IND tipte Congo

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De IND heeft toch informatie over asielaanvragen gegeven aan de Congolese regering. Dat staat in het rapport van de commissie Havermans dat vanochtend werd gepresenteerd. Dit betekent dat de dienst de positie van afgewezen asielzoekers in dat land in gevaar heeft gebracht. Teruggestuurde asielzoekers worden in Congo gemarteld en vermoord. De conclusie is opmerkelijk omdat Rita Verdonk eerder heeft gezworen dat de Nederlandse overheid nooit informatie aan de Congolese regering heeft verstrekt. Verdonk tijdens het debat van 23 februari jl.:

Ik herhaal het nogmaals: er wordt nimmer informatie verstrekt uit de gehoren, dus vertrouwelijke informatie, aan de landen van herkomst. Er wordt ook nimmer meer gezegd dan dat een vreemdeling geen rechtmatig verblijf heeft in Nederland.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer mag Verdonk zich verdedigen in de ministerrraad. Is dit het einde van een ministersschap, of blijven de rijen gesloten?

Reacties (79)

#1 Carlos

Dit is de bloody limit.

 • Volgende discussie
#2 MixMasterMike

Maar denk je nou echt dat voor zoiets kleins de minister opstapt?
Aanklagen voor dood door schuld lijkt me ook wel goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Barry

Op SP.nl

De SP gaat ervan uit dat leden van het kabinet even streng zijn voor zichzelf, als voor asielzoekers. De commissie-Havermans onderzocht de zogeheten Congo-kwestie en concludeerde dat er wel degelijk gegevens over ex-asielzoekers in het Afrikaanse land terecht zijn gekomen. Tweede-Kamerlid Jan de Wit: “Wanneer vluchtelingen totaal verkeerde informatie geven over zichzelf en hun handelen, wordt dat volstrekt onacceptabel gevonden. Nu minister Verdonk het parlement met grote stelligheid meermaals verkeerd heeft geïnformeerd, zou het hypocriet zijn om haar daar niet op af te rekenen.”

(Er wordt overigens niet vandaag al over gedebatteerd.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 ALO

Vanmorgen op de radio lag het toch iets genuanceerder: geen dossiers gelekt wel het feit of iemand asielzoeker was of niet. Hoe erg dit is, kan ik op dit moent niet beoordelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Michiel Maas

Letterlijk: Het vakje op de papieren waar “asielzoeker” staat was aangevinkt. Dus de Congolese overheid kon weten dat de betreffende persoon asiel had aangevraagd. Ze wisten alleen niet waarom iemand dat had gedaan. Maar het is de vraag of ze dat wat uitmaakte…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 m.

@ alo: volgens mij is dat juist de kern. als asielzoeker geld je als verrader en krijg je het bij terugkomst dus heel moeilijk.

Netwerk over Congo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Barry

Waarvóór asiel was aangevraagd, maakt Congo niet uit. Je wordt opgepakt en gemarteld, omdat je het land zwart hebt gemaakt in het buitenland. Aldus de Verenigde Naties (UNHCR) in haar ‘position paper’ over Congo.

De vraag is in de Kamer ook nooit geweest of er verder inhoudelijke info is doorgegeven. Verdonk heeft gezegd dat nooit en te nimmer enige informatie aan Congo is gegeven waaruit blijkt dat het om asielzoekers ging. Alleen in het debat in februari heeft ze dit 10x glashard gesteld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Carlos

Waar velen bang voor waren wat er zou gebeuren als Pim Fortuyn aan de macht zou komen wordt nu gewoon uitgevoerd door een rechts kabinet van “nette partijen”: een inhumaan asielbeleid waarbij doden vallen. Kinderlevens worden kapotgemaakt (opgesloten, ontzegging onderwijs en uitgezet naar een land dat ze niet kennen en waar ze de taal niet spreken), ouderen worden zonder opvang ter plaatse uitgezet naar oorlogsgebieden en volwassenen geraken veelal door hun uitzetting in een levensbedreigende situatie.

Het probleem is dat het zo diffuus en ontzichtbaar gebeurd, maar het is niet veel anders dan de situatie eind jaren dertig toen Nederland ook veel Duitse joden terugstuurde. Misschien dat er ooit nog eens een dagboek van een iraans of soedanees meisje opduikt…?

Ik hoop uit het diepst van mijn hart dat dit kabinet hier over valt, er zijn meer redenen te bedenken waarom dit kabinet weg moet, maar het onder tafel schoffelen van mensenrechten is wel bloodiest limit !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Grobbo

Dit zelfde gebeurt ook met andere landen waarvoor beweerd wordt dat er geen informatie wordt gegeven. Het is tot daar aan toe dat je deze mensen terugstuurt, maar zorg er wel voor dat ze niet door jouw toedoen worden opgepakt/gemarteld/etc. Lijkt me het minste wat je als land kunt doen nadat je die mensen teleur hebt gesteld.

Maar om antwoord te geven op je vraag: Nee, dit is waarschijnlijk niet het einde van een ministerschap. Rita zegt sorry en blijft zitten waar ze zit. Waar haalt Balkenende een nieuwe pitbull vandaan die net zo bruut het beleid uitvoert als de huidige?

En daarbij heeft dit kabinet al meerdere keren laten zien dat het niet zo veel moeite heeft met het verkeerd voorlichten van de kamer (het woord liegen neemt men al helemaal nooit in de mond) dus het zal met een sisser aflopen, wat ik u brom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Michiel Maas

@Grobbo: het punt is dat de Kamer niet zoveel moeite heeft met het verkeerd voorlichten van de Kamer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Mihai

Correctie. Het bericht moet zo klinken:

Volgens het rapport van commissie-Havermans levert de Nederlandse staat wel informatie aan Congo over de asielzoekers, die in aanmerking komen voor “rendition”. In Congo worden deze asielzoekers onderworpen aan “enhanced interrogation techniques.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 ALO

@M. en @Berry
Op Teletekst staat dat de comissie niet weet of mensen daardoor in moeilijkheden zijn gekomen.

