IEA en ASPO opweg naar consensus over mondiale energiecrisis

Pipeline in Saudi Arabia Zo, dus de IEA schuift haar piekdatum steeds verder naar voren en de ASPO steeds verder naar achteren. Misschien dat de mensen echt wakker gaan worden als de data overeenkomen en er dus een onbetwiste datum voor peak oil is.
(Reaguurder “oliebol” op PeakOil.nl)

Gisteren heeft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) de World Energy Outlook 2005 gepresenteerd. Opvallende conclusies waren dat de top van olieproductie nu waarschijnlijk in 2015 valt (RTL-Z) en dat is 15 jaar eerder dan het IEA voorheen beweerde. De afhankelijkheid van het Midden-Oosten zal nog verder toenemen en de uitstoot van broeikasgassen in een kwart eeuw met 52% stijgen: bye bye Kyoto… (NOSJournaal). Maar wellicht het meest bizarre getal uit het rapport is dat van de stijgende kosten om de laatste olievelden leeg te knijpen: zo’n zeventig biljoen dollar in de komende 25 jaar! Als we dat bedrag nou eens zouden investeren in alternatieve duurzame energiebronnen..?

 1. 1

  Opmerkelijk is dat het nú als een probleem wordt gezien.

  Vijf jaar geleden ‘wist’ men het niet.

  Nietwaar, Diederik Samson van de PVDA ?

 2. 4

  Alo,

  “Peak Oil is de schuld van de PvdA!!.”

  Wie beweert dit ?

  En waarom praat Diederik over CO2 Prijzen, daar waar hij mogelijk Belasting bedoelt ?

  Grappig vijf jaar geleden was er niets aan de hand, geen waarschuwing, niets.
  en Nu ineens weet men dat het over 20 jaar wel eens afgelopen kan zijn.
  hmmm,…

 3. 6

  Dit heeft toch echt niks met links of rechts te maken.

  Of is Meadows links (of rechts?).

  Opvallend natuurlijk, dat de piek van olieproductie overeenkomt met de voorspellingen zoals die Meadows et.al als sinds 1973 (club van Rome) zijn gedaan. En het is niet interessant wie daar nou wel goed of fout mee is omgegaan. Het is de constatering dat die club toch gelijk lijkt te gaan krijgen. En dan wellicht niet alleen op het gebied van olie (kan ik argumenteren als daar belangstelling voor is)!

 4. 8

  pelayo,

  Wist ik ook wel,maar wat ik naar voren wil brengen is
  waar was iedereen dan…zo’n 5,10 jaar geleden ?
  Daarom geloof ik er nu niet zoveel van.
  Eerst maar eens kijken hoe dit verhaaltje zich ontwikkelt.

 5. 9

  @Fritzie

  Ik zal jou ‘ns een verhaal vertellen. Een man gaat naar de bank en leent €10.000,- en maakt dat vrolijk in een maand op. Na een maand leent hij nog ‘ns €10.000,- en een maand daarna alweer. Deze man leeft op krediet. Na een jaar zegt de bank dat het genoeg is, ze hebben de man €120.000,- en nu heeft hij zijn limiet bereikt.

  Deze man kan nu van alles gaan denken om anderen de schuld te geven. Hij kan zeggen dat dit een stiekum plannetje is van de bank omdat ze geld nodig hebben! Dat is ongeveer de analogie met jou “belasting” verhaal. En variant van dit soort samenzweringstheorietjes (Je zal ’t wel goed kunnen vinden met DP!) is dat “peakoil” verzonnen is door oliemaatschappijen om grote winsten en hogere prijzen te rechtvaardigen

  Je hoort ook wel ‘ns mensen zeggen dat “moeder natuur haar wraak neemt”. Dat is equivalent aan het stellen dat de bank wraak op je neemt door geen geld meer te lenen.

  Maar het simpele feit is dat je geld aan het opmaken bent op krediet en je had ruim van te voren kunnen weten dat dat niet alsmaar door kan gaan.

