Ibn Ghaldoun in feite failliet

ANALYSE - De Ibn Ghaldounschool moet sluiten, gaf de Rotterdamse wethouder van Onderwijs Hugo de Jonge dinsdagavond in Knevel & van den Brink aan. Wie kijkt naar de financiën en slagingspercentages van de school de afgelopen jaren, kan hem alleen maar gelijk geven.

Uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat Ibn Ghaldoun, de Rotterdamse school waar vijftien eindexamens gestolen zijn, er financieel niet al te best voor staat. Sinds 2007 is het eigen vermogen van de school met 35 procent gedaald tot -4,2 miljoen euro in 2011. Ook met de algemene reserves is het dramatisch gesteld: in 2011 boekte de school bijna drie miljoen in de min af. Een negatief saldo betekent niet per se dat de school niet meer kan draaien, als er maar genoeg liquide middelen zijn. Maar met de liquiditeit, de mate waarin de lopende rekeningen betaald kunnen worden, van de school gaat het ook niet al te best: 0.14, terwijl tussen 0,5 en 1,5 als veilig gezien wordt.

Geen consequenties

Een andere graadmeter voor de financiële gezondheid van een school is de kapitalisatiefactor, vertelt onderwijskundige Reinout van Brakel. ‘Die is eigenlijk in het leven geroepen door de commissie Don (pdf) in 2009, om aan te geven hoe arm of rijk een school is,’ zegt hij. ‘Dat werd gedaan naar aanleiding van klachten van de Algemene Onderwijsbond, die zei dat sommige scholen een veel te groot eigen vermogen hadden.’ De kapitalisatiefactor geeft de verhouding tussen balanstotaal en totale baten aan. De bovengrens is 35 procent voor grote en 60 procent voor kleine scholen. Bij Ibn Ghaldoun – met krap 700 leerlingen een kleine school- is de kapitalisatiefactor gedaald van 41 procent in 2007 naar 21 procent in 2011.

De Ibn Ghaldounschool voldoet totaal niet aan de financiële richtlijnen voor het voortgezet onderwijs. Heeft dat geen gevolgen? ‘Dat is nou het bijzondere,’ zegt Van Brakel. ‘Je kunt gigantisch uit de pas lopen, en gewoon blijven bestaan.’ Daar komt wel verandering in: de financiën worden onderdeel van het nieuwe toezichtkader op scholen. Dat toezichtkader is al naar de Kamer gestuurd, maar treedt pas in 2014 in werking.

Een blik op de financiën van de Rotterdamse school doet een nieuwe vraag rijzen. Als het schoolbestuur geen spaarpot meer heeft en maar in zeer beperkte mate direct beschikbare gelden, waar betalen ze hun docenten dan van? ‘Er is in Nederland een groot grijs gebied als het gaat om particuliere financiers van scholen,’ zegt Van Brakel. Stichtingen die geld steken in scholen hoeven niet bekend te zijn bij DUO of in jaarverslagen genoemd te worden.

Toch sluiten?

Ook andere beschikbare DUO-cijfers geven een niet al te florissant beeld van de school. Het slagingspercentage op de havo ging vorig jaar zwaar onderuit. Slechts 48,5 procent van de leerlingen slaagde, ten opzichte van 87 procent het jaar ervoor. Gemiddeld haalden de havisten een 5,4 voor hun centrale examens. Van de vijftien gestolen examens waren er negen havo-examens.

Ook op het vmbo daalde het slagingspercentage, nadat het in 2010 plots was gestegen met 17 procent. Op het vwo wisten in 2009 juist alle leerlingen te slagen, in 2012 minder dan driekwart.

Verder blijkt dat de verwachting is dat de school over 20 jaar zo’n 11 procent minder leerlingen heeft, terwijl de meeste scholen in de omgeving juist zullen groeien. Het percentage voortijdig schoolverlaters schommelt zo rond de 2,5. Landelijk is dat ongeveer 1 procent.

