Hirsch Ballin moet zich verantwoorden bij de VN mensenrechtencommissie voor de vingerafdrukkendatabase

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (23)

#1 R.

Het voorstel voor de database met vingerafdrukken is al door het vorige kabinet gedaan, door minister Pechtold (d66) zelfs!

 • Volgende discussie
#2 Klaplong

@ r.

is dat zo? kan je me daar eens een linkje ofzo voor geven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Steeph

@R.: Dit is het oorspronkelijke wetsvoorstel (memorie van toelichting). Dat is uit 2008:
http://ikregeer.nl/document/KST114592

Daar heeft Pechtold niets mee van doen gehad.

Ik zoek nog verder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Steeph

mmmm, dit is de brief van Pechtold waarin het proces in gang wordt gezet:
http://ikregeer.nl/document/KST86068

Er is al wel sprake van online verificatie. Daarbij is het echter nog niet nodig dat de vingerafdrukken zelf ook centraal worden opgeslagen.

Ik zoek nog verder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Steeph

@R.: Zo te zien heb je gelijk:
http://ikregeer.nl/document/KST95223

Hoewel het uiteindelijke wetsvoorstel niet van hem was, heeft hij er in ieder geval in de voorbereidingen aan meegewerkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Klaplong

Ik voel me in mijn hemd gezet:

http://www.trouw.nl/nieuws/europa/article2776013.ece/De_databank_van_Pechtold_maakt_Europa_tot_zondebok.html

“De maatregel werd doorgedrukt door VVD-minister Rita Verdonk in 2004, toen de Nederlandse regering voorzitter was van de EU. Maar het werkelijke schandaal is wat haar collega-minister Alexander Pechtold van D66 in 2005 besloot te doen met uw vingerafdrukken. Hij bepaalde dat ze niet alleen op de chip in uw reisdocument worden opgeslagen, maar ook in een landelijke databank. Deze bevat straks de vingerafdrukken van alle Nederlanders boven 12 jaar.

Autoriteiten kunnen maar moeilijk weerstand bieden aan de verleiding om persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze zijn ingezameld. Dat zien we ook hier. De regering zal uw vingerafdrukken niet alleen voor identificatie gebruiken, maar ook voor opsporingsdoeleinden.

In 2007 stelde het College Bescherming Persoonsgegevens dat de centrale databank van Pechtold in strijd is met de Europese mensenrechten. De grootschalige opslag van biometrische gegevens van burgers op wie geen verdenking rust is een te grove inbreuk op de privacy. Eind 2008 bevestigde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat oordeel, in een zaak tegen de Britse regering. Toch zet Pechtolds opvolger, CDA-staatssecretaris Ank Bijleveld, de databank door. Alleen de Eerste Kamer kan er nog een stokje voor steken.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Klaplong

Hans Engels D66 eerste kamer:

“Vingerafdrukken zijn biometrische persoonskenmerken en zijn dus eigendom van de burger. De opslag van die gegevens vormt een inbreuk op het recht van privacy, die alleen kan worden gerechtvaardigd wanneer er sprake is van een dringend maatschappelijk belang. Ik zie niet in welk dringend maatschappelijk belang gediend wordt wanneer persoonsgegevens uit een reisdocumentenadministratie aan de officier van justitie verstrekt worden.”

http://www.d66.nl/d66nl/nieuws/20090610/opslag_vingerafdrukken_inbreuk?ctx=vghpm7u9vdea

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Steeph

@Klaplong: Beetje mosterd na de maaltijd van D66.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Klaplong

@ Steeph

Ik vind het echt bizar.

“Privacy” is de of een van de belangrijkste redenen waarom ik wat in die partij zie en de mensen in mijn omgeving die D66 stemmen geven dat volgens mij ook aan.

Dank in ieder geval, Steeph! Wederom. Wederom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Steeph

Credits in dit geval ook voor R.
Ik had dit over het hoofd gezien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 prometeus

Bizar inderdaad; die one-eighty van Pechtold.

D66 heeft wel aan meer dingen meegewerkt bij hun deelname aan Balkenende-zoveel waar je vanuit hun eigen perspectief vraagtekens kunt zetten, maar dan ging het meer om passief meewerken; zich erbij neerleggen. Nu gaat het om iets waar ze, of in dit geval Pechtold, actief mee bezig is geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 R.

Ik zat de hele dag in de zon, maar ik zie dat Steeph zelf al een linke heeft gevonden.

