1. 2

  Bismarck, is de link die je plaatst een bewijs van je stelling, of juist niet?

  Ik vind het overigens een briljant plan. Qua middelen verschillen GL en D66 misschien nog van mening, qua beeld van de samenleving denk ik dat ze veel overeenkomsten tonen. En ik denk dat ze inderdaad in de dezelfde vijver vissen. Vrijzinnig, vrijheidslievend, postmodern, intellectueel.

 2. 3

  Geen gek idee. Ik zweefde deze verkiezingen ook tussen D66 en GL (is GL geworden).

  Ik vond PvdA tegenvallen qua progressieve ideeën; zat soms dichter bij SP (WW) waar GL wel vooruitstrevend was.

 3. 4

  @2: Het is geen stelling, het betreft hier feitenmateriaal. NB. het kan geen kwaad de plaatjes even groot te klikken, aangezien de balkjes in beide verschillende dingen representeren.

 4. 5

  Zeker mensen als Halsema zijn eigenlijk halve d66’ers. Liberaal, individualistisch etc. In die zin zou een fusie niet zo’n gek idee zijn.

  Echter, GroenLinks heeft ook nog een linkervleugel. Die voor sterke solidariteit binnen een groene en tolerante samenleving staan. Een fusie zou die vleugel wellicht van de partij kunnen vervreemden.

  Op het punt van solidariteit zitten GroenLinks en D66 toch echt wel anders in elkaar. GroenLinks is een partij die begaan is met het lot van de zwakkeren in de samenleving en daarvoor een sterk, maar activerend sociaal vangnet wil. D66 wil juist dit sociale vangnet flink verminderen en schroomt bijvoorbeeld ook asociale maatregelen als een eigen risico van 300 euro niet, waardoor ook de toegang tot zorg bij D66 niet langer voor iedereen gegarandeerd is.

  Op het gebied van de multiculturele samenleving zijn D66 en GroenLinks volgens mij best sterk verschillend. Waar bij GL nog de gedachte heerst dat er culturele verschillen zijn en dat deze naast voor bepaalde problemen, vooral voor een verrijking van de samenleving en van het leven van individuen kunnen zorgen, kiest D66 ervoor alsof deze verschillen simpelweg niet bestaan. GroenLinks is dus in tegenstelling tot D66 een echte multiculturele partij.

  Op het punt van groen denk ik dat de twee partijen elkaar nog het meest kunnen vinden. Alhoewel GroenLinks natuurlijk groener is, is er binnen D66 ook een sterk besef van milieu- en klimaatproblematiek.

  Al met al denk ik dat GroenLinks en D66 nog wel sterk van elkaar verschillen. GroenLinks is groen, sociaal en tolerant. D66 is, zeker de afgelopen paar jaar, meer een soort VVD-light met een groene glans. Samengaan zie ik dus persoonlijk niks in en als het toch gebeurt dan zou ikzelf zeker de laatste zijn om daarin mee te gaan.

 5. 6

  @Bismarck: ze gebruiken per partij andere indicatoren. dat zegt niets over de overeenkomsten, zoals hoopopgeleid, komend uit de grote stad en / of student (alle drie kenmerken van zowel GL-stemmer als D66-stemmer).

 6. 7

  Ik stem soms wel eens D’66. Maar er is geen haar op mijn hoofd die ooit GL zou stemmen. GL is weliswaar redelijk, maar haar fringe neigt naar Volkertjes en Rene Danentjes. D’66 is ook zeer redelijk, maar haar fringe neigt enkel naar babyboomerige democratische experimenten. Ik weet waar ik de voorkeur aan geef. Ik stem dus tegen.

 7. 9

  @6: Maar ze zeggen wel iets over de verschillen, onder andere in denkbeeld van de stemmers. D’66 trekt veel stemmers rond het midden aan (zowel “rechts” als “links” scoren boven gemiddeld), waar GL het toch meer moet hebben van de echt linkse stemmers (in het profielonderzoek “zeer links”). Ook opvallend: Het D66-electoraat is meer mannelijk, dat van GL meer vrouwelijk. Dat pleit natuurlijk wel voor gezamenlijke partijfestiviteiten. Verder wat #5 zegt.