Het schoolbestuur is inmiddels onder toezicht geplaatst. Maar een mogelijke sluiting, zoals wethouder De Jonge op televisie suggereerde, is voorlopig niet aan de orde. Bestuursvoorzitter van de school Ayhan Tonca zei tegen de Volkskrant dat de school zich nu eerst volledig richt op het begeleiden van de leerlingen die examens over moeten doen.

 1. 2

  Belachelijk. Wat ben je aan het doen als het je lukt om een school failliet te krijgen? Kom op zeg, het is geen hedgefund maar ook geen Friese dorpsschool. Je hebt toch te maken met een behoorlijk stabiele kas? Salarissen, onderhoud, stroom, verwarming, concierge, dan heb je het wel gehad.

 2. 4

  Slechts 48,5 procent van de leerlingen slaagde, ten opzichte van 87 procent het jaar ervoor.

  Serieus? Mijn middelbare school had jaar in, jaar uit een slagingspercentage van 40%, en die is nog steeds geopend!

 3. 5

  @4: Slechts 40% slaagde? Dat lijkt mij extreem weinig!

  Uit een rapport van de Inspectie van het Onderwijs in 2011:

  “Vorig jaar haalde 85 procent van de eindexamenleerlingen hun havo-diploma, in schooljaar 2005-2006 was dit nog 89 procent. Op het vwo slaagde 89 procent, tegen 93 procent in het schooljaar 2005-2006.”

 4. 7

  De Volkskrant maakte een overzicht van de problemen: de kwaliteit van het onderwijs is van meet af aan niet in orde, er is bestuurlijke incompetentie en het geld wordt niet besteed zoals het zou moeten worden besteed.

  En bedenk wel: deze school bestaat pas 12 jaar. Ze is in 2000 opgericht, en van begin af aan is het niets dan ellende geweest.

  Het lijkt me niet alleen geldverspilling, maar ook een ondienst aan de leerlingen om deze school open te blijven houden.

 5. 8

  Deze school is een schande voor de Islamitische gemeenschap. In Saoudi Arabie zouden ze al in 2007 een hand hebben afgehakt van deze natuurkunde leraar, dan leer je het ook meteen af. Nederland moet strenger worden, bij fraude of diefstal misschien een topje van een vinger er af halen als iemand Moslim claimt te zijn!!! Wie wil nu

  De Sharia is toch zo gek nog nie!!

  Mensen die de gemeenschap schade toe brengen gewoon nu zwepen met 30 zweepslagen op de billen. Dit soort straffen is pas angstwekkend, en zullen een voorbeeld vormen voor anderen. Je bent pas echt gek als je in een land als Saoudi Arabie steelt!!!! Wie wil nu een hand verliezen door diefstal of fraude ??!! Dit soort straffen werken daarom zeer effectief.

 6. 9

  Wat die fluctuatie van die slagingspercentages betreft: over welke absolute aantallen hebben we het eigenlijk? Als het over groepen van pakweg 10 leerlingen gaat kunnen we er niet veel conclusies aan verbinden lijkt me.

 7. 10

  @5: Het is ook extreem weinig, maar op basis van wat ik heb gezien is het wel geloofwaardig. Nu weet ik zelf ook wel dat anecdotale bewijsvorming alleen zinloos is, maar dat is dus niet het enige. De onderwijsinspectie noemde onder meer dat leraren te weinig het contact aangingen met de leerlingen, en beoordeelde mijn voormalige middelbare school als zeer zwak. Ik ben eigenlijk best wel boos dat ik hitherto minnetjes heb gekregen voor die comment, want zeker in het licht van Ibn Ghaldoun zou dit juist iets moeten zijn waar aandacht op moet worden gevestigd.

  Al moet gezegd worden dat – in tegenstelling tot Ibn Ghaldoun – mijn voormalige middelbare school 1) een witte school is en 2) sluiting zou betekenen dat alle andere scholen zouden overlopen wat capaciteit betreft. Het is dus duidelijk dat het probleem niet alleen in de school zit maar vooral in het systeem.