  De eigen verantwoordelijkheid nemen. Alleen de sterken doen dat van nature.

 6. 10

  @Carlos#7
  OK. Hier is reproductie van een eerder log (elders) van mij (ongewijzigd dus wellicht wat redundantie, hoop dat de formatterig correct is).

  De FAO is een mega organisatie. De FAO produceert een hoeveelheid documenten die zo groot is dat een normaal mens er niet meer doorheen komt. Toch is het doorploegen van zo’n document erg nuttig. Neem b.v. World agriculture: towards 2015/2030. An FAO perspective. Het is toch aardig te zien, dat de groei van het areaal landbouwgebied afneemt. Let wel: de groei neemt af, het areaal nog niet. Wel het areaal per inwoner.

  As noted in the preceding section, land in agricultural use (arable land and land under permanent crops) in the world as a whole has increased by only 155 million ha or 11 percent to about 1.5 billion ha between the early 1960s and the late 1990s. Nevertheless there were very significant changes in some regions. For example, the increase was over 50 percent in Latin America, which accounted for over one-third of the global increase. During the same period, the world population nearly doubled from 3.1 billion to over 5.9 billion. By implication, arable land per person declined by 40 percent, from 0.43 ha in 1961/63 to 0.26 ha in 1997/99. In parallel, there is growing preoccupation that agricultural land is being lost to non-agricultural uses. In addition, the ever more intensive use of land in production through multiple cropping, reduced fallow periods, excessive use of agrochemicals, spread of monocultures, etc. is perceived as leading to land degradation (soil erosion, etc.) and the undermining of its long-term productive potential. (zie hiervoor genoemd rapport).

  De grap is dat die afname een projectie is naar de toekomst gebaseerd op de data die de statistische afdeling van de FAO ijver verzameld.

  Is die projectie nu terecht en voldoet de voorspelling daarmee aan De Grenzen Voorbij? De periode van afname (geen instorting maar geleidelijke afname!) begint volgens Donella Meadows at.al. gemiddeld zo rond 2010
  (leuke trouwens). Het lijkt dat hier twee onafhankeljke bronnen eenzelfde fenomeen detecteren: afname van groei en daarmee de culminatie van de groeicurve (waar b.v. de [url=http://www.peakoil.com/]Peakoil sites op zijn gebaseerd).

 7. 17

  off topic
  is ‘het’ Internationaal Energie Agentschap (IEA) ‘haar’ World Energy Outlook 2005 gepresenteerd
  niet een knap stukje ‘verharing’? Is een soort epidemie. Eigennamen van bedrijven zijn trouwens ook onzijdig, zegt Onze Taal.

  lees ook het vermakelijke
  Weg met ‘haar’: http://www.janstroop.nl/columns/Wegmethaar.shtml

  Jaja, Ik zeur, kom maar met die emmer poep

 8. 18

  Interessant, toen ik al een jaar of 10 terug beweerde dat binnen een kwart eeuw de olieproductie zou stagneren lachte iedereen me nog uit en was ik een domme linkse geitenwollensokken milieu-activist!

 9. 19

  Pelayo,

  Er zit wel wat in je verhaal, maar hetgeen ik stel is dat het verhaaltje mij zo vreemd over komt.
  Eerst is er geen probleem en dan ineens hoepla kan men voorspellingen doen tot …2015 2020 ?
  Daar zet ik mijn vraagtekens bij.
  En je kent mijn stelling tegen milieu vervuiling.

  Allang kenbaar gemaakt dat ik een tegenstander, net zoals Fortuyn, ben van kernenergie.
  Ik ga een stapje verder door te stellen dat grote centrales moeten verdwijnen ten faveure van wijkcentrales. Het rendement gaat dan grofweg van 40% naar 80 % . Oftewel een halvering van energieconsumptie.
  Ik vecht tegen grootschalige windmolenparken. Ze zijn eenbelasting voor het milieu en zorgen voor een economische schade.
  Zelfs PVDA is er voorstander van deze gekte.
  Who Cares ? Als het maar links is, is het goed !
  Argumenten tellen niet.