 8. 12

  Eigenlijk is D66 een gematigd linkse partij met linkse kiezers die zichzelf het misplaatste moderne etiket liberaal geeft omdat socialist uit is en hoopt zo ook nog wat verdwaalde liberale kiezers binnen te halen wat ze soms lukt *1/3e is rechts 2/3 links. Volgens mij scoort d66 goed onder de wat hogere, goedbetaalde rijksambtenaren. Wel wat realiteitszin, maar in de kern echt niet liberaal. Linkse Democraat oké, Liberalen? Nee.

 9. 14

  @13: Milieubeleid dient om de economie te ondermijnen? Zet dat aluhoedje eens af, joh!

  En dat programma van Rosenmöller zie ik niet zoveel vreemds in. Iedere kritiek op de omwenteling en het nieuwe kapitalistische systeem is verboden? Je bent wel selectief als het gaat om vrijheid van meningsuiting he?

 10. 15

  hmm, ik wil beslist niet in dezelfde partij als Herman. D66 is niet asociaal. Er zijn grote verschillen tussen de partijen. Zo zet GL vooral vrouwen uit A’dam op verkiesbare plaatsen voor de nationale en europese verkiezingen, terwijl bij D66 homo’s hoog op de lijst komen. Ook is d66 in zijn politiek misschien minder groen dan GL, maar in hun dagelijks leven zijn gemiddelde d66’ers net zo milieu-verantwoord bezig als GL’ers (of zelfs meer, was het niet klimaatman Duijvendak die erkende dan GL’ers het meest vliegen van alle nederlandsers?).

 11. 16

  Een fusie van GL en D66 zal nooit gaan werken en is bovendien onwenselijk. Ik behoor zeker niet tot de radicaalzwevende “fringe” van GroenLinks, sterker nog: ik erger me daar ook wel eens aan en het was enkele jaren geleden één van de redenen om mijn lidmaatschap niet te verlengen, maar de naïeve prokapitalistische koers en de principeloosheid van D66 is weer het andere uiterste. Het gebrek aan sociaal besef bij die club ook, zoals hierboven al genoemd.

  Dan is er nog de partijcultuur, die bij D66 toch wel erg gericht is op het verdelen van mooie bestuursbaantjes. Lid worden van die club is gewoon een “carrière-move” voor velen.

  Ik kan me beide partijen wel voorstellen als coalitiepartners, maar verder moet het niet gaan.

 12. 18

  @12: Hoe heerlijk anders wij dingen toch kunnen zien. Ik vind D66 juist eerder gematigd rechts en liberaal. Liberaal in de zin van voor zowel meer financiële als politieke vrijheid. Daar staat tegenover dat ze aan beiden niet noodzakelijk vasthouden. In een rechts kabinet geeft D66 zonder meer de politieke vrijheid op (zie Balkenende II), in een (centrum)links kabinet worden rechtse fiscale standpunten overboord gezet (Den Uyl). Alleen in een Paars kabinet is de kabinetskoers eigenlijk gelijk aan die van D66. In de jaren ’90 hebben we gezien dat dat toch wel degelijk rechts is, met privatiseringen en een ongebreideld vertrouwen in de markt.

 13. 19

  @13. Paul Rosenmöller heeft nooit met de DDR gedweept, hij is ook nooit communist geweest. Hij is wel ooit Maoist geweest maar heeft dit al tientallen keren afgezworen. Verder speelt Paul Rosenmöller al jaren geen enkele rol binnen GL. Hij is journalist bij de IKON.

 14. 20

  @17: ik ga nu geen Nietes zeggen, maar mensen met een minimuminkomen in nederland hebben wel wat aan d66: onder andere een minimuminkomen, hulp van de rijksoverheid, hulp van de gemeente, hulp van de deelgemeente, onderwijsmogelijkheden, kansen… dat niks noemen staat erg ver van me af.

 15. 21

  Ik ben GL´er en moet er eerlijk gezegd niet aan denken met D66 in een partij te zitten. Beide partijen hebben liberale elementen, maar D66 is een partij die naar mijn gevoel zomaar weer naar rechts kan oversteken. Bij het opgaan van GL in een fusiepartij met D66 heb ik geen alternatief ter linkerzijde meer.

