Is Balkenende nou helemaal belatafeld?

Dit is de tweede gastbijdrage van Hoite Vellema, oud-student Internationale Betrekkingen aan de UvA.

balkenendeDe afgelopen tijd had ik goede hoop dat er eindelijk een parlementair onderzoek zou komen naar de handel en wandel van het kabinet ten tijde van het uitbreken van de tweede Irakoorlog. Velen met mij voelden in 2003 al nattigheid, die sinds de vragen van de Eerste Kamer aan het kabinet is getransformeerd tot een zee van onduidelijkheid en onbehagen. De Eerste Kamer kreeg geen antwoorden, maar een plichtmatige herhaling van nietszeggende platitudes. Zonder eerlijke antwoorden wist de oplettende burger overigens toch al wel dat we door de toenmalige regering een onwettige oorlog met een gefabriceerde casus belli ingerommeld zijn.

Vervolgens stapelen de aanwijzingen voor rare fratsen zich op. Er duikt een memorandum van de Directie Juridische Zaken (DJZ) op, waarin haar juristen concluderen dat een deugdelijke volkenrechtelijke basis ontbreekt. Het leger blijkt zich al voorbereid te hebben op oorlogsdeelname.

De voormalige onderminister van BuZa van de Verenigde Staten koppelt de benoeming van Jaap de Hoop Scheffer aan de steun voor oorlog. En de Tweede Kamer stelt nieuwe vragen aan het kabinet. Aan die vragen kleefde de voor de premier duidelijk voelbare dreiging van een parlementaire enquête. Gelukkig zouden er morgen dan eindelijk antwoorden komen.

Bizar is het dan ook dat vanmiddag de trukendoos van JP opnieuw open is gegaan. Alsof het al niet erg genoeg was dat het recht van enquête van de Tweede Kamer verloren was gegaan tijdens de formatiebesprekingen, wordt nu het parlement opnieuw buitenspel gezet. Dit keer door een “onafhankelijke” commissie in te stellen. Dus geen parlementaire controle en ook geen verklaringen onder ede.

Ik vraag me af hoe Balkenende verwacht dat we als gewone burgers vertrouwen houden in Den Haag als er zo huichelachtig met de democratische spelregels wordt omgegaan. Het is hoog tijd dat hij verantwoording aan het parlement en de burger aflegt. Onze democratische kernwaarden kunnen en mogen niet onderhandelbaar zijn.

 1. 2

  Slimme zet van Balkie.
  Al begin ik me nu toch echt af te vragen wat hij te verbergen heeft. De handjeklap voor Jaap zijn baan, iets anders kan ik echt niet verzinnen.

  Ooit zal de waarheid wel aan het licht komen, als het aan de MiPri ligt niet in zijn regeerperiode, gaat hem waarschijnlijk nog lukken ook.

 2. 3

  Waarom niet gewoon een commisietje in het leven geroepen die eea zou “onderzoeken”.
  Met als conclusie: we zijn genaaid door Rumsfeld, Perle en vrienden. Door een onfortuinlijke samenloop van omstandigheden en een te laag budget voor inlichtingen (extra geld!) kon eea zo mis gaan. Sorry, het zal niet meer gebeuren.

  Klein stormpje.

  Alles weer rustig.

  Klaar.

  Waarom dat niet gebeurt is fascineert mij.

 3. 4

  “huichelachtig met democratische trukendoos-spelregels” Zijn die niet per definitie huigelachtig eeuwenlang…ga maar slapen.. eet vissekoppen..is gehakt niet goed genoeg voor jullie.

  Er is geen nederlandse militair daar geweest toch of wel?

  Wat “nederland” denkt is van geen belang op het grote toneel, we zijn niks nada on the worldmap toch zeker.

  Ik maak me meer druk om de “democratische slapjanisbestuurderstoezichters aangaande die überklootzak Hubert Möllenkamp die dalijk als taakstraf 10 uur mag afwassen in een bejaardencentrum ofzo…burgermeester enschede revisited and so on.

