Het Witte Huis, Powered by ExxonMobil

U weet waarschijnlijk dat George W. Bush het Kyotoprotocol niet heeft ondertekend, als zo’n beetje het enige land ter wereld. Maar als u zich daarbij achter de oren krabt over waarom de Amerikaanse regering als enige blijft volhouden dat er geen broeikaseffect is, en dat het al helemaal niet nodig is daar wereldwijd actie tegen te ondernemen, moet u dit artikel in The Guardian eens lezen.

Daaruit blijkt namelijk dat Bush zich vooral heeft laten adviseren door de knappe koppen van een van ’s werelds grootste oliemaatschappijen, ExxonMobil (In Nederland Esso, u weet wel, die een van de laatste tijgers ter wereld in hun reclame gebruiken.) In documenten van vergaderingen over het Amerikaanse standpunt inzake Kyoto bedankt de regering Bush Exxonmobil voor de hulp bij het vaststellen van het beleid.

Van 6-9 juli vindt in Schotland de G8 conferentie plaats, waarbij het broeikaseffect weer hoog op de agenda staat. Maar Bush (en ExxonMobil) hebben al laten weten niks te zien in een hardere aanpak, ondanks de pogingen van G8-voorzitter Tony Blair.

Oh ja. ExxonMobil (Esso dus), doet wel degelijk aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo betaalt het bedrijf voor een grondige opknapbeurt van de olieraffinaderij in Madurodam.

Bush kunnen we niet wegstemmen hier, maar wordt het niet eens tijd voor een weekje Esso-bashing, met gratis boycot?

 1. 1

  Verbaasd, ik niet! Tank al jaren niet meer bij Exxon. Ze doen ook niets aan vernieuwing van brandstoffen. Daarom lopen de Amerikanen ook achter (ruim 7 à 8 jaar) met de brandstofceltechnologie. Europa is wat dat betreft koploper……..en buiten ze dat uit? Nee, natuurlijk niet! Oorlog voeren in Irak om de olietoevoer voor de VS te garanderen. PS: één van de redenen om NÉÉ gestemd over de Grondwet: een zwak Europa.

 2. 2

  Het is nog maar de vraag of die CO2 uitstoot de veroorzaker is van het broeikas-effect.
  Om maar een beroemd (afgezaagd) voorbeeld aan te halen in de middeleeuwen groeiden er druiven op groenland.

  Overigens zou het wel een beetje lullig zijn als die CO2 wel de veroorzaker blijkt te zijn en we te laat zijn met maatregelen. Ditzelfde geldt (in mindere mate)als achteraf blijkt dat er veel geld uitgegeven is aan Kyoto voor gebakken lucht.

 3. 4

  Nee, niet verbaasd. Maar toch is er een verschil tussen te vermoeden dat de invloed van de olieindustrie op de regering van de VS (en waarschijnlijk NL) groot is en daadwerkelijk bewijzen te zien.

  @Jacobine: Sinds wanneer is iemand die informatie doorgeeft een aksievoerder? Ik ben je even kwijt.

 4. 5

  Ik ben het ook niet eens met de belangrijkste conclusies van het IPCC. Daar had ik meneer Exxon niet bij nodig, alleen meneer Occam.

 5. 7

  ‘Bush kunnen we niet wegstemmen hier, maar wordt het niet eens tijd voor een weekje Esso-bashing, met gratis boycot?’

  Lijkt me duidelijk toch, Steeph?

  En Franz Fitekz: Clinton, je troeteldemocraatje, was ook tegen het verdrag van Kyoto.

  Het is niet dat de ‘Amerikaanse regering als enige blijft volhouden dat er geen broeikaseffect is’

  Nee sterker nog, tot op heden is er geen enkel wetenschappelijk bewijs gevonden dat het opwarmen van de aarde met de mens of haar handelen te maken heeft! Wetenschappers van over de gehele wereld (ja, ook uit Nederland) hebben petities getekend tegen of zich op andere manier uitgesproken tegen het verdrag van Kyoto, omdat het volledig van het verkeerde standpunt uitgaat.

  Het is ook niet dat ‘de Amerikaanse regering als enige blijft volhouden dat er geen broeikaseffect is, en dat het al helemaal niet nodig is daar wereldwijd actie tegen te ondernemen’

  Bush is helemaal niet tegen het milieu, maar tegen dat verdrag! Bush en alle andere tegenstanders van Kyoto hebben dan ook groot gelijk: het kost extreem veel geld en in 2050 of 2060 zal er dan wellicht een verbetering te zien zijn van 0,05 gr. C.

  Het lijkt mij juist goed om advies in te winnen bij verschillende kampen, dus ook bij ‘de knappe koppen’ van oliemaatschappijen.

  Anders zou er een eenzijdig beeld ontstaan van de werkelijkheid en dat wil toch niemand? Vooral bij Sargasso niet natuurlijk *ahum*

 6. 8

  Wetenschappers van over de gehele wereld (ja, ook uit Nederland) hebben petities getekend tegen of zich op andere manier uitgesproken tegen het verdrag van Kyoto

  Straks gaat Jacobine een heel mooi verhaal schrijven over die onbewezen evolutietheorie waar heel wat wetenschappers (ja, ook uit Nederland) petities tegen hebben getekend.

