Is kritiek op huftergedrag een beperking van de vrije meningsuiting?

Foto: copyright ok. Gecheckt 15-11-2022

Op het (niet zo heel erg maar ze doen hun best) pro-hufterige blog ‘De Reaguurder’, verscheen een artikel tegen fatsoensridders en moraalfascisten. Ik was al een tijdje niet op De Reaguurder geweest, maar de auteur probeerde op Twitter  mijn aandacht te trekken, dus ik ging weer eens kijken. Ik voelde me aangesproken en reageerde als volgt:

Ik ben inderdaad zo’n zelfverklaarde fatsoensridder, een moralfag die steeds klaar staat met zijn wijsvingertje als hij vindt dat hufters over de schreef gaan. Laat me eens wat dieper in gaan op jouw persoonlijke ‘huftermanifest’, waarmee je dat van Bert Brussen op GeenStijl nog eens dunnetjes over doet. Heel dunnetjes, want een echte hardcore hufter ben je zomaar niet.

Allereerst zet ik graag een vraagteken bij de centrale premisse van je stuk. Je begint met uitgebreid uitleggen dat wij fatsoensridders alles mogen zeggen en schrijven. Dat is fideel van je. Maar dan zeg je: “jullie menen dat jullie de enigen zijn met dat recht op vrije meningsuiting”. Dat is de kern van je betoog, die nog eens terug komt in je conclusie: “(…)dat wij jullie niks willen ontzeggen, jullie het recht op een bepaalde manier van uiten niet proberen te ontnemen of ondermijnen. Zoals de fatsoensridders en moralisatienazi’s dat constant op verkapte wijze trachten te doen.”

Dus je beweert dat ik probeer jou te beknotten in je vrijheid van meningsuiting? Je maakt de nuancering, dat het niet gaat om de mening zelf, maar de vorm. Ik zou je dus monddood willen maken omdat je bijvoorbeeld te veel grove taal gebruikt? Flauwekul. Het gaat er helemaal niet om in welke vorm jij je argumenten giet. Het gaat er om of het goede argumenten zijn. Jij verzint de stropop dat ik je monddood probeer te maken, om mij vervolgens daarop aan te vallen. Je hebt het mis. Je mag van mij zeggen wat je wilt en waar je wilt. Het interesseert me ook niet hoe je je gedachten verwoordt. Het gaat me er om wat je er mee doet. Ik strijd niet voor een halt aan satire of humor, maar voor een stop op het op nietsontziende wijze beschadigen van weerloze gebruikers van de digitale snelweg. Op humor die haar ‘grappigheid’ ontleed aan nodeloos kwetsen.

Het gaat me er niet om wat hufters tegen mij doen. Ik kan wel op mijzelf passen. Probeert iemand mijn naam (Gregor Hakkenberg) hoog in Google te krijgen met een stuk vol uit de lucht gegrepen verdachtmakingen? Geen nood, ik zorg gewoon dat er vlak boven of onder in de zoekresultaten een artikeltje te vinden is met ‘duiding’, óók als je de naam van mijn opponent intikt. Of die van ons beiden. Wie kaatst…

Nee, het gaat me er om wat hufters tegen mensen doen die zich lastiger kunnen verdedigen. Een schofterig ‘in memoriam’ over Yvon Jaspers (fatsoenlijk, dus moet deaud), het orgaandonorstuk over Prins Friso (koningshuis en elitair, dus weerloos en moet deaud), grove scheldpartijen tegen nietsvermoedende tweeps (kritisch, dus moet deaud), iemand op TV voor lul zetten omdat hij zich uitspreekt tegen huftergedrag (fatsoensridder, dus moet deaud). En – de aanleiding voor mijn allereerste antibertbrussenstukje – iemands professionele reputatie via Google proberen te beschadigen puur en alleen omdat hij kritisch is op jouw werk.

Zinloos verbaal geweld, mensonterende beschadigingsacties waarmee geen enkel hoger doel is gediend. Het gaat immers niet om het ontmaskeren van moordenaars, pedo’s, oplichters of loverboys of zo. Het is macho machtsmisbruik, alleen voor de kijkcijfers. Dergelijk huftergedrag in de categorie ‘beschadigen, gewoon, omdat het kan’, is heel goed te vergelijken met het zinloos geweld op straat. Als je dat ziet gebeuren, moet je ‘Kappen nou!’ durven roepen. Inderdaad, met het risico dat je zelf ook klappen krijgt. Of erger. Dat weet ik inmiddels uit ondervinding. Maar ben ík dan de boosdoener?

UPDATE: Och gut, Spuit 11 geeft ook Brussen.

Origineel bij Hufter Hunter
Foto: patries71

Reacties (168)

#1 Inje

Je bent echt een moralfag, almachtige zinloos-geweldenaar bestrijder. Beschermer van de zwakken, hoeder van hun kudde et cetera.

 • Volgende discussie
#2 Dehnus

Het volgende is alleen, is het uiten van geweld een politieke dan wel maatschappelijke mening ;).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Inje - Reactie op #2

Dat de schrijver zichzelf poseert als een bestrijder van geweld, ipv een vorm van meningsuiting zegt genoeg mijns inziens. Hij plaats zichzelf als fatsoenlijk en eerlijk, en de wat de ander zegt is gelijk aan zinloos geweld. De schrijver ziet zichzelf als een moderne batman. Hij neemt het op voor de zwakken, maar niet omdat die daarom vragen of willen, en ook niet om de eer, maar omdat het moreel juist is.

Zoveel misplaatse trots en een dergelijk nauwe blik op maatschappelijke ontwikkelingen kan ik me haast niet voorstellen, maar hier komt iemand er gewoon vol voor uit. Dat is moedig van hem, maar wel volledig misplaats.

#2.2 benjbenj - Reactie op #2.1

De schrijver keert zich in z’n stukje niet tegen zinloos geweld, maar tegen zinloos verbaal geweld. Geen mis te verstaan verschil.

Verder zegt de schrijver niet (ook niet impliciet) dat wat de ander zegt meteen zinloos verbaal geweld is.

Interessant is ook je opmerking dat de schrijver een ‘nauwe blik op maatschappelijke ontwikkelingen’ heeft. Kun je uitleggen hoe je tot dat oordeel komt?

#2.3 Inje - Reactie op #2.2

“Verder zegt de schrijver niet (ook niet impliciet) dat wat de ander zegt meteen zinloos verbaal geweld is.”

Hij geeft anders geen enkele uitleg over : “Zinloos verbaal geweld, mensonterende beschadigingsacties waarmee geen enkel hoger doel is gediend.”

Daarnaast gaat meneer er maar van uit dat anderen zich niet kunnen verdedigen. Hij claimt alleen dat ze zwak zijn en dat hij ze dus moet verdedigen.

“Interessant is ook je opmerking dat de schrijver een ‘nauwe blik op maatschappelijke ontwikkelingen’ heeft. Kun je uitleggen hoe je tot dat oordeel komt?”

Dat de schrijver zich eigenlijk beroept op een fatsoenskloof. Zij bezigen zich aan zinloos verbaal geweld. Eerst claimt hij dat hij zich richt op de inhoud, maar vervolgens rept hij enkel over de vorm. De manier waarop….
Mensen met die insteek nauwe blik op maatschappelijke ontwikkelingen. Tijden veranderen.

#2.4 benjbenj - Reactie op #2.3

Je schreef:

Hij geeft anders geen enkele uitleg over : “Zinloos verbaal geweld, mensonterende beschadigingsacties waarmee geen enkel hoger doel gediend.”

Ik begrijp je reactie niet. Mijn punt is dat de schrijver niet alles wat de ander zegt meteen zinloos verbaal geweld vindt. Wat slechts uit z’n stukje valt op te maken, is dat de schrijver vindt dat wat een zeker iemand (of iemanden) ten aanzien van bepaalde personen te berde brengt, te kwalificeren is als zinloos verbaal geweld. Is toch iets anders.

Verder schreef je:

Daarnaast gaat meneer er maar van uit dat anderen zich niet kunnen verdedigen. Hij claimt alleen dat ze zwak zijn en dat hij ze dus moet verdedigen.

Is dit een reactie op wat ik schrijf? Ik zie het aansluitingspunt niet. Ik wil er wel op reageren, hoor. De schrijver gaat er inderdaad van uit dat niet iedereen zich even gemakkelijk kan verdedigen. Dat kan je onmogelijk een boude hypothese noemen.

Zelf denk ik dat vrijwel niemand die aangevallen wordt door iemand die z’n brood verdient aan zwartmakerij/laster/diffamatie, veel kans maakt om overeind te blijven. Nou ja, tenzij je zelf bekendstaat om je zwartmakerij/laster/diffamatie. Dan ziet waarschijnlijk iedereen de vermakelijkheid ervan in. Anders: veel sterkte.

Of het zin heeft om voor bepaalde gediffameerden op te komen, waag ik net als jij te betwijfelen. Misschien is het zinniger om je te focussen op het zinloos destructieve van diffamatie dan dat je je voor een bepaald aantal specifieke zaken hard maakt.

Tot slot:

Dat de schrijver zich eigenlijk beroept op een fatsoenskloof. Zij bezigen zich aan zinloos verbaal geweld. Eerst claimt hij dat hij zich richt op de inhoud, maar vervolgens rept hij enkel over de vorm. De manier waarop…. Mensen met die insteek nauwe blik op maatschappelijke ontwikkelingen. Tijden veranderen.

Mocht de schrijver uitgaan van een kloof (van welke aard dan ook), dan toch op z’n minst van een overbrugbare kloof. De schrijver wekt namelijk de indruk dat de betreffende persoon (of personen) die zich overgeeft aan diffamatie, gevoelig is voor zijn argumenten.