  Ik heb geen illusies, de fik erin.(Bij wijze van spreken, je moet voorzichtig zijn momenteel)

 4. 6

  @3 hoezo genaaid/samenloop? Ik denk dat er nog iets over bruine arm bij de Amerikanen halen ‘tunnelvisie mbt trans-Atlantische betrekkingen’ in komt.

  De vraag is alleen:
  – wat komt de commissie te weten over Jaapie
  – hoeveel genegeerde tegengeluiden komen er nog boven drijven?

  En natuurlijk: waar baseerde Balkenende die ‘eigen afweging’ op?

  Persoonlijk ben ik heel benieuwd naar het verhaal van Korthals; die was minister van Defensie en schijnt tegen de oorlog te zijn geweest.

 5. 7

  wat komt de commissie te weten over Jaapie

  Niet veel, of Armitage moet nog eens een keertje eerlijk zijn.

  hoeveel genegeerde tegengeluiden komen er nog boven drijven?

  Klokkenluiders worden in Nl mee

 6. 8

  Ik heb op zich wel vertrouwen in “Den Haag” (nl. in het algemeen), maar niet in JP Balkenende en deels zijn kabinet(ten). Het hoeveelste kabinet Balkenende is dit eigenlijk, IV? Goed, dat is misschien een andere discussie. Ik vind wat hier gebeurt in ieder geval vrij huichelachtig. Te denken het publiek tevreden te houden met een zo overduidelijk dooie mus! Laten we vertrouwen dat de waarheid de leugen uiteindelijk zal achterhalen, dan maar na deze kabinetsperiode.

 7. 10

  Het regeerakkoord is toch democratisch tot stand gekomen? Je kunt je misschien niet vinden in die uitkomst, maar daar moet je uiteindelijk de kiezer de schuld van geven.

 8. 11

  Het regeerakkoord is toch democratisch tot stand gekomen? Je kunt je misschien niet vinden in die uitkomst, maar daar moet je uiteindelijk de kiezer de schuld van geven.

  Wat een drogreden. Een soort van democratisch befehl ist befehl denken.

 9. 12

  @Hayek
  In het regeerakkoord staat niets over een parlementair onderzoek :).
  @Allen
  De oplossing voor JP en Nederland. Hij geeft toe:
  “Een parlementair onderzoek is nergens voor nodig, wij hebben ons als kabinet voor de gek laten houden door de Amerikanen. Door ons vertrouwen in de Amerikaanse regering hebben we ons op een glijdende schaal begeven wat betreft het internationale recht. Daarnaast heeft de Amerikaanse ingreep door het ontbreken van een plan tot een menselijk drama geleid in Irak. Voor onze steun bied ik namens het (toenmalige) kabinet mijn excuses aan. Ik heb altijd te goeder trouw gehandeld, maar ook te goeder trouw nemen mensen soms verkeerde beslissingen. Ik realiseer me dat ik na deze bekentenis niet verder kan als premier. Maar als ik dan niets anders meer heb, dan toch in ieder geval nog mijn integriteit.”

 10. 13

  Er is een verschil tussen mening en macht. Wij doen aan mening en Balkenende doet aan macht. We moesten daarom ook maar eens iets verzinnen om van onze mening een macht te maken. Mijn bijdrage helpt in ieder geval al niet.

 11. 14

  @12 waar geeft JP toe dat hij zich voor de gek heeft laten houden? Bovendien: als dat wel zo is geweest, dan ben ik wel benieuwd of – en zo ja: welke – diensten kanttekeningen bij de legitimatie voor steun hebben gezet, zoals we eerder uit die gelekte nota in de NRC konden lezen. Als bv de MIVD heeft bevestigd wat de inspecteurs zeiden – dat Saddam zeer waarschijk geen WMD’s had – dan heeft Balkie een serieus probleem.

  @9 Ja? En hoeveel doden zijn we inmiddels verder? En heeft de VS niet zijn vermogen om elders op de wereld ‘brandhaarden’ te bestrijden en de regie te voeren niet verspeeld? Was dat – plus een extra begrotingstekort van een paar triljoen waardoor ze ook moeilijker de credietcrisis kunnen bestrijden die ons ook teistert – het waard?