Het wetsvoorstel is door dit kabinet gedaan, maar de voorbereidingen zijn al in het vorig kabinet begonnen door Pechtold (D66). Merkwaardig idd voor een partij die zegt liberaal te zijn…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Loupe

@12:
Och, niet merkwaardiger dan voor het doordrukken van een ondemocratische EU-grondwet te zijn terwijl je tegelijkertijd roept dat je pal staat voor democratie en actieve burgerparticipatie in het politieke proces.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Rene

Het onderstreept weer eens dat je bij in ieder geval het huidige D66 niet moet letten op wat men zegt, enkel op wat men doet. Niet altijd zit daar een spanningsveld tussen, maar alleen omdat men dan niets doet.

Laat ze tot een regering toetreden, bijvoorbeeld nadat ze dat eerder expliciet hebben uitgesloten tot één met CDA en VVD als stem der rede en bewaker van progressieve waarden, en voor je het weet krijg je een paas-akkoord in je maag gesplitst vanwege de zo belangrijke sociaal-economische agenda van VVD en CDA, een bij voorbaat doodgeboren “mediaplan” en in weerwil van de mogelijkheid om het generaal-pardon dossier, op dat moment een bij de bevolking en zelfs bij de eigen fractie zeer belangrijk dossier, een andere dan een verdonk-invulling te laten geven.

Het huidige D66 is een grap, een toevluchtsoord primair voor naïeve jongelingen en intellectuele ijdeltuiten. In afwezigheid van veel meer toevluchtsoorden niet echt noodzakelijkerwijs een heel erg slechte grap, mind you, maar Alexander Pechtold specifiek is de vleesgeworden politieke flexwerker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Kalief

Steeph, in die brief staat alleen dat de kamer een beschrijving van die administratie zou krijgen (gegevens, functie, doel, toegang). Je moet dus dat beloofde stuk hebben om te zien of die vingerafdrukken er daadwerkelijk inzitten (en wat nog meer).

R stelt dat pechtold heeft meegewerkt aan die databank en laat zien dat hij heeft meegewerkt aan een wetsvoorstel. Dat zijn twe verschillende dingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Kalief

@R #16

Die 1e link is dus het bericht dat Pechtold meende te moeten corrigeren.
Je 2e link laat zien dat Remkes en Donner met het plan voor centrale opslag kwamen.
De 3e link kwam ook al van Klaplong #6.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Rene

@ Kalief:

Is het je daarbij wel opgevallen dat die correctie van Pechtold uit niets anders bestaat dan zeggen dat de tweedekamer nog nee mag zeggen tegen z’n voorstel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Kalief

De correctie bestond er uit dat de Volkskrant schreef dat (het ontwerp van) de databank al bestond en dat Pechtold zei dat dat niet zo was en de TK dat ontwerp nog zou krijgen. En op dat moment was er dus nog geen voorstel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Rene

@ Kalief

Nee, op dat moment nog niet. Om ‘m zelf te quoten:

Het wetsvoorstel waarbij de opname van de vingerafdrukken in de reis- documentenadministratie wordt geregeld én waarbij die administratie een centraal karakter krijgt, verwacht ik in het najaar van 2006 bij de Tweede Kamer te kunnen indienen.

[ …]

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, A. Pechtold

Bestaat de verdediging die je nu voor ‘m gaat voeren er dus uit dat A. Pechtold, Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, zelf ook heus slim genoeg was om te beseffen dat in de zomer voor de geplande indiening ervan het kabinet ging vallen? Of wat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 esgigt

Gaan we Hirsch-Ballin dan binnenkort ook voor het Internationaal Strafhof gedaagd zien worden? Zou best wel vermakelijk zijn: moreel gelijkgeschakeld met Joegoslavische oorlogsmisdadigers. :grin:

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Steeph

Kalief: Het punt is dat onder Pechtold het voorstel gedaan werd tot centrale registratie, hetgeen al verder ging dan wat Europa vroeg.
Dat hij het zelf nog niet in een wetsvoorstel heeft gestopt of gerealiseerd is een ander verhaal. Het was zijn aanbeveling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 ijsbrand

Mmm, ik heb anders zelf in februari 2005 gelogd over de invoering van een centrale database met vingerafdrukken van alle Nederlanders.
http://eamelje.net/2005/02/20/een-wens-tot-kwetsbaarheid/

Daarbij linkend naar een brief uit april 2005 van Binnenlandse Zaken — blijkbaar was dat later beter bronmateriaal — ondertekend door Alexander Pechtold. Die daarmee eenzijdig de centrale opslag invoert.

 • Vorige discussie