Wel ben ik het met jou eens dat iemand die op grove wijze anderen diffameert, niet alleen zou kunnen worden aangevallen op de inhoud, maar ook op de vorm. Grove diffamatie leunt immers zwaar op de vorm. Het is onduidelijk waarom de schrijver een onderscheid wil maken.

Ik blijf me nog wel afvragen over welke maatschappelijke ontwikkelingen je het hebt. En wat vervolgens die vernauwde blik daarop is.

Overigens denk ik dat het belangrijkste punt van de schrijver heel simpel te verwoorden is: doe niet zo slachtofferig als iemand je terechtwijst omdat je anderen zwartmaakt.

 • Volgende reactie op #2.3
#2.5 Inje - Reactie op #2.3

“Ik begrijp je reactie niet. Mijn punt is dat de schrijver niet alles wat de ander zegt meteen zinloos verbaal geweld vindt. Wat slechts uit z’n stukje valt op te maken, is dat de schrijver vindt dat wat een zeker iemand (of iemanden) ten aanzien van bepaalde personen te berde brengt, te kwalificeren is als zinloos verbaal geweld. Is toch iets anders”

In zijn laatste ongepubliceerde alinea stelt de schrijver heel duidelijk dat er twee kampen zijn en dat de aangesproken persoon fungeert als een profeet voor het hufter kamp. Daarmee impliceert hij wel zeker dat alles wat de ander zegt verbaal zinloos geweld is. Iets wat ik al opmaakte uit de context.

” De schrijver gaat er inderdaad van uit dat niet iedereen zich even gemakkelijk kan verdedigen. Dat kan je onmogelijk een boude hypothese noemen.”

De schrijver maakt een tweedeling. Die van jager en die van prooi. En daarbuiten staat hij, de hoeder der beschaving. En wat een boude hypothese is is dat de ene groep gekwalificeerd wordt als prooi, en de ander als jager. Dat ik alleen gelijk in weerbaarheid zie is een stropop.

“Mocht de schrijver uitgaan van een kloof (van welke aard dan ook), dan toch op z’n minst van een overbrugbare kloof. De schrijver wekt namelijk de indruk dat de betreffende persoon (of personen) die zich overgeeft aan diffamatie, gevoelig is voor zijn argumenten.”

Dat kan ik in het artikel niet terug vinden, en zeer toevallig bevestigd de laatste ongepubliceerde alinea mijn mening: Volgens mij ben jij niet dom. Dat maakt het des te verwerpelijker dat je uit een vergelijkbaar effectbejag dit soort artikeltjes schrijft. Maar goed, ieder mens kiest zelf aan welke kant van de fatsoenskloof hij wil staan. Kennelijk hebben verbaal geweldplegers in jou een nieuwe profeet gevonden. Vanaf nu weten dan ook alle hufters: Volg @AndieArbeit, want Andie Arbeit macht frei”

Daarnaast: “de betreffende persoon (of personen) die zich overgeeft aan diffamatie”. Welke persoon geeft zich over aan kwaadspreken (is diffameren niet Duits?) ? Hoe stel jij vast dat iemand dat doet? Volgens mij sla je een paar stappen over, maar het kan zijn dat ik je niet goed begrepen heb in deze kwestie.

 • Volgende reactie op #2.3
 • Vorige reactie op #2.3
#2.6 benjbenj - Reactie op #2.3

Je schreef:

Daarmee impliceert hij wel zeker dat alles wat de ander zegt verbaal zinloos geweld is. Iets wat ik al opmaakte uit de context.

Volgens mij praten we langs elkaar heen en zijn wij het kennelijk eens. Ik zeg in feite hetzelfde: “[D]e schrijver vindt dat wat een zeker iemand (of iemanden) ten aanzien van bepaalde personen te berde brengt, te kwalificeren is als zinloos verbaal geweld.” En wanneer die persoon (of andere personen) iets hufterigs zegt, komt-ie in het geweer. Ik neem daarbij natuurlijk wel aan dat de schrijver niet z’n mond opentrekt als die ander (of anderen) z’n partner lieve woordjes toefluistert of z’n boodschappenlijstje voor zich uit prevelt.

Verder:

De schrijver maakt een tweedeling. Die van jager en die van prooi. En daarbuiten staat hij, de hoeder der beschaving. En wat een boude hypothese is is dat de ene groep gekwalificeerd wordt als prooi, en de ander als jager. Dat ik alleen gelijk in weerbaarheid zie is een stropop.

Ik vraag me af of deze informatie uit de ‘ongepubliceerde alinea’ — Houdt dit in dat deze alinea dus nergens te vinden is? — iets zinvols toevoegt. Zal iemand die voor een gediffameerde opkomt zonder te geloven in twee kampen van jager enerzijds en prooi anderzijds zich compleet anders gedragen dan iemand die voor een gediffameerde opkomt en daarbij deze als prooi ziet en de diffamerende partij als jager? Ik zou het voor kennisgeving aannemen. Wel zou ik denken: strijd liever tegen diffamatie in het algemeen in plaats van op te komen voor bepaalde benadeelden. Maak het wat groter. Wat ik zeker wil toegeven: daarmee ben je nog geen hoeder van de beschaving. Hoogstens werk je een beetje mee aan beschaafde omgangsvormen.

Je vroeg me verder hoe ik vaststel of iemand zich overgeeft aan diffamatie. Maar het gaat er toch eerder om dat je wilt weten hoe de schrijver dat weet? Of weet je dat al en trek je zijn vermogen tot oordelen hierover in twijfel? Dan ben ik benieuwd naar voorbeelden waaruit blijkt dat de schrijver (systematisch) van een mug een olifant maakt.

Tot slot blijf ik me nog steeds afvragen over welke maatschappelijke ontwikkelingen je het hebt. En wat vervolgens die vernauwde blik daarop is.

 • Vorige reactie op #2.3
#3 Krekel

Dat jullie elkaar serieus nemen vind ik altijd zo knap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Inje - Reactie op #3

Zal ik dit compliment maar in ontvangst nemen voor ons beiden Dehnus? Ik krijg er de laatste tijd zo weinig.

#3.2 Krekel - Reactie op #3.1

Wat doet jou precies wanen dat ik op de reacties reageerde in plaats van op het stukje zelf?

#3.3 Inje - Reactie op #3.2

Dehnus en ik waren de enige reaguurders, waarop jij in @3 zegt: “dat jullie …”

Met die jullie, meervoud, neem ik aan dat je @1 en @2 bedoelt. Of reageerde je gewoon in het algemeen? En met wie bedoel je dan “jullie”?

#3.4 Krekel - Reactie op #3.3

‘wie bedoel je dan [met] “jullie”?’

Topicstarter & Bert Brussen natuurlijk, jij ezel. De hele kliek van marginale heren die elkaar hier in bovenstaand(e) stukje(s) in de vorm van kritiek, repliek en dupliek naar de keel vliegen, eigenlijk. Moet men jou soms alles voorkauwen? Dit had je makkelijk zelf kunnen bedenken … zo niet in de eerste instantie, dan toch zeker in de tweede.

 • Volgende reactie op #3.3
#3.5 Inje - Reactie op #3.3

Serieus, jij praat tegen Bert Brussen en topic starter en dat had ik moeten inzien?

 • Vorige reactie op #3.3
#4 Bismarck

Hij neemt het op voor de zwakken, omdat het moreel juist is.

Zoveel misplaatse trots en een dergelijk nauwe blik op maatschappelijke ontwikkelingen kan ik me haast niet voorstellen

Dit zegt denk ik voldoende over Inje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Inje - Reactie op #4

Context. Of begin jij ook al op de Harm/Brusselman tour?

#4.2 Bismarck - Reactie op #4.1

Ik heb mijn eigen tour (merchandise op aanvraag). Punt is dat jij heel mooi illustreert wat hufters tegen moraalridders hebben: Moraalridders nemen het schijnbaar zonder reden op voor de zwakkeren, die de hufters tot makkelijke prooi dienden. En dat is nou weer net niet de bedoeling. Want dan ben je tegen de VvM. Ofzo.

#4.3 Harm - Reactie op #4.2

De spijker….

 • Volgende reactie op #4.2
#4.4 Inje - Reactie op #4.2

Mijn punt is tegen die jacht analogie. Hufters zijn jager, zwakkeren zijn prooi, en de moralfag is zelfbenoemde boswachter.
Waar is dat op gebaseerd? Moet Yvon Japsers in bescherming genomen worden? En waarom dan wel? En waarom voelt de moralfag zich geroepen om dat te doen? En waarom wordt de één getypeerd als jager, en de ander als prooi? En waarom die indeling? Waarom niet gewoon winnaar en verliezer?

 • Vorige reactie op #4.2
#4.5 Harm - Reactie op #4.4

En waarom de prooi niet gewoon als winnaar?

 • Volgende reactie op #4.4
#4.6 Bismarck - Reactie op #4.4

Moet Yvon Japsers in bescherming genomen worden?

Yvon Jaspers mag in bescherming worden genomen. Precies dat is wat hufterss niet begrijpen en niet willen. Maar het is niet aan hufters om te bepalen wie de bescherming van een moraalridder krijgt. Wat mij betreft is dat iedereen die het slachtoffer van hufters wordt.

 • Volgende reactie op #4.4
 • Vorige reactie op #4.4
#4.7 Inje - Reactie op #4.4

En dan slaan we weer een stap over. Je blijft hangen in het slachtoffer- dader verhaal, of jager-prooi zoals anderen het noemen (Pedro zelf links-rechts). Sinds wanneer is Yvon een slachtoffer? En sinds wanneer zijn moraalridders een positief iets geworden? En waarom is alles wat bijv een B Brussen zegt pesten?

