Joodse wezen belazerd

In Trouw wordt vandaag bericht dat Joodse kinderen die door de Tweede Wereldoorlog wees zijn geworden niet het geld hebben gehad waar ze recht op hadden. Joodse voogdij-organisaties hebben het geld voor eigen doeleinden gebruikt. Waarschijnlijk zijn in 1976 zelfs dossiers vernietigd om dit te verbergen. Trouw baseert zich op een nog te verschijnen boek van een journaliste. Het Joods Maatschappelijk Werk distantieert zich van het boek, dat volgens directeur Hans Vuijsje bevooroordeeld is.