  Maar ja ik ben Fortuynist, dus een slecht en rechts mens.
  Great !

 10. 20

  @fritzie

  Eerst is er geen probleem en dan ineens hoepla kan men voorspellingen doen tot …2015 2020 ?

  De reden daarvoor is een fraai stukje spin van degenen die het beleid van de huidige westerse regeringen mede bepalen: Vrije markt economen. Lees dit maar ‘ns na met in het achterhoofd de gedachte dat The Economist als een opinievormer voor regeringsleiders wordt beschouwd. En lees dat artikel wantrouwig.

  De redenatie in dat artikel is alsvolgt: De Club van Rome voorspelde een berg ellende. Meneer Erlich ook, en die zei dat het in het jaar 2000 mis zou gaan. Dat is niet gebeurd dus hebben al die voorspellingen geen waarde.

  Dat is natuurlijk appels met eieren vergelijken maar de meeste mensen, en dan met name economen, willen dat nu eenmaal zo zien want in tijden van overvloed je gaan indekken voor magere tijden doet nu eenmaal niemand graag als dat enigzins te voorkomen is. Als je dat principe van dichtbij wil meemaken geef je een kind maar ‘ns een snoeppot en zeg dat ie er een maand mee moet doen. Na enkele dagen zie je het resultaat :-)

  Overigens wil ik benadrukken dat die algemene tendens om niet meer naar dit soort dingen te willen kijken niet door dat artikel komt, maar dat dat artikel meer een beeld geeft van wat er toendertijfd leefde onder economen en regeringsleiders.

  PS: Ik geef geen donder om links of rechts. Realisme en menselijkheid zijn mijn maatstaven.

 11. 21

  @fritzie: Het rendement gaat dan grofweg van 40% naar 80%. Nou nee. Het maximale rendement van electriciteitscentrales (grote en kleine) wordt beperkt door de 2de hoofdwet van de thermodynamica. Dat heb ik je al eens eerder proberen uit te leggen. Praktisch gesproken geldt zelfs dat groter beter is…

 12. 22

  Wat mij betreft is de belangrijkste Limit to Growth nog steeds de totale antropogene stikstoffixatiecapaciteit op aarde. De allerlaatste joule fossiele brandstof die we uit de aarde weten te persen zal naar het Haber-Bosch proces gaan. Al het ander kunnen we zonder, maar we kunnen niet zonder het eiwit in ons voedsel. Er zijn alternatieven (het Birkeland & Eyde proces) maar daar moeten we heel veel extra kerncentrales voor neerzetten. En hoe gaan we in hemelsnaam al die uranium en thorium ontginnen? Waar blijft mijn Mr. Fusion!?

 13. 24

  Vind dan niemand het een bezwaar dat kerncentrales afval produceren waar je echt letterlijk tot het einde der dagen (Dag Des Oordeels?) mee blijft zitten…

 14. 25

  Phonkee 20,
  Ja, en toen heb ik gezegd dat de 2de wet (Carnot) zet dat de maximale efficientie 33% is.
  Met nog wat extraatjes komt een grote centrale toch echt niet verder dan 40%, hoor.

  Wijkcentrale zijn daarentegen van veel meer nut !
  Maar dat laatste heb je nog steeds niet door.

  Ik zou zegen doe eens een zoektochtje met google !
  Ontdek de wondere wereld van wijkcentrales.
  Vergroot je kennis ipv ongefundeerde uitspraken te doen.

  Kortom: “Praktisch gesproken geldt zelfs dat groter beter is… ”

  Is kolder !