Ik ben verder niet de juiste persoon om Rita te verdedigen. Als ze opstapt is er gebak bij ons thuis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Grobbo

@MM: Triest eigenlijk he? Wat vroeger een politieke doodzonde was – en terecht imho- wordt tegenwoordig tussen neus en lippen afgedaan als een foutje van de minister. Met een beetje geluk wordt er nog net een hoge ambtenaar geslachtofferd, maar dat is het dan wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Barry

@ ALO: de commssie zegt dat niet te weten, maar de VN is daar heel duidelijk over. In de ‘position paper’ over Congo van de UNHCR staat heel helder dat als de autoriteiten ontdekken dat je asielzoeker bent, je ernstig gevaar loopt: arrestatie, gevangenschap, zware mishandeling en misschien erger. De VN nemen we doorgaans serieus als ze dit soort dingen zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Eric

In het kabinet weten ze verdomd goed dat er in de hele kabinetsperiode niet één minister zal hoeven opstappen, en zeker Verdonk niet. Vandaar dat ze keer op keer liever keihard liegen en het nadien afdoen als “een foutje” dan de verantwoording nemen voor wat er fout gaat. Hadden ze dat wel gedaan, dan waren inmiddels in elk geval Balkenende, Veerman, Brinkhorst, Verdonk, Donner, Kamp, Van Hoof en Van Gennip een of meer keren opgestapt. Alleen al de lengte van het rijtje geeft aan hoe triest de politieke mores onder Balkenende gezakt is. Aan de “sorrydemocratie” moest een einde komen volgens Balkenende c.s. Dat ze daarmee bedoelden dat er zelfs geen sorry meer af zou kunnen, vertelden ze er niet bij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Henk op Phuket

Congolezen dood… maaarrrr….
KALOU KALOU KALOU
KALOU KALOU KALOU
KALOU gaat met Oranje naar Duitsland TOE
Olé Olé Olé… !!!
[img]http://www.taschen.com/media/images/190/fp_riefenstahl_africa_25.jpg[/img]

(of doe ik nu een erg opzichtig Godwin’s Lawwetje..?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 esgigt

@Eric : Helemaal mee eens. Echter lijkt het mij nog erger de “sorrydemocratie” gaat over in een “schaamteloze liegpolitiek”, onder Balkenende (de CDA kampioen van het fatsoen) gerealiseerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 mescaline

Henk, je bent wel een nick boven nick. Phuket is Henkvrij heb ik net ontdekt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Jeroen Donkevoort

Niemand vraagt zich nu af wat er met de journalisten gebeurd die dus valse beschuldigingen hebben geuit door met een opgeklopt verhaal te beweren dat er complete dossiers naar Congo werden gestuurd; dat was namelijk de aanleiding van dit proces en dat blijkt niet waar te zijn volgens dit onderzoek.

En per ongeluk een vakje aanvinken is toch wel iets heel anders dan een heel dossier opsturen. Hoe ernstig dat vakje aanvinken is mag Verdonk zelf beslissen, maar Verdonk heeft volgens de letter der wet niet gelogen. Gewoon aanblijven dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Evil Arie

zeg linkse rakkers…

uit het onderzoek blijkt dat de gegevens die werden verstrekt alleen aangaven at de personen uitgeprocedeerde asielzoekers waren,
iets wat Verdonk nooit heeft ontkent,
zie bijvoorbeeld het door deze site zelf aangehaalde stukje,
misschien is het wat lastig lezen met zo’n linkse bril op..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Jort

misschien moeten we de Ivoorkust even inlichten dat Kalou asiel aanvraagt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Michiel Maas

Lastig lezen? Lees het citaat Arie, Verdonk heeft letterlijk gezegd dat er nooit meer werd gezegd dan dat een vreemdeling geen rechtmatig verblijf heeft in Nederland. Dat is niet waar. Er werd ook gezegd dat het asielzoekers waren. En dat is niet zomaar per ongeluk een vakje aankruisen. Dat is levensgevaarlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Jort

@ Evil Arie:

“nimmer meer gezegd dan dat een vreemdeling geen rechtmatig verblijf heeft in Nederland”.

betekent niet: Ja beste Negerts, jullie landgenoot heeft asiel aangevraagd maar niet gekregen.

betekent: De naam die u opgeeft staat in nederland niet geregistreerd als een legale vreemdeling… oftewel: naam onbekend.

Lijkt mij een behoorlijk verschil mocht de asielzoeker uiteindelijk weer in zijn thuisland opduiken…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Jeroen Donkevoort

@Jort + Michiel Maas; Conclusie; zowel Verdonk als de Vluchtelingengroep Inlia en Asieladvocaten hebben gelogen en dienen per direct het gevang in?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Grobbo

@Evil Arie: Netwerk heeft onlangs een uitzending gemaakt waarin mensen aan het woord kwamen die uitgezet zouden worden naar Azebeidjan (hoop dat de spelling zo goed is) en die voor hun terugkeer naar de ambassade van hun land moesten, alwaar zij door iemand te woord werden gestaan die hun dossier voor hun neus had liggen. Een verhaal dat door getuigen beaamd kon worden.

Misschien dat mijn definitie van liegen wat anders is, maar tot niet al te lang geleden gold een dergelijke situatie in parlementaire kringen toch op z’n minst als onjuist ingelicht.

