1. 1

  Het voorstel voor de database met vingerafdrukken is al door het vorige kabinet gedaan, door minister Pechtold (d66) zelfs!

 2. 6

  Ik voel me in mijn hemd gezet:

  http://www.trouw.nl/nieuws/europa/article2776013.ece/De_databank_van_Pechtold_maakt_Europa_tot_zondebok.html

  “De maatregel werd doorgedrukt door VVD-minister Rita Verdonk in 2004, toen de Nederlandse regering voorzitter was van de EU. Maar het werkelijke schandaal is wat haar collega-minister Alexander Pechtold van D66 in 2005 besloot te doen met uw vingerafdrukken. Hij bepaalde dat ze niet alleen op de chip in uw reisdocument worden opgeslagen, maar ook in een landelijke databank. Deze bevat straks de vingerafdrukken van alle Nederlanders boven 12 jaar.

  Autoriteiten kunnen maar moeilijk weerstand bieden aan de verleiding om persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze zijn ingezameld. Dat zien we ook hier. De regering zal uw vingerafdrukken niet alleen voor identificatie gebruiken, maar ook voor opsporingsdoeleinden.

  In 2007 stelde het College Bescherming Persoonsgegevens dat de centrale databank van Pechtold in strijd is met de Europese mensenrechten. De grootschalige opslag van biometrische gegevens van burgers op wie geen verdenking rust is een te grove inbreuk op de privacy. Eind 2008 bevestigde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat oordeel, in een zaak tegen de Britse regering. Toch zet Pechtolds opvolger, CDA-staatssecretaris Ank Bijleveld, de databank door. Alleen de Eerste Kamer kan er nog een stokje voor steken.”

 3. 7

  Hans Engels D66 eerste kamer:

  “Vingerafdrukken zijn biometrische persoonskenmerken en zijn dus eigendom van de burger. De opslag van die gegevens vormt een inbreuk op het recht van privacy, die alleen kan worden gerechtvaardigd wanneer er sprake is van een dringend maatschappelijk belang. Ik zie niet in welk dringend maatschappelijk belang gediend wordt wanneer persoonsgegevens uit een reisdocumentenadministratie aan de officier van justitie verstrekt worden.”

  http://www.d66.nl/d66nl/nieuws/20090610/opslag_vingerafdrukken_inbreuk?ctx=vghpm7u9vdea

 4. 9

  @ Steeph

  Ik vind het echt bizar.

  “Privacy” is de of een van de belangrijkste redenen waarom ik wat in die partij zie en de mensen in mijn omgeving die D66 stemmen geven dat volgens mij ook aan.

  Dank in ieder geval, Steeph! Wederom. Wederom.

 5. 11

  Bizar inderdaad; die one-eighty van Pechtold.

  D66 heeft wel aan meer dingen meegewerkt bij hun deelname aan Balkenende-zoveel waar je vanuit hun eigen perspectief vraagtekens kunt zetten, maar dan ging het meer om passief meewerken; zich erbij neerleggen. Nu gaat het om iets waar ze, of in dit geval Pechtold, actief mee bezig is geweest.

 6. 12

  Ik zat de hele dag in de zon, maar ik zie dat Steeph zelf al een linke heeft gevonden.

  Het wetsvoorstel is door dit kabinet gedaan, maar de voorbereidingen zijn al in het vorig kabinet begonnen door Pechtold (D66). Merkwaardig idd voor een partij die zegt liberaal te zijn…

 7. 13

  @12:
  Och, niet merkwaardiger dan voor het doordrukken van een ondemocratische EU-grondwet te zijn terwijl je tegelijkertijd roept dat je pal staat voor democratie en actieve burgerparticipatie in het politieke proces.

 8. 14

  Het onderstreept weer eens dat je bij in ieder geval het huidige D66 niet moet letten op wat men zegt, enkel op wat men doet. Niet altijd zit daar een spanningsveld tussen, maar alleen omdat men dan niets doet.

  Laat ze tot een regering toetreden, bijvoorbeeld nadat ze dat eerder expliciet hebben uitgesloten tot één met CDA en VVD als stem der rede en bewaker van progressieve waarden, en voor je het weet krijg je een paas-akkoord in je maag gesplitst vanwege de zo belangrijke sociaal-economische agenda van VVD en CDA, een bij voorbaat doodgeboren “mediaplan” en in weerwil van de mogelijkheid om het generaal-pardon dossier, op dat moment een bij de bevolking en zelfs bij de eigen fractie zeer belangrijk dossier, een andere dan een verdonk-invulling te laten geven.

  Het huidige D66 is een grap, een toevluchtsoord primair voor naïeve jongelingen en intellectuele ijdeltuiten. In afwezigheid van veel meer toevluchtsoorden niet echt noodzakelijkerwijs een heel erg slechte grap, mind you, maar Alexander Pechtold specifiek is de vleesgeworden politieke flexwerker.

 9. 15

  Steeph, in die brief staat alleen dat de kamer een beschrijving van die administratie zou krijgen (gegevens, functie, doel, toegang). Je moet dus dat beloofde stuk hebben om te zien of die vingerafdrukken er daadwerkelijk inzitten (en wat nog meer).

  R stelt dat pechtold heeft meegewerkt aan die databank en laat zien dat hij heeft meegewerkt aan een wetsvoorstel. Dat zijn twe verschillende dingen.

 10. 17

  @R #16

  Die 1e link is dus het bericht dat Pechtold meende te moeten corrigeren.
  Je 2e link laat zien dat Remkes en Donner met het plan voor centrale opslag kwamen.
  De 3e link kwam ook al van Klaplong #6.

 11. 18

  @ Kalief:

  Is het je daarbij wel opgevallen dat die correctie van Pechtold uit niets anders bestaat dan zeggen dat de tweedekamer nog nee mag zeggen tegen z’n voorstel?

 12. 19

  De correctie bestond er uit dat de Volkskrant schreef dat (het ontwerp van) de databank al bestond en dat Pechtold zei dat dat niet zo was en de TK dat ontwerp nog zou krijgen. En op dat moment was er dus nog geen voorstel.

 13. 20

  @ Kalief

  Nee, op dat moment nog niet. Om ‘m zelf te quoten:

  Het wetsvoorstel waarbij de opname van de vingerafdrukken in de reis- documentenadministratie wordt geregeld én waarbij die administratie een centraal karakter krijgt, verwacht ik in het najaar van 2006 bij de Tweede Kamer te kunnen indienen.

  [ …]

  De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, A. Pechtold

  Bestaat de verdediging die je nu voor ‘m gaat voeren er dus uit dat A. Pechtold, Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, zelf ook heus slim genoeg was om te beseffen dat in de zomer voor de geplande indiening ervan het kabinet ging vallen? Of wat?

 14. 21

  Gaan we Hirsch-Ballin dan binnenkort ook voor het Internationaal Strafhof gedaagd zien worden? Zou best wel vermakelijk zijn: moreel gelijkgeschakeld met Joegoslavische oorlogsmisdadigers. :grin:

 15. 22

  Kalief: Het punt is dat onder Pechtold het voorstel gedaan werd tot centrale registratie, hetgeen al verder ging dan wat Europa vroeg.
  Dat hij het zelf nog niet in een wetsvoorstel heeft gestopt of gerealiseerd is een ander verhaal. Het was zijn aanbeveling.