 15. 27

  @fritzie: Kolder is as kolder does… Het feit blijft dat de efficiency van wijkcentrales vergelijkbaar is met die van grote centrales (dus niet 80% tegen 40%). Een ander feit is dat een grote installatie minder last heeft van verliezen. Dat is met name een effect van schaal, bijv. minder specifiek oppervlak voor uitwisseling met de omgeving resulteert in beter isolatie. Ik ben trouwens een fan van gedistribueerde electriciteitsproductie, maar niet om de redenen die jij noemt.. Iedereen zijn eigen WKK in de meterkast!

 16. 28

  @fritzie #25: Heb je daar verwijzingen naar documentatie of sites over?
  Vind het fenomeen wijkcentrale interessant. Al was het maar vanuit anarchistisch onafhankelijkheids oogpunt.

 17. 29

  @webmeesteres
  Da’s snel :)
  Bij mijn reactie bij de vliegende hollander van daarnet kwam ik ook in de moderatiemode. Wat is dat toch?

  Wellicht het aantal links in de reactie of het feit dat die ene link niet goed is weergegeven (“> moet ] zijn). Maakt verder niks uit. Niemand leest het toch meer. De vergankelijkheid van logs is groter dan van al het andere. En dat wil wat zeggen.

 18. 31

  27+ 28,

  Phonkee,
  Jij bevindt je op het niveau van Samson van de PVDA.

  Die amateur valt ook in katzwijm bij het vernoemen van microwkk.
  Micro (klein) warmte kracht koppeling is een veel gebruikt en goed systeem in de industrie.
  Het idee is dat als je electrische energie wilt opwekken je altijd slechts een rendement haalt van 33%. Je verliest dus 60 % !!
  Dat zijn de getallen van grote electriciteiscentrales !
  We consumeren 100 eenheden energie om 30 eenheden gloeilampjes te produceren !

  Dus voor de energie voor één gloeilampje, gooit men energie voor twee gloeilampjes (in de rivier) weg !

  Dat is een enorme verspilling !

  WKK hergebruikt de restwarmte van de centrale (twee gloeilampjes). Het totale rendement gaat dan naar de,zeg maar 80%.
  De electriciteitsmaatschappijen hergebruiken (die tweee gloeilampjes) niet, maar gooien ze weg.

  Ga ik nu over van grote centrale naar wijkcentrale

  Een wijkcentrale is precies hetzelfde als een grote.
  Ook de rendementen zijn gelijk(ongeveer).
  Echter de wijkcentrale heeft geen rivier, mar gewoon kelwater. Dit koelwater wordt dan opgewarmd (twee gloeilampjes) en daar kun je de huizen mee verwarmen, of heet water produceren.
  Extra (klein) voordelen zijn: geen transportkosten. én men kan profiteren van beschikbaarheidsstelling.
  Het e.e.a maakt dus de wijkcentrale veel voordeliger dan de Grote centrales.

  Waarom ben ik tegen Microwkk ?
  1e is een product van de Gasunie !
  Deze verkoopt gas.
  Men wil dat men gas gebruiken gaat om electriciteit te verkrijgen. Dat men het afvalwarmte (twee gloeilampjes) kan hergebruiken is mooi meegenomen…. in de winter !
  In de zomer kan men maar weinig doen met teveel aan warmte. dus zakt het echte rendement van zo’n Microwkk.In de winter 80 % in de zomer 40%.

  Bij wijkcentrale geldt dit niet. Bij zo’n (grotere) installatie kan men makkelijk een grote accumulator bouwen en teveel geproduceerde restenergie opslaan voor gebruik in de winter.

  En voor de echte anarchisten onder ons.

  Wacht nog een paar jaar en ga op zoek naar een diesel met hybridemotor. Vroeg of laat zijn zulke wagens wel op de sloop te verkrijgen. Een gecrashte Toyota oid. Het enige wat je er uit moet slopen is de motor met de daaraan gekoppelde electromotor + de accu’s met bijbehorende kabels.
  Een flinke geisoleerde kuil in je achtertuin graven voor wateropslag, wat leidingwerk van en naar de motor.

