Klaas Dijkhof de Goedmens

Foto: 1911 postcard - pigs' tails spelling out the year copyright ok. Gecheckt 23-11-2022

OPINIE - Wat een hoop goede bedoelingen weer van Klaas Dijkhof. Ja, hij lijkt wel een goedmens! Maar als hij dat echt was zou hij structurele maatregelen nemen en het niet laten bij lapwerk dat ik hem hier zie voorstellen:

Structureel is: strengere straffen voor overtreders, een goed gefinancierd controle apparaat dat echt onafhankelijk is en niet onder directe controle staat van het ministerie. Alleen door het regelmatig, onaangekondigd controleren van bedrijven, en door te niet schromen om in te grijpen als daar reden voor is, zullen bedrijven hun gedrag verbeteren. Dat is niet omdat er in slachthuizen slechte mensen werken maar omdat bedrijven die het wel goed willen doen het afleggen tegen concurrenten die de kantjes er vanaf lopen: zij kunnen immers veel goedkoper werken. (Dit, geheel terzijde, is een kern stuk in de leer van marktwerking. Vreemd dat de profeten van de markt dit nu juist niet zien.)

Ik geloof graag dat hij het goed bedoelt. Maar wat ik van deze regering (en voorgaande, ook CDA, PvdA, CU en D66 dragen verantwoording) steeds zie is dat het altijd blijft altijd bij incidenteel optreden en brandjes blussen zoals in de Fipronil-Affaire. Als de crisis bezworen is gaat men gewoon door met het huidige landbouwbeleid, met een paar kleine tweaks hier en daar. Roos Vonk heeft er een dagtaak aan om de gevolgen te documenteren.

En er kan nog veel meer, begin bijvoorbeeld eens met strengere wetgeving om de behandeling van de dieren te verbeteren: voldoende ruimte, dier – varkens – vriendelijke leefomstandigheden, etc, etc. Oh, en vergeet ook het milieu niet.

Mijn punt is: waarom begin hij daar niet over? Omdat dan de prijs van het vlees stijgt. En kost geld. Net zoals ook een toezichthouder met voldoende mankracht geld kost. De mooie woorden en goede bedoelingen worden niet met beleid concreet gemaakt, integendeel. Geld regeert Nederland, en de VVD is partij die opkomt voor het belang van hen die het verdienen, niet voor dierenwelzijn of het milieu. Niet voor uw of mijn belang.

Reacties (22)

#1 beugwant

Niet hen die het verdienen, maar zij die het zonder gêne binnenschrapen. Ik blijf me erover verbazen dat een partij die zich maar voor 1% van de bevolking inzet, toch van een bijna een kwart ervan de stemmen krijgt.
We worden door dwazen omringd. En wie zich niet weren kan (dieren, zieken, ouderen, scholieren en minderbedeelden in het algemeen), die betaalt de prijs en kan verrekken.

Enfin, Dijkhoff dus. Die heeft nu blijkbaar PvdD-corvee.

 • Volgende discussie
#2 Cerridwen

Ik blijf me erover verbazen dat een partij die zich maar voor 1% van de bevolking inzet, toch van een bijna een kwart ervan de stemmen krijgt.

Je zou je dan af moeten vragen of je aanname dat de VVD zich maar voor 1% van de bevolking inzet wel klopt.

Neem de zaak hierboven, het percentage van de bevolking dat profiteert van lage vleesprijzen is veel hoger dan 1%.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 beugwant

@2: Dat komt door het winstmodel dat je beter van duizend mensen één gulden kunt krijgen dan van tien een tientje.

Juist met vlees zit ik waarschijnlijk in die 1% die bereid is (veel) meer ervoor te betalen wanneer de kwaliteit voor, tijdens en na de slacht erop verbetert. Dat dan niet elke maaltijd vlees bevat en wanneer wel de schnitzel niet aan beide kanten over de rand van het bord uitsteekt is dan navenant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Cerridwen

@3: het gaat mij om de vraag ‘hoe komt het dat een partij die zich voor 1% van de bevolking inzet toch een kwart van de stemmen krijgt’?