Overigens denk ik dat je een misvatting maakt door te stellen dat deze meningen zich beperken tot ‘linkse rakkers’. Ik ken zat mensen die anders stemmen, maar het volledig oneens zijn met het beleid van Verdonk en bovenstaande misstanden. Het lijkt me dat met respect omgaan met anderen geen reet te maken heeft met links of rechts maar gewoon met menselijkheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Kalief

“Teruggestuurde asielzoekers worden in Congo gemarteld en vermoord.”

Bleek dit ook uit het onderzoek van de commissie Havermans , of verzint Michiel Maas dit nu zelf?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Jeroen Donkevoort

@Kalief. Volgens mij is dat een bewering die gedaan werd in Netwerk. Het onderzoek toont dus aan dat in Netwerk INLIA en asieladvocaten hebben gelogen. Ik neem dan ook aan dat de suggestie van marteling van uit Nederland teruggestuurde asielzoekers naar Congo niet onderbouwd kan worden met feiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Kalief

Het ANP bericht zegt: “Havermans heeft niet vastgesteld dat er asielzoekers in gevaar zijn geweest vanwege de informatie.”

Het lijkt me dat Michiel Maas het commissierapport leest zoals het hem toevallig uitkomt. Hij gelooft het rapport wél als het stelt dat er toch informatie is verstrekt, maar weer niet als er van gevaar niets gebleken is.

Het geroep om aftreden is weer het gebruikelijke ritueel. De oppositie wil altijd dat iedereen aftreedt, om welke reden dan ook. En een ‘asielminister’ zal altijd de minst populaire zijn, dus een beschikbaar doelwit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Carlos

Donkevoort: er is een wezelijk verschil tussen journalisten en een minister.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 mescaline

Ik ken het rapport niet, er moet wel duidelijk in staan welke gegevens Nederland en Congo (en de betrokken vliegtuigmaatschappijen) gewoonlijk bijhouden van komende en gaande vliegtuigpassagiers en welke er door de IND daar bovenop worden verstrekt, en hoe die procedure verloopt.

Als dat niet duidelijk is geef ik DP vooralsnog gelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Dreknek

Congolezen kunnen lezen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Barry

@ Evil Arie, die schreef “uit het onderzoek blijkt dat de gegevens die werden verstrekt alleen aangaven dat de personen uitgeprocedeerde asielzoekers waren,
iets wat Verdonk nooit heeft ontkent”

Hier zit je echt helemaal mis.

Minister Verdonk in het Kamerdebat van 23 februari 2005

“Door de IND-medewerker wordt aan de Congolese autoriteiten niets anders kenbaar gemaakt dan dat de vreemdeling in kwestie geen rechtmatig verblijf heeft.”

“Ik herhaal het nogmaals: er wordt nimmer informatie verstrekt uit de gehoren, dus vertrouwelijke informatie, aan de landen van herkomst. Er wordt ook nimmer meer gezegd dan dat een vreemdeling geen rechtmatig verblijf heeft in Nederland. Ik wil het nog wel een aantal keren herhalen: dat zijn dus niet de derden waar het hierbij over gaat.”

“Ik hecht eraan om voorafgaand aan de beantwoording van de vragen te beklemtonen dat er geen sprake van is dat er door de IND rapportages van asielgehoren of gevoelige informatie daaruit ter beschikking worden gesteld aan de autoriteiten van DRC of aan enig ander land van herkomst.”

“De IND is een professionele organisatie. Zijn medewerkers gaan dagelijks om met gevoelige informatie. Die informatie was en is bij de medewerkers van de IND in goede handen.”

“Ik benadruk dat er geen informatie uit het asieldossier, in welke vorm dan ook, naar de autoriteiten van landen van herkomst gaat.”

“Ik heb al in de beantwoording op Kamervragen en net al zeker drie keer gezegd dat de IND rapportages van asielverhoren ± welke dan ook ± of gevoelige informatie daaruit nooit ter beschikking stelt aan de autoriteiten van andere landen. Daarover heeft bij onze uitvoerders nooit enig misverstand bestaan.”

“De ultieme vraag is vandaag of er gegevens uit de verslagen van een van beide gehoren zijn verstrekt aan de Congolese autoriteiten. Dat is niet gebeurd. Dat is nimmer gebeurd, ookniet met andere landen.”

“De crux van de uitzending van Netwerk en van de vragen die door de Kamer zijn gesteld was, of er documenten of informatie uit de gehoren worden verstrekt aan vreemde mogendheden. Dat is nimmer het geval.”

“De vragen waren er steeds op gericht of er informatie naar andere mogendheden ging. Daarop heb ik uitgebreid geantwoord. Het gebeurt niet.”

“Er wordt geen informatie aan de Congolese autoriteiten geleverd.”

(Bron: stenografisch verslag Tweede Kamer)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 TheRule

Hoezo “inhumaan asielbeleid” dat wordt uitgevoerd door “rechtse partijen” (zie Carlos in [8])? Dit asielbeleid komt nog uit Paars-II en is opgesteld door Job Cohen, en die is toch echt een PvdA-er. Het wordt weliswaar uitgevoerd door deze “rechtse” (in Nederland bestáát helemaal geen echt rechtse partij) regering, maar het is gemáákt door “links”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Carlos

De interpretatie van het beleid en de schoffering van die laatste 26.000 asielzoekers komt volledig op het conto van Rita en haar technocratische roversbende. Dit hele asielbeleid is in de geest van Pim uitgevoerd in de veronderstelling dat de burger er nu eens flink de bezem door wilde en geen “pappen en nathouden”. Neem vooral een kijkje bij GeenStijl en zie hoe tevreden de burgers zijn met Rita.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Jort

@ Kalief / Donkervoort:

Misschien interessant om de landeninfo over Congo van Amnesty International (je weet wel, die onbetrouwbare linkse bende) eens door te nemen…

http://www.amnesty.nl/landeninfo/lan_congo_d.shtml

Het geeft mij in elk geval ieder vertrouwen in een warme ontvangst van vluchtelingen. Misschien krijgen ze er ook nog een Delfts Blauw tegeltje bij?