Het slaat allemaal nergens op. Er wordt gewoon een malletje gegoten om een discussie om de verliezer op een oneigenlijke manier in bescherming te nemen / toch laten winnen.

 • Vorige reactie op #4.4
#5 Rob van Kan

Het riedeltje over dat “moralfags” vinden dat iets NIET MAG!!!11! is zo vermoeiend. Het is toch zo simpel: als alles mag, mag ik ook Bert Brussen finaal de tering schrijven. Daar mag ik alle argumenten en non-argumenten, stropoppen en tu-quoques voor gebruiken die ik maar bedenken kan.
Want “alles mag”, remember?
Het probleem van hen die zo graag “moralfag” roepen, is dat ze zelf (ook) vinden dat een heleboel dingen “niet mogen”. Kijk maar op GeenStijl: islamitisch fundamentalisme MAG NIET!!!, te hard rijden MAG NIET!!! en linksche meningen mogen al helemaal niet.
Op 4chan zouden de oudere jongeren die GeenStijl volkliederen binnen vijf minuten kapodt worden gemaakt. En deaud en zo. Want moralfags.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 L.Brusselman

@7
Huftertje Ad Honinem laat precies zien wat het waard is,en waar het voor staat.
Absoluut niets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Inje

“Het is toch zo simpel: als alles mag, mag ik ook Bert Brussen finaal de tering schrijven. Daar mag ik alle argumenten en non-argumenten, stropoppen en tu-quoques voor gebruiken die ik maar bedenken kan.
Want “alles mag”, remember?”

Precies. Jij snapt het. En als een van die non-argumenten inhoudt dat de ander zinloos verbaal geweld bezigt en jij handelt uit morele verhevenheid door de zwakke kudde te behouden van meedogenloze wolven, dan ben je dus een moralfag. En dat mag iedereen zijn. Het probleem is alleen dat het blijkbaar een gevoelige snaar raakt van de ontvanger van het verwijt. Misschien zijn ze zichzelf wel echt gaan geloven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 Harm - Reactie op #7

Wat is nou eigenlijk het probleem?

De schrijver kondigt zichzelf aan als een “zelfverklaarde fatsoensridder” en jij bent een pietepeuterig klein neo-fascistje, te klein om die term te verdienen.

Dan zijn de verhoudingen toch duidelijk?

#8 Bookie

Ach stalkers hebben ook een mening.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Harm - Reactie op #8

Al is het niet altijd duidelijk welke.

#8.2 Bookie - Reactie op #8.1

Binnenkort waarschijnlijk een column van Jeroen de Kreek op Sargasso.

#9 su

Tsja, moral fag. Sort of says it all.. De morele high-ground claimen zodat je lekker op homo’s en nikkers kan schelden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 Harm - Reactie op #9

En de lui die tegen moslims tekeer gaan zijn onze moral hero’s.

#10 Andie Arbeit

Wat grappig dat stalker Hakkenberg ( Hufterhunter ) meent dat ik aandacht aan hem vroeg, typisch voorbeeld van het vertekende wereldbeeld dat hij er op nahoudt. Ook grappig dat men dergelijke troep op een toch enigszins gerenommeerde site als Sargasso plaatst. We lachen ons helemaal krom.

Ik zal nog kort even respons geven op je “weerwoord” :

Mijn schrijven gaat inderdaad ook over “hufters”, maar buiten dat heeft het geen enkele overeenkomst met het op GeenStijl gepubliceerde “huftermanifest”, overigens niet geschreven door Bert Brussen maar door de gehele redactie. Zowel de vorm als de inhoud zijn compleet afwijkend van het schrijfsel van mijn hand.

Tweede punt: je beweert dat je “ons” helemaal niet monddood wil maken, maar waarom dan je blog “hufterhunters”? Waarom dan oproepen tot het boycotten van GeenStijl? Waarom dan je constante focus op Bert Brussen? Als je geen interesse hebt om deze manier van uiten te bestrijden en uit te roeien, waarom dan de constante focus er op?

Tenslotte, een welgemeend advies: Het is niet gezond je constant bezig te houden met iets dat je tegenstaat. Sommige mensen zouden het zelfs obsessief noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 Harm - Reactie op #10

Het antwoord op al je vragen wordt in het stukje al gegeven, dus ik begrijp niet wat je nu precies wilt met deze reactie.

Verzin eens iets nieuws.

#10.2 Andie Arbeit - Reactie op #10.1

Heeft u het blog van de heer Hakkenberg al eens doorgelezen? Een constante stroom aan aanmoedigingen om een “Bert Brussiaanse manier van uiten” ( wat dat dan ook mag inhouden ) vooral openbaar af te keuren, door bijvoorbeeld Geenstijl te boycotten en Bert Brussen voortaan te beantwoorden met #hohoho als hij weer eens te ver gaat.

Als dat toch geen pogingen zijn iemand de mond te snoeren omdat zijn manier van uiten je niet aanstaat, wat is het dan wel?

#10.3 Harm - Reactie op #10.2

Ik zie dat gewoon als zijn vrijheid van meninguiting.

 • Volgende reactie op #10.2
#10.4 Andie Arbeit - Reactie op #10.3

Dat is het in zekere zin ook, daar niet van. Maar daarmee probeert hij dus wel die van Bert Brussen (bv) te beperken, hopende dat zijn schrijfsels mensen wakker schudden en massaal de handen ineenslaan, om het langharige kwaad en venijn dat Brussen heet het internet af te jagen.

Het is zijn goed recht, net als het mijne om het aan te stippen en het belachelijk te maken.

 • Volgende reactie op #10.3
#10.5 HansR - Reactie op #10.3

Tuurlijk @Andie, Brussen beperkt niemand met zijn gezeik.

Nee, we begrijpen het natuurlijk niet want Brussen is goed en Hakkenberg is slecht. En zo is het en niet anders. En als je er – dwz het gezeik van Bert Brussen en meneer Reaguurder cq Andie Arbeit enz… – niet van houdt dan begrijp je hem/hen niet. Tuurlijk joh, alles kits verder?

 • Vorige reactie op #10.3
#10.6 Olav - Reactie op #10.2

Natuurlijk. “Hohoho” twitteren is hetzelfde als iemand de mond snoeren.

Wat een vervolgingswaan.

Of nee, eigenlijk is het erger. De hufters zoeken een excuus om zelf tot vervolging van andersdenkenden over te kunnen gaan.

 • Vorige reactie op #10.2
#11 Andie Arbeit

Oh ja, wederom veel aandacht voor Bert Brussen, zoals in AL je stukken. Ben je verliefd of zo?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11.1 Harm - Reactie op #11

DAT vind ik nou het toppunt van humor.
Ben je van GeenStijl ofzo?

#11.2 Andie Arbeit - Reactie op #11.1

Ik probeer slechts zaken uit te sluiten. Als het hier niet om enige vorm van verliefdheid gaat, kan ik namelijk alleen nog maar vaststellen dat het hier om zeer geobsedeerd persoon gaat.

#11.3 Harm - Reactie op #11.2

O, het was serieus bedoeld?
LOL

#12 Andie Arbeit

Ook grappig: De auteur laat jullie niet meegenieten van zijn COMPLETE comment, op de site sloot hij namelijk als een ware hufter af met:

“Volgens mij ben jij niet dom. Dat maakt het des te verwerpelijker dat je uit een vergelijkbaar effectbejag dit soort artikeltjes schrijft. Maar goed, ieder mens kiest zelf aan welke kant van de fatsoenskloof hij wil staan. Kennelijk hebben verbaal geweldplegers in jou een nieuwe profeet gevonden. Vanaf nu weten dan ook alle hufters: Volg @AndieArbeit, want Andie Arbeit macht frei.”

Schaamtelijk heur… Een dergelijke verwijzing naar de tweede wereldoorlog. Dat moeten we niet willen met z’n allen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12.1 su - Reactie op #12

Tsja, als ik je gekozen nick zie moet ik ook altijd aan die uitspraak denken. Sorry.

#12.2 Andie Arbeit - Reactie op #12.1

Dat zegt meer over u dan het over mij doet ;)

#13 Harm

Ach mijn hemel, je bent nog een jood ook nog. Ze zouden toch echt meer rekening moeten houden met jouw holocaust-gevoelens,

hufter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13.1 Andie Arbeit - Reactie op #13

:) Erg is dat hè? Enorm gekwetst ben ik. Ik zou bijna een weblog beginnen…

“Hufterhunterhunters” o.i.d… En dan lekker gefrusteerd stukjes schrijven over Gregor Hakkenberg en hoe hij eigenhandig het FATSOEN uit onze samenleving sloopt.

SCHRIJNEND!

#13.2 Harm - Reactie op #13.1

Wat dacht je van “Koekje van eigen deeg”?

#13.3 Andie Arbeit - Reactie op #13.2

Nieuw bij de Albert Heijn: Hufterkoekjes van eigen deeg. Met bittere nasmaak en kiezenkrakende harde stukjes.

#13.4 Harm - Reactie op #13.3

Maak maar vast een afspraak bij de tandarts.

#14 Inje

“Maar goed, ieder mens kiest zelf aan welke kant van de fatsoenskloof hij wil staan”

Zat ik er toch niet zo ver naast in @10
Het is weer dat geleuter over een fatsoenskloof. Genoeg over gezegd. Next.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14.1 Harm - Reactie op #14

Zo is dat: zonder fatsoen geen kloof.

#15 Andie Arbeit

Wel jammer dat Hakkenberg mijn term “Moralisatienazi” niet even heeft overgenomen. Die had ik als aanstormend blogger graag op Sargasso zien prijken…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15.1 Harm - Reactie op #15

schreef Andie, met ongepaste ijdelheid.

Wat een rotwoord, dat bekt helemaal niet.
Probeer maar eens wat anders.