Hoewel ik de verzuchting snap, is het denk ik toch interessant en belangrijk om die vraag te proberen te beantwoorden. De eerste constatering is dan denk ik dat een substantieel groter deel dan 1% voordeel heeft en/of voorstander is van VVD-beleid, hoe groot dat deel is is afhankelijk van de maatregel. Dat geeft dan ook inzicht in de vraag waarom GroenLinks beleid vaak minder populair is dan je zou willen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 beugwant

@4: Misschien liegt GL minder? Hoeven ze ook niet zo vaak want ze zitten (formeel) in de oppositie.
De simpele verklaring is dat veel mensen rijk willen zijn. Dat zit er meestal niet in, omdat de bestaande rijken hun rijkdom aan het verschil met de rest hebben te danken en dat zo willen houden anders zijn ze niet meer zo bijzonder. Maar dat ene moment in het stemhokje kun je even doen alsof je rijk bent. Dat je je daarmee voor vier jaar in de vingers snijdt, snappen die knuppels dan weer niet.
Maar ook zonder die analyse: Links is niet stoer, echte mannen stemmen rechts, zo is de gedachte. Met de hele roedel achter de alfahond aan.
Alleen is Omsk net iets te ver weg. ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Cerridwen

@5: Misschien.

Maar linkse mensen zijn niet perse slechter in zichzelf voor de gek houden dan rechtse mensen. Wat logisch is voor jou, is niet perse logisch voor de meerderheid van de bevolking.

Neem nou de woningmarkt. Daar zijn grote problemen, voor allerlei doelgroepen. Maar als je je alleen maar op de problemen focust, wil je wel eens uit het oog verliezen dat meer dan de helft van de huishoudens in een koophuis woont in een fijne buurt en geen urgente verhuisbehoefte heeft. Die ervaart die problemen op de woningmarkt wat minder… Dat is een flinke electorale vijver.
Dat zelfde geldt voor de zorg, ja er zijn flinke problemen. Maar hoeveel mensen ervaren die problemen nu echt? De grote meerderheid is dik tevreden over de zorg, of je nu naar kwaliteit, toegankelijkheid of snelheid kijkt.
Of de voedselindustrie; in Nederland kost voedsel weinig en daar profiteren we allemaal van, juist de mensen die het niet breed hebben. Het zorgt ook voor grote problemen natuurlijk, maar als er in de supermarkt gekozen moet worden?
Etc.

De simpele verklaring is dat veel mensen rijk willen zijn

De grote meerderheid van de Nederlanders kan je echt wel als ‘rijk’ betitelen. Weinig mensen hebben gebrek, men heeft werk, kan op vakantie. Er zit enorm veel vermogen in huizen en pensioenfondsen.

Kortom, ik zie wel waar het hoge aandeel VVD stemmers vandaan komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Michel

@4: ” De eerste constatering is dan denk ik dat een substantieel groter deel dan 1% voordeel heeft en/of voorstander is van VVD-beleid”

Er zijn ook een andere verklaringen mogelijk. Het belang van de grote meerderheid is onzichtbaar (een paar dubbeltjes bij kassa, milieu en gezondheid zijn indirecte, publieke factoren) terwijl het belang van enkelen (aandeelhouders, eigenaren) groot, heel zichtbaar en persoonlijk is. Die laatste groep is daarnaast goed bemiddeld, beschikt over deskundig advies en heeft over het algemeen direct contact met verantwoordelijke bestuurders omdat die uit hun kring gerekruteerd worden.

Dat een grote groep mensen, tegen hun eigenbelang in, VVD stemt is, zo hoop ik voor je, geen verrassing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Co Stuifbergen

@6: De meeste Nederlanders zijn best rijk, maar denken liever niet dat ze rijk zijn door socialistische maatregelen (zoals goedkoop goed onderwijs, recht op 4 weken vakantie en wetten over arbeidstijden (vrije tijd is ook rijkdom)).

