Kamerlid pleegt meineed?

In het licht van de veroordeling van Geert Wilders kan de vraag worden opgeworpen of hij zich daarmee ook niet schuldig heeft gemaakt aan een ander strafbaar feit, namelijk meineed. Bij zijn installatie als Kamerlid, de laatste keer op 20 september 2012, beloofde hij immers op grond van artikel 60 trouw aan de Grondwet. Dat is een vereiste die is uitgewerkt in de Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal. De veroordeling betekent de facto dat hij die eed geschonden heeft.

Bij de behandeling van de genoemde wet kwam schending van de eed wel aan de orde, maar dat betrof met name de in artikel 2 van in de wet genoemde zuiveringseed (over het niet aannemen van geschenken etc.). Minister Ien Dales stelde toen dat bij een vermoeden van schending van die eed strafvervolging mogelijk is. De rechter zou dat dan moeten beoordelen. Wie daarbij het initiatief moet nemen, is niet duidelijk.

Nu is vervolging wegens schending van de eed vast een theoretische kwestie. Maar de vraag is natuurlijk wel, wat de betekenis van die eed dan wel is en welke waarde daaraan moet worden gehecht. Die vraag kan zeker worden gesteld als een Kamerlid zich schuldig heeft gemaakt aan het aanzetten tot discriminatie en daarmee tot schending van artikel 1 van die Grondwet.

Deze korte column van Dr. Bert van den Braak  verscheen eerder bij Montesquieu Instituut.

 1. 2

  Misschien mis ik iets, maar hij is veroordeeld op grond van artikel 137 van het wetboek van strafrecht, toch? Daar komt verder geen artikel 1 bij kijken, zou ik denken.

 2. 3

  “wat de betekenis van die eed dan wel is en welke waarde daaraan moet worden gehecht.”
  Die eed is een stukje symboolpolitiek, voor mij dus van nul en generlei waarde.

 3. 6

  De grondwet zegt hier niks over. Je zou aan artikel 1 kunnen denken, maar dat gaat over de relatie tussen overheid en burger. Aangezien we toch geen echte rechtbank hebben in Nederland die gedragingen aan de grondwet toetst, moet je het wel heel erg bont maken, wil je de trouw aan de grondwet schenden.

 4. 7

  @6: Juist! Zou dit dan… ik durf het bijna niet te zeggen… feitenvrij geklets zijn..?

  Bert van den Braak? Sargasso redactie? Kunnen we een toelichting krijgen voordat de commentaar sectie alweer overspoeld is met offtopic gekibbel?

 5. 8

  Qua offtopic gekibbel, zoals bekend is Wilders allochtoon, zijn moeder is geboren in Indonesie, een Islamitisch land. Hij heeft nu ook een strafblad. Hij heeft geen dubbele nationaliteit.

  Dus we zijn nu _bijna_ aangekomen op het punt waarop het programma van de PVV voorstelt om Wilders terug te sturen naar zijn eigen land, maar nog net niet.

 6. 9

  @7 Zo ver zou ik niet willen gaan. Het feit waar het hier om draait is immers dat er een vraag opgeworpen kan worden. Dat dat altijd kan en dat het antwoord op die vraag hier waarschijnlijk “hou toch op” of “ga toch weg” zal luiden doet weinig af aan het feit: er kan hier een vraag opgeworpen worden.

 7. 11

  @10:
  Begrijpend lezen is voor een heleboel mensen erg moeilijk; hoewel ik een beetje moet toegeven dat ik soms geen bal van reacties als #2 en #7 snap.
  ;-)

  @8:
  Ik kan haast niet wachten om te zien hoe hij daar wordt ontvangen.
  ;-)

 8. 13

  @10: Daar staat niets over strafrecht, dus wat is precies je punt? Ik laat het me graag uitleggen, maar ik begrijp oprecht niet wat hier bedoeld kan zijn.

  Feitenvrij noem ik het overigens als er geen juridische reden aangevoerd zou kunnen worden dat de hierboven genoemde vraag relevant zou maken. Ik zeg niet dat dat hier het geval is, maar het lijkt er zo op het eerste gezicht wel op, voor een leek als ik.

 9. 15

  @2: Sterker nog, we maken er in Nederland expliciet werk van om er maar voor te zorgen dat er nauwelijks een verband bestaat tussen de Grondwet en enige andere wet. Alleen de Raad van State doet wetten een beetje toetsen, vooraf. De rechter heeft het nakijken als hij/zij vindt dat een wet ongrondwettelijk is.

 10. 17

  Wilders zegt dat het zijn plicht is om te zeggen wat ie zegt. Meineed is wat mij betreft totaal niet aan de orde.

  Overigens denk ik dat Wilders in hoger beroep vrijgesproken zal worden.