Congo (Democratische Republiek)

augustus 2003

In de Democratische Republiek Congo wordt sinds augustus 1998 gevochten door talloze gewapende groeperingen, al dan niet met een etnische achtergrond, en min of meer reguliere troepen uit acht (omringende) landen. Inzet is de ‘erfenis’ van voormalig dictator Mobutu, controle over natuurlijke hulpbronnen en de regelrechte uitroeiing van andere etniciteiten. Een massale schending van de mensenrechten is het gevolg: moord op burgers, buitengerechtelijke executies, mishandeling, marteling en verkrachting, politieke detentie, intimidatie van journalisten, mensenrechtenactivisten en oppositie. Belangrijkste daders zijn regering en aanhangers aan de ene kant, en het RCD en MLC (voornamelijk etnische Tutsis’s), gesteund door Oegandese, Rwandese en Burundese troepen, aan de andere kant.

Jaarboek 2005
Achtergronden
Standpunten
Wat kunt u doen?
Recente ontwikkelingen
Links

Jaarboek 2005
De overgangsregering slaagde er nauwelijks in wetten en hervormingen door te voeren die essentieel zijn om de veiligheids- en mensenrechtensituatie te verbeteren. Het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC) bleef feitelijk in handen van gewapende rebellen. Onveiligheid en etnische spanningen duurden voort, evenals mensenrechtenschendingen, waaronder onwettige moordpartijen, grootschalige verkrachting, marteling en het rekruteren en inzetten van kindsoldaten. De regering en de internationale gemeenschap ondernamen weinig samenhangende pogingen om tegemoet te komen aan de immense behoeften van de door de oorlog geteisterde burgerbevolking. Volgens cijfers van het Internationale Hulpverleningscomité overleden elke maand naar schatting 31.000 mensen als gevolg van het conflict. Overlevenden van mensenrechtenschendingen hadden nauwelijks toegang tot medische zorg.

Klik hier voor de volledige jaarboektekst.

DRC: school in een vluchtelingenkamp
Achtergronden
Mobutu Sese Seko greep de macht in 1965, vijf jaar nadat Congo onafhankelijk werd van België, en behield die tot 1997. Zijn partij, de Volksbeweging voor de Vernieuwing (MPR), was de enig toegestane partij in het land en alle burgers waren bij geboorte automatisch lid. De wetgevende en rechtsprekende macht waren bij grondwet MPR-instituties geworden. In 1971 gaf Mobutu het land een nieuwe naam: de Republiek Zaïre.
De kiem van Mobutu’s ondergang werd gelegd in 1994, toen de burgeroorlog en de genocide in buurland Rwanda de toestand in de regio geheel ontregelden.

Voorgeschiedenis
De immense problemen in Zaïre hingen nauw samen met de ontwikkelingen in het buurland Rwanda. Daar kreeg in 1990 de gewapende oppositiegroepering RPF, voornamelijk bestaande uit Rwandese Tutsi-vluchtelingen, de macht in handen. Daarop volgde een strijd die werd georganiseerd door de Hutu-autoriteiten. Duizenden Tutsi’s werden gedood. De etnische scheiding die dit tot gevolg had leidde in 1994 tot de genocide waarbij regeringstroepen en andere Hutu-groeperingen zo’n miljoen burgers, voornamelijk Tutsi’s, afslachtten. De RPF nam wraak met de moord op duizenden Hutu’s. Meer dan twee miljoen mensen vluchtten; veel Hutu-vluchtelingen trokken naar kampen in Oost-Zaïre. Onder de vluchtelingen bevonden zich veel leden van de interahamwe die een belangrijk rol speelden in de genocide. Zij hergroepeerden zich in Zaïre en werden met hulp van het Zaïrese regeringsleger herbewapend. Zij gebruikten het land als uitvalsbasis om Rwanda aan te vallen en om de lokale Congolese bevolking, en met name de Tutsi’s, te terroriseren en te vermoorden.

In heel Zaïre werden Tutsi’s het slachtoffer van de hetze die gevoed werd door de Zaïrese overheid. Maandenlange golven van arbitraire arrestaties, onrechtmatige detentie, verkrachting, marteling en moord op Tutsi’s lokten een contra-offensief uit van een door Laurent Kabila geleide alliantie van gewapende oppositiegroeperingen: de Alliantie van Democratische Krachten voor de Bevrijding van Congo (AFDL). De AFDL werd, vanwege de prominente plaats van de Tutsi’s, gesteund door het Rwandese leger. In de chaos van het moment hebben zowel het regeringsleger als de AFDL straffeloos geplunderd, verkracht en gemoord.

Laurent Kabila
In mei 1997 greep Kabila na acht maanden strijd definitief de macht en noemde het land weer de Democratische Republiek Congo (DRC). De gevluchte Mobutu overleed later dat jaar. Leden van de Rwandese RPA waren aanvankelijk ruim vertegenwoordigd in Kabila’s regering en in het leger. Midden 1998 beperkte Kabila echter hun macht. In antwoord hierop viel Rwanda, samen met bondgenoot Oeganda, de DRC binnen. Angola, Zimbabwe en Namibië steunden Kabila, ieder om eigen (politieke, economische en/of etnische) redenen. Inzet was de ‘erfenis’ van voormalig dictator Mobutu: controle over de natuurlijke hulpbronnen en de regelrechte uitroeiing van andere etniciteiten. De RPA hield echter stand in het oosten van de DRC. De door Rwanda gesteunde Congolese rebellenbeweging RCD-Goma kreeg daar de macht in handen.

