Het Kleine Sargasso Integratiedebatspektakel I

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

haring2.jpg
Wat moet je doen als een orkaan door je straatje raast en de dijken op springen staan, terwijl je heel nodig moet poepen? Het was dit gevoel van dubbele aandrang ‘iets te doen’, die Sietse Fritsma deed besluiten zijn initiatiefnota De immigratieramp van Nederland aan het papier toe te vertrouwen.

Sinds Pim staat integratie van Medelanders hoog op de agenda. Met terugwerkende kracht komen we erachter hoe rampzalig-verschrikkelijk het inburgeren van Hollandse Nieuwen is gefaald. Fritsma herinnert ons er aan dat ‘criminaliteit’ en ‘straatterreur’ directe gevolgen zijn van mislukte immigratie.

Om het tij te keren komt het PVV-lid met wat voorstellen ten einde ‘de integratieramp van Nederland’ te stoppen. Zo komen we een ‘immigratiestop’ tegen, een maximum van zes weken verblijf hier ten lande en de ondertekening van een ‘assimilatiecontract’ – een contract waarin onder andere staat dat je je handen moet wassen na het plassen en dominant moet zijn, net als elke Nederlander. Wat echter ontbreekt, is een helder betoog over wat we aanmoeten met alle onaangepaste wilden, die hier al zijn. Sargasso vult deze leemte.

pim.jpg
‘Maar dat meen je toch niet, meneer Melkert’, sprak Pim tegen de inmiddels gewezen PvdA-chef toen de laatste zojuist aan had gegeven geen koffie te lusten

We weten natuurlijk allemaal wel waarom het integratievraagstuk ter tafel ligt. In de jaren ’50 en ’60 haalden we gastarbeiders naar ons prachtige lage land om fabrieken schoon te maken en asperges te steken. Tot ergernis van menigeen bleven ze hangen en trouwden de nieuwelingen niet met onze roomblanke dochters. Niemand bemoeide zich met elkaar, inburgeringscursussen bestonden nog niet en zodoende onstonden banlieus, waarin je je op een zonnige dag niet begeven kon door de verblindende schittering van satelietschotels. Daar moest iets aan gebeuren!

Dat besefte Balkenende-IV ook en daarom lanceerde Minister Vogelaar het Deltaplan Inburgering. Als we daarnaast een likkie verf over wat wijken zouden kwakken en en passant wat trotser werden, dan zou alles goedkomen. Mijn inziens worden er echter een aantal fouten gemaakt. Tot dat inzicht kwam ik na het lezen van een artikeltje uit het behoudend-rechtse blad voor de Amsterdamse binnenkring enkele weken geleden.

haring3.jpg
Zo zien we ze graag: Hollandse nieuwen

Drie wijze mannen, Dick Pels, Thomas van der Dunk en Kees van Twist, geven hun mening over de vraag of we trots op Nederland moeten zijn. Het antwoord is wat afstandelijk, ze vinden het niet zo nodig om trots te zijn. Van Twist ziet de globalisering als verrijking, waarop Van der Dunk tegenwerpt: ‘De prijs van de globalisering, de migratie, en de Europese eenwording wordt betaald door de mensen in de Schilderswijk. Die dreigen hun banen te verliezen aan immigranten en aan lagelonenlanden.’ Van Twist reageert: ‘Je kunt mensen toch scholen?’ Tja, je kunt mensen wel scholen, maar niet iedereen kan nu eenmaal een academische opleiding genieten. In elke maatschappij bestaat er, zoals Van der Dunk impliciet aantekent, een elite die vooruitdenkt en een massa die het moet doen met het vooruitzicht van meer vrede en veiligheid in eigen wijk. De elite klontert samen – ga maar na, beste Sargasso-lezer: hoeveel low-lifes heeft u in uw kennissenkring?