En volgens mij is de medische zorg in Nederland meestal goed, maar mensen beseffen niet dat het vak van verpleegkundige niet meer aantrekkelijk is, en de overheid dus wel problemen aan het maken is.
Overigens is de jeugdzorg in Nederland wel slecht, sinds de gemeenten het betalen moeten.
Maar dat is een groep die weinig stemmen oplevert.

Dan blijft over dat de tevreden mensen in hun koophuis graag de hypotheek-rente aftrekken, en op de koop toenemen dat hun kinderen een studieschuld krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Cerridwen

@7:

Dat een grote groep mensen, tegen hun eigenbelang in, VVD stemt is, zo hoop ik voor je, geen verrassing.

Dat de VVD extra goed zorgt voor de 1% ben ik met je eens, maar dat kan je niet omdraaien door te zeggen dat dit de enige groep is die profiteert.

Een grote groep Groen Links stemmers doet dat ook tegen hun eigen belang in zo uniek is dat niet.

De meeste Nederlanders zijn best rijk, maar denken liever niet dat ze rijk zijn door socialistische maatregelen

Maar niet alleen door ‘socialistische’ maatregelen. Nederland is ook rijk door ‘rechtse’ maatregelen die ondernemen en het vergaren van privékapitaal faciliteren.

maar mensen beseffen niet dat het vak van verpleegkundige niet meer aantrekkelijk is, en de overheid dus wel problemen aan het maken is.

Is dit de schuld van de overheid? Het is aan de overheid om er iets mee te doen uiteraard, maar het is ook een gevolg van de sterk stijgende vraag naar zorg door o.a. de vergrijzing. Zorgstelsels zijn inherent complex; er is volgens mij geen land ter wereld zonder ‘problemen in de zorg’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Michel

@9: “dat kan je niet omdraaien” – dat doe ik ook niet. Ik zeg alleen dat het niet voor de hand ligt en geef redenen waarom, die jij niet weerlegt.

“Nederland is ook rijk door ‘rechtse’ maatregelen die ondernemen en het vergaren van privékapitaal faciliteren”

Ook dat is niet noodzakelijk het geval. Ook links beleid kan een land een rijker maken. Het onderscheid tussen links en rechts beleid zit in de verdeling van de opbrengst ervan: het resultaat is van rechts beleid komt ten goede komt aan een kleine groep individuen, terwijl de winst van links beleid door iedereen wordt gedeeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Michel

@10: De maatregelen van Klaas zijn een goede illustratie van rechts beleid. Ze brengen de winst van de kleine groep belanghebbenden niet ernstig in gevaar. Als hij werkelijk linkse maatregelen had voorgeteld (ik noem er een paar in het artikel) dan zou dat een veel grotere groep mensen – andere ondernemers, de consument en ook dieren niet te vergeten, ten goede komen, terwijl de winsten van de aandeelhouders inderdaad lager zullen uitvallen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Cerridwen

@10:

dat doe ik ook niet.

Dat doe je wel: je geeft redenen waarom de VVD goed zorgt voor de 1%, maar daarmee heb je nog niet beargumenteerd dat VVD-beleid alleen maar ten goede komt aan die 1%.

Dat is dan ook meestal niet het geval, meestal is de groep die profiteert veel groter.

Het onderscheid tussen links en rechts beleid zit in de verdeling van de opbrengst ervan

Ik ga hier in zoverre in mee dat ‘links beleid’ gericht is op herverdeling en een grote rol van de overheid. Maar dan moet er wel iets te herverdelen zijn; zie hier de rol van ‘rechts’ beleid die ruimte schept voor private activiteiten en het vergaren van vermogen.

het resultaat is van rechts beleid komt ten goede komt aan een kleine groep individuen, terwijl de winst van links beleid door iedereen wordt gedeeld

Niet per definitie; links is ook heel goed in beleid bedenken voor kleine deelgroepen, dat dan betaald moet worden door de rest. Begrijp me goed, dat vind ik vaak een goed idee, het zijn vaak groepen die het zwaar hebben, maar wees hier wel realistisch over.

