1. 6

  Tja zoveel ophef over een puur symbolische verklaring terwijl er al decennia lang racistische wetten zoals de law of return en de dienstplichtwet gelden, bijna al het land door de staat in handen is gegeven van een organisatie die als doel heeft land te verpachten aan joden, er superveel palestijnen zonder proces vastzitten en gemarteld worden terwijl joodse kolonisten zelfs met moord wegkomen. Het leidt de aandacht alleen maar af van de echte misstanden.

 2. 10

  held Gideon Levy in Haaretz:

  http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/the-jewish-republic-of-israel-1.318135

  “Remember this day. It’s the day Israel changes its character. As a result, it can also change its name to the Jewish Republic of Israel, like the Islamic Republic of Iran”………”From now on, we will be living in a new, officially approved, ethnocratic, theocratic, nationalistic and racist country.”

  waar zou de pvv toch het idee van de assimilatieverklaring vandaan hebben ?

 3. 11

  @10 – ik dacht aan hetzelfde. Ook het idee uit het pvv-verkiezingsprogramma: “in artikel 1 van de Grondwet verankeren we de Joods-christelijke en humanistische wortels van Nederland als dominante cultuur” lijkt er sterk op.
  Het lijkt vrdmm wel een oud neo-nazi idee – ik heb het eens ergens gelezen maar ik kan het niet meteen staven – dat rassen (of “culturen”) buiten hun “thuisland” kunnen worden gediscrimineerd, en dat het erom gaat een monoculturele of een-rassige natie te realiseren. Als niet-ariers ergens willen wonen, zoeken ze maar een eigen land, prima, als het dan maar niet een stukje in Belgie, Nederland of Duitsland is. Eigen volk eerst dus.

 4. 12

  Maakt allemaal niet uit nu he, wat jullie er ook van vinden. We moeten nu alles goedvinden van Israel met de Joodse spion Wilders aan de trigger van ons buitenlands and nationaal beleid. Ronnie Nafthaniel heeft alvast vakantie opgenomen, hoorde ik.

 5. 13

  @8 KJ

  Op uw verzoek:

  Wat is er zo vreemd aan? In Nederland is dit al eerder verplicht.

  Van rijksoverheid.nl:

  “Een naturalisatieceremonie is het laatste onderdeel van het proces voor het krijgen van het Nederlanderschap. Het deelnemen aan de ceremonie is daarom verplicht voor mensen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden.

  Sinds 1 maart 2009 moet iedereen die Nederlander wil worden bij de naturalisatieceremonie een verklaring van verbondenheid afleggen. Hiermee belooft hij of zij om de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen.”

 6. 15

  @13: In Israël was het al onderdeel om je trouw te zweren aan de (seculiere) staat. De toevoeging is dat je aan de joodse staat trouw moet zweren, een theocratische toevoeging. Dat zou in Nederland neerkomen op trouw zweren aan de protestantse staat der Nederlanden. Dat zou, terecht, weerstand opleveren bij niet-protestanten die zo bestempeld worden als tweederangs.

 7. 16

  Voor 13, 14 en 15: Dit is de tekst in NL:
  “Ik zweer dat ik de grondwettelijke orde
  van het Koninkrijk der Nederlanden,
  haar vrijheden en rechten respecteer en
  zweer de plichten die het staatsburgerschap
  met zich meebrengt getrouw te
  vervullen.”

 8. 18

  @17: Over Koninkrijk zou je natuurlijk ook (terecht) kunnen vallen als aanstaand Nederlander die tot doel heeft zijn nieuwe vaderland te verbeteren.

 9. 19

  @15 Het Koningshuis in NL is toch verplicht protestants/hervormd? Toen bv Irene katholiek werd moest ze afstand doen van het koninklijk huis. Ook de kinderen van voormalige katholiek Maxima worden hervormd opgevoed.
  ” De katholiek opgevoede prinses Máxima diende in te stemmen met een hervormde, protestantse opvoeding van de eventuele kinderen “]

  ‘Geloof Máxima is rooms-katholiek. Aangezien de Oranjes Nederlands Hervormd zijn, is dit bij de verloving ‘een kwestie’. Máxima oriënteert zich op het protestantisme, vertelt ze het Nederlandse volk. Dit moet volgens de RVD niet worden beschouwd als een voorbereiding op een overgang naar de hervormde kerk. Eventuele kinderen zullen hervormd gedoopt worden.

  Bisschop Van Luyn van Rotterdam verleent aan Máxima dispensatie. Dit houdt in dat de rooms-katholieke kerk haar ontslaat van de verplichting haar huwelijk te sluiten volgens de katholieke voorschriften.

 10. 20

  @seven #19: Ja en nee. Het staat namens nergens (zover ik heb kunnen vinden) zwart op wit. Het wordt iedere keer zo gesteld. Maar er staat niet in de grondwet iets als “het staatshoofd moet protestants/hervormd zijn”.

  Nog even los van het feit dat er nergens staat dan NL een “protestante Staat” is. Dat vind ik namelijk nog een stap of vierendertig verder.

  (Maar verder blijft dat punt van het koningshuis me wel steken. 1. er is dus geen scheiding tussen kerk en staat. 2. het is geen democratie)

 11. 21

  @18: een van de vrijheden waarover in de eed (#16) wordt gesproken is natuurlijk de vrijheid om je vaderland te verbeteren. En die vrijheden worden momenteel nog geleverd door een koninkrijk :-)

 12. 22

  @21: Maar je zweert trouw aan (de grondwettelijke orde van) het koninkrijk. Het zou verraad aan je eed zijn om erna te gaan werken aan het omverwerpen van de monarchie.

  Gelukkig heb je als geboren Nederlander geen eed hoeven zweren (en dus meer rechten).

 13. 23

  @22: Mezelf beschouwende zou je kunnen beredeneren dat de eed ongrondwettelijk is. Maarja, toetsen aan de grondwet mag dan weer niet in Nederland.

 14. 24

  Er zijn 18 officieel christelijke staten.

  De vlaggen van Engeland, Finland, Griekenland, Zweden en Zwitserland bevatten een kruis. De koningen van Engeland, Denemarken en Noorwegen zijn hoofd van de nationale kerk.

  Ierland, Polen en vele andere landen hebben snellere naturalisatieprocedures voor eigen etnische groepen.

  Er zijn 26 officieel islamitische staten.

  Ook de Palestijnse gebieden hebben al een grondwet waarin staat dat de islam de officiele religie is en dat de islamitische sharia de basis voor het rechtssysteem vormt.

  In een toekomstige Palestijnse staat mogen geen Joden wonen, heeft Abbas reeds verklaard.

 15. 26

  Het Koninkrijk der Nederlanden. Zo heet ons land nu eenmaal officieel. Je zweer geen trouw aan het koningshuis. Je kan rustig die eed afleggen terwijl je republikein bent.

 16. 28

  @25 richard

  In zijn historische speech vorig jaar heeft premier/partijleider Netanjahoe zich bereid verklaard tot een Palestijnse staat, die in vrede naast Israel bestaat.

  Vergezeld door een tijdelijke vrijwillige eenzijdige bouwstop van 10 maanden om de onderhandelingen te vergemakkelijken.

  Sindsdien is het wachten op serieus onderhandelen door de Palestijnen…..