Economische belangen
Rwanda heeft zijn betrokkenheid bij de oorlog altijd verdedigd door te wijzen op het gevaar van extremistische Hutu’s die na de genocide in 1994 Rwanda bedreigen. Economische belangen spelen echter ook een belangrijke rol. Het oosten van de DRC is rijk aan mineralen, waaronder coltan. Met de exploitatie daarvan wordt de strijd bekostigd. Er is Rwanda veel aan gelegen om de handel in diamanten en andere delfstoffen via Rwanda te laten plaatsvinden. Wanneer deze handel zich naar Kinshasa verplaatst, ziet Rwanda een belangrijke inkomstenbron verdwijnen. Om de exploitatie van de grondstoffen zeker te stellen, worden mensenrechtenschendingen niet geschuwd.

Verdeeld land
Sinds het begin van de oorlog in 1998 is Congo feitelijk verdeeld in drie delen. In het noorden is rebellenleider Jean Pierre Bemba de baas met de steun van Oeganda; het westen, midden en zuiden en de hoofdstad Kinshasa zijn in handen van het Congolese regeringsleger dat gesteund wordt door militairen uit Zimbabwe en Angola. In het oosten heeft de rebellenbeweging RCD-Goma de macht in handen, maar in de praktijk heeft Rwanda het daar voor het zeggen. En dan zijn er nog de lokale gewapende groeperingen, de mayi-mayi, en die uit Rwanda en Burundi die zich richten tegen de RCD-Goma en de Rwandese regering. Zij controleren die gebieden in het binnenland waar de andere strijdende partijen geen grip op hebben.

De bevolking zit klem tussen deze partijen. Massale schendingen van de mensenrechten zijn het gevolg van de oorlog: moord op burgers, buitengerechtelijke executies, mishandeling, marteling en verkrachting, politieke detentie, en intimidatie van journalisten, mensenrechtenactivisten en oppositie. De oorlog heeft inmiddels aan naar schatting tweeënhalf miljoen mensen het leven gekost.

Joseph Kabila aan de macht
In 1999 werd in de Zambiaanse hoofdstad Lusaka een overeenkomst tot een wapenstilstand ondertekend. De politieke wil tot vrede ontbrak echter en de oorlog ging onverminderd verder.
In januari 2001 werd Laurent Kabila vermoord. Zijn zoon Joseph nam de macht over en de hoop op vrede groeide. Er zijn sinds zijn aantreden aanmerkelijk minder gevechten. Hoewel gewapende politieke facties elkaar nog geregeld bevechten, hebben de belangrijkste leiders hun troepen teruggetrokken.
Onderdeel van het akkoord van Lusaka was de komst van een VN-waarnemersmacht. Laurent Kabila was een fel tegenstander van de komst van VN-soldaten. Joseph Kabila stelt zich welwillender op tegenover de inmiddels aanwezige VN-missie MONUC.
Een probleem vormen de gewapende groeperingen die niet tot de ondertekenaars van het akkoord van Lusaka behoren. Zolang deze groepen zich niet terugtrekken, zal Rwanda op het standpunt blijven staan dat het troepen in de DRC moet handhaven om aanvallen te voorkomen. De economische belangen in het oosten van de DRC spelen een belangrijke rol in Rwanda’s opstelling.

Marteling
Diverse groepen zijn het slachtoffer van marteling. Zo werden eind 2000 tal van soldaten en burgers uit de oostelijke provincies gearresteerd en gemarteld. Ze werden ervan verdacht de regering omver te willen werpen. Tot de gemartelden hoorden Anselme Masasu Nindaga en Célestin Mafuluko Mukungo (zie kader). Ook vond marteling plaats om de slachtoffers ertoe te brengen de namen te noemen van tegenstanders van de regering. Na de moordaanslag op president Laurent Kabila in januari 2001 werden veel militairen gearresteerd. Velen van hen werden gemarteld. In maart 2001 kondigde president Joseph Kabila aan de onofficiële detentiecentra te zullen sluiten. Sommige zijn echter nog steeds in gebruik en er wordt ook nog steeds gemarteld. Ook de echtgenotes van verdachten van de moord op Kabila werden het slachtoffer van marteling.

Vervolging journalisten
De vrijheid van meningsuiting wordt in de DRC sterk aan banden gelegd, zelfs nog sterker dan tijdens de laatste jaren van het bewind van Mobutu, een periode die berucht was vanwege de veronachtzaming van de mensenrechten. Volgens de internationale organisatie Reporters sans frontières (Verslaggevers zonder grenzen) zijn er tussen 1997 en 2001 meer dan 110 journalisten in de DRC gevangengenomen. Vrijwel wekelijks worden journalisten gearresteerd die kritische informatie naar buiten brengen over de strijdende partijen en het beleid van de regering. Velen worden gemarteld.
In gebieden die onder controle staan van de gewapende oppositie is de situatie niet veel beter. De RCD-Goma tolereert geen enkel kritisch geluid. In sommige gebieden is de vrije pers nagenoeg verdwenen. Journalisten zijn gestopt met schrijven en sommigen hebben moeten onderduiken. Anderen zijn het land ontvlucht.”

Het lijkt mij inderdaad aannemelijk dat de Congolese regering niets doet met de informatie die door de nederlandse regering wordt verstrekt en door deze commissie havermans wordt onderstreept.