  Nog even langs de Aldi voor wat zonbloemolie en je hebt een zeer goedkope energiebron.
  Voorjezelf wat te groot maar samen met de buren…

  moet lukken.
  Voor je het weet druk je hoogstpersoonlijk de Nuon uit de markt.

 19. 33

  @fritzie: volgens mij heb je met #31 nog niet aangetoond dat wijkcentrales een hoger rendement hebben dan grote centrales. Dat was je aanhaalt voor wijkcentrales zou je ook voor grote centrales kunnen doen.
  (behalve het transport over grotere afstand)…

  Of mis ik nu weer iets???

 20. 34

  neen,je mist niets. Het klopt !
  en waarom zou dit dan niet gedaan worden, denk je ?
  waarom is er nog geen wetgeving op dit gebied ?
  Het zou toch een enorme milieuvervuiling besparen, dacht je niet ? Waar is GL en PVDA of SP ?

  Nog een Fortuynistisch voordeel van wijkcentrales….
  ( en dat zou jij dus moeten weten..) is dat het particulier initiatief aan kan wakkeren. mensen betrekken in hun iegen energieproductie, maakt ze ook verantwoordelijk voor hun directe leefomgeving…

  ooit gehoord over eigen verantwoordelijkheid ?

  Hmmm, begin je hem al te knijpen…. zou die drommelse Fortuyn de krakersbeweging toch een veel warmer hart toedragen dan elke andere politieke partij ????

  dat wordt vanavond bladeren voor je…..

  Als je dit getackeld heb vertel ik je mijn visie over de oilpeak.

 21. 36

  @Steeph: Fritzie speelt vals. Zijn wijkcentrales benutten een deel van de warmte uit het koelwater om huizen te verwarmen in de winter. In de zomer bewaard hij misschien wel een deel van de warmte in de bodem. Warmtepompje erbij om het te benutten.. OK, tot zover bekende technologie. Echter, hij betrekt zijn rendement van 80% op het limietgeval waarbij alle warmte en alle electriciteit het hele jaar door nuttig kan worden gebruikt. En dat is een illusie.

 22. 37

  Dat ligt er aan hoe je het bekijkt.
  zuiver wetenschappelijk en enkel naar de machinerie kijkend, neen.
  Maar er is meer, veel meer.

  vanwege de grootte zijn wijkcentrales, voor de maatschappij (!!) veel beter.

  1 gloeilamp electrische energie
  2 gloeilampen warmwatervoorziening.( warmwateropslag)
  rendement 80 % ( alle getallen zijn slechts indicatief)
  Lokale CO2 productie.( kasverwarming)
  flexibeler inzet van machinerie ( kan sávonds uitgezet worden.
  Burgerinitiatief en dus betere concurrentie en verantwoordelijkheidsgevoel van burgers bij productie van CO2.

  Bij de grote centrales kun je niet al het warmteverlies hergebruiken. daarvoor is de hoeveelheid en de concentratie te groot.
  Dit is een enorm nadeel van centraal opgewekte ele. energie.
  Nóg een enorm nadeel(!!),wat nooit vernoemd wordt, is het volgende.
  Je kunt (hele) grote generatoren niet binnen een paar uur stoppen.
  Het gevolg is dat men s’nachts veel te veel energie produceert. Iedereen slaapt, maar de machines draaien nog door (geen vollast).
  Deze traagheid maakt ook de grootschaligheid van windmolenparken onmogelijk.
  Als de wind wegvalt kan er niet even snel (10 uur) een centrale opgestart worden. Tenminste, wél als het om kleine hoeveelheden gaat. Niet als het gaat over 10 á 20% van Nationale productie.

  Mijn bezwaar tegen huidige vorm van Microwkk is dat men warmte produceert met als bijproduct elec. energie.
  het zou moeten zijn dat men electr. energie produceert met als afval warmte. Dit kan dan aangevuld worden met zonnewarmte.
  Gasunie wil dat men zoveel mogelijk zijn producten koopt.

  duidelijk nu ?