 12. 15

  Ieder volk krijgt de politici die het verdient.

  Zowel eerste als tweede kamer kunnen los van dat ‘onafhankelijk’ onderzoek toch een enquête of onderzoek vragen? Of is er een wet die dat verbiedt? Ga nou gauw… Het zijn allemaal afspraken en als goede politici kunnen ze die verbreken.

  Als ze echt zouden willen…
  Als WIJ echt zouden willen…

 13. 17

  Wie op een sokkel staat is een sukkel
  want de duiven schijten hem op de kop.

  Zou U zo vriendelijk willen zijn
  een pasfotootje van Bos er naast te plakken met de tekst:
  “Ich hab es nicht gewüst?”.

 14. 18

  Wordt vervolgd. Balkenende heeft weer wat tijd gewonnen, tot november in elk geval. Dan kijken of de uitkomsten geslikt worden door de Kamers of dat er toch een enquete komt.

  Open kaart spelen zou eerlijker geweest zijn en zou niet per definitie het vertrek van deze regering hoeven betekenen. Het zou best een storm in een glas water kunnen blijven, mits er openheid van zaken zou komen.
  Gewoon eerlijk zeggen: we hebben inschattingsfouten gemaakt, ipv erom heen te draaien. Uiteindelijk betekent de manier zoals het nu wordt gedaan alleen maar meer onnodige verwarring. De regering maakt het er zelf naar om een klein smetje op het blazoen te laten voortkankeren tot een schandaal van proporties. Eigen schuld, dikke bult.

 15. 19

  @14
  Als JP echt geloofde in de WMD’s dan heeft hij zich bijvoorbeeld nogal voor de gek laten houden door Colin Powell.
  Bovendien was het ruim voor de inval duidelijk dat de volkenrechtelijke basis ondeugdelijk was. Ook zonder de DJZ. Noch 1441, nog 687 bood een basis voor militair ingrijpen. Daarnaast heeft als ik het me goed herinner Jaap de Hoop nog gewezen op 45-minute capability zonder te vermelden dat dit raketten betrof met een zeer beperkt bereik.
  Overigens denk ik niet dat ze niet beter wisten. Ik ben bang dat ze economische en (destijds) politieke eieren voor hun gekozen hebben in het kabinet. Dat vind ik ethisch verwerpelijk.

 16. 21

  @10:
  Het regeerakkoord is toch democratisch tot stand gekomen? Je kunt je misschien niet vinden in die uitkomst, maar daar moet je uiteindelijk de kiezer de schuld van geven.

  Het volk (de kiezer) maakt het regeerakkoord toch niet.

  @19:
  Als JP echt geloofde in de WMD’s dan heeft hij zich bijvoorbeeld nogal voor de gek laten houden door Colin Powell.
  De Powell-Point presentatie voor de VN-Veiligheidsraad was iig bedroevend, toen ik dat zat te kijken had ik zoiets van: och arme Colin, dat gelooft toch niemand! En inderdaar, Duitsland geloofde het niet, Frankrijk geloofde het niet… En jawel hoor, Balkenende geloofde het wel… Nog nooit zo verbaasd geweest.

 17. 22

  Er wordt geroepen dat het kabinet hiermee het parlement buitenspel zet.

  Da’s toch niet de eerste keer?
  1. De eerste 100 dagen mocht het parlement alleen maar toekijken naar busritjes en ronde tafelgesprekken.
  2. Toen het nieuwe Europese Verdrag (opvolger van de EU Grondwet, die hier was weggestemd) ter sprake kwam, zou een eventueel aangenomen initiaiefwet van de SP voor een referendum daarover, niet ondertekend worden door JP.
  3. Onze eigen griondwet moet worden gewijzigd vindt het kabinet. De Kamer wilde eerst een gedegen debat, Guusje ter Horst vind het niet nodig en stelde een commissie in.
  4. Een initiatiefwet van GL om wetten te toetsen aan de grondwet werd wel besproken in de 1e Kamer maar bij die behandeling adviseerde Ter Horst dat de Senaat tegen zou stemmen.
  5. Nu wordt het parlement terzijde geschoven in de Irak-kwestie.