De kerstman bestaat tenslotte ook (zag em gisteren al op het dak van de buurman staan).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Carlos

..en bekijk dit maar eens en je begrijpt misschien wat ik met inhumaan bedoel:
http://www.netwerk.tv/index.jsp?p=items&r=deze_week&a=200955
(inhumaan of niet in ieder geval in strijd met VN-regels)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Dreknek

Sjonge Carlos, wat ben je prikkelbaar vandaag. Wordt morgen jouw kraakpand ontruimd of zo?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 ALO

Goed zo Barry. Verdonk staat op het randje, maar ik denk dat zij het wel redt, de feiten zijn niet zo zwaar dat ze zich hier niet uit kan lullen.

Verder moet dit item natuurlijk wel stevig worden aangezet omdat simpel rechts zich zo zwaar aangesproken voelt dat de boodschapper weer de schuld krijgt (we zijn niet anders gewend) en de organisaties die zich voor vreemdelingen inzetten meteen de gevangenis in moeten (wat else is new). Je zou bijna gaan denken dat er iets goed scheef zit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Carlos

..en dat terwijl asielzoekers economisch een sociaal een totaal NON-ISSUE zijn ?!! Enkel en alleen opgeklopt daar Bolkestein en Fortuyn ter creatie van een zondebok…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Emile

Vorige week had BBC World Service een bijzonder goed programma (Assignment) over de gedwongen terugkeer van in de EU afgewezen asielzoekers en de wijze waarop zij door de plaatselijke autoriteiten op de luchthaven werden ontvangen. Op hun website is dit programma waarschijnlijk nog wel te vinden. Het biedt een redelijk onafhankelijke context bij dit item.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 mescaline

In #30 moet ik DP verontschuldigen, ik was het globaal eens met JD #19.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Carlos geeft toe

Ach Dreknek (#37), helemaal vergeten we zijn allebei blanke mannen met een Nederlands paspoort en we hoeven ons helemaal geen zorgen te maken over die verrotte Afrikanen ?!! Laat ze allemaal ongezien de tiefus krijgen die subsidiesponzen !!!

[img]http://www.corriere.it/gallery/Esteri/2005/turisti/1/BEACH2.jpg[/img]
Biertje… Dreknek ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 ALO

Als muts Verdonk die 26000 nou gewoon een pardon had gegeven. Het had haar een hoop ellende bespaard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Grobbo

Overigens was Pim Fortuyn voor een generaal pardon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Carlos

..en daarna de grenzen hermetisch dicht, dat dan weer wel…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Dreknek

Waarom niet Carlos, de rest van de wereld doet het ook. En zeg nou eerlijk, jij als groot gelover in de democratie, al die mensen kunnen het toch niet fout hebben?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Kalief

Ik vind die verslagcitaten van Barry #32 eigenlijk nog het meest relevant voor dit onderwerp. Ze gaan over wat Verdonk heeft gezegd.
Voor de rest wordt er van alles bijgesleept dat vooral moet aantonen wat een Untermensch die Verdonk wel niet is.

Die commissie Havermans was juist ingesteld om al die tegenstrijdige berichten uit te zoeken. Het is dan een zwaktebod om dan nu nog met zo’n bericht aan te komen alsof dat een onweerlegbaar bewijs van iets is. Dus ja, in die zin is dat Amnesty rapport van een onbetrouwbare bende, niet omdat ik dat vind maar omdat het instellen van die commissie dat nou eenmaal impliceert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Doolhof

@ Carlos
Ik ben het grotendeel met je betoog eens, maar Fortuyn was inderdaad voor een generaal pardon. Dus het wegsturen van buitenlandse kinderen die volledig geintregeerd zijn, Nederlands spreken en naar school gaan, komt op het conto van Verdonk. Dit was niet gebeurd onder Fortuyn. En voor de rest, over de dode niets dan goeds, en dan bedoel ik die uitgezette congolezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Carlos

Fortuyn was inderdaad voor een generaal pardon, maar wilde daarna direct de grenzen voor meerdere jaren sluiten (“om alles een beetje op orde te krijgen”). Hiermee combineerde hij listig twee populistische standpunten.

Met de Geest van Pim bedoel ik een veel bredere interdepartementale verkramping, ieder nieuw idee wordt getoetst aan de onderbuik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Dreknek

Voornamelijk uw onderbuik, zo aan uw comments te zien. Was de vraag te moeilijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Carlos

Dreknek, u bestempelt mij als “groot gelover in democratie” ?! Ik heb helegaar geen groot geloof in de democratie want dat zou betekenen dat ik ook in u moet geloven.

Democratie is in principe wel de minst kwade oplossing en op de middenlange termijn heeft ze een zelf-corrigerend vermogen, al blijven ze in Ecuador nog steeds de verkeerde presidenten kiezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Larie

Heren , of moet ik zeggen HEREN!.

Zojuist is een persbericht verschenen, wat vindt U van het gestelde?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Larie

De link (via Geenstyl, kijk ik ook wel eens..wie niet?)

http://www.perssupport.nl/home/persberichten/actueel?itemId=73225

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Barry

GEEN INHOUDELIJKE ASIELINFORMATIE AAN CONGO VERSTREKT

Dit heet SPIN. Je geeft het verhaal een draai en hebt het niet langer over de hoofdzaak. En het werkt, want de NOS-verslaggeving en het ANP gaan er al weer klakkeloos in mee.

De vraag wás helemaal niet of er inhoudelijke informatie was verstrekt, de vraag was of bekend werd gemaakt dat het ex-asielzoekers betrof.

Antwoord: ja.

Conclusie zou moeten zijn: Verdonk opbokken.

Conclusies zijn in werkelijkheid helaas:

– rechts gebruikt de parlementaire meerderheid om de parlementaire aansprakelijkheid te ontlopen.

– ministeriële verantwoordelijkheid is slechts een historisch begrip

– de meeste media zijn in Nederland niet links of rechts, maar vooral volgzaam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Carlos

Ik ben het eens met Barry dat dat bericht van het Min. Justitie “spin” is.

