het Saillant | Godslastering

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

SaillantLOGOEen nieuwe rubriek op Sargasso: het Saillant. In de krijgskunde is het saillant een vooruitgeschoven stelling, een uitstulping in de frontlijn. De soldaten in het saillant bevinden zich in een kwetsbare positie omdat ze van drie kanten kunnen worden aangevallen. Zo is het ook met het Sailliant op Sargasso, een blogger neemt een stelling in en u reaguurder kunt van alle kanten schieten. Maar als de stelling u bevalt kunt u ook over de linie heenspringen en helpen het Sailliant te verdedigen. Het Sailliant verschijnt dagelijks op werkdagen om klokslag 13.00

Moslimlanden willen een verbod op godslastering. In april 2010 willen ze een verdrag door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties loodsen dat religieuze symbolen en geloofsovertuigingen moet beschermen tegen spot. In essentie zou dat een verbod op godslastering betekenen. (DeStandaard)

Het moet niet gekker worden met die gelovigen?! Vrijheid van godsdienst, allah… maar laat mij ook in vrijheid atheïst zijn, in voor- en tegenspot? Het Saillant van vandaag luidt: “In het handvest van de rechten van de mens zou moeten opgenomen worden dat niemand het recht heeft een ander mens aan te spreken in naam van een boven- of onderaardse macht”.

Reacties (24)

#1 Bismarck

Zal druk worden binnen de Saillant.

NB. Iemand al in Wikipedia opgemerkt dat het bijbehorende plaatje niet echt klopt?

 • Volgende discussie
#2 Carlos

Ja het zal druk worden IN het saillant, maar als de fundamentalistische lezertjes van De Dagelijkse Zwamtaart nu eens langskomen krijgen wij weldenkende atheïsten misschien nog wat ruftig tegengas?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 S’z

Prima tekst die in het rood. Eerst de humanistische verplichting in het hier en nu. Want alle mensen zijn gelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Siquo

Wat is een boven- of onderaardse macht? Net zo goed als de Sharia zijn de universele rechten van de mens ook maar verzonnen regeltjes. De paus wordt hiermee ook direct verboden, ik denk niet dat het gaat lukken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 HansR

Pracht idee dat saillant. Maar met zo’n stelling zie ik hier nog niemand die vooruitgeschoven post aanvallen dus ik hoef ook niets te verdedigen (wat ik dus zou doen).

Misschien als je ‘m publiceert bij het Vaticaan?

Als het saillant juist die stelling van de islamieten zou zijn zou het wellicht wat meer stof op doen waaien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

@4: Maar het zijn wel menselijke regeltjes, in tegenstelling tot de regeltjes van de Paus of de Koran, die namelijk (aldus de religieuzen) zijn gedicteerd door een hogere macht. Het verschil zit hem er dan ook in dat de menselijke regeltjes met de tijd kunnen veranderen (en dat ook geregeld doen), terwijl die regeltjes van boven door de eeuwen heen vast blijven liggen (blijkbaar komt de hogere macht nooit tot andere inzichten, of vergeet hij die aan zijn volgelingen te communiceren).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 zmooc

Bovenaards? Onderaards? Laten we gewoon ingebeeld zeggen. Maar beter nog refereren we in dergelijke geschriften helemaal niet aan dat soort imaginaire grapjes. Ze bestaan immers niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Fred

Het gaat er niet om of iemand mij aanspreekt in naam van een god of goden. Dan haal ik mijn schouders op. Het gaat erom of iemand die god of goden gebruikt ter legitimiering van het inperken van mijn vrijheden.
Een betere saillant is: “In het handvest van de rechten van de mens zou moeten opgenomen worden dat niemand het recht heeft een ander mens te dwingen op basis van een geloof in een boven- of onderaardse macht”.
Aan de juridisch onderbouwden bij Sargasso om dit saillant beter te omschrijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 john s.

als die reli’s nou zo snel mogelijk een enkeltje richting godheid van keuze nemen zijn we van het gezeur af. de firma smith en wesson bv. levert uitstekende hulpmiddelen hiervoor. aanhangers van ideologieen en religies zijn vaak zo blij met die overtuiging dat een ander (met geweld) tot het geluk moet worden gedwongen. er blijft weinig over om te lachen over deze figuren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Ultrabas

Ik ga dit saillant toch echt bestormen vanaf de rechterflank… hoezo, “niemand heeft het recht een ander mens aan te spreken in naam van een boven- of onderaardse macht”. Van mij mag iedereen dat naar hartelust doen. Je hebt recht op je eigen achterlijkheid. Het is daarnaast ook onzinnig om te denken dat je met een dergelijke regel de achterlijkheid ook maar een greintje vermindert. Wat zullen de fundamentalisten denken? “Oh, het mag niet… sorry, we houden ermee op?” Achterlijkheid moet met open vizier bestreden worden, met overtuigende argumenten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 KJ

Zeus zal jullie allemaal treffen met zijn bliksem. Of anders Thor wel. Bij Jupiter !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 KJ

Ok dat was gekkigheid. Nu iets echts. Is stel dat: het verbod op godslastering en de hernieuwde nadruk erop is een direct gevolg van de politiek correcte wetten die de vrijheid van meningsuiting inperken zodra het gaat om discriminatie e.d. en de druk die momenteel op die wetten staat. In Nederland doen we dat o.a. door cartoonisten met een mannetje of tien van zijn bed te lichten. Het door mij zo geliefde art 137 WvS.