#15.2 Andie Arbeit - Reactie op #15.1

Ijdelheid? Ik weet nog niet eens wat het betekent…

 • Volgende reactie op #15.1
#15.3 Inje - Reactie op #15.1

zijn we het zowaar een keer eens. Dat woord bekt inderdaad niet.

 • Vorige reactie op #15.1
#16 Andie Arbeit

@044Harm | 19 maart 2012 | 16:36

Maar je vindt het niet wat hypocriet om jezelf te presenteren als (en ik quote) : “…zo’n zelfverklaarde fatsoensridder, een moralfag die steeds klaar staat met zijn wijsvingertje als hij vindt dat hufters over de schreef gaan.”, om vervolgens zelf een dergelijke “hufterige” opmerking te maken?
Beetje dubbel, niet?

Helemaal als je bij het knippen/plakken naar Sargasso besluit om dat stukje maar even er uit te laten, waarmee hij dus eigenlijk al mijn punt onderstreept ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16.1 Harm - Reactie op #16

Niet zeuren, koekje van eigen deeg.

#16.2 Andie Arbeit - Reactie op #16.1

Ik vind het prachtig, zou Greggor vaker moeten doen. Zo lijkt het net een echt mens… Pretenderen het te verafschuwen, maar je zelf ook graag “verlagen” tot het niveau dat je zo verguist…

Maar een veganistische slager, vind jij ook heel normaal?

#16.3 Harm - Reactie op #16.2

Net zo normaal als een moraliserende fascist.

 • Volgende reactie op #16.2
#16.4 Inje - Reactie op #16.2

Daarom is dat geleuter over een fatsoenskloof ook zo’n onzin. Gregor komt trouwens uit 1959, dat verklaart een hoop.

 • Vorige reactie op #16.2
#16.5 Harm - Reactie op #16.4

En jij bent nog niet droog achter je oren.

 • Volgende reactie op #16.4
#16.6 Inje - Reactie op #16.4

Goeie. Is weer eens wat anders dan “een pietepeuterig klein neo-fascistje”. Ik stel voor dat we een prijs voor “de Welbespraaktheid en Retorica” in het leven roepen voor Harm de woordkustenaar. Oh Harm, vertel hoe jij als gepensioneerd buitenparlementaire oppositievoerder tijd vrij hebt weten te maken om tot zo’n scherpe geest te komen! Je hebt de muren vast vol diploma’s hangen. Ik kan niet wachten op de volgende spitsvondigste opmerking van je!

Ik moet tot mijn spijt toegeven dat ik je een tijdje genegeerd heb. Ik voelde me onwaardig. Maar jouw lange aandringen en hofmakerij (sommigen noemden het stalken, maar dat weerspreek ik ten zeerste) hebben mij zozeer gevleid dat ik je toenadering volmondig beantwoord deze keer: Ja Harm. Ik ben er. Verlicht deze jonge hond. Droog me af, tot ver achter de oortjes. Deel je verhaal met mij. Ik voel dat je om aandacht verlegen zit. En daarom verschoon ik met alle liefde je 24 uurs luier, zolang je jezelf maar opdringt.

 • Volgende reactie op #16.4
 • Vorige reactie op #16.4
#16.7 Harm - Reactie op #16.4

Ook daar heb ik met mijn vooruitziende blik reeds voor gezorgd.
Het spijt me, maar je bent volstrekt overbodig.

 • Volgende reactie op #16.4
 • Vorige reactie op #16.4
#16.8 Inje - Reactie op #16.4

Hoe kun je! Na lang aandringen open ik m’n jonge hart wederom voor jou, en dan vertrap je het zonder blikken of blozen. Ik dacht dat we een afspraak hadden. Jij droogt mij af, en ik veeg jou af.

Altijd weer die vervloekte mannen ook. Het ging je enkel om de jacht, is het niet? Je wist dat ik nat was en zodra ik je toegang verschafte tot mijn diepste binnenste (lees: hart, viezerik! Jaha, ik kijk had je door vunzig mannetje) doofde je het door jouw aangewakkerde vuur en ontdeed je jezelf van mij alsof ik één van je goedkope cleanexjes ben waarmee je jezelf ontdoet van feces.

Maar vergis je niet Harm. Je hoeft niet meer bij mij aan te kloppen. Je vleierijen zijn voor dovemansoren bestemd. Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren, waarin ik heb gelooft, dat wij gelukkig….(Oeps, nu laat ik me meeslepen)

Maar serieus ouwe jager, waar is mijn Gregor wanneer ik weer eens ten prooi val voor je? Durf je wel?

 • Volgende reactie op #16.4
 • Vorige reactie op #16.4
#16.9 Harm - Reactie op #16.4

Voer voor psychologen.

 • Volgende reactie op #16.4
 • Vorige reactie op #16.4
#16.10 Inje - Reactie op #16.4

Grappig, ik heb t eindelijk door. Moest het natuurlijk even toetsen, maar het staat vast nu. Hoe groter de onzin ik uitkraam, hoe milder je reactie. Hoe raker de opmerking, hoe vuiler de reactie. Zo kan ik pleiten voor minder belastingen, maar dan ben ik een fascist. Smeek ik tot het vegen van je kont en er kunnen nog net drie woordjes vanaf. (Vandaar ook je harmonieuze relatie met LB)

Mooi, code Harm is ook weer gekraakt. Handig voor als je volgende driftbui opkomt. Maar ik zou Inje niet zijn als ik niet in stijl zou eindigen.

Daarom, van familie makelarij:

Dickwijls siet men dat de sotten
Met de wijse lieden spotten;
Maer wie sich nae wijsheyt stelt,
Laat de gecken ongequelt.

 • Volgende reactie op #16.4
 • Vorige reactie op #16.4
#16.11 Harm - Reactie op #16.4

“Hoe groter de onzin ik uitkraam, hoe milder je reactie.”

Dickwijls siet men dat de sotten
Met de wijse lieden spotten;
Maer wie sich nae wijsheyt stelt,
Laat de gecken ongequelt.

Een beetje zelfinzicht leidt soms best tot resultaten.

 • Volgende reactie op #16.4
 • Vorige reactie op #16.4
#16.12 Inje - Reactie op #16.4

Gezien de enorme stijging van wordcount en de gebruikelijke sneer was @65 raak. Ik heb je door Harm. Je bent hier enkel om anderen te diskwalificeren op oneigenlijke gronden.

 • Volgende reactie op #16.4
 • Vorige reactie op #16.4
#16.13 Harm - Reactie op #16.4

Bij het kopieeren tel ik de woorden niet.

 • Vorige reactie op #16.4
#17 Maxm

Wat een simplificatie van het hufterschap. Alsof een lelijke mening je een hufter maakt, stelletje prutsers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 pedro

Het mes van de vrijheid van meningsuiting snijdt aan 2 kanten. Als rechts het erg vindt om voor fascist of racist uitgemaakt te worden, zullen ze zichzelf beperkingen in hun uitlatingen op moeten leggen en niet zo maar alles roepen. Zo lang ze echter zelf de vrijheid opeisen om alles te kunnen roepen wat ze willen en daarbij iedere discussie over fatsoen uit de weg te gaan, moeten ze niet gaan zeuren, dat anderen dezelfde vrijheid van meningsuiting voor zichzelf op eisen.

Uiterst komisch trouwens, dat de hufters zich storen aan de hufterigheid van Gregor. Het beste argument van de hufters richt zich zo tegen de hufterigheid van anderen, die zich fatsoenlijker zouden moeten gedragen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18.1 Inje - Reactie op #18

De hufter is nog steeds onbegrepen blijkbaar. Of haar roep wordt niet gehoord.

 • Volgende reactie op #18
#18.2 Harm - Reactie op #18.1

Dat is nou typisch voor hufters: als er niet naar ze geluisterd wordt,
dan denken ze dat ze niet gehoord werden.

 • Volgende reactie op #18.1
#18.3 Inje - Reactie op #18.2

Komt je vast bekend voor, hufter

#18.4 Harm - Reactie op #18.3

Ga terug naar af:

“Het beste argument van de hufters richt zich zo tegen de hufterigheid van anderen, die zich fatsoenlijker zouden moeten gedragen…”

 • Volgende reactie op #18.3
#18.5 Inje - Reactie op #18.3

Aldus ’s werelds grootste hufter. Het is alsof je een drugsverslaafde buitenparlementaire relnicht hoort prediken over ….. oh wacht….

 • Volgende reactie op #18.3
 • Vorige reactie op #18.3
#18.6 Harm - Reactie op #18.3

O mijn god, ze is er in gestikt, dat was nou niet de bedoeling.

 • Volgende reactie op #18.3
 • Vorige reactie op #18.3
#18.7 Inje - Reactie op #18.3

Zo zie je maar hoe schadelijk oude hufters zijn. Dat zijn de ergste, mark my words.

 • Volgende reactie op #18.3
 • Vorige reactie op #18.3
#18.8 Sikbock - Reactie op #18.3

nee, inje, harm probeert alleen maar te bewijzen dat hij geen “lieve oude man is”.. overcompensatie dus.. love is the answer, mark my words

 • Volgende reactie op #18.3
 • Vorige reactie op #18.3
#18.9 Harm - Reactie op #18.3

Ook met zijn tweeen maken jullie een vrij hulpeloze indruk.
Twee maal zo hulpeloos, om precies te zijn.

 • Volgende reactie op #18.3
 • Vorige reactie op #18.3
#18.10 Sikbock - Reactie op #18.3

je meent het niet zo harm.. je bedoelt het goed

 • Vorige reactie op #18.3
#18.11 pedro - Reactie op #18.1

“De hufter is nog steeds onbegrepen blijkbaar. Of haar roep wordt niet gehoord”

Vreselijk zeg. Wat onbeleefd en onfatsoenlijk.