Commissierapporten… voer voor subjectieve interpretaties…

Ik herinner mij de Commissie Blok over de integratie, het rapport concludeerde klip en klaar dat de integratie van minderheden succesvol was verlopen. Heel rechts Nederland schoof dit rapport direct weer terzijde want dat kon toch niet waar zijn?

Nu staat er in het rapport van Commissie Havermans dat “uitgeprocedeerde Congolese asielzoekers uit Europa bijaankomst in Kinshasa geen problemen met de Congolese autoriteiten hebben ondervonden” en dat het geweld van de Koninklijke Marechaussee bij uitzettingen ging volgens “subsidiariteit en
proportionaliteit”
. Vervolgens wordt gewezen op de campagne 26.000 gezichten die zou asielzoekers in gevaar brengen?! Maar het uitzetten zelf veroorzaakt toch het gevaar?! Ik wacht het weerwoord van de journalistiek en Vluchtelingenwerk wel af, die verhalen van marteling komen niet zomaar uit de lucht vallen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Maurice

Ik vraag me eigenlijk af in hoeverre het nou uitmaakt of dat vakje is aangevinkt? Ik kan me bijna niet anders voorstellen dan dat ze in Congo altijd concluderen dat iemand een asielzoeker was, wat zou een Congolees anders in het buitenland doen? En al helemaal als ze over zo’n persoon een rapportje krijgen van een buitenlandse regering? In Congo zijn ze toch ook niet achterlijk en wereldvreemd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Oersoep

Als de wijze van uitzetting gevaar oplevert voor de asielzoekers, geeft dat ze meteen een geldig argument om het nog een keer te proberen als politiek vluchteling.

Zo zie je maar weer: de aanhouder wint.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Carlos

Menig Nederlander zou zeven kleuren schijten als ze in de schoenen van een uitgeprocedeerde asielzoeker zouden staan.
Menig Congolees ook trouwens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Eric

Het verbaast me iedere keer weer dat vroeg of laat in een discussie hierover iemand (in dit geval The Rule) meent de discussie te kunnen beëeindigen met de jij-bak dat de wetgeving van links kwam.

1. Paars-II was een kabinet dat voor een meerderheid bestond uit twee partijen die ook in dit kabinet een meerderheid vormen, dus wat was daar nou eigenlijk links aan?

2. Zelfs al wás het een “links” kabinet geweest, zouden tegenstanders van het beleid van Verdonk gezien hun politieke voorkeuren dat beleid automatisch wèl goedkeuren? Weliswaar is dat de reflex die nu bij de regeringspartijen te zien is, maar ik was toen al geen voorstander van de wetgeving. Misschien een nieuw concept voor The Rule: kritisch zijn op machthebbers, ook als ze van een verwante stroming zijn.

3. Verdonk is degene die gaat over de uitvoering en in die uitvoering worden blunders van formaat gemaakt, waarna ze daar keihard over liegt. Dan leg ik het nog vriendelijk uit, want de bureaucratische reactie van Verdonk dat er geen “inhoudelijke informatie” verstrekt zou zijn wijst meer op rigide beleid dan op blunders. En dan heb ik het nog niet gehad over haar conclusie dat mensen op grond van ambtsberichten naar veilige gebieden worden teruggestuurd en dus sowieso niet te duchten zouden hebben. Met andere woorden: al gaven we het hele dossier, we hebben het land veilig verklaard in onze eigen rapporten en dus zijn de rapportages van de Verenigde Naties, Amnesty en al die anderen onzin. Fijne cirkelredenering: het land is veilig verklaard in onze eigen rapporten, dus is het veilig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Kim Sung Il

Maurice 56 heeft wel een puntje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 ALO

En in aanvulling op Eric:

Cohen heeft het asielbeleid veranderd. De 26000 zijn nog overblijfselen van het oude beleid. Links heeft niks geen wet gemaakt of uitspraken gedaan dat die zo snel en op deze manier uitgezet moesten worden. Dat is een idee van Verdonk geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 David

Nou, idee van Verdonk. Ze hebben haar gevraagd: “wil je deze kloteklus opknappen?” En ze zei: “ja, ik wil.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Bismarck

Beste mensen zouden jullie niet meer willen verwijzen naar geenstijl? Iedere keer als ik daar (via hier) terecht kom, wordt ik echt misselijk van de reacties die ik daar zie! Ik schaam me echt zeer diep voor bepaalde medeinternetgebruikers…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 TheRule

@ Eric (59): ik probeer helemaal geen discussie te beëindigen, ik wil alleen maar aangeven dat een beleid altijd op basis van ‘iets’ gevoerd wordt. En dat ‘iets’ kwam in dit geval van links.
Dat Verdonk daar haar eigen interpretatie aan geeft is een opmerking op conto van de schrijver daarvan: ik weet het niet (ik ken het originele concept van Cohen niet), dus prove it zou ik willen zeggen.

En wat betreft het “kritisch zijn op machthebbers, ook als ze van een verwante stroming zijn”:
dat is op te splitsen in twee aspecten. (1) Ik ben heus wel kritisch, maar op Sargasso heet ‘eens zijn met het beleid’ nogal snel dat je niet kritisch zou zijn; en (2) ‘verwante stromingen’ is zóóóó negentiende-eeuws… we hebben al sinds járen een publieke omroep-discussie, we hebben -met dank aan de heer Fortuyn- eindelijk eens een ‘is onze regering nog wel van, voor en door het volk?’-discussie… het zou toch zeker op internetdiscussies eindelijk eens doorgedrongen moeten zijn dat de tijd van verzuiling, van bij een stroming of partij horen, al lang een mijlenver gepasseerd station is. Het gaat over items, niet over wie die items uit. Maar de ha-ha politici willen daar niet aan (was het niet Balkenende die onlangs zei dat ‘wij helemaal geen behoefte hebben aan referenda’… hoezo ‘wij’? Aan wie heeft-ie dat gevraagd dan? Als het een echte vent geweest zou zijn zou-ie dáár een referendum over hebben aangedurfd!) want dat kost de meesten hun baantje.