  In bijna twee jaar tijd 5 gevalletjes minachting. Valt mee toch?

 18. 23

  @19 Weet ik, maar zolang er geen ‘genegeerd tegengeluid’ uit Nederlandse, of andere buitenlandse bronnen is, kan Balkenende zich Machiavelliaans van de domme houden. Hij is pas echt te pakken als bleek dat hij het wel had kunnen weten.

  @21 Balkie wilde het geloven. Het is haast religieus. Maar ja, zoals hij zelf zij: zonder geloof kun je niet functioneren!

 19. 24

  een handig overzichtje qua waar-het-allemaal-ook-alweer-over-gaat:

  Irak, 6 jaar later:
  op drift: 4,5 miljoen mensen
  oorlogsdoden: 1,2 miljoen mensen
  wezen: 5 miljoen mensen

  democratie – sektarisme: 0-1

  gastredacteur Hoite Vellema voelde heuse nattigheid in 2003, maar ik heb hem niet gezien in de demonstratie in Amsterdm.

 20. 25

  Dat JP belatafeld was wisten we toch al? Deze actie om het parlement de wind uit de zeilen te halen is imho alleen op poten gezet als een soort fopspeen cq. wortel voor de ezels onder het kiezersvolkje, die nu moeten gaan denken dat JP echt helderheid wil verschaffen. Niet dus.

  Ik heb me vanavond dan ook weer groen en geel zitten ergeren aan (hoe toepasselijk) Van Geel die niet eens het fatsoen kon opbrengen om Halsema te laten uitspreken, om zo het nederlandse volk haar adequate analyse te kunnen onthouden.

  Ook zijn (van Geel) gebazel over dat de commissie van JP een beter middel zou zijn dan een parlementaire enquette waar het de waarheidsvinding betrof, was compleet van de ratten besnuffelde demagogie. Ik hoop dus dat het parlement het licht ziet en nu een enquette afdwingt, zonder op die cover-up commissie van JP te gaan zitten wachten.

 21. 26

  alle ogen zijn weer gericht op kwatta en intussen is de rochdale-affaire nog steeds niet opgelost en loopt of liever rijdt die mijnheer met chauffeur nog steeds rond, wat een sukkels zijn hierboven weer allemaal aan het woord geweest in hun blah blah taaltje.

 22. 31

  Wat Balkie te verbergen heeft? Ach kom, dat weet toch iedereen die zich niet in slaap heeft laten sukkelen door de ophef over de Toppers en het aanstaande schijnproces rond Wilders.

  1. Er zijn sterke aanwijzingen dat Nederland in het geheim militaire steun heeft verleend aan de (voorbereiding op de) invasie van Irak
  http://www.openheidoverirak.nu/?indemedia

  2. Balkie’s broertje vergeten? Die is directeur bij het Amerikaanse Tenaris, een bedrijf dat pijpleidingen aanlegt in Irak en Afghanistan
  http://www.tenaris.com/en/NewsMedia/Interviews/rbalkenende.asp

  Truste!

 23. 32

  Het CDA is een criminele organisatie, die verboden dient te worden.

  Mooie titel voor een opstel, maar ik moet eerst voor Joost mijn aanklacht tegen de Paus afmaken.

  Maar goed, het parlement voorliegen, oorlogsmisdaden begaan enzo is veel minder erg dan een koffieshop dus kan probleemloos gedoogd worden.

 24. 33

  En wat deed Luitenant-Kolonel Jan Blom van de Nederlandse strijdkrachten nu ook alweer op de eerste Amerikaanse persconferentie in Qatar, 58 uur na het begin van de oorlog?

 25. 37

  Heeft Balkenende het toch erg goed ingeschat, hij hoeft niet eens tot november te wachten om dit vuurtje uit te laten gaan, al binnen een dag heeft de nederlandse democratie zich van zijn beste kant laten zien…. men vermijdt liever iemand tegen zich in het harnas te jagen… en Balkie komt er gewoon weer mee weg.