In Nederland is dit trouwens relatief vaak zo; de grote klappers qua herverdeling en emancipatie zijn wel gemaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Henk van S tot S

@9:

“maar mensen beseffen niet dat het vak van verpleegkundige niet meer aantrekkelijk is, en de overheid dus wel problemen aan het maken is.”

Is dit de schuld van de overheid? Het is aan de overheid om er iets mee te doen uiteraard, maar het is ook een gevolg van de sterk stijgende vraag naar zorg door o.a. de vergrijzing. Zorgstelsels zijn inherent complex; er is volgens mij geen land ter wereld zonder ‘problemen in de zorg’.

Wie heeft de zorg geprivatiseerd?
Wie staat toe dat de regelgeving van de geprivatiseerde zorg uit z’n voegen barst en wordt bevolkt door dure managers, die grote delen v.h. budget opslurpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Michel

@12: Wat ik niet doe:

zeggen dat dit de enige groep is die profiteert

Wat ik doe: beargumenteren dat VVD beleid een kleine groep individuen meer begunstigt dan de grote meerderheid.

Vervolgens beweer je:

daarmee heb je nog niet beargumenteerd dat VVD-beleid alleen maar ten goede komt aan die 1%.

wat ik nu juist wel doe.

Ik lever geen bewijs, maar het is duidelijk dat structurele maatregelen de winsten van een kleine groep ondernemers zal doen dalen omdat ze de kosten (voor milieu, gezondheid, dierenleed) niet meer kunnen afwentelen op anderen (externaliseren).

er [moet] wel iets te herverdelen zijn; zie hier de rol van ‘rechts’ beleid die ruimte schept voor private activiteiten en het vergaren van vermogen.

Wat precies is het in ‘rechts’ beleid dat ruimte schept, waar ‘links’ beleid dat niet doet?

wees hier wel realistisch over

Zeker, maar waar ben ik onrealistisch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Michel

@13: Ter aanvulling: privatiseren van zorg vergroot ongelijkheid, maakt administratie van zorg complexer (elke zorgondernemer moet onderhandelen met een groot aantal verzekeraars) en het wordt duurder (de ondernemers moeten winst maken).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 beugwant

@12: ”Dat is dan ook meestal niet het geval, meestal is de groep die profiteert veel groter.”
Zie het als een Venndiagram. De ene keer profiteert deze groep, dan weer een andere en die 1% zit in dat stukje waar alle vlakken elkaar overlappen.

”maar wees hier wel realistisch over.”
realistisch als in: die sterkste schouders voelen er helemaal niets voor om ook maar iets te dragen?

”de grote klappers qua herverdeling en emancipatie zijn wel gemaakt.”
En worden (door oude welbemiddelde rechtse witte mannen) inmiddels weer teruggedraaid. Er is nog steeds een betalingsongelijkheid tussen man en vrouw, Dat glazen plafond is nog steeds niet weg, uitkeringstrekkers moeten elke minuut en dubbeltje verantwoorden terwijl Shell er met miljarden onttrokken belastinggeld vandoor gaat.
En mogelijke dierenrechtenactivisten worden bij voorbaat als terroristen weggezet, omdat de politie een jammerende boer aan de telefoon blijkbaar net zo eng vind als met een trekker op de snelweg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 majava

@9:

Nederland is ook rijk door ‘rechtse’ maatregelen die ondernemen en het vergaren van privékapitaal faciliteren.

Aldus Cerridwen, die nog in Reaganomics gelooft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Cerridwen

@15: De zorg is hier een zijpaadje natuurlijk, maar het is te interessant om te laten lopen

privatiseren van zorg vergroot ongelijkheid,

Zo simpel is dat niet. De ongelijkheid van het huidige Nederlandse stelsel is juist kleiner dan die van het vorige, dat een kleinere rol voor private zorgverzekeringen had. We vergeten maar al te gemakkelijk de negatieve zaken in het verleden, in dit geval de wachtlijsten en ongelijkheid van het oude systeem.

