbeeld te stellen voor twee hoertjes. Djandoubi was geen uitzondering: Christian Ranucci en Jérôme Carrein gingen hem in die jaren (1976-77) voor. Pas in 1981 werd de doodstraf in Frankrijk bij wet afgeschaft.

De bij de executie aanwezige rechter-commissaris, Monique Mabelly, schreef een verslag van Djandoubi’s executie.

Ik hoorde een dof geluid. Ik draaide me om – bloed, plassen bloed, zeer rood bloed – het lichaam was in de mand gevallen. In een seconde was een leven afgesneden. De man die minder dan een minuut eerder nog had gesproken, was niets meer dan een blauwe pyjama in een mand. Een bewaker bracht een slang. Men moet de bewijzen van een misdaad snel wegwissen… Ik voelde me misselijk maar ik beheerste mijzelf. Ik had een gevoel van kille verontwaardiging.

1977: de laatste onthoofding in het moderne, humanistische en liberale Westen. Dat ligt net om de hoek. Geen enkele reden dus om de vinger te wijzen naar die wrede barbaren in Saudi-Arabië en omgeving, die er nog middeleeuwse praktijken op nahouden.

Ken uw geschiedenis en u kent uzelf.

Afbeelding: de gebroeders Pollet (1909), BoisdeJustice.com

 1. 5

  De volstrekt willekeurige barbarij van ISIS vergelijken met een relatief net en gereguleerd strafproces eindigend in een doodstraf lijkt me toch minstens zo hetzerig als het oeuvre van Hans Jansen.

 2. 7

  Toch zie ik niet echt een fundamenteel verschil in een mislukte gif-inspuiting die 40 min duurt (VS), een onthoofding van ongeveer een minuut (van IS) of een onthoofding met een borreltje vooraf (Frankrijk 1977). Daarnaast las ik vandaag alhier dat we binnen mensenheugenis ook nog homo’s doodsloegen met een zweep. Hoe lang dat duurde weet ik niet.

  Elektrische stoel? De galg werd door de Engelse beul de beste manier van executie genoemd.

  Ach Ach Ach….

 3. 8

  Ben benieuwd of Hans Janssen nog eens een column gaat wijden aan de katholieke Ustasha stormtroepers en hun onthoofdingstechniek. Die gebruikten daar een boomzaag voor.

 4. 9

  De volstrekt willekeurige barbarij van ISIS vergelijken met een relatief net en gereguleerd strafproces eindigend in een doodstraf…

  Maar dat doe ik dan ook niet. Ik vergelijk het afhakken van hoofden met het afhakken van hoofden, en zeg dan: als je dat gruwelijk en wreed vindt, denk dan niet dat dit alleen bij ‘de ander’ voorkomt, want in het beschaafde Frankrijk gebeurde het nog tot 1977.

  Als we het hebben over het over de kling jagen van mensen, wil ik de ‘Politionele Acties’ in Indonesië, de bombardementen op Cambodja, de Vietnamoorlog, de Amerikaanse steun aan de contra’s, de Amerikaanse steun aan de uitroeiing van de Indonesische communisten, etcetera, ook nog wel in herinnering brengen.

  Ik wil maar zeggen: de IS is het kwaad, maar we moeten nou niet doen alsof onze Westerse beschaving daar nou zo hoog boven verheven is. Misschien een paar treedjes, maar het scheelt veel minder dan we graag voor wáár zouden hebben.

 5. 10

  @5: Zo kun je elke relativerende vergelijking als ‘hetzerig’ gaan bestempelen. Wat een nonsens; je kunt het er mee eens zijn of niet.
  Volgens mij is het een feit dat kwaadwillige vuilspuiterij als die van HJ aan de wortel ligt van de polarisatie binnen onze (ooit) redelijk harmonieuze samenleving. Wat een enge man: hij stookt de boel bewust op; met waarschuwen voor het gevaar van extremisme heeft het niets te maken. Van dat gevaar is iedereen zich allang bewust.