Seculieren voeren aan dat ‘geloof’, anders dan ‘huidskleur’ niet aangeboren is. Gelovigen voeren aan dat zij hun kinderen gelovig opvoeden en het gewoon zo ‘aanvoelt’: alsof hun geloof hun aangeboren is. Dus waarom zou je dat mogen bespotten ? Een God is gewoon een extensie van hun zijn, dus mag je die ook niet bespotten. Bovendien, voeren zij aan, homosexualiteit valt voor de PC-crowd ook gewoon onder het kopje ‘aangeboren’ (en dus ‘onaanraakbaar’) terwijl dat wetenschappelijk gezien nog maar de vraag is.

Ik stel dan ook voor dat we, samen met de wet op smalende godslastering, artikel 137 afschaffen. Voor wat hoort wat, tenslotte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 p

Het grappige is dat alleen de religieuzen geloven in zo’n onder- bovenaards wezen. Als je daar niet in gelooft is het dan op te vatten als godslasterlijk dat de buurman op zondag naar de kerk gaat? Of de collega die op vrijdag naar de moskee gaat? Ik denk van wel. Dan kunnen direkt alle moskeeen, kerken en synagoges verboden worden, top deal.
Voor mij hoeft er in de regelgeving niets te veranderen: je bent vrij om te geloven of te ongelofen wat je wil, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet (dat je dus niemand bedreigt, vermoordt, zelfmoordterroriseert of dwingt om te volgen vanwege die geloofsovertuiging)
Dat betekent dus ook dat cartoons, cabaret, grapjes, etc.. gewoon moeten kunnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Migchiell

Wordt met de stelling zoveel bedoeld als “gelovigen mogen geen mensen aanspreken”?

Een gelovige zal namelijk altijd spreken/handelen/redeneren vanuit zijn geloof, en dat is wat mij betreft ook zijn goed recht.

Door deze stelling wordt alsnog een onderscheid gemaakt tussen gelovigen en ongelovigen, met verschillende rechten voor die verschillende groepen.

Beter zou zijn “beledigen is nooit toegestaan” of “beledigen is altijd toegestaan” en daarin geen enkel onderscheid tussen aanhangers van verschillende ideologiën/religies/overtuigingen te maken. Waarbij ik het niet aanhangen van een overtuiging ook als een overtuiging beschouw :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 KJ

@Migchiell; volgens mij handelt een gelovige niet altijd ‘vanuit zijn geloof’. Dat zou het leven op aarde, gegeven de hoeveelheid gelovigen, nogal onmogelijk maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 zmooc

@Migchiell, #14: In wetgeving zou evenmin plaats moeten zijn voor subjectieve begrippen als ‘belediging’ als voor iets imaginairs als ‘god’.

(ja 16,7% van de woorden in voorgaande zin is ‘als’)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bismarck

@12: “Gelovigen voeren aan dat zij hun kinderen gelovig opvoeden”

En daar zit de kern van het probleem. Geloof is blijkbaar niet aangeboren, maar wordt tijdens de opvoeding aangeleerd. Mij lijkt dat je met een verbod, zoals gesuggereerd in de Saillant daar ook meteen van af bent. Niets geen religieuze opvoeding meer, laat het kind zelf maar kiezen of hij een in een hogere macht wil geloven.

“homosexualiteit valt voor de PC-crowd ook gewoon onder het kopje ‘aangeboren’ terwijl dat wetenschappelijk gezien nog maar de vraag is.”
Wetenschappelijk gezien is dat niet zozeer de een vraag als een zekerheid, maar onder niet-wetenschappers wordt dat niet gaarne erkend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Henk van S tot S

@ 17 Bismarck

“Gelovigen voeren aan dat zij hun kinderen gelovig opvoeden”

Uit de ouderlijke zetten, die onverlaten!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Migchiell

@KJ: waarom zou dat het leven op aarde onmogelijk maken?

Voorzover ik gelovigen begrijp (wat mij betreft zou geloven opgenomen moeten worden in de DSM-IV lijst) kunnen zij niet anders dan geloven, en zal dus elke handeling die ze uitvoeren noodzakelijkerwijs vanuit het geloof gebeuren.

Simpeler gezegd: een gelovige kan zijn geloof niet eventjes uitzetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Peter

@Henk van S tot S: de ouderlijke macht is ook een bovenaardse macht. Als ouders, volgens de stelling, niet uit die macht hun kinderen mogen aanspreken, vervalt die macht en kun je ze er ook niet uitzetten?

Ik denk overigens dat Carlos de stelling eirn gooit, omdat hij de vfrijheid van fietsen zonder acdhterlicht nastreeft. Nu kun je daarop worden aangesproken in naam der wet. Eveneens een bovenaardse nacht. Carlos bedoelt met “niemand” naruurlijk iedereen, de politie incluis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Taco Zip

Is het torentje van de premier ook bovenaards?
Of telt alleen buiten de atmosfeer, danwel onder de aardkorst?
(in dat geval gaan LotR-adepten het moeilijk krijgen)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 larie

Stijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Stijn

De stelling zoals hij er nu staat verbiedt ook twee mensen die een geloof delen om met elkaar te spreken vanuit hun geloof in hun god, en komt daarmee neer op een verbod op godsdienst.

Daarnaast krijg je met dit saillant ook onmiddellijk de vraag op tafel wat je met een ‘boven- of onderaardse macht’ bedoelt. Ik zou bijv. denken dat onder dit saillant ook Thatchers adagium “You can’t buck the market” tot een verboden uitspraak wordt. In haar ideologie was ’the market’ immers een bovenaardse macht, getuige dit citaat.

En ten derde gaan we met dit saillant ook knabbelen aan de vrijheid van meningsuiting, lijkt me.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 kim237

Niemand mag met kerst alleen zijn ,behalve de wilders éénmanspartij

 • Vorige discussie