Het is de altijd aanwezige tweetijdigheid, van elite en het gewone volk, die voor spraakverwarring zorgt in het integratiedebat. Mensen ‘in de wijk’ hebben niet zozeer een hekel aan ‘de buitenlander’, alswel aan criminelen en baantjespikkers. De gewone man ondervindt niet zoveel ‘last’ van de eerste generatie Medelander, die werd lekker aan zijn lot over gelaten. Aan integreren deed men niet en daardoor hielden we een – deels – gefragmenteerde tweede generatie over, waarvan de ouders niet begrepen in wat voor land hun zonen en dochters nu helemaal leefden. Erger is dat nu vooral hoogopgeleide allochtonen van tweede en latere generaties vatbaar zijn voor een verval in het radicalisme – iets dat veel zegt over de hartelijkheid van de Hollander – en hun aantal neemt volgens de AIVD toe.

einstein.jpg
Nuance is op zijn plaats: Einstein was ook een radicaal

Grote vraag is of de voorstellen van Ella Vogelaar gaan werken, maar in feite is de gewone man daarbij niet gediend. Het gaat niet om de integratie, het gaat om de aanpak van criminaliteit en radicalisme. Degene die zich aangetrokken voelen tot en puur geloof zijn helemaal niet gebaat bij een inburgeringscursus, daar zouden ze allang met vlag en wimpel voor geslaagd zijn. Begrijp me goed, ergens is het prima dat nieuwkomers niet langer aan hun lot worden overgelaten of tenminste wordt uitgelegd wat de mogelijkheden zijn in een Westerse democratie. Net zoals het prima is om – zonder aanziens des persoons – raddraaierij aan te pakken.

Maar de uitdaging is om de hearts and minds van hen te winnen die niets meer zien in de rechtsstaat. Met een louter keiharde aanpak gaat dat nooit lukken. Hoe ‘we’ dat wel gaan doen? Een maandelijks verplicht bakkie interculturele thee, lekker spreiden, anoniem solliciteren? U mag het zeggen en wel in de comments, dan komen we in deel II van het Kleine Sargasso Integratiedebatspektakel (KsIDS) te spreken over oplossingen. Bedenk wel dat een brede oplossing niet alleen in uw hoogculturele vrindenkring welgevallig moet zijn, maar ook in goede aarde vallen moet bij de gewone Jan. Aan de slag, Sargasso-lezer, voorwaarts!

the-go-team.jpg
Al teveel last van linksdraaiend melkzuur? Luister naar The Go-Team!

Reacties (58)

#1 S’z

——- Uit het spamfilter gevist ——-
“Intussen zijn ook de rechten van Het Land van aankomst van Paul Scheffer al aan Duitsland verkocht.”

 • Volgende discussie
#2 jan

We moeten ophouden om voortdurend over deze zaak te lullen. Al jarenlang wordt er over ons gewone mensen een meningenstroom uitgestort die z’n weerga in de geschiedenis van de media niet kent. Waar gaat het nou helemaal over. Het nieuws wordt beheerst door een kleine groep raddraaiers en incidenten. Draai die etterbakjes – figuurlijk – hun nek om en neem en passant de Nederlanders mee die zich misdragen. En zorg dat gasten die wel willen maar niet kunnen een baan krijgen en zo de kans krijgen zich een fatsoenlijke plek te verwerven. Maar vooral ophouden met lullen en gaan poetsen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Freek

Niet meer fungeren als schoothondje van de VS, stoppen met moslimgebash door regeringspartijen en iedereen links van Geert Wilders, stoppen te doen alsof er vreselijke gettho’s zijn in Nederland en criminelen niet meer bij afkomst noemen. Niet meer onze eigen cultuur proberen te pushen. Zorgen voor goed onderwijs. Proberen meer allochtonen aan een baan te helpen, niet door positieve discriminatie maar door scholing en sollicitatiecursussen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 ASH

Hmm, onderschriften bij foto’s….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Freek

Oh ja en per direct alle kleinerende overheidcampagnes waarbij de doelgroep wordt behandeld als een kind van 5 en de mening van de regering als de enige juiste wordt beschouwd. En met de inburgeringscursussen waarin wordt uitgelegd dat het in Nederland niet hoort om je visite te vragen of ze meeeten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

Assimilatiecontract (pas op semigodwin)?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 su

@5:

Hmmm, collectieven.. Sounds good :o)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Ketelbinkie

