1. 1

  Na jarenlange studie naar eerwraak komen alle onderzoekers tot de conclusie dat:

  – Eerwraak in het geheel niets met de islam te maken heeft, maar een zaak is van patriarchale, machissimo culturen ( en dat zijn islamitisch lanen OOK, maar vind men ook in grote mate daarbuien, ook in Europa)

  – In Turkije wordt eergerelateerd geweld (want dat is een scala aan daden en pressiemiddelen met als ultieme uitzonderlijke straf eermoord) krijgt de dader en zelfs de familie straf dat gelijk staat aan moord met voorbedachte rade. Dat het nog vaak voorkomt klopt, maar dat er geen straffen worden uitgesproken is natuurlijk je reinste onzin. Wel zijn er natuurlijk gevallen waarin de recher de straf verminderd omdat er bijvoorbeeld sprake was van het schaken van dochters, of opzettelijk leed aan familie toebrengen etc. Maar ook dit i niet nders dan de wetgevin in bijvoorbeeld Giekenland

  – Eerwraak komt in Europa ook voor in Griekenland, Zuidelijk Italie, Roemenie, delen van ex-Joegoslavie, Cyprus, Rusland en zelf Spanje. Ook in sommige gevallen met moord. Alleen daar heet het veel sneller een crime passionelle omdat de daders niet altijd directe broers of vaders zijn. In sommige gevallen ook wel. De reden waarom wij denken dat het vooral iets turks is is omdat de literatuur in Duisland, Nederland en Belgie en de wetenchap de turkse namen en (het denken over eerwraak, eergerelteerd geweld en eerzuivering) heeft gebruik en de turkse casussen in West Europa heeft gebruikt toen het als nieuw fenomeen opkwam…De kracht van het getal speelt ook mee natuurlijk. Er is geen andere minderheid in Europa met 4,5 miljoen in 4 west Europese landen vertegenwoordigd!

  87 Procent van de eermoord geregistreerde gevallen wordt gepleegd binnen de Koerdische gemeenschap. Ook deze jonge man had een koerdische vader en moeder uit traditionele kringen. Wat ook bekend is is welke van de 81 provincies in Turkije nog eermoord als daad van eerzuivering kennen…

  al met al, je moet niet te veel generaliseren. en kernen van waarheid excusief kamen en selecteren en dat toeschrijven aan ‘het zijn’ van 1 bepaalde groep en daar ook nog eens de processen en nuances bij weggelaten…dat dient mijns inziens geen enkel doel…

  Los van dit alles, helaas nog een slachtoffer van eerwraak. Tijd dat de AK partij laat zien dat ze een democratie voor iedereen voorstaan en niet selectief zijn hierin. Hoofddoekrechten voor moslima’s op universiteiten ok, maar dan ook het recht op leven en werk voor homo’s en het recht op vrijheid voor vrouwen die onder tradities uit willen kunnen komen…

  het spel van de AK partij moet zijn uitgespeeld. Doen alof het je om de recen van allen gaat maar ondrtussen alleen doen wat hen zelf vool uitkomt…zo selecief mag je niet zijn. dat komt je duur te staan! In iede geval de samenleving zelf!

 2. 4

  Onderzoek van Beke, het NH Participatie Inst, Onderzoek Gemeente Rotterdam, Gemeente Amsterdam, en een hele rits aan arabiche en Turkse literatuur en Engelstalige, maar vind he nu ff te ver gaan dat te noemen. je kan googlen naar wetenschappelijke studies hieromtrent, Ik durf te beweren dat het ‘congruent’ blijk me wat ik zei…