 • Vorige reactie op #18.1
#18.12 Inje - Reactie op #18.11

Met name vervelend voor de hufters, en door de opstelling dat ze onfatsoenlijk zijn zal dat wel lang zo blijven.

Ik moet het de fatsoensrakker echter wel toegeven, ze hebben het goed afgekeken van Balkenende. Na 8 jaar hebben ze het trucje feilloos overgenomen. Als je je vaak genoeg richt op de toon, houding en vorm van de ander en zelf normen en waarden predikt, dan kun je een lange periode elke inhoudelijke discussie doodmaken. Aan tactisch inzicht geen tekort.

#18.13 Andie Arbeit - Reactie op #18

Iemand proberen het recht van spreken te ontnemen, waar noem ik dat “hufterig” ? Volgens mij heb je het niet helemaal begrepen, ik moedig juist aan dat Greggor eens wat hufteriger uit de hoek zou komen zoals ik hierboven ook al stelde.

 • Vorige reactie op #18
#18.14 pedro - Reactie op #18.13

Waarom voel je je aangesproken? Het was helemaal geen reactie op jou. Niet direct in ieder geval. Nu je je aangesproken voelt, is het dat wel geworden, natuurlijk.

Verder grappig, dat je Gregor’s pleidooi voor wat minder hufterigheid beantwoordt door te zeggen, dat ie wat hufteriger moet worden. Volgens mij is het voor heel de maatschappij wat beter, als we wat rekening met elkaar houden in plaats van te proberen elkaar in hufterigheid te overtreffen. Niet iedereen heeft voldoende intellectuele bagage om het dan nog bij woorden alleen te laten. Sommigen zullen gaan schelden, en daarna gaan slaan. Weer anderen gaan nog een stap verder, zoals Volkert, Mo, Breivik en vele anderen in het verleden al bewezen hebben. Als dat het soort maatschappij is waar je in wil leven, moet je vooral doorgaan met het aanmoedigen van hufterigheid.

#18.15 Andie Arbeit - Reactie op #18.14

Toon mij eerst maar eens correlatie tussen hufterig uiten en lieden als Breivik, ik het namelijk nog al een sprong. Juist de mensen die je noemt hielden zich er verre van. Dergelijke gekken zijn er altijd al geweest en zullen er altijd blijven.

Ik zie ook niet waar het idee van “in hufterigheid overtreffen” vandaan komt, je brengt het alsof de vorm bewust wordt aangenomen met een bepaald doel, waarin men elkaar ophitst steeds verder te gaan. Ik herken dat totaal niet.

#18.16 pedro - Reactie op #18.15

Lees maar wat Breivik zelf zegt. En wat Volkert verklaarde, of Mo. Zij komen tot hun daden vanwege de hufterigheid van anderen. Je kunt het op straat ook zien: een vechtpartij begint vrijwel altijd door eerst flink tegen elkaar te schelden. Je kunt dat verband ontkennen en wijsneuzerig naar bewijs van een correlatie gaan vragen, maar daar ga ik je echt niet in tegemoet komen, want ik ben er van overtuigd, dat de meeste mensen dat beeld wel zullen herkennen. Iemand die een ander treitert, kan sneller een klap op zijn bek krijgen, dan iemand die anderen vriendelijk bejegent.

“Ik zie ook niet waar het idee van “in hufterigheid overtreffen” vandaan komt, je brengt het alsof de vorm bewust wordt aangenomen met een bepaald doel, waarin men elkaar ophitst steeds verder te gaan. Ik herken dat totaal niet”
Tsja, dat heb je dus niet begrepen. Het probleem is niet, dat mensen de vorm bewust aan nemen, maar dat hufters niet na denken voor ze wat roepen, en dat dat vrijwel automatisch tot een escalatie leidt. Actie is reactie. Je kunt het zelf ook testen: ga in een willekeurige kroeg maar eens wat willekeurige mensen uit lopen schelden en je zult zien, dat sommige mensen, met wie je helemaal geen problemen had, terug zullen gaan schelden.

#19 jvdheuvel

Het belangrijkste kenmerk van andiearbeit is niet zozeer dat hij een hufter is, maar wel dat hij veel en veel en veel en veel en veel en veel te veel vrije tijd heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19.1 Andie Arbeit - Reactie op #19

Tsja vriendje, dan had een vak moeten leren. Had jij daar ook van kunnen genieten, vrijheid in je ARBEIT.

Maar ik zou dat streven maar even laten liggen, een LOI cursus Nederlands lijkt me een stuk belangrijker op dit punt als ik die broddelblogjes van je bekijk.

#19.2 jvdheuvel - Reactie op #19.1

Oh gossie moet je nou huilen?

#19.3 Andie Arbeit - Reactie op #19.2

Je comeback is inderdaad om te janken, maar dat ben ik inmiddels gewend.

#19.4 jvdheuvel - Reactie op #19.3

hier heb je een tissuetje

#20 Karl Kraut

Iedereen permitteert het zichzelf een hufter te zijn, tot waar hij zelf er nadeel van gaat ondervinden. Het meeste wat voor hufterigheid doorgaat is toch vooral satire die mislukt is. Maar wat echt kwalijk te nemen valt, is wanneer het dus slecht geformuleerd wordt; laat ze een voorbeeld nemen aan Blackadder, maar dat is vast te hoog gegrepen. En houd ook altijd rekening met het feit dat er mensen zijn die meelezen, maar die nooit reageren. Want voor hen gaat de lol er anders af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20.1 Harm - Reactie op #20

Bedoel je nou echt, dat er mensen zijn die al die reacties gaan zitten lezen?
Jezus, als ik dat geweten had….

#21 Andie Arbeit

@061HansR | 19 maart 2012 | 17:43

Zeg HansR, waar stel ik dan dat Brussen altijd okay is? Sterker nog, ik heb ruzie met Brussen gehad over de manier waarop hij Greggor toentertijd wegzette…

Check the facts bubbyboy

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21.1 HansR - Reactie op #21

Waar stel ik dat jij BB altijd OK vindt?
Facts? What facts?

hihi… leuk dit gezeik.

#21.2 Andie Arbeit - Reactie op #21.1

“Nee, we begrijpen het natuurlijk niet want Brussen is goed en Hakkenberg is slecht. En zo is het en niet anders. En als je er – dwz het gezeik van Bert Brussen en meneer Reaguurder cq Andie Arbeit enz… – niet van houdt dan begrijp je hem/hen niet. Tuurlijk joh, alles kits verder?”

Daar beweer je dat, alsof ik zo’n fan van Brussen zijn.

#22 L.Brusselman

Hufters zoals Bussen en Frikschoten zijn van hetzelfde allooi als figuren die zich aan het hoofd van een lynch mob stellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Andie Arbeit

“Bubbyboy” moet uiteraard “buddyboy” zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 pedro

Verder loopt er natuurlijk ook een oververtegenwoordiging van Marokkaanse hufters op straat rond. Ik hoop maar dat de verdedigers van de hufterigheid zich realiseren, dat ze ook die hufterigheid verdedigen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24.1 Andie Arbeit - Reactie op #24

Er is een groot verschil tussen hufterigheid en eventueel crimineel gedrag… Plus een groot verschil tussen hufterigheid in tekst en in houding op straat.

Nogal een kromme vergelijking dus…

 • Volgende reactie op #24
#24.2 su - Reactie op #24.1

Lekker makkelijk, als het een jouw onwelvallige huftergroep wordt genoemd moet er opeens nuance worden beleden. Dat is hypocriet. Of je accepteert hufterigheid in zijn geheel, of je wijst het af.

#24.3 Andie Arbeit - Reactie op #24.2

Slaat nergens op, hufterigheid in schrift en face-to-face zijn gewoon TOTAAL niet met elkaar te vergelijken. De nuance is dus vanzelfsprekend.

#24.4 su - Reactie op #24.3

Ik zie de onderscheid niet. Of iemand je een hoer noemt in schrift of verbaal komt op dezelfde hufterigheid neer. Je nuance blijft hypocriet.

Anders gesteld: hufterigheid wordt niet bepaald door de medium die gebruikt wordt om de hufterigheid te uitten.

 • Volgende reactie op #24.3
#24.5 pedro - Reactie op #24.3

De vraag is, waarom je er crimineel gedrag bij moet slepen, want daar had ik het helemaal niet over. Ik had het gewoon over de hufters, die hangjongeren genoemd worden en zich vervelend gedragen. Was een retorische vraag trouwens, want je moet dat criminele gedrag er wel bij slepen, omdat je anders toe moet geven, dat je uit je nek zit te lullen.

Zal ik je trouwens een paar Marokkaanse hufter sites op internet aanwijzen? Wedden dat je dan weer met een andere ‘nuancering’ aan komt zetten?

 • Vorige reactie op #24.3
#24.6 Inje - Reactie op #24

Hufterigheid overstijgt etnische kwesties. Daarnaast is de groep die jij aanduidt voornamelijk verveeld en gefrustreerd. De gemiddelde hangjongere is gewoon een opstandige puber. Dat is wat anders dan de hufterigheid waartegen velen ageren, zoals GS.

 • Vorige reactie op #24
#24.7 pedro - Reactie op #24.6

Hufterigheid is hufterigheid, en de hufterigheid van GS is een voorbeeld voor de hangjongeren. Je kunt er allerlei dingen over roepen (verveelde opstandige pubers, wat allemaal waar is), maar als je het hen vraagt, zullen zij zeggen, dat als anderen zich als hufters gedragen en uitlaten, zij ook mogen doen.