  Hoewel de huidige versnippering niet handig is, zie ik niets in fusiepartijen of een twee- of driepartijenstelsel. Zelfs een partij met drie zetels kan als luis in de pels een nstandpunt naar voren laten komen, dat in een grote partij al weggepoetst is voor het naar buiten komt.

 16. 22

  @21: Maar dat was toch uiteindelijk waar de schisma’s in de afzonderlijke partijen over gingen? De radicale vleugels waren tevreden met de luis in de pels functie, terwijl fuserende partijen die later GroenLinks smeedden juist wilden toewerken naar (mee)regeren.

 17. 23

  Het lijkt mij vnl. een cultuurverschil. GL’ers voelen zich “linkser”, hipper en moderner en willen niet samen met die “ballen” van D66. Programmatisch is er nog weinig verschil.

 18. 24

  Evelien van Roemburg stelt dat “zo’n combinatie kan een echte machtsfactor worden“.

  Dat geloof ik niet. Zijn de bloedgroepen van GL, GL zelf en D66 dat ooit geweest? Nee, hooguit een factor om een beetje rekening mee te houden. Ik verwacht niet dat dit ooit in Nederland zal veranderen (hoop doet wel leven natuurlijk).
  Het wordt pas iets van een machtsfactor als er met de PvdA wordt samengewerkt. Je zou evengoed de vraag kunnen stellen waarom GL en D66 niet tot de PvdA toetreden. Als er toch verschillen overbrugd moeten worden, kan dat ook die kant op.

  Ben het eigenlijk eens met het betoog in de Sargief 2-link en de opvatting van sommige reactuers hier, dat de verschillen tussen D66 en GL toch net iets te groot zijn.

 19. 27

  Ik zweef al jaren tussen GL en D66 (mijn vriendin ook, dat lossen we dan soms op door samen beide partijen een stem te geven…)

  Ook uit allerlei stemwijzers e.d. blijkt dat er _voor mij_ erg weinig verschil is tussen beide.

  Momenteel overheersen peak oil en milieu bij mij, en GL is toch nog net wat groener. Dus vorige week dat gestemd.

 20. 28

  Vind het wel een goed idee. De partijen hebben misschien niet overal dezelfde standpunten, maar het groeit zeker na elkaar toe. Ook Groenlinks wil de sociale zekerheid hervormen en gelooft meer in de vrije markt dan 10 jaar geleden. Was Halsema niet tot liberaal van het jaar uitgeroepen door de JOVD? Eigenlijk zijn D66 en Groenlinks allebei helemaal niet zo links meer.

  In ieder geval zijn ze als kleine partijen veroordeeld tot roepen vanuit de zijlijn. Als je niet in het kabinet zit, kun je allerlei mooie standpunten hebben, maar maak je in de kern niet veel klaar. Ook in de huidige formatie zijn ze derde keus (na PVV-VVD-CDA en VVD-CDA-PVDA). De vraag is dus wil je eeuwige oppositie of wil je een beetje water bij de wijn doen en iig een deel van je ideaal waar maken.

 21. 32

  GL evolueert de laatste jaren, in tegenstelling tot de rabiate looney-fringe partijen waar Seven op stemt, waar de denkbeelden in steen zijn gezet (zelfs als ze keer op keer als ouderwets en onwenselijk worden aangetoond).

 22. 33

  GL evolueert al jaren, (als ik het als buitenstaander goed zie) tot een partij voor cosmopolitische hoger opgeleiden. die niche is niet zo groot en wordt bovendien gedeeld met een vleugel van de PvdA, delen van de VVD, D66 en wellicht zelfs met PvdD. Die niche gaat komende decennia nog wel wat groeien (er komen steeds meer hoger opgeleiden in steeds grotere steden)dus wie weet is over tien jaar de ruimte voor een groene, liberale, intellectuele stadspartij zo groot dat ze echt politiek de doorslag kunnen gaan geven.

 23. 36

  BP: groot *genoeg*, da´s wat anders. Ja, ik zou graag een partij met pakweg 30 zetels zien, maar als dat betekent dat de standpunten teveel verwateren heb ik liever die 10 zetels. Realisme is goed, je alleen richten naar de grootste gemene deler niet.

