1. 1

    Wel een beetje eenvoudige voorstelling van zaken, de sceptici krijgen ook zoveel ruimte omdat aan de ander kant van het spectrum zich ook ‘wetenschappers’ bevinden die ook maar wat roepen (losse aannames, ruime marges) omdat ze vinden dat je het sterk moet aanzetten om mensen te overtuigen. De schade die zij berokkenen is wellicht net zo groot omdat zij het excuus verschaffen. Het beste middel om sceptici de mond te snoeren is een dichtgespijkerde theorie leveren, hoe minder gaten er in te schieten zijn hoe minder ze hebben te zeggen.