Hoogleraar valt financiering SP aan

De SP maakt misbruik van ons belastinggeld, dat is in het kort de boodschap van Hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat schrijft hij deze week in zijn vaste column van het blad Binnenlands Bestuur. Elzinga is vooral bekend van zijn werk als voorzitter van de Staatscommissie dualisme en lokale democratie, die gezorgd heeft voor een vernieuwing van de inrichting van het lokale bestuur op zowel gemeentelijk als provinciaal niveau.

Het belangrijkste probleem dat Elzinga benoemd, is het feit dat de vergoedingen van de gemeenteraadsleden van de SP rechtstreeks doorgesluisd worden naar de partijkas. Vervolgens krijgen SP-ers van de partij hun vergoeding.

De argumenten van Elzinga tegen deze praktijk zijn als volgt: de grondwet stelt dat volksvertegenwoordigers onafhankelijk zijn, ook van hun eigen politieke partij. Volksvertegenwoordigers krijgen een vergoeding uit de algemene middelen om deze onafhankelijkheid te waarborgen. De manier waarop de SP functioneert, is hiermee in tegenspraak. Daarnaast beweert Elzinga dat de SP maximaal profiteert van publieke middelen door het leveren van wat Elzinga ´fictieve diensten´ noemt, zoals in de gemeente Amsterdam.

Het grootste probleem dat Elzinga hiermee heeft is de ongelijkheid die ontstaat in het politieke proces. Politieke partijen in Nederland ontvangen allemaal subsidie, juist om een gelijk speelveld te maken. Elzinga is van mening dat de SP, door de spelregels te overtreden, de gelijkheid aantast.

 1. 1

  Ach, misbruik van belasting geld is een vaste trend bij links. Ook veel voorkomend is de drang van de leider om volgers te binden aan zijn inzichten. Niets nieuws, geloof dat al een SP-er er voor de partij had verlaten. Zo zie je maar weer. Boe roepen is makkelijk. Voor een partij die weinig meer dan dat doet hoef je weinig eleganters te verwachten. ze zitten erin voor het geld en de macht.

 2. 3

  Nog kwalijker is dat de SP hiermee een mogelijkheid schept voor een riante aftrekpost voor hun volksvertegenwoordigers.
  Zij kunnen hun vergoeding namelijk opvoeren als gift, kunnen ze aan het eind van het jaar een leuk sommetje aan belasting terug krijgen.
  Maximaal profiteren, inderdaad..

 3. 4

  Zo had ik het belachelijke systeem van de SP nog niet gezien.

  Tegen de grondwet? Of valt dit onder de vrije wil van de partijleden. Lazrak suggereert anders…

 4. 5

  @knut: SP’ers zitten er dus *niet* in voor het geld. Dát dragen we nu juist af. Het aardige gevolg daarvan is, dat je alleen mensen overhoudt die het niet voor het geld doen. Zo’n Gonny van Oudenallen komt er bij de SP bekaaid af.

  @@Joop: Tja, zo is de wet: als jij donaties doet, mag je die aftrekken. Ik zou niet weten waarom SP-volksvertegenwoordigers daar geen gebruik van zouden mogen maken. Of vind jij het hele systeem van aftrekposten bij de belastingen een slecht idee?

 5. 6

  @ 5: Elzinga heeft niets tegen individuele SP-volksvertegenwoordigers.

  Het eerste bezwaar van Elzinga richt zich op de totale afhankelijkheid van SP-volksvertegenwoordigers van de partij(top). Door een centrale manier van salariëring, kan vanaf één punt in feit alles aangestuurd worden. Volgens Elzinga in strijd met het grondwettelijke principe van onafhankelijke volksvertegenwoordigers.

  Daarnaast geeft hij eigenlijk aan dat het belastinggeld dat naar de SP-volksvertegenwoordigers gaat, op een oneigenlijke manier in de partijkas verdwijnt. Geen wonder dat de SP de rijkste partij is, die dus veel meer campagnegeld heeft dan anderen. Ergo, zegt Elzinga, een ongelijk speelveld.

