Klasbord past voorwaarden aan

Foto: copyright ok. Gecheckt 11-03-2022

NIEUWS - Eerder schreef ik over Klasbord, een social media-app waarmee leerkrachten foto’s en andere persoonsgegevens van hun leerlingen kunnen delen met zowel de eigen ouders als de ouders van klasgenootjes. In de praktijk leidde het gebruik van deze app, zoals ik hier uiteenzette, tot een massale schending van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Inmiddels heeft Klasbord, dankzij de aandacht op Sargasso en Ouders online, besloten de gebruikersvoorwaarden aan te passen, zo valt te lezen op de site van juridisch adviesbureau ICTRecht:

Op diverse media ontstond enige ophef over de populaire app Klasbord: deze zou de privacy van leerlingen schenden. Met Klasbord kan een leraar berichten en foto’s uit zijn klas delen met ouders die ook de app hebben geïnstalleerd. Maar op grond van de privacywet mag dat niet zomaar, daar is immers toestemming voor nodig omdat het gaat om ‘persoonsgegevens’, gegevens die een individuele leerling betreffen. En is die toestemming er wel? Wij zochten het uit voor Klasbord en lieten de app aanpassen om aan de wet te voldoen.

Leerkrachten die Klasbord gebruiken moeten voortaan bij ingebruikname van de app expliciet bevestigen dat zij beseffen dat zij met privacygevoelige gegevens werken. Verder wordt uitgelegd dat ouders vooraf toestemming moeten geven (en mogen weigeren). Tenslotte zal Klasbord, als bewerker van persoonsgegevens, voortaan ook aan de wettelijke verplichting voldoen om een zogenaamde bewerkersovereenkomst met scholen of leerkrachten aan te gaan.

Dit verandert natuurlijk weinig aan de wenselijkheid om te pas en te onpas foto’s van kinderen te nemen en online te gooien. Ter vergelijking: welke volwassene zou toestemming geven om op willekeurige momenten van de dag op zijn werk te worden gefotografeerd voor zowel het eigen thuisfront als dat van zijn collega’s? Maar we hebben er blijkbaar geen moeite mee om kleine kinderen aan een dergelijk regime te onderwerpen.

Niettemin zorgen de hierboven genoemde aanpassingen ervoor dat de gebruikers van Klasbord voortaan in ieder geval aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. Ook ouders zullen voortaan beter worden geïnformeerd over hun rechten. En dat is al een beetje winst.

Reacties (6)

#1 Gert-Jan

Slechts een doekje voor het bloeden.

  • Volgende discussie
#2 gronk

Precies. Andere algemene voorwaarden maken het nog niet OK.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Arnoud Engelfriet (ICTRecht)

Het is wel iets meer dan ‘andere algemene voorwaarden’. Klasbord doet nu expliciet aan voorlichting in het registratieproces, zodat je als leraar beter kunt overzien wat je gaat doen. En er wordt een apart toestemmingsformulier uitgereikt voor ouders. Klasbord staat verder ook open voor klachten van ouders en neemt dan actie richting de leraar.

Ik snap de zorg over privacy. Het feit dat Klasbord zo populair is, geeft voor mij wel aan dat er een behoefte is aan foto’s delen en weten hoe het met je kind en zijn klas gaat.

Die behoefte negeren lijkt me niet verstandig. Doen ze het niet met Klasbord, dan wel via Facebook of Twitter. Toegegeven, dat is een flauw argument maar ik kan zó een berg twitterende/facebookende juffen en meesters vinden. Een betere balans dan “leraar, denk even goed na” kan ik zo niet bedenken.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Gladiool

En dus is de data van je kind niet delen op die leuke app een opstakel en daarmee je kind een buitenbeentje op school. Hartelijk dank ICT’ers. De surveillancestaat begint al vroeg op school, de treitermaatschappij ook.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 gronk

@gladiool: ik ben niet zo bang voor die surveillancestaat. Wel voor de roze horde.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 Gladiool

@5: Als die nou eens samen op een eiland in de stille zuidzee gingen zitten.

  • Vorige discussie