[quote=”Kornuit”] het gaat niet om de integratie, het gaat om de aanpak van criminaliteit en radicalisme[/quote]
Hier begint de spraakverwaaring over integratie. Sommigen menen dat aanpak van bovenstaande problemen voldoende is, dat mensen voor de rest segregeren in eigen kring is best. Noem mij een idealist, maar ik vond het juist prettig dat we de verzuiling in dit land hadden afgebroken en bevolkingsgroepen steeds meer mengden, en ik zit niet te wachten op een nieuwe verzuiling, daar wordt dit land naar mijn mening niet leuker van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 su

@Ketelbinkie:

Maar is de ontzuiling ingezet door actieve inmenging van de staat, of was het een autonome proces?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Cico

Wat een onzinnig verhaal weer…

Het ligt allemaal aan onszelf (gaap)
De elite is gewone Jan ver voorbij (gaap)
Drie wijze mannen: Pels, van der Dunk en van Twist (gaap)

Een incestueuze discussie op Sargasso, die elke analyse geweld aandoet, elke oplossing een schijnoplossing maakt en alle enge andersdenkenden een veeg uit de pan geeft.

Hoe noemen wij zoiets: Een zinloze, kansloze en hopeloze exercitie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Kornuit

Wat vind jij van de onderschriffies Cico?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Tsjech

Leuk stuk Kornuit – heb het idee dat je behoorlijk productief gaat worden hier :)

En die foto van die twee uit de Hollandse klei getrokken dames heb ik gister toevallig gebruikt in een presentatie over Nederland.


OT

Per direct stoppen met het pompen van geld in ‘geitenwollensokkeninitiatieven’ die niet probleemoplossend zijn maar eerder fungeren als bodemloze put. Bijvoorbeeld theemiddagen, allochtone en autochtonen vrouwen samen naar het zwembad en meer van dat soort ideeën die wel leuk zijn, maar geen hout snijden.

Pak oorzaken aan als scholing, de band tussen ouders en kinderen – zolang de ouders niet weten waar hun kinderen mee bezig zijn, zolang er binnen het gezin niet wordt gepraat over wat wel en niet kan dan blijft het fout gaan.

Een idee voor scholing is een (kleine) beloning voor iedereen die een diploma haalt van de middelbare school, en nog een bonus als je ook een vervolgopleiding afrond Ik zie in artikelen uit 98/99 dat universiteiten rond de 18000 gulden zouden krijgen per afgestudeerde student (alfa/gamma, voor beta’s en medische studenten wordt meer uitbetaald). Zeg dat de student van die 8500 euro zelf 2000 krijgt als hij of zij binnen 5 jaar afstudeert. Doe hetzelfde bij de exitfinanciering van het HBO en MBO en er is een extra prikkel (en misschien worden we dan zelfs een kennisland…enige probleem is waar het geld vandaan moet worden gehaald).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Funkyzeit

Kornuit, hoe zit dat met je link? Om 16.25 ben je nog van Panzerfaust, om 17.09 inenen van Sargasso.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Kornuit

Schizofreniteit neem ik aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Ketelbinkie

@su: een autonoom proces, maar dat neemt niet weg dat ik met lede ogen aan zie dat immigranten segregeren. En ik vind dat (politiek) Nederland wel degelijk het recht heeft om hier al dan niet eisen te stellen. Daarom moet naar mijn mening iedere politieke partij definieeren wat voor hen integratie betekent . Van rechts weten we dit wel, maar bij bijvoorbeeld de PvdA is het mij niet helder. Gaat het om een minimum pakket aan eisen zoals respecteren van de rechtsstaat? Of heeft de PvdA nog een sociaal democratisch vooruitgangs- en gelijkheidsideaal? Als dat laatste het geval is, dan lijkt mij dat de PvdA zich zou moeten verzetten tegen segregatie en ontwikkelingen als massale huwelijksmigratie of moslimscholen, maar dat zie ik nu niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 richard

De Sargasso verlinkst in snel tempo. Nog even en zelfs Steeph is een rechtse bal!

(Grapje Steeph, ga even weer rustig zitten)

Die IekBenKrietisj doet de comments dicht en nu dit stukje Heilsmuziek.

Nog even en we gaan stemmen met de voeten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Basszje

-hoeveel low-lifes heeft u in uw kennissenkring?-

Ik ben zelf een low-life?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Sikbock

zoals wijlen fortuyn al zei: het heeft pas zin om te gaan dweilen als de kraan dicht is

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Eric

Tja, zolang het hier in Nederland door een minister van Integraqtie – de vorige, Verdonk – nog gezegd kan worden dat als allochtonen minder kansen hebben op een baan dat de schuld is van de ouders die hen slecht opgevoed hebben, valt er weinig te integreren.