 6. 7

  @ Anne-Marie, volgens de geldende norm bij de SP mag je er als volksvertegenwoordiger niet op vooruit of achteruitgaan.
  Ergo, de belastingteruggave op grond van deze ‘gift aan de partij’ zou ook weer aan de partij ‘gegeven’ moeten worden.
  Bij betaalde SP volksvertegenwoordigers word de ‘gift’overigens afgetrokken van twee salarissen, één van de overheid en één van de SP.
  Ik ken daar een aantal gevallen van uit de praktijk.
  Door deze ongrondwettelijke constructie is de belastingbetaler dus meer geld kwijt aan SP volksvertegenwoordigers dan aan andere.

 7. 9

  @Astronaut: Het is een beetje de wereld op zijn kop. In plaats van dat het geld naar de zakken van de volksvertegenwoordigers gaat, gaat het naar de partij voor wie zij zich inzetten. Daar kies je voor, als SP’er. Je wordt niet voor niets lid van een politieke partij: je doet het omdat je de idealen ervan wilt realiseren. En dus stem je voor een bestuur dat deze regeling voorstelt, en je stemt – massaal – voor het invoeren van de regeling. Je kiest ervoor om de vergoeding die je krijgt af te dragen. Als je dat niet wilt, dan stel je je niet kandidaat.

 8. 10

  Wordt er geen belasting betaald over deze gift en is het deze die ze terugkrijgen? Of krijgen ze de gehele gift terug, waardoor het eigenlijk zo is dat er door een trucje twee keer salaris betaald wordt?

 9. 11

  En Anne-Marie vergeet daarbij gemakshalve te vermelden dat in Nederland mensen worden gekozen, geen partijen. De partij is dus van secundair belang.

  Dat ze daar bij de SP moeite mee hebben is hun probleem. (Grond)wet = wet. Elzinga heeft gelijk.

 10. 12

  @ 9: de regeling voor volksvertegenwoordigers wordt opgebracht door alle Nederlanders gezamenlijk (zij die belasting betalen). Ze betalen dat in de veronderstelling dat dit bijdraagt aan uitvoering van het principe in de grondwet dat volksvertegenwoordigers onafhankelijk zijn, in plaats van afhankelijk, van hun partij.

  Of omgedraaid: hoeveel belastingbetalers zouden weten dat het geld dat bestemd is voor SP-volksvertegenwoordigers voor een groot deel verdwijnt in de campagnekas van de SP? Terwijl ze al apart betalen voor de financiering van politieke partijen via een andere regeling die toeziet op een gelijk speelveld. Ze betalen alleen in dat opzicht dus al dubbel aan de SP-partijkas.

 11. 13

  @ 10 Spuyt 12

  Ik zal het aan de hand van één bij mij bekend voorbeeld proberen uit te leggen.

  Een lokaal SP raadslid kwam in de WAO. Bij haar belastingaangifte moet ze twee maal inkomsten opgeven nl. haar uitkering plus de door de gemeente betaalde raadsvergoeding. Als aftrekpost geeft ze het bedrag van de raadsvergoeding op, die ze immers in de partijkas heeft moeten storten.
  Als gevolg daarvan ontvangt ze een teruggave.
  En onder het mom van “je zult er niet op vooruit dan wel achteruitgaan’ vordert de SP vervolgens deze teruggave.
  Allemaal volstrekt legaal.

  In geval van een betaalde volksvertegenwoordiger:

  Twee maal inkomsten t.w. salaris van bv de Tweede Kamer plus salaris van de SP.

  Aftrekpost (als zijnde gift): salaris van de Tweede Kamer.

  Resultaat: meer belastinggeld terug, dat weer vrolijk in de partijkas gestort kan worden.

  Ook legaal, niet te bewijzen vanwege de privacy van de belastingaangiften, waterdicht.

  Kassa.

 12. 14

  Ik heb het even overlegt met een accountant, maar van de gift kan maximaal de helft worden teruggevraagd. De SP moet deze partijleden dan wel op de loonlijst hebben staan. De SP betaald dus weer loonbelasting over het bedrag dat aan de partijleden wordt uitgekeerd. Over hetzelfde bedrag wordt dus twee keer belasting geheven.

  Dit wordt vervolgens weer (mogelijk ruim) gecompenseerd door de belastingaftrek van de “gift”.

  Het ligt dus iets genuanceerder, maar het blijft een beetje een grijs gebied.

  Als de SP ook nog de teruggave vordert, dan bevindt de SP zich aan de verkeerde kant van de streep, moreel gezien.