1. 1

  D66 is blijkbaar ook niet voor afschaffing van BUMA/STEMRA. Die partij was toch voor vernieuwing, maar voor auteursrechten willen ze nog steeds dat dergelijke overbodige dinosaurussen de dienst uit blijven maken. Exit D66.

 2. 4

  Maar hoe weet D66 of ik informatie tot me neem danwel een top40 mp3? Ergo, D66 wil eigenlijk (en vooral) je traffic gaan scannen. Gewoon een euro-echolon voordat de amerikanen en chinezen erbij kunnen? Dat kan technisch vast.

  Ik las internetbelasting.. en dacht dat het ging over een basispremie waarmee je als overheid regelt dat iedereen toegang heeft tot internet en informatie. Dom van mij he? Men maakt zich liever hard voor het bedrijfsleven. “Politiek volgt het geld”.

 3. 5

  @4: Ik begrijp eerder dat ze iedere internetaansluiting willen ophogen met een auteursrechteninning, ongeacht of je ook daadwerkelijk auteursrechtelijk beschermde informatie kopieert/downloadt. Daar zijn ook bezwaren tegenin te brengen, maar het is tenminste niet privacy-invasief.

 4. 6

  @5 D66 wil dus gewoon iedereen met internet collectief straffen daar zitten die downloaders vast bij..

  (En dus nog een st. thuiskopie met z’n heffingen op dragers, ps nieuw nu een heffing ook op transport!)

 5. 8

  @Share, #4 Maar hoe weet D66 of ik informatie tot me neem danwel een top40 mp3?</I.

  Ze weten ook niet wat je op je CD-R zet. Moet je ook voor dokken.

  Hoewel ik tegen een heffing ben, ben ik wel tegen meer dingen. In de hoek van auteursrechten en internet zal toch een compromis moeten komen. Als een kleine heffing downloaden EN "illegaal" uploaden voor eens en voor altijd dezelfde juridische status geeft als thuiskopieren, dan vind ik dat zo gek nog niet.

  Maar als D66 echt oog zou hebben voor "oog voor het
  auteursrecht" zou men zich eerst wel eens mogen afvragen waarom de boekenwereld zoveel beter werkt dan de muziekwereld. En waarom een CD van 25 jaar oud nog steeds 25 euro moet opbrengen terwijl een boek van die leeftijd voor een paar euro bij de slechte ligt. En waarom een digitaal boek een fractie van de prijs van een echt boek kost en digitale muziek zo'n beetje net zo veel. Als men die vragen heeft beantwoord, komt men wellicht tot de conclusie dat het probleem wat men probeert op te lossen heel ergens anders zit. En als men dat oplost, ren ik met een zak geld naar de muziekboer en koop ik me helemaal lam. Op een dag…

 6. 9

  @7 Die zijn bezig met een standaard collectieve heffing voor mensen in een winkelstraat om winkeldiefstal te compenseren.. Ander plan kwam van de bierindustrie voor een heffing op water om de thuisbrouwers te pakken want ook brouwrecepten vallen soms onder auteursrecht.

 7. 10

  Maar het is geen internetbelasting maar een downloadbelasting. En het downloaden zal er gigantisch mee toenemen. En ik moet nog zien of een artiest erbij gebaat is.

 8. 11

  D66 is dat niet die partij waarop je stemt als je echt op geen enkele andere partij kunt of wilt stemmen?

  Een soort van electorale-failsafe mechanisme zeg maar, misschien moeten we overwegen om de D66 in de grondwet op te nemen zodat mensen tenminste iets hebben om op te stemmen.

 9. 14

  Waarom worden de problemen van de muziek/filmindustrie tot algemeen collectief probleem gemaakt waarbij de staat hun helpt? Waarom moeten we collectief betalen omdat de industrie een privéprobleem heeft met z’n niet betalende klanten? Het is geen communistisch goed of land hier toch, waar je verplicht moet betalen voor goederen of diensten waar je niet om vraagt.
  Geen heffing dus (desnoods dat oude achterhaalde deel vd wet over vergoeding exit waar thuiskopie op teert.) en geen spionage, laat de industrie het zelf maar oplossen hoe ze haar spullen verkoopt..

 10. 15

  @14: omdat winkeldiefstallen en bankovervallen ook als algemeen collectief probleem worden gezien en omdat dan ook ingrijpen van de staat wordt verwacht. (Ja, ik weet het. Illegaal downloaden/uploaden is niet hetzelfde als winkeldiefstal. Maar er zijn wel belangrijke overeenkomsten. Iets met ‘toe-eigenen wat niet van jou is’.)