  Maar ze heeft nu nog even geen tijd.

 7. 9

  @Jacobine:

  Ik weet dat Clinton ook tegen Kyoto was. En als ik ergens lees dat hij zijn beleid ook heeft laten schrijven door ExxonMobil, gaat dat wat mij betreft meteen het net op.

  En wat betreft die bewijzen: Er zijn wel meer dingen niet honderd procent bewezen, maar waar we voor de zekerheid toch maar rekening mee houden. Waarom zouden we dat niet doen met zoiets als het broeikaseffect?

 8. 10

  Feiten:
  – de aarde warmt op (unanieme wetenschappelijke consensus wereldwijd)
  – hoe dat komt (verdeeldheid onder de wetenschappers)
  – hoe het te voorkomen (verdeeldheid wederom)

  ander feiten:
  – Bush is wel degelijk tegen het milieu
  – Exxon is een vies bedrijf
  (ruime meerderheid wetenschappers, ngo’s en overheden)

 9. 12

  @Franz

  Het is zelfs verre van 100% bewezen. Dit geld wat nu besteed wordt aan het broeikaseffect kan misschien beter aan andere milieu problemen besteed worden.

 10. 15

  @Jacobine

  Bush is helemaal niet tegen het milieu, maar tegen dat verdrag!

  U bent op persoonlijke basis met mijnheer Bush? Want anders mag U met feiten komen die bovenstaande bewering staven. Graag uit onverdachte bronnen.

 11. 16

  @KingKoen

  Exxon heeft een vrij lange geschiedenis van inmenging inde (Amerikaanse) politiek. Lees de biographie van Rockefeller, zou’k zeggen.

 12. 20

  de meningen van sommige mensen zijn hier van elastiek.. Ze nemen automatisch hun oude vorm weer aan

  Ik kan me de tread van niet zo heel lang geleden nog herinneren waar men het na 50+ berichten het wel ongeveer eens was dat het niet aannemelijk is dat de mens de veroorzaker is van een opwarming..

  Nu worden vrolijk de oude clichees weer uit de kast gehaald, is het einde nabij en Bush natuurlijk weer een boef..

  Wordt een beetje saai zo

 13. 21

  @KingKoen
  Het is vies omdat het met Bush heeft te maken. Ik zal het u even uitleggen, u komt hier vast nog niet zo lang. In het Sargassoprotocol staat uitdrukkelijk dat er minimaal 1 maal in de week (maar liever meer) op Sargasso een stukje moet verschijnen waaruit blijkt dat meneer Bush de gemeenste man is op deze planeet. Nog gemener dan Bin Laden, Sadam, Darth Vader en Lucifer zelve bij elkaar. Het is even wennen, maar na verloop van tijd lees je gewoon over die stukjes heen. Succes met uw toekomstige Sargassobezoekjes!

 14. 26

  @jacobine: Je hebt een punt. De laatste zin had ik over het hoofd gezien.

  @NoName: Geld geven is niet hetzelfde als directe contacten en beinvloeding. Ook al weet ik dat het zeer waarschijnlijk is dat dit samengaat.

 15. 27

  De opmerking van Pelayo: “U bent op persoonlijke basis met mijnheer Bush? Want anders mag U met feiten komen die bovenstaande bewering staven. Graag uit onverdachte bronnen.” is rete-inwisselbaar.

  Hulde voor Pelayo. Voortaan ga ik elke opmerking/argument toetsen aan deze argumentatie.

 16. 28

  Dreknek != Jacobine.
  (Ben ik op persoonlijke basis met beiden? Met Dreknek heb ik wel eens een poolse hoer uitgewoond, ja)

  ((Nee, die inkoppen is sneu))

 17. 29

  @Franz

  ‘Je kan ook eens Googlen op Bush + energy policy, en daarna nog eens beweren dat Bush helemaal niet tegen het milieu is.’

  Wat een gelul! En dan zeker op Sargasso terechtkomen! Alsof Google een soort Ware Bijbel is en Leidraad voor Al Uw Argumenten.

  Ik zou eerder zeggen: u kunt ook eens een echte krant lezen of een goed opinieblad en gestaafd bewezen krijgen dat Bush helemaal niet tegen het milieu is.

 18. 33

  @Jacobine: Bush is ook helemaal niet tegen het milieu. Sterker nog, hij is helemaal voor het milieu. Het is alleen zo jammer dat hij voor nog veel meer dingen is en zijn besluiten zo neemt dat nou net het milieu iedere keer onderaan het lijstje komt te staan van prioriteiten.

 19. 34

  Wees een vent. Er bestaan vele theses dat het broeikaseffect wordt veroorzaakt door de CO2 uitstoot, waar. Even waar, is dat niemand het wetenschappelijke bewijs daarvoor voor handen heeft. De VS geven meer dan welk land ter wereld uit aan onderzoek naar de werkelijke oorzaken van het broeikaseffect. Wees een vent, en spreek de waarheid vol uit.