Het zou voor de hufters natuurlijk wel gemakkelijker zijn, als iedereen hun hufterigheid zo maar accepteert. Maar ja, dat denken straathufters ook. Die vinden het ook gemakkelijker als niemand wat terug doet.

Dat hufterigheid etnische kwesties overstijgt, ben ik met je eens, maar dat moet je Andie maar eens uit leggen.

 • Volgende reactie op #24.6
#24.8 Inje - Reactie op #24.7

“Hufterigheid is hufterigheid, en de hufterigheid van GS is een voorbeeld voor de hangjongeren. ”

Onzin. je hebt dus hufters, zoals hangjongeren dat zijn volgens jou. En je hebt hufters die die naam als geuzennaam hebben aangenomen. Deze groep wordt vaak verweten hufterig gedrag tentoon te spreiden. Te pesten en dergelijke onzin. Zij hebben het hun opgelegde plakkaat aangenomen. Dan zijn we maar hufters, so be it.
Daarnaast kun je niet voor een hele groep mensen spreken. Je weet niet wat een groep hangjongeren zal antwoorden op jouw vraag. Dat kun je niet weten. Speculeren daarover is dat ook onzinnig.

“Het zou voor de hufters natuurlijk wel gemakkelijker zijn, als iedereen hun hufterigheid zo maar accepteert.”

Hij zou voor de hufter wel eens prettig zijn als schijnheilig Nederland de normen en waarden discussie eens loslaat en zich op de inhoud richt.

#24.9 pedro - Reactie op #24.8

“En je hebt hufters die die naam als geuzennaam hebben aangenomen”
Laten we het inhoudelijk houden, Inje. Of de gasten van GS dat als geuzennaam voor proberen te stellen, doet totaal niet ter zake. Het gaat er om of ze hufterig gedrag vertonen en zich hufterig uitlaten, en op beide vragen is het antwoord, dat ze dat relatief vaker dan normaal doen, zoals dat ook in hun motto staat (ongefundeerd en nodeloos kwetsend). Ze hebben niet het hen opgelegde plakkaat aangenomen: ze hebben daar heel bewust zelf voor gekozen.

“Je weet niet wat een groep hangjongeren zal antwoorden op jouw vraag”
Net als de GS hufters zullen ze alle strohalmen, om hun eigen verantwoordelijkheid af te schuiven, aan grijpen. Als ze denken voor zichzelf een iets gunstiger beeld te creëren door op de hufterigheid van anderen te wijzen, zullen ze dat zeker doen.

“Hij zou voor de hufter wel eens prettig zijn als schijnheilig Nederland de normen en waarden discussie eens loslaat en zich op de inhoud richt”
De normen en waarden discussie gaat over de inhoud.

 • Volgende reactie op #24.8
#24.10 Inje - Reactie op #24.8

Je stelt me nogal teleur Pedro hiermee. Je eigent je de laatste tijd continu het recht op te bepalen wat inhoud is en niet. En als het je niet uitkomt, is het geen inhoud. Daarnaast blijf je maar claimen dat je andermans gedrag, zelfs van gehele groepen, kunt voorspellen zonder ruimte voor nuance. Plotseling is ook voor jou de normen en waarden discussie de inhoud geworden, terwijl ik me nog wel kan herinneren wat voor commentaar jij op balkenende had toentertijd.

Deze discussie was al lang dood, maar nu zelfs jij een dergelijke houding aanneemt zie het niet meer interessant worden. Jammer, vroeger was je wat milder.

Adios.

 • Volgende reactie op #24.8
 • Vorige reactie op #24.8
#24.11 pedro - Reactie op #24.8

“Je stelt me nogal teleur Pedro hiermee. Je eigent je de laatste tijd continu het recht op te bepalen wat inhoud is en niet. En als het je niet uitkomt, is het geen inhoud”
Laten we het over specifieke zaken hebben, Inje. Dit soort algemene opmerkingen zonder voorbeelden zegt niks.

“Daarnaast blijf je maar claimen dat je andermans gedrag, zelfs van gehele groepen, kunt voorspellen zonder ruimte voor nuance”
Dat is een stropop. Dat claim ik helemaal niet. Ik stel slechts vast, dat ik me goed kan voorstellen, dat iets aan wordt gevoerd ter verdediging van het eigen gedrag. Ik kan me niet voorstellen, dat ik de enige ben, die zich dat kan bedenken, dus zullen hangjongeren dat ook kunnen bedenken, en aanvoeren. Dat is logica, geen claim.

“Plotseling is ook voor jou de normen en waarden discussie de inhoud geworden, terwijl ik me nog wel kan herinneren wat voor commentaar jij op balkenende had toentertijd”
Dat was een heel andere discussie. Ik had me wel beter uit moeten drukken: ‘de normen en waarden discussie gaat in deze thread over de invloed die de vorm op de inhoud heeft en is in die zin hier wel inhoudelijk’.

 • Vorige reactie op #24.8
#24.12 su - Reactie op #24.6

De hufterclub claimt het alleenrecht om ‘goede’ hufterigheid van ‘slechte’ hufterigheid te scheiden. Go figure..

 • Volgende reactie op #24.6
 • Vorige reactie op #24.6
#24.13 Andie Arbeit - Reactie op #24.6

Ik heb zelf enkele jaren tussen die hangjongeren doorgebracht, ook een tijd met ze gewerkt en dat idee van verveling is niet wat ik erin ervaren heb. Mij als persoonlijk voorbeeld nemend kan ik je vertellen dat er wel degelijk een deel eigen keus bij betrokken is, ik kreeg alle kansen maar koos er simpelweg voor er niks mee te doen. Dat terzijde.

Ik ervaar toch wel degelijk een verschil tussen hufterigheid in de polemiek en die op straat. Een stuk gelezen tekst klik ik weg en ik ben er klaar mee, een dergelijke bejegening op straat trek ik me veel meer aan.

 • Vorige reactie op #24.6
#24.14 su - Reactie op #24.13

Dat is subjectief en verandert niets aan de aard van de uiting.

 • Volgende reactie op #24.13
#24.15 Andie Arbeit - Reactie op #24.14

Je hebt gelijk dat het subjectief is, maar ik vraag je nu: Wat raakt JOU dan meer? Dat ik hier nu “klootzak!” tik, of dat iemand het naar roept terwijl je met hem in discussie bent?

Ook @Pedro overigens

 • Volgende reactie op #24.14
#24.16 su - Reactie op #24.14

Als de strekking van het gebruik van klootzak in beide gevallen gelijk is dan maak ik daar geen onderscheid tussen. Inhoud is voor mij belangrijker dan vorm. Of Wilders in de kamer fulmineert of het tweet is mij om het even.

 • Volgende reactie op #24.14
 • Vorige reactie op #24.14
#24.17 su - Reactie op #24.14

Na het onderstaande discussie te hebben gelezen (#120) ben ik van mening dat iemand die zijn woorden kan wegen en alsnog voor een hufterige schrijfstijl kiest kwetsender bezig is dan iemand die spontaan expletieven uitstoot zonder erbij na te denken. Dit is trouwens een subjectieve mening.

 • Volgende reactie op #24.14
 • Vorige reactie op #24.14
#24.18 pedro - Reactie op #24.14

Een gesproken woord is meestal een impuls en face to face kun je daar direct op reageren. Opgeschreven ligt het voor veel langere tijd vast. Het gesproken woord kan je een enkel moment dieper raken. Het geschreven woord zal je over een veel langere periode raken. Maar daar gaat het niet om. Het is allebei gewoon hufterig.

 • Vorige reactie op #24.14
#24.19 pedro - Reactie op #24.13

Een geschreven stuk wordt door veel mensen gelezen. Een hufterige bejegening op straat is alleen aan jou gericht.

 • Vorige reactie op #24.13
#25 Andie Arbeit

@105pedro | 20 maart 2012 | 12:28

Het heeft weinig nut me te verdedigen tegen dergelijke vooringenomenheid ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25.1 pedro - Reactie op #25

Ach jeetje. Wat ben je zielig. Hufterigheid verdedigen en dan in de discussie afhaken, omdat je vindt, dat je te hufterig antwoord krijgt.

Maar daarmee zijn we weer terug bij mijn eerste reactie (#66). Komisch.

#25.2 Andie Arbeit - Reactie op #25.1

Dat zijn jouw woorden, niet wat ik heb gezegd. Ik heb gezegd dat ik geen nut zie in me verdedigen tegen dergelijke vooringenomenheid. Je hebt je visie toch al klaar, je denkt mij al te kennen en te weten “hoe ik zal reageren”. Compleet nutteloos dus om je te proberen uit te leggen wat mijn visie is, je meent het toch al te weten.

#25.3 pedro - Reactie op #25.2

Je hebt al meerdere kansen om jezelf beter te verklaren laten liggen. Slap geouwehoer dus om nu te gaan spelen, dat je vanwege een bepaalde vooringenomenheid niet meer wil reageren. Psychologie van de koude grond. Het is niet meer dan de aandacht afleiden van de onzin, die je op hebt geschreven.

En dan in #116 nog doodleuk beweren, dat je de discussie aan gaat…

#25.4 Andie Arbeit - Reactie op #25.3

Jup, zoals je ziet ga ik met iedereen, op elk punt de discussie aan in deze draad. Behalve met jou, aangezien je toch al weet wat ik ga zeggen. Toch?

“Wedden dat je dan weer met een andere ‘nuancering’ aan komt zetten?”

Nogmaals, wat heeft het dan voor nut voor mij om te reageren? Je weet het toch allemaal al?

 • Volgende reactie op #25.3
#25.5 pedro - Reactie op #25.3

Slap geouwehoer om een discussie uit de weg te gaan.