 6. 11

  Snel verbaast zijn is bepaald niet een van mijn karaktereigenschappen, maar hoe is dit blog nu (ontologisch) op te vatten? Ik dacht eerst aan argumentatiefouten, slecht beargumenteerde relativering en nog aan een hoop andere dingen t/m wrange ironie. En als ik de reactie van @9 aan @5 (tsja, ‘verschillend’ i.p.v. ‘hetzerig zoals het oeuvre van Hans Jansen’ was net zo logisch geweest; plusje) lees, dan denk ik eerder in de richting van pervasieve ontkenning. Ik schreef maanden geleden al dat @0 bij kritiek telkens van plaats verschuift. Met een konijn dat in het rond springt zal een jager ongetwijfeld meer moeite hebben. Dat is dan heel slim van dat konijn, maar daar gaat het niet om. Waarom al dat gedoe over de uitvoeringen van veroordelingen van rechters als je gewoon wilt zeggen dat westerse oorlogsmisdaden net zo erg zijn als die van de halzensnijders van IS? Gewoon a lot ado about … om de ‘vroegere’ Hans Jansen toch weer even in het zonnetje te zetten? Zou kunnen. Maar dat moeten anderen maar uitmaken. Ik geloof het wel.

 7. 12

  @11 Volgens mij heb ik in de volgende alinea toch duidelijk genoeg uitgelegd waar het me om te doen is:

  Zo ook Jansen: door onthoofding associatief te verbinden aan het kelen van schapen en het islamitische offerfeest, doet Hans Jansen net alsof onthoofding iets typisch islamitisch is. Wat een primitieve barbaren zijn het toch!

  Het gaat mij dus om de vermeende ‘barbaarsheid’ en uitzonderlijke wreedheid die (a) eigen zou zijn aan de moslims en die dan (b) zou blijken uit de praktijk van de onthoofding.

  Vervolgens begint #5 over een ander aspect van IS, namelijk het lukraak over de kling jagen van duizenden mensen. Oké, als men het dáár perse over wil hebben, valt daar ook nog wel wat op af te dingen, qua Westerse beschaving.

  Helder zo?

 8. 13

  @12 ja, D: Hoe is het met je geheugen? Vannacht kwijtgeraakt of zo? Ik heb het uitgebreid gehad over de wreedheid van het westen naar het oosten toe. Weet je nog? Sommige juristen vinden dat ze G.W.Bush naast Saddam Hussein hadden moeten ophangen (Neurenberger wetten) Over @11: Heb jij nooit naar Toon Hermans gekeken toen … god, ik word hier misselijk van.

 9. 14

  @11:

  Waarom al dat gedoe over de uitvoeringen van veroordelingen van rechters als je gewoon wilt zeggen dat westerse oorlogsmisdaden net zo erg zijn als die van de halzensnijders van IS?

  Volgens mij moet je dat aan Hans Jansen vragen. Die maakt er een punt van daar verschillen in te zien. De ene halzensnijder is goed, de andere niet… Daar mogen anderen weer op reageren. Toch?

  om de ‘vroegere’ Hans Jansen toch weer even in het zonnetje te zetten?

  Dat moet je aan GS vragen, want daar schrijft Hans zijn columns. Daar wordt ie in het zonnetje gezet.

 10. 15

  @13 Het is me al wel duidelijk, hoor, Arjan.

  Hans Jansen verbindt het islamitische offerfeest via een rare hink-stap-sprong met de slachtpartijen van IS, en als ik dat bekritiseer als haatpropaganda, ga je op mijn persoontje lopen griepen omdat je in andere draadjes telkens de discussie van me verliest (terwijl jij toch zoveel belezener bent…).

  ’t Is maar net waar je prioriteiten liggen, denk ik dan.

 11. 16

  @14 Niet doen, Pedro. Mijn verbazing in @11 is gefingeerd. Het is maar een spelletje tussen mij en dat rare springende konijn dat Prediker heet.
  @15 Aha, je hebt dus door dat ik je een koekje van eigen deeg geef. Na al die aanvallen op mij dacht ik dat je mogelijk licht contactgestoord bent. Enfin, zoek het maar uit. Zoals ik gisteren al zei.

 12. 17

  Vraag je eens af waarom HJ en gelijkgestemden bij zovelen gehoor vinden. Mijn inziens niet zozeer om een dode religie, maar om de daden van haar aanhang. Dat varieert van beestachtigheid van IS tot bovenmatige betrokkenheid bij misdaad hier, los van de andere gewoonten waar je nogal vraagtekens bij kunt zetten. Moslims worden door velen ervaren als een last en niet als lust. Dat leidt tot afkeer en draagvlak voor de HJs van deze wereld. Zouden moslims zich zo gedragen dat ieder er graag tussenin zou willen wonen dan heeft een HJ geen gehoor. Helaas is dat gedrag aanleiding voor een steeds negatiever beeld. In mijn ogen dragen moslims daar in eerste instantie zelf de verantwoordelijkheid voor. Proberen eea te bagatalliseren door in het verleden te graven naar gelijkenissen, doet aan het zelfveroorzaakte negatieve beeld van moslims niets af.