Terug naar de politiek van Verdonk: ik vind haar fout. Niet vanwege haar beleid, dat steun ik in grote lijnen wel, maar vanwege het feit dat ze blijft zitten (naar het zich laat aanzien althans) terwijl ze overduidelijk gelogen heeft.

Dus hou op met je ‘kritisch zijn op machthebbers van een verwante stroming’ want dat ben ik heus wel; maar ik ben óók kritisch op de Sargasso-kleur. En dat lijkt vooralsnog blijkbaar wat minder gewenst door enkelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Degtyarev Pekhotny

geen idee wat sargasso kleur is.

Verdonk moet oprotten want alleen al mbt de Congo-kwestie heeft ze kamer keer op keer op keer op keer uitdrukkelijk keihard voorgelogen.

Het beleid ben ik het ook niet mee eens overigens, het kabinet ook niet, maar dat is bijzaak.

Hoofdzaak is dat er hard bewijs is dat ze gelogen heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Eric

The Rule: je mag het met Verdonk eens zijn wat je wilt, de jij-bak over “linkse” wetgeving was op geen enkele manier argumentatie. Bovendien ga je fijntjes uit de weg dat D66 en VVD toen en nu de meerderheid vormden in het kabinet, dus nogmaals: hoe links was Paars-II nu helemaal?

Je roept bovendien op om niet over stromingen te praten in plaats van over items, maar wie haalt de stromingen hier weer de argumentatie in? Jij toch? Volgens jou zouden we hier eigenlijk niets over mogen zeggen omdat Cohen de asielwetgeving mede op poten heeft gezet. Jíj plaatst anderen in het hokje “links, dus mag hier niets over zeggen”. Als er iemand hier niet mag zeggen dat er te weinig over de inhoud en teveel over etiketjes wordt gepraat ben jij het wel…

Dat je naar Fortuyn verwijst als iemand die niet voor stromingen stond, is trouwens veelzeggend. Fortuyn stond juist voor stromingen, al waren die niet zozeer naar ideologie als wel naar belangen gerangschikt. Vastgoedcowboys, bijvoorbeeld…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Larie

@Bismarck 64: Verwijzen?, De enige keer dat Geenstyl genoemd werd in deze topic,als ik het goed heb, heb ik gedaan vanwege de link van het persbericht. Daar is Geenstyl heel snel in, zo ook FOK!frontpage, ook niet bepaald bekend vanwege weloverwogen reacties.
Verwijzen doe ik niet en de reacties op Geenstyl lees ik ook niet. Je moet jezelf niet zo kwellen, ieder zijn meug.

Wat betreft de topic, # 61 is een statement mijnerzijds, ik wordt een beetje moe van die oude koeien maar wilde toch graag iets uiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 TheRule

Eric: ik heb aangegeven dat het Cohen was die aan de basis van de asielwetgeving stond, èn dat dat onder Paars-II was. Of Paars-II links of rechts was zal mij een biet wezen, Cohen was het onderwerp van de frase en die is links.

Ik haal de stromingen de argumentatie in omdat die de realiteit van het moment zijn; daarom kan ik het nog heel wel helemáál niet eens zijn met het concept ‘stromingen’.

En ik verwijs niet naar Fortuyn als iemand die niet voor stromingen stond, ik verwijs naar hem als de persoon dankzij wie de discussie over de status, vormgeving en inhoud van onze politieke leiders is aangezwengeld.

Maar goed, einde discussie dus blijkbaar want als je niet goed gelezen wordt gaat de tegenwerping tóch nergens over, en zelfs ik heb soms wel wat beters te doen dan steeds eerst moeten corrigeren wat ik gezegd zou hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Eric

Pardon!? Je deelt mij in bij “links” en zegt me dat ik *dus* niks zou mogen zeggen over het asielbeleid onder Verdonk. Op basis van de stroming waar jíj me bij indeelt vertel je me dat ik geen kritiek zou mogen hebben. Dan kun je nog zoveel roepen dat stromingen je niet interesseren, je gebruikt juist die stromingen om me uit te sluiten van de discussie. Als ik daar iets van zeg “gaat mijn tegenwerping nergens over”. Wie discussieert er hier nu niet!?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Larie

Excuse me, maar zo nu en dan moet ik toch heel diep zuchten…hakken uit het zand eerwaarde reaguurders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Larie

Is het cafe al open?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Degtyarev Pekhotny

Zal ik het open gooien maar dan ? Nee 9 uur gaat het open. Ik mot eerst nog zappenderwijs tegelijk Milieu ridders en Netwerk kijken (Anne van Zweden gaat douchen bij milieuridders). Het Café staat al gescheduled voor 9 uur zie ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Larie

Okidokie, ik heb iets voor je gemaakt DP,tot dan

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Degtyarev Pekhotny

nu op NL3

[img]http://www.muntzvandewint.com/site/images/DSC08947.JPG[/img]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Crachàt

ik, TVloze, vraagt zich met enige verbijstering af WTF bovenstaande foto moet uitbeelden???

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Degtyarev Pekhotny

het programma milieuridders met anne van zweden onder douche……. zojuist op NL 3. Er was niks te zien maar ik vergat wel af en toe naar netwerk te zappen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Carlos

Goeie screencap DP !!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 Degtyarev Pekhotny

gewoon een fotootje van de milieuridder site

 • Vorige discussie