  Er is een dus een duidelijk verschil in energieconsumptie door de maatschappij.
  via Grote centrales is deze 2 X zo groot als via wijkcentrales.
  dus hebben we hier een maatschappelijk vraagstuk.
  zoals ik al naar voren bracht:

  en waarom zou dit dan niet gedaan worden, denk je ?

  waarom is er nog geen wetgeving op dit gebied ?

  Het zou toch een enorme milieuvervuiling besparen, dacht je niet ? Waar is GL en PVDA of SP ?

  Het file probleem heeft niets te maken met auto’s en wegen, maar met huizenbouw. (van As, LPF)

 23. 38

  Fritzie: bewondering voor hoe jij in staat bent selectief argumenten aan elkaar te knopen.
  Je zou minister van economische zaken moeten worden. Maar please, niet in NL.

 24. 39

  36
  als dit
  “waarbij alle warmte en alle electriciteit het hele jaar door nuttig kan worden gebruikt”

  waar zou zijn , kom ik aan een rendement van 95% !
  5% mechanische verliezen.
  maar ik ben niet kinderachtig, ik neem 80%.
  en dan heb ik nog niet gehad over de veel rendabele bedrijfsvoering van wijkcentrales tov Grote centrales.
  Wijkcentrales zijn veeeeel flexibeler.
  Dus die 80 haal ik wel, maar of 40 % gehaald wordt, debedrijfsvoering in ogenschouw nemend, betwijfel ik ten zeerste.

  Neen, niet in de grond maar
  1 warmwatervoorziening (boilers) hele jaar door.
  2 opslag geisoleerde kelders (veel hoger rendement) en geen rare warmte pomp nodig.
  3 weg met de huidige cv en enkel via muurverwarming
  muurverwarming heeft slechts 20 graden nodig, cv 80 grd. dus water van slechts 30 graden kan dan ook gebruikt worden.

 25. 43

  @Fritzie: Je snapt het echt niet he? Lees nr.36 nog eens door. Ik schrijf: een deel van de warmte uit het koelwater. Stel, een wijk heeft elk jaar 1 TJ aan electrische arbeid nodig. Voor de productie van deze 1 TJ electriciteit heb je 3 TJ aan fossiele brandstoffen nodig en komt ook 2 TJ aan warmte vrij (2de Hoofdwet). De wijk heeft echter die 2 TJ warmte per jaar helemaal niet nodig om alle woningen het hele jaar door tot 20 °C te verwarmen. Een wijk heeft namelijk een beperkt warmteuitwisselend vermogen en alle joules die teveel worden afgeleverd in de woningen heeft temperatuurstijging tot gevolg.

 26. 44

  een huishouden verbruikt 13 Gj per jaar (3600KWh) aan ele. energie (energie.nl)
  verwarming flat, tussenwoning, vrijstaand:36, 48, 84 G j
  gasGebruik per jaar 75% verwarming;20% koken

  warmte verliezen bij productie: 26 Gj

  Probleem ligt in het verbruikersprofiel in een jaar.
  verwarming is afh. van winter/zomer, terwijl electriciteit vrijwel het gehele jaar constant is.
  Om de gap tussen het teweinig warmte op te vullen: Zon Collectoren en warmwater accu.

  Jouw stelling is (feit blijft dat de efficiency van wijkcentrales vergelijkbaar is met die van grote centrales (dus niet 80% tegen 40%).

  Mijn stelling is dat het niet vergelijkbaar is, dus wél richting 30-90%

  Phonkee, ik kom met cijfers (niet perfecte), die tegen jouw tweede veronderstelling(wijk heeft echter die x TJ warmte per jaar helemaal niet nodig om ; niet al het afvalwarmte is bruikbaar) in gaan: minimaal nodig 36 (flat); max. leverbaar 26.

  toon dit is dan aan:

  Een wijk heeft namelijk een beperkt warmteuitwisselend vermogen en alle joules die teveel worden afgeleverd in de woningen heeft temperatuurstijging tot gevolg