Uitspraak van Michel Magits, ontleend aan de Wikipedia: “Integratie moet niet betekenen dat men zijn wortels ontkent. Het gaat niet om het uitwissen van de verschillen, maar om het respecteren ervan. Het is de weigering van het in zichzelf gekeerd zijn. Het is de openheid. Het is de vermenging van culturen.”

Heden ten dage lijkt de Nedewrlandse definitie danig af te wijken: Integratie moet betekenen dat men zijn wortels ontkent en afzweert. Het gaat om het uitwissen van de verschillen. Het is de weigering van acceptatie van verschillen. Het is de deelname en onderwerping aan de geslotenheid. Het is het volstrekt aanvaarden van de Nederlandse cultuur als superieur.”

Gek genoeg krijg ik bij die Nederlandse cultuur tegenwoordig meer visioenen van de oude zuilen en Frans Bauer dan van genieten van de verschillen met een democratische grondhouding.

Wie zich inzet voor de samenleving en individuele vrijheden respecteert, met de beperking dat de eigen vrijheden in overeenstemming zijn met de geest van de Grondwet en de democratische rechtsstaat zou verwelkomd moeten worden. Diverse politici die nu aan de Kamer zitten zouden op grond van datzelfde criteria met pek en veren het Binnenhof afgebonjourd moeten worden. Zij vinden maar al te vaak hun eigen vrijheden absoluut, waar ze de vrijheden van hele bevolkingsgroepen maar al te graag ingeperken.

Wie van mening is dat hij er superieure meningen op nahoudt en daarmee het recht heeft anderen *minder* rechten te gunnen dan zichzelf, is Eng. Of ‘ie nu Bush, Wilders of Mohammed B. heet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Oplawaai

@ ketelbinkie: Natuurlijk zou het mooi zijn als iedereen bepaalde principes zou respecteren. Alleen: dat laat zich nu eenmaal niet afdwingen. Meningen en gedachten van mensen kun je nu eenmaal niet dwingen. Er zijn in het verleden door allerlei regimes pogingen gedaan om dat voor elkaar te krijgen en de enige les die je daaruit kan trekken is: hoe harder je probeert mensen een mening op te leggen, hoe standvastiger de weerstand wordt. Als je iets wilt maken van de integratie zul je dat feit gewoon onder ogen moeten zien. Al word je er niet blij van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Ketelbinkie

@Oplawaai: ok, fair enough, maar dan kies ik voor een recht dat we wel hebben: een immigratiestop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Eric

Oplawaai: het zou al een stuk schelen wanneer je die principes ook consequent toepast. Wanneer je al een trein uitgetrokken en ondervraagd kunt worden als een agent van mening is dat je “schichtig kijkt” geeft dat weinig hoop op acceptatie.

Moslims kunnen op dit moment integreren in Nederland zoals homo’s dat kunnen in de ChristenUnie. Niet voor niets zei Rouvoet afgelopen week “je moet nadenken over gedragsregels, maar het is ook de vraag of je die allemaal moet vastleggen“. Je kunt formeel geaccepteerd worden, maar dat betekent nog niet dat je ook alle rechten kunt krijgen.

Mensen kun je grenzen opleggen, en die mag je dan ook handhaven. Maar binnen die grenzen moet je ze dan ook volledig en onvoorwaardelijk accepteren, anders heeft het geen zin.

Ketelbinkie: rechts heeft zeker een duidelijk beeld van integratie. Maar heb je het idee dat de taal die daarbij wordt uitgeslagen, of de maatregelen die daarbij worden voorgesteld, de integratie van al in Nederland aanwezige moslims dichterbij brengt?