 • Vorige reactie op #25.3
#26 Andie Arbeit

@102pedro | 20 maart 2012 | 12:17

Tsja, net zoals dat jij mij ervan beticht “het niet te begrijpen”, geef jij me nu dezelfde indruk, aangezien ik al meerdere malen heb aangegeven dat hufterigheid op straat en in de polemiek wat mij betreft niet met elkaar te vergelijken zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26.1 pedro - Reactie op #26

En er is ook al door iemand op gewezen, dat dat bijzonder hypocriet is. Maar op het nog wat scherper te stellen: ik heb zelf eigenlijk meer respect voor de straathufters, die de dingen tenminste recht in je gezicht durven te zeggen, dan voor de toetsenbordhelden, die op straat niet voor hun mening uit durven komen. Daarnaast is hufterigheid op straat vaak nog enigszins goed te praten door te wijzen op lage opleidingen, emotie, en meer van dat soort praat (ben ik het lang niet altijd mee eens, hoor). Bij geschreven teksten is dat excuus van de spur of the moment er niet. Over geschreven teksten kunnen mensen na denken. Hufterigheid in geschreven teksten is in dat opzicht nog erger dan hufterigheid op straat.

#26.2 Andie Arbeit - Reactie op #26.1

Volgens mij is het geen kwestie van “durven”, maar gewoon van verstand gebruiken. In een face-2-face ontmoeting ga je in eerste instantie elkaar niet direct op het scherpst te lijf, je tast elkaar af en probeert een uitkomst te bewerkstelligen, zonder het onnodig te laten escaleren. Normale mensen in ieder geval

In schrift kies je echter een stijlvorm, omdat je een boodschap zo helder mogelijk wil laten overkomen. Zie het als het verschil tussen schrijf- en spreektaal. Wat je aanhaalt is belangrijk: In schrift heb je de tijd dingen te overwegen en te laten bezinken. Dat geldt niet alleen in het schrijven, maar ook in het lezen, waardoor je dus een scherpe toon aan kan nemen dan face-2-face, aangezien er IRL WEL direct gereageerd wordt, vaak op impuls.

#26.3 pedro - Reactie op #26.2

Allereerst een compliment, dat je nu toch probeert te discussiëren, na je eerdere slappe geouwehoer over dat onderwerp en mijn mening.

Volgens mij is het geen kwestie van “durven”, maar gewoon van verstand gebruiken. In een face-2-face ontmoeting ga je in eerste instantie elkaar niet direct op het scherpst te lijf, je tast elkaar af en probeert een uitkomst te bewerkstelligen, zonder het onnodig te laten escaleren. Normale mensen in ieder geval
Helemaal mee eens. Maar dat doen normale mensen in geschreven stukken ook. Dan ga je ook niet gelijk proberen de zaken zo scherp mogelijk voor te stellen en probeer je ook te voorkomen, dat de zaken escaleren. Normale mensen doen dat in elk geval.

In schrift kies je echter een stijlvorm, omdat je een boodschap zo helder mogelijk wil laten overkomen
Als de stijlvorm van de hufterigheid gekozen wordt, kies je daar niet voor, maar kies je er bewust voor de zaken buiten proporties op te blazen.

Zie het als het verschil tussen schrijf- en spreektaal. Wat je aanhaalt is belangrijk: In schrift heb je de tijd dingen te overwegen en te laten bezinken
Dat doe je niet, wanneer je voor de hufterigheid als stijl kiest.

Dat geldt niet alleen in het schrijven, maar ook in het lezen, waardoor je dus een scherpe toon aan kan nemen dan face-2-face, aangezien er IRL WEL direct gereageerd wordt, vaak op impuls
Eh, pardon? Vlak hierboven had je het nog over je verstand gebruiken, een stijlvorm kiezen, overwegen en laten bezinken, maar nu beroep je je ineens op de impuls? Sorry hoor, maar dat is gewoon (en voor de tweede keer) inconsistent redeneren, want je probeert nu in je reactie net te doen alsof mensen op straat heel verstandig en bewust reageren, maar dat ze op internet impulsief reageren. En dat is inconsistent, omdat het het dan over totaal verschillende groepen mensen hebt. De mensen, die op straat hun verstand gebruiken, zullen dat op internet ook doen. Hufters op straat zullen ook op internet eerder als hufters reageren. Hufters op internet zullen ook op straat eerder als hufters reageren, tenzij ze dat niet durven.

#26.4 Andie Arbeit - Reactie op #26.3

““Dat geldt niet alleen in het schrijven, maar ook in het lezen, waardoor je dus een scherpe toon aan kan nemen dan face-2-face, aangezien er IRL WEL direct gereageerd wordt, vaak op impuls”

IRL betekent “In real life”, dus ik zeg juist dat men op straat op impuls reageert. Op internet heb je juist de optie alles goed te overwegen, vandaar dat scherpere stellingen minder schadelijk zijn. We kan het rustig tot je nemen, overwegen en relativeren

“Maar kies je er bewust voor de zaken buiten proporties op te blazen.”

Je kan ook scherpe taal verkiezen zonder zaken op te blazen. De één houdt van Van het Hek, de ander van Gaaikema, kwestie van smaak. De inhoud hoeft niet aan getornd te worden.

Wel grappig trouwens dat iemand die zo’n moeite heeft het hufterigheid, in zo goed als elke comment wel een term als “slappe geouwehoer” en “uit je nek lullen” gebruikt…

Beter lezen, minder zoeken, kappen met dat hypocriete geneuzel.

Hufter

 • Volgende reactie op #26.3
#26.5 pedro - Reactie op #26.3

“IRL betekent “In real life”
Dat is me bekend, arrogante wijsneus.

“Op internet heb je juist de optie alles goed te overwegen, vandaar dat scherpere stellingen minder schadelijk zijn”
Complete nonsens. Juist omdat je het beter hebt kunnen overwegen, is een scherpere stelling daar schadelijker. Het is geen impulsieve uitroep.

“Wel grappig trouwens dat iemand die zo’n moeite heeft het hufterigheid, in zo goed als elke comment wel een term als “slappe geouwehoer” en “uit je nek lullen” gebruikt…”
Stropop alert. Je weet helemaal niet hoe ik daar persoonlijk over denk.

“Beter lezen, minder zoeken, kappen met dat hypocriete geneuzel”
Ach, zei ik al dat je zo zielig bent? Het onbegrepen talent…

“Hufter”
Mag ik je hartelijk bedanken voor het verdedigen van mijn hufterigheid in deze thread. Ik moet tenminste op grond van je eerdere commentaar aan nemen, dat je grote waardering hebt voor mijn hufterige uitlatingen en beschouw het dan ook als een eer door jou als hufter benoemd te worden. Een geuzennaam…?

 • Vorige reactie op #26.3
#27 Joop

Hautain blaaskaakje Andie Arbeit is er ook weer – zoek de drogredenen die hij gebruikt, het spel is weer begonnen. Inleveren voor 17 uur bij de redactie. hahaha

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27.1 Andie Arbeit - Reactie op #27

Ad Hominem gebrabbel zonder onderbouwing, nice. Ik ga in ieder geval de discussie aan, iets wat we van enkele door jou zo geliefde lieden niet kunnen zeggen.

Kennen wij elkaar trouwens?

#27.2 Joop - Reactie op #27.1

1. mijn schrijfsels zijn gebrabbel – autoriteit
2. de dcor mij geliefde – aanname
3. ik ga in ieder geval de discussie aan – aanname
4. kennen wij elkaar – irrelevant

Dus al vier drogredenen van het blaaskaakje.

#27.3 Andie Arbeit - Reactie op #27.2

:P Wat een hersenloze onzin :)

Ik vroeg het me gewoon af, je doet zo amicaal met je “daar hebben we Andie”. Vandaar dat ik me afvroeg: Kennen wij elkaar of ben je gewoon iemand uit mijn steeds groter wordende groep fans en haters?

Ik hou het allemaal niet meer bij hoor…

#27.4 Joop - Reactie op #27.3

Cynisme.

Maar goed, ben je nu uitgeluld?

Want het is de zonde die ik haat, niet de zondaar.

Heb je overigens nog meer drogredenen, erg leerzaam hoor.

#28 Andie Arbeit

@123pedro | 20 maart 2012 | 13:17

Als je goed oplet heb ik indirect al lang antwoord gegeven op die vraag waar het om ging, alleen niet direct aan jou gericht. Ik heb echter geen enkele drang een gesprek verder te zetten als je op dergelijke aannames af gaat. Dan valt er namelijk weinig te bespreken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 jvdheuvel

Wat je perfect kan zien aan deze draad is hoe andiearbeit 200% de tijd heeft om onophoudelijk verder te zeiken. Dat is imo gewoon zijn sterke punt. Dus niet zomaar even zeiken maar stug volcontinu voor eeuwig door zeiken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29.1 Harm - Reactie op #29

En net doen of het hem gaat om een serieuze discussie.

Maar hij staat nu al 128 reacties in het middelpunt van de belangstelling, dus enig succes kan hem niet ontzegd worden.

#29.2 Andie Arbeit - Reactie op #29.1

Ach, als je als enige in de draad een bepaald standpunt inneemt krijg je altijd dit soort discussies, die nooit ergens op uitlopen. Er kan geen enkele overeenkomst meer worden gevonden, het wordt op gegeven gewoon een spelletje “proberen om die ene onderuit te halen”, geen vergelijking van standpunten om ergens tot een overeenkomst of conclusie te komen.

Ik voel me vereerd dat er hier enkele mensen waren die mij belangrijk genoeg vonden om me koste wat het kost hun gelijk te tonen ;)

*zwaait*

#30 Andie Arbeit

@126jvdheuvel | 20 maart 2012 | 13:26

Zeg haatverspreider, ga je ook nog eens inhoudelijk reageren, of zoals gewoonlijk je niveau etaleren door constant kinderlijke aanvallen op de man uit te voeren?