 20. 35

  @Sickbok#20

  Ik kan me de tread van niet zo heel lang geleden nog herinneren waar men het na 50+ berichten het wel ongeveer eens was dat het niet aannemelijk is dat de mens de veroorzaker is van een opwarming..

  Nee. Er is hier menigmaal een discussie geweest waar een aantal twijfels zijn geuit op het IPCC model van globale opwarming. Uiteengesplitst komen die twijfels neer op drie dingen:

  1) Het staat niet vast dat de verhoging van het CO2 gehalte in de atmosfeer door uitstoot komt. Die bewering is hier een paar maal flink bediscusseerd en doorstaat de toets der kritiek niet.

  2) Het staat niet vast dat de verhoging van het CO2 gehalte verantwoordelijk is voor de huidige verhoging van de temperatuur. Over het al dan niet bestaan van zo’n oorzakelijk verband is hier nauwelijks gediscusseerd.

  3) Het zou mogelijk kunnen zijn dat er andere verklaringen kunnen zijn voor de huidige opwarming van het klimaat. Deze bewering is hier flink bediscusseerd en het wordt door allen onderschreven dat daar wel aanwijzingen voor zijn.

  4) De geschiedenis van het klimaat zoals voorgesteld door de zogenaamde “hockeystick” van McMann is niet correct. Ook deze stelling is uitgebreid bediscusseerd. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het niet zoveel uitmaakt of je de “gecorrigeerde” grafiek neemt of die van McMann, beide vertonen een verontrustende trend.

  Dat is wat er bediscusseerd is. Mijn persoonlijke mening is dat het buiten kijf staat dat CO2 een broeikasgas is dat effecten heeft op de warmtehuishouding van atmosferen van binnenplaneten. De mate waaring het huidige verhoging van ’t CO2 gehalte van invloed is op de huidige verhoging van de wereldtemperatuur is aan debat onderhevig, maar ik schat in dat we met eeb dubbel probleem te maken hebben: Zon en CO2.

  Verder mag je God op je bote knieen danken als blijkt dat de huidige klimaatveranderingen antropogeen zijn: Klimaatveranderingen lijken onveranderlijk een slechte invloed te hebben gehad op beschavingen, en de mogelijkheid dat wij daar geen enkele controle over zouden hebben is verontrustend.

 21. 36

  @caprio

  Voor iemand die verklaard heeft liever niet dogmatisch te zijn klink je opmerkelijk precies als een kloon van de persvoorlichter van de amerikaanse regering. Wees jij nu ‘ns vent..

 22. 37

  @35

  komen die twijfels neer op drie dingen

  Dat moet natuurlijk zijn:

  komen die twijfels neer op vier dingen

 23. 38

  maar ik schat in dat we met eeb dubbel probleem te maken hebben: Zon en CO2.

  Waarbij ik nog wil aantekenen dat die inschatting aan flinke verandering onderhevig zal zijn, en allerminst vaststaat.

 24. 39

  @ Pelayo: Ik begrijp wel dat je even je stokpaardje wilt berijden maar ik vat het maar even kort gezegd samen: het Kyoto-verdrag is een onzinverdrag..

  Het is -zoals je zelf schrijft- namelijk niet aannemelijk dat de geringe mate van menselijke CO2 uitstoot verantwoordelijk is voor de opwarming van de laatste tijd..

  Zoals ik al zei: ik heb geen behoefte om die discussie nog eens over te doen

 25. 40

  @Sickbok

  Nee. Lees de posting nogmaals. En mijn stokpaardje is Peakoil, niet Kyoto.

  Een van de dingen die je overigens gemeen lijkt te hebben met de marxisten die ik nog gekend heb is het aanpassen van de werkelijkheid aan de eigen overtuiging, in plaats van andersom, en het negeren van feiten als ze niet in ’t eigen straatje passen.

 26. 43

  @ Pelayo wat schrijf je nu zelf? citaat:

  “1) Het staat niet vast dat de verhoging van het CO2 gehalte in de atmosfeer door uitstoot komt. Die bewering is hier een paar maal flink bediscusseerd en doorstaat de toets der kritiek niet.”

  I rest my case

 27. 44

  Oh wacht even: je gebruikt een wat kromme formulering.. je bedoelt eigenlijk dat het wel vaststaat dat de verhoging van het CO2 gehalte wel op antropogene uitstoor is terug te voeren?

  In dat geval verwijs ik je terug naar # 20

  Schrijven en dingen op een correct onthouden is blijkbaar ook een kunst

 28. 47

  @Sickbok

  Ik zal dat herphraseren:

  De bewering “Het staat niet vast dat de verhoging van het CO2 gehalte in de atmosfeer door uitstoot komteen paar maal flink bediscusseerd en voorvermelde bewering als zou die relatie niet vaststaan doorstaat de toets der kritiek niet.

  De discussie is indertijd onder andere met jou geweest. Jammer dat de comments er niet bij staan.

  https://sargasso.nl/index.php?p=355