  (Zelf heb ik de middelbare school tijdig voltooid, zo’n 3 jaar geleden)

 8. 11

  Als je als Moslim eigen scholen wenst, of gebedshuizen en die ook krijgt, relativerend moet je dan ook volgens Islamitische normen worden berecht!

  De Islamistische wetgeving is wat strenger, misschien is het daardoor dat sommige “Moslims” in Nederland denken dat ze alles kunnen maken in dit land !!!!

 9. 12

  Sluiten lost niet zoveel op. Waar blijven die leerlingen? juist, op Ibn Ghaldoun 2. Want die gaan echt niet opeens naar een openbare school.
  Een incompetent schoolbestuur en lakse ouders is één ding maar ook alle controlerende instanties hebben niet of onvoldoende ingegrepen.
  Hoe lang mag een school aanmodderen voordat er door het ministerie een kundige bewindvoerder wordt aangesteld?
  Vrijheid van onderwijs een een mooi recht maar bij structureel onder de maat presteren moet het normaal zijn om onder curatele gesteld te worden. Het recht van kinderen op onderwijs dat aan minimale eisen voldoet hoort voorop te staan.

 10. 13

  @8: De vermeende effectiviteit van een barbaars rechtssysteem lijkt me iets voor een ander topic. Je meent overigens toch niet serieus dat lijfstraffen een succesvol middel zijn op weg naar een criminaliteits-vrije samenleving?

 11. 14

  Beste Taco,

  Toen in NL voor het eerst een leraar werd doodgeschoten konden we het niet geloven dat zoiets voor zou komen in NL. Het was een zeer trieste dag voor NL. Nu dit, dit kan toch gewoonweg niet door de beugel. Het zal mij niet verbazen dat ze al eerder hebben gefraudeerd met mede weten van management. Dit brengt NL als geheel gewoon in diskrediet. Uiteraard kan het juridisch wat ik meen niet. Maar ben gewoon van mening dat dit gewoon weg niet kan en dat er een keiharde sein dient te worden afgegeven naar dit soort lieden. Ok dan maar 20 jaar opsluiten voor zulke vergrijpen, wat de belastingbetaler wederom geld gaat kosten.

  NL moet gewoon strenger worden, geen cel straffen van een jaar of twee, nee gewoon 20, 30, 40, 50. Laat ze het tot hun crypt voelen. DIT ACCEPTEERT DE SAMENLEVING NIET. Die vader (natuurkunde leraar) is geboren in Turkije is het niet, denk dat als de rollen omgedraaid zouden zijn en hij in Turkije gepakt zou worden, hij NOOIT MEER IN STAAT IS TE FRAUDEREN OF DAT IE HET ZEKER UIT ZIJN ZONDIGE KOP LAAT.

 12. 15

  Beste Taco,

  Toen in NL voor het eerst een leraar werd doodgeschoten konden we het niet geloven dat zoiets voor zou komen in NL. Het was een zeer trieste dag voor NL. Nu dit, dit kan toch gewoonweg niet door de beugel. Het zal mij niet verbazen dat ze al eerder hebben gefraudeerd met mede weten van management. Dit brengt NL als geheel gewoon in diskrediet. Uiteraard kan het juridisch wat ik meen niet. Maar ben gewoon van mening dat dit gewoon weg niet kan en dat er een keiharde sein dient te worden afgegeven naar dit soort lieden. Ok dan maar 20 jaar opsluiten voor zulke vergrijpen, wat de belastingbetaler wederom geld gaat kosten.