  Discussie over de wijze van ingrijpen is natuurlijk wel nodig. Effectiviteit, proportionaliteit en privacyinbreuk bij niet-betrokkenen zijn dan belangrijke issues. Thuiskopieheffingen en downloadtoeslagen lijken me volstrekt verkeerde maatregelen. Je straft er onschuldigen mee en geeft de daders het idee dat ze niks fout doen vanwege ‘ik betaal er toch voor’.

 11. 16

  Het lijkt mij toch logisch dat er nagedacht moet worden over “een” oplossing voor problemen met auteursrechten en dus vooral de inkomsten die daarmee worden gegenereerd. Het lijkt mij heel belangrijk om essentiële veranderingen aan te brengen in de wijze waarop we met die vergoedingen omgaan. En dat is geen privéprobleem.

  Eigendom is een belangrijke pilaar van onze maatschappij.

  Zijn er partijen die een fundamentele oplossing geven voor problemen rondom auteursrecht?

 12. 17

  @15: Om niet te zeggen dat met de explosie van het aantal mensen dat dingen online maakt en nergens bij aangesloten is, bepalen wie wat krijgt een ontzettend lastige en vrijwel zeker corrupte affaire zal worden.

  Mensen creëren, remixen of voegen op allerlei manieren waarde toe. Laat de markt alstjeblieft uitzoeken wie wat hoort te krijgen en niet de overheid (of erger nog: een oncontroleerbare semi-overheidsinstelling).

 13. 18

  @17: De industrie zelf ziet meer problemen in wie wat hoort te betalen dan in wie wat hoort te krijgen. Logisch ook, want betaling afdwingen bij (door technologie, maar ook door bescherming van overheidswege) anonieme downloaders is niet zo makkelijk door de markt te doen.

 14. 19

  @ Alper

  Dan moet er toch wel worden nagedacht over hoe je daadwerkelijk je eigendom, de vrucht van intellectuele arbeid, kan beschermen?

  Waarom zou je mensen in een klassiek beroep meer gelegenheid willen geven de vruchten van hun arbeid te beschermen dan mensen die een beroep hebben waarbij de vrucht van hun arbeid minder goed te beschermen is doordat de huidige technologie het toevallig mogelijk maakt hun arbeid tot in het oneindige te delen en door te spelen?

  Natuurlijk zijn er wel mogelijkheden voor artiesten en jonge talenten om hun geld te verdienen door middel van ‘collaterale’ verdiensten in de vorm van optredens of parafernalia, maar waarom zouden zij minder middelen moeten hebben dan een timmerman om te verdienen aan hun arbeid?

  De bearbeide zaak is terecht een van de best beschermde goederen in het Nederlands privaatrecht, om dat omwille van een soort vaag idee van vooruitgang zomaar overboord te willen gooien voor één groep, auteurs van intellectuele ‘goederen’, is absurd en daarom verdient het een fundamentele discussie.

  Internet tax klinkt niet naar het soort fundamentele oplossing wat we zoeken, maar dat er een oplossing gezocht moet worden, lijkt mij duidelijk.

 15. 20

  Wat dan wel weer grappig is, is dat uitgerekend de NVPI (branche-organisatie van de entertainmentindustrie) zegt dat zo’n heffing juridisch gezien helemaal niet haalbaar is:

  “Een heffing is geen reëel alternatief
  Producenten en uitgevers wijzen erop dat het door sommigen geopperde alternatief om een heffing op het internet te introduceren om op die manier rechthebbenden te compenseren niet reëel is. Dergelijke algemene licenties zijn immers niet mogelijk onder de bestaande internationale verplichtingen en de Europese wetgeving die
  daaruit volgt. Die leiden namelijk tot een ‘driestappentoets’ die in acht moet worden genomen als het gaat om het beperken van het auteursrecht. Wettelijk verplichte licenties noch verplicht collectief beheer doorstaan die toets. ”

  http://www.nvpi.nl/assets/nvpi/Aanpak%20downloaden%20noodzakelijk%20voor%20level%20playing%20field.pdf

 16. 21

  @20: Logisch, er valt per liedje meer te verdienen aan verkoop via dragers (CD), dan via licentie. Dus staan ze liever voor draconische maatregelen, zoals de 3-strikes regeling (zonder rechterlijke toetsing).

 17. 22

  @21 Ik begrijp hun motieven ook, maar ga er wel vanuit dat hun juridische argumentatie op zich wel hout snijdt. Dat zou betekenen dat het voorstel van D66 in de praktijk niet uitvoerbaar zou zijn. Ben benieuwd hoe ze dit dan oplossen. Of weet iemand meer?