Een groot deel van Nederland accepteert of tolereert geen anderen. Nooit. Ligt dat aan “die anderen”, aan die Nederlanders of misschien aan beiden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Ketelbinkie

@Eric: je kunt kritiek leveren op de toon van rechts, maar het is naar mijn mening overdreven dat allochtonen zich vooral daardoor zouden laten beinvloeden en niet naar de onderliggende standpunten kijken, dat is een onderschatting en belediging van hun intelligentie. Ik zie wel eens debatten op al-jazeera en daar gaat het er tussen moslims onderling veel harder aan toe dan de discussie in dit land.
Ik ben het verder oneens ben met wat je schrijft:
[quote=””]Integratie …Het is de vermenging van culturen[/quote]
Waarom zouden wij in het Westen ons willen vermengen met de Islamitische cultuur? Ik zie daar de voordelen niet van in, noem mij iets waar wij in deze ‘vermenging’ onze cultuur mee zouden kunnen verrijken?

[quote=””]Wie van mening is dat hij er superieure meningen op nahoudt en daarmee het recht heeft anderen *minder* rechten te gunnen dan zichzelf, is Eng.[/quote]

Als je een mening hebt, dan betekent dit volgens mij per definitie dat je denkt dat die beter is dan die van de ander. Ik zie niet in hoe dit anders kan. En waarom zou dit minder rechten voor de ander betekenen? Of ben je ook tegen democratie waarin een meerderheid nu eenmaal wetten aan een ieder kan opleggen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 SalonSocialist

Sickbock 17.

Huidige integratieproblemen worden niet opgelost door een kraan dicht te draaien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Aposootolov

Leuke column, NOT! Kornuit heeft moeite met kleur bekennen.

ARe You Whisz US OR agAinSt US?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 HansR

Echt integreren doe je in bed en nergens anders.
Pas dan gaat het goed.

Oh en @Cico:
Hoe noemen wij zoiets: Een zinloze, kansloze en hopeloze exercitie.

Het is de definitie van hen die geen oplossingen meer zien anders dan afscheiding en afwachten. De definitie van de hopelozen, de angstigen en de armen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 HansR

En waarom is het hiernavolgende log van ippekrites gesloten voor comments?
Cold Feet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Thijs de Poedel

Een volkomen onsamenhangend verhaal van bij elkaar geveegde meninkjes. Ook niet consequent. Het verhaal begint met het afzeiken van de PVV’er Fritsma en eindigt met de vaststelling dat zijn conclusies wel kloppen. Wat is het nu?

Het verhaal is ook weer leuk. Er zitten lekker veel aanhakers en oppakkers in. Heerlijk blogdiscussie voer dus.

Pels, Von der Dunk – let op de von want Thomas is net als koningin Beatrix van Duitse bloed – en Van Twist gaan samen met Elsbeth Etty de NOS ombudsman helpen met een onderzoek naar de beweerde linkse vooringenomenheid van de publieke omroep.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Ippekrites

Het allergrootste probleem is dat de materie zo ongelofelijk complex is. Pashokjesklare confectie-oplossingen zijn er dan ook niet. Dat betekent niet dat er maar ad-hoc op de problemen moet worden ingehakt. Dat is een beetje de makken met de hedendaagse politiek, waar zijn de visies, de vergezichten, de horizonten. Waar zijn het socialisme, het communisme, het liberalisme, het antirevolutionarisme, het christendemocraticisme met hun respektievelijke kamerbrede referentiekaders gebleven, zodat je wist waar je op stemde. Nee, dit is geen pleidooi voor verzuiling, maar voor politieke partijen waarvan weer heel duidelijk is waar zij voor staan. Zodat je als je liberaal stemt weet dat de uitverkorenen zullen werken aan respect voor en acceptatie van anderen in plaats van aan denigreren en uitsluiten.
Helaas, het liberalisme is al lang gelden ter ziele gegaan. Het rottende karkas wordt leeggepikt door aaseters die hun politieke visie vooral hebben leren ontvouwen op familiefeestjes (ja toch zeker?) en sportmiddagen voor de kinderen. Zodat er inderdaad niets anders overblijft dan er een maatschappijbrede (dus oeverloze en bij voorbaat verloren) beweging van te maken. Maar ik draaf door.
Wat ik zeggen wil is dit: gewoon meer politie op straat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 MP

Kornuit het multiculturalisme is wel een beetje uit de gratie, daar helemaal aan vast willen houden gaat heul moeilijk worden ben ik bang. En ik denk dat deze ideologie in de vorm van de afgelopen 50 jaar in de praktijk niet goed uitwerkt