 24. 37

  @33: Inderdaad, D66 en GL zitten in dezelfde niche. Maar heel veel meer cosmopolitische hoger opgeleiden gaan er niet komen.
  Qua standpunten liggen ze zodanig weinig uit elkaar dat ze zouden moeten fuseren. Heel veel compromissen hoeven daarvoor niet gesloten te worden, en als je als politicus dat al niet kan of wil moet ja maar wat anders gaan doen. Echter, in tegenstelling tot de kiezers vinden de partijleden hun partijen werelden van verschil. Heel jammer.
  Wat dat betreft zijn ze een soort Wilders en Verdonk maar dan aan precies de andere kant van het spectrum. Eigenlijk is er maar plaats voor een partij van betekenis daar.
  Ook wordt altijd een grote linkse geitenwollensokkenvleugel van GL aangehaald die fusie in de weg zou zitten. Die niet zo groot. Misschien een paar leden van de oude garde maar onder de stemmers zal je die nauwelijks vinden. (Volgels mij stemmen die SP)
  Zolang ze te koppig zijn om te fuseren stem ik op de grootste van de twee.

 25. 40

  @38 Dat zegt 36 dus. Bij Femkema denk je ook niet PPR of CPN. Groenlinks is een pak bioyoghurt dat weer eens een nieuwe verpakking nodig heeft. Onderzoek wees uit dat 85% van de gebruikers nauwelijks nog significant verschil merkt. Time to rebrand dus. Lol. Zouden ze zich alvast als een soort Ralph Nader gaan positioneren?

 26. 42

  Ik zou het stuk bijna zelf geschreven kunnen hebben. Bij vrijwel elke verkiezing twijfel ik tussen Groenlink en D66. Het duidelijke verschillen zitten hem in het standpunt ten opzichte van kernenergie en inderdaad, nivellering.

  Volgens Boris van der Ham (D66) is een fusie niet waarschijnlijk, omdat D66 ook een aanhang bij de VVD, die in het gevaar kan komen bij een fusie met Groenlinks. Partijprogramma-technisch gezien is een fusie echter niet meer dan logisch.

  Nederland heeft teveel partijen in de 2e kamer. Ik ben er niet voor een 2 of 3 partijen kamer te hebben, maar 8+ is gewoon teveel, het maakt het politiek spectrum onnodig verbrokkeld, het maakt de vorming van coalities onnodig moeilijk en debatten onnodig lang/ complex. Met 6 a 7 partijen kunnen alle bevolkingsgroepen en persoonlijkheden worden gedekt. Eén progressief blok voor toekomstgerichte duurzame, structurele lange termijn oplossingen, IS Groenlinks+D66.

  1 recht conservatieve partij (PVV)
  1 rechtsmidden partij (VVD)
  1 middenpartij (CDA)
  1 linksmidden partij (PvdA)
  1 links conservatieve partij (SP)
  1 progressief blok (D66+Groenlinks+evt. Partij voor de Dieren)
  1 overig

  Natuurlijk is de verdeling niet zo zwart wit en wellicht niet volledig correct, maar ik wil enkel aangeven dat 6-7 partijen voldoende zijn om het gehele politieke spectrum te vullen.

 27. 43

  @42. Dan kan je net zo goed een kiesdrempel van 5% invoeren, dan heb je geen kleine partijtjes meer, en dan kom je zelfs onder de 6-7 partijen.

 28. 44

  @42: ik sluit me bij je aan. Er zijn gewoon te veel partijen.

  @43: een kiesdrempel zou er alleen toe leiden dat SGP, Christenunie, PvdD zouden verdwijnen. De overige 7 partijen halen doorgaans meer dan 5% van de stemmen.

 29. 46

  Liever geen fusie. Ik twijfel ook iedere keer tussen GL en D66, maar het pragmatischer D66 wint iedere keer van de dogmatischer GL.

  De enige reden voor een fusie lijkt de doelgroep. Maar doelgroep-denken is juist funest voor een partij die op zichzelf moet staan. Het vissen in dezelfde vijver is daarom geen reden voor een fusie. Dan zou CDA met VVD moeten fuseren, omdat beide conservatieven aantrekken. Of de helft van SP met PVV (populisten) en de andere helft met PvdA (socialisten). Ad infinitum.

 30. 47

  Ik begrijp niet hoe het mensen lukt om GL en D66 op één hoop te gooien. Zeker zijn er wel wat overeenkomsten, maar ook grote verschillen. En vooral een heel ander wereldbeeld.