  NL moet gewoon strenger worden, geen cel straffen van een jaar of twee, nee gewoon 20, 30, 40, 50. Laat ze het tot hun crypt voelen. DIT ACCEPTEERT DE SAMENLEVING NIET. Die vader (natuurkunde leraar) is geboren in Turkije is het niet, denk dat als de rollen omgedraaid zouden zijn en hij in Turkije gepakt zou worden, hij NOOIT MEER IN STAAT IS TE FRAUDEREN OF DAT IE HET ZEKER UIT ZIJN ZONDIGE KOP LAAT. Ze zijn verdomme buitenlanders, ze dienen zich netjes te gedragen, ik ben ook een allochtoon, een bruine zelfs en word door hun gedrag wederom op neergekeken. Hoe dienen we deze ”schade” te verhalen op dit soort zakken.

 13. 16

  Tjee..zelf altijd gelijk een frons als ik “beste” lees. Maar is U diegene die “echter geen vieze vuile straling van de buur in mijn hus” wil hebben.

  Gelijk heb je daar vertroebelen je gedachten van.

 14. 17

  @15 en dat er een keiharde sein dient te worden afgegeven

  Beste Mirza,

  Je wordt op je wenken bediend. Vanaf heden zal door het gehele land elke eerste maandag van de maand om klokslag twaalf uur ’s middags een keiharde sein worden afgegeven. Dat zal ze leren!

 15. 18

  Zo te horen is NL een laconiek land geworden. Fraudeer maar door…., het zal de samenleving toch maar een worst wezen!!!

  Das een totaal ander onderwerp Larie, maar goed misschien heb je gelijk zijn mijn harses wel aan het vertroebelen!

 16. 21

  @15: Een paar examens pikken valt in het niet bij de “Echte Fraude” gepleegd door “gewone, roomblanke Nederlanders”.

  Hierzo: reden waarom tientallen mensen hun baan verliezen en er veel minder woningen gebouwd gaan worden: http://www.bnr.nl/nieuws/787329-1303/vestia-klacht-tegen-accountant-nogal-bizar

  Nog 1: tot 180 miljoen euro per jaar in de zorg gefraudeerd:
  http://www.nu.nl/binnenland/3476441/zorgfraude-ziekenhuizen-tientallen-miljoenen.html

  En de laatste: miljarden fraude _per jaar_ door faillisementsfraude.
  http://zembla.vara.nl/Dossier-faillissementsfraude.12165.0.html

  Het probleem is dat mensen zichnteveel focussen op dingen die uiteindelijke niet zo boeiend zijn, maar de échte zaken die bakken met geld niet interessant vinden. Je daarin verdiepen leidt alleen maar af van Idols dn Xfactor en al die andere belangrijke tv programma’s.

 17. 22

  Ik snap niet hoe mensen zo geïrriteerd op de Ibn Ghaldoun kunnen reageren. We hebben toch ook katholieke en gereformeerde scholen? Die kunnen ook erg fundamentalistisch zijn en dat is echt niet minder eng.
  Het is zo ontzettend tragisch voor de kinderen op die school; die ouders hebben dat kind met de beste bedoelingen op een islamitische school gezet. Er stond een stukje in het Parool van een meisje dat door gewoon te leren, geslaagd is voor 9 vakken op de havo en nu alle 9 examens opnieuw moet doen. Je moet wel echt psychopatisch zijn als je daar geen medelijden mee kan hebben.
  In Amsterdam zijn ze erachter dat het niet zomaar kan om een school te sluiten, omdat de inspectie daar geen wettelijke grondslag voor heeft. Daar is de wethouder gaan praten met de ouders om de kinderen van het ICA af te halen. Ik begrijp niet waarom dat in Rotterdam niet gebeurd is. Geen ouder wenst dit zijn kinderen toe.

 18. 26

  @23 Het overmatig gebruik van hoofdletters…. Moet ik daar nou echt op reageren…….. Wat zou volgens jou de straf moeten zijn voor mijn overmatig gebruik… Zo te zien helpen de hoofdletters, heb het meest negatieve gescoord van allen…. Das volgens mij al een strenge straf of nie … Ik ben de ‘villen’ op deze forum lijkt het….