Het Nederlandse zorgstelsel werkt natuurlijk alleen maar redelijk met verzekeraars door de strenge regulatie, waardoor de commerciële bandbreedte zeer beperkt wordt.

Maar toch, er is geen zorgstelsel in de wereld, ook niet de beste, waar geen problemen zijn. Het is nu eenmaal complex om iedereen snel en eerlijk de best beschikbare zorg te geven, tegen zo laag mogelijke kosten. Dus wees realistisch in wat voor verbeteringen re mogelijk zijn.

Een mooie vox serie over de gezondheidszorg is in dat opzicht interessant:
https://www.vox.com/2020/1/13/21055327/everybody-covered

Het Nederlandse stelsel door Amerikaanse ogen:
https://www.vox.com/policy-and-politics/2020/1/17/21046874/netherlands-universal-health-insurance-private

Conclusies:
https://www.vox.com/health-care/2020/1/29/21075388/medicare-for-all-what-countries-have-universal-health-care

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Cerridwen

@17: Volgens mij is dat een open deur, maar blijkbaar is het nodig om die weer eens in te trappen.

Overal waar is geprobeerd de vrijheid van ondernemen en opbouwen van privé kapitaal vergaand aan banden te leggen en de hele samenleving vanuit de overheid aan te sturen is dat slecht afgelopen.

Je hebt allebei nodig, én een sterke overheid die opkomt voor het algemeen belang, én economische vrijheid voor mensen om te profiteren van de eigen arbeid en ideeën. Dat lijkt me niet controversieel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Cerridwen

@14:

Wat precies is het in ‘rechts’ beleid dat ruimte schept, waar ‘links’ beleid dat niet doet?

In zijn essentie staat links beleid voor meer overheidsingrijpen in de economie, en wil rechts meer ruimte voor privaat ondernemerschap.

Maar dat is iets anders dan de concrete beleidsvoornemens van partijen. In Nederland staat zowel het bestaan van een vrije markt als het bestaan van een verzorgingsstaat niet ter discussie; de strijd speelt zich alleen af over op welke plekken en in welke mate dan.

Zowel de overheid als de markt kunnen falen (lijkt me ook een open deur), en hoewel ik in de regel voor strakkere regulering ben, zie ik ook dat deregulering/privatisering soms een waardevolle correctie kan zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 majava

@19: Je stelt het ene voor (aan banden leggen, etc.) wat het ene uiterste is, maar je doet net alsof we nu in die zo gewenste balans zitten die je daar voorstelt. Vergeet het maar. De belastingdruk ligt op de schouders van de Marokkaanse kaartjescontroleur. Die trend, van minder, minder (belasting voor bedrijven) is na de situatie van balans gewoon doorgeschoten naar beneden. Burgers betalen en dragen nu dus het meest bij aan de maatschappij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Krekel

In zijn essentie staat links beleid voor meer overheidsingrijpen in de economie, en wil rechts meer ruimte voor privaat ondernemerschap.

Dit is weer zó ongeïnformeerd, ahistorisch en ondoordacht! …

Hoe verklaar je de diverse vormen van liberaal (tot libertarisch!) socialisme dan? Libertarisch-socialisten (anarchisten) willen de overheid zelfs helemaal afschaffen. Hoe is dát “meer” overheidsingrijpen?

En andersom, hoe verklaar je traditioneel feodalisme en absolutisme, het middeleeuwse corporatisme waar sociaal-conservatieven tot op de dag van vandaag zo hoog van opgeven? Is absolutisme een vorm van minder overheidsingrijpen?

Het omgekeerde van wat je zegt is feitelijk nauwkeuriger: links wil de twee meest consequentiële overheidsingrepen – namelijk grenzen & particuliere eigendomsrechten over de natuur – over het algemeen verzachten, terwijl rechts de mensheid juist aan de volle guurheid van de gevolgen ervan (zoals loonslavernij en andere vormen van uitbuiting) wil onderwerpen.

 • Vorige discussie