En hebben ze hier geen moderators voor dergelijke off-topic ad hominem fratsen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30.1 pedro - Reactie op #30

Dan verdwijnt ook bijna 100% van je eigen reacties.

 • Volgende reactie op #30
#30.2 Andie Arbeit - Reactie op #30.1

Laat mij mijn off-t comments maar eens zien dan…

#30.3 pedro - Reactie op #30.2

127 140 147 123 139 enz enz enz enz

En maar klagen over anderen…

#30.4 Andie Arbeit - Reactie op #30.3

127 + 140 + 139 waren in reactie op off-t geneuzel, 147 is niet van mij, 123 is zelfs van jezelf…

Good work son ;)

Nu ben ik echt weg, dit kringrukken in combinatie met groupbashing geeft me een licht akelig gevoel.

Tot een later maal fans!

 • Volgende reactie op #30.3
#30.5 pedro - Reactie op #30.3

Typisch… Eerst domme vragen stellen en als iemand je dan nog antwoord probeert te geven je weer in allerlei bochten wringen om er onder uit te komen, en daarna op elke slak zout gaan leggen.

Maar bij deze mijn nederige excuses voor het niet volledig vanaf het begin na zoeken van je talloze onzin reacties en mijn onnauwkeurigheid bij het typen. Helaas heb ik alleen maar een paar reacties vlak boven de vorige reactie bekeken, maar misschien snap je niet waarom ik er enz enz enz achter heb gezet? Dat betekent, dat hoe verder we naar boven scrollen, hoe meer inhoudsloze reacties we van jou tegen komen. Ik had ook 85 86 92 enz enz enz kunnen noemen.

En of het reacties zijn op een ander doet er niet toe. Het punt is, dat je om hulp van een moderator roept voor iets dat je zelf voortdurend ook doet. Maar goed, daarmee zijn we ook weer terug bij de al veel eerder door meerdere mensen gedane vaststelling, dat je uiterst hypocriet bent.

 • Vorige reactie op #30.3
#30.6 Harm - Reactie op #30

Ach, hij doet gewoon een gooi naar de prijs voor het toppunt van hufterigheid

 • Vorige reactie op #30
#31 jvdheuvel

Nee ik beschrijf het probleem andiearbeit. Dat gaat maar door en door en door en door en door. Dat is het enige wat ik verder mee heb. Dat is niet ad hominem. Ad hominem zou zijn: andiearbeit heeft te veel tijd en is dus een lul of iets dergelijks. Wat ik beschrijf is: andiearbeit heeft veel en veel en veel en veel (etc) te veel vrije tijd. Punt. Quod erat demonstrandum.

Heb je daar nog wat aan toe te voegen, andiearbeit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31.1 Andie Arbeit - Reactie op #31

Ah, maar “het probleem andiearbeit” is vreselijk off-topic, zie de titel van het artikel.

Verder heb ik weinig toe te voegen, buiten het gebruik van termen als “Quod erat demonstrandum” een dead giveaway is voor pseudo-intellectuelen die even puntjes willen scoren ;)

Nogmaals, inhoudelijk meld je helemaal niks, alles wat je doet is je obsessie met mij maar weer een etaleren.

#31.2 Harm - Reactie op #31.1

En als wat jij doet is een obsessie met jezelf etaleren.

#31.3 Andie Arbeit - Reactie op #31.2

Die bestaat alleen maar omdat zoveel anderen deze delen ;)

#32 jvdheuvel

Dit stuk had gewoon “wat is het probleem andiearbeit” moeten heten, met als inhoud “nou hij heeft gewoon veel en veel en veel en veel en veel te veel vrije tijd”. Dan had je me niet gehoord want meer is er niet over te zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Gregor Hakkenberg

Heb ik dat! Eerlijk gezegd had ik tot zojuist niet eens door dat de redactie van Sargasso dit artikel over zou nemen. Maar ik gaf ze carte blanche, dus het mag. Het maakt het alleen wat onoverzichtelijk, want dit stuk op Hufterhunter weblog is overgenomen uit een commentaar op een stuk van AndieArbeit op diens blog (link helemaal boven). En daar dus hier weer een kopie van, waardoor de context van de aanleiding behoorlijk uit beeld raakt.

AndieArbeit schreef een apologie voor het hufterdom en een rechtstreekse aanval op moraalridders, waarmee hij onder andere mijzelf bedoelde. Ik voelde me in ieder geval aangesproken.

Kern van mijn betoog is dat hufters telkens weer roepen dat wij moraalridders ze de vrijheid van meningsuiting willen ontnemen. Dat is echt flauwekul. Ik zal nooit zeggen dat iemand een bepaalde mening niet mag verkondigen. Ook heb ik nog nooit een medium, instantie of werkgever opgeroepen om een bepaalde schrijver te weren of te straffen (wat de hufters zelf overigens regelmatig doen). Dus het knevelargument houdt geen stand.

AndieArbeit maakt echter nog een vreemd onderscheid. Hij beschuldigt mij ervan dat ik hufters het recht op een bepaalde manier van uiten probeer te ontnemen. Dat ik een bepaalde vorm van communiceren op internet wil verbieden. Ook dat is niet waar. Ik wil niks verbieden. Maar ik eis wel het recht om er zelf weer iets van te vinden en zal dat ook blijven zeggen. Daar kan AndieArbeit toch nooit tegen zijn?

Wat betreft de laatste zin in mijn originele commentaar, met dat “AndieArbeit macht frei!”, hoop ik dat ik Andie niet al te zeer heb gekwetst. Want iemand kwetsen, dat was allerminst mijn bedoeling.

Op eerder in de commentaren gestelde vragen (onder meer van Inje) ga ik graag een andere keer in. Ik ben toe aan mijn schoonheidsslaapje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33.1 pedro - Reactie op #33

“AndieArbeit schreef een apologie voor het hufterdom”

Heeft ie hier in de reacties nog eens herhaald. Hij vond dat anderen hufteriger zouden moeten worden, maar als iemand dan een klein beetje hufterig tegen hem zelf doet, kan ie daar niet tegen.

#34 larie

Een van mijn “topstukken” in mijn bescheiden boekenkast is “aan die vuile viezerikken van de VPRO”..Andere tijd en vanuit linkse hoek..nothing new.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34.1 Harm - Reactie op #34

Pardon? Je bedoelt waarschijnlijk dat het rechtse klootjesvolk er toen zelfs een postzegel over had om aan de onderbuikgevoelens lucht te geven?

http://www.virtual-history.com/movie/book/1670/aan-die-vuile-viezerikken-van-de-vpro
http://www.dbnl.org/tekst/kapt004tabo01_01/kapt004tabo01_01_0002.php

 • Volgende reactie op #34
#34.2 larie - Reactie op #34.1

Nee. Wat ik bedoel Harm is dat in die periode niets en niemand (vooral personen die meenden een zekere autoriteit te bezitten werd ontzien (“de bah roepers” met beslagen bril). Je zou dat hufterigheid kunnen noemen. Wat mij altijd zal bijblijven is een intervieuw met een excellentie/minister met constant de camera als een snuffelende hond tegen de schoenen van de geintervieuwde en Kohl die kwaad wegliep al roepende dat Nederland een aangespoeld stukje Duitsland was etc.
Dat werd niet ter rechterzijde in dank afgenomen. De rollen waren toen omgedraaid en Rutger heeft dat nivo niet. Ships that pass in the night.
Ik ben overigens van 02150-44752 tot nu lid van de VPRO. De enige omroep waar ik nog wel eens de tv voor afstof.

#34.3 Harm - Reactie op #34.2

Nee, dat werd niet ter rechterzijde in dank afgenomen, omdat men ter rechterzijde maar al te graag steunt op kritiekloos aanvaardde autoriteit. Daaraan is toen effectief een einde gemaakt.

Of dat dat betekent dat de rollen toen waren omgedraaid is maar de vraag, want Rutger hoeft niet te doen wat voor hem al gedaan was. Hij is een hufter zonder doel; eentje die slechts uit is op het beschadigen van personen. Een echte hufter dus.

#34.4 larie - Reactie op #34.3

Dan zijn we het toch eens Harm? Ik vermoed dat Rutger’s enige doel is zichzelf ergens tussen te wringen…tis ‘m niet gelukt..uitgepoept..is al op een deadendstreet gezet. Zijn opvolger Tom Staal is al een stuk beter.
De opwinding over rutgers dingetjes verbaasde me..that’s all.

 • Volgende reactie op #34.3
#34.5 Harm - Reactie op #34.3

O, ik kreeg zowaar even de indruk dat dat niet zowas (159).

 • Volgende reactie op #34.3
 • Vorige reactie op #34.3
#34.6 larie - Reactie op #34.3

een indruk is een subjectieve verwerking van een waarneming. Je reticularis is wellicht, in contact met mijn dingen hier, ietwat..ruggemerg. Laat me met rust Harm..niet elke keer weer zo staccato.

 • Volgende reactie op #34.3
 • Vorige reactie op #34.3
#34.7 Harm - Reactie op #34.3

Ik zal overschakelen op pianissimo.

 • Vorige reactie op #34.3
#34.8 L.Brusselman - Reactie op #34

@157
Een gevoel van weemoed overvalt me.

 • Vorige reactie op #34
#34.9 larie - Reactie op #34.8

me 2..alsmede naar enige lichtvoetigheid op deze plek.

#34.10 DJ - Reactie op #34.9

mijn korte antwoord op de titel is: nee
/edit, geen directe larie/harm/brussel/etc reactie … my bad

#34.11 DJ - Reactie op #34.10

lichtvoetigheid is iets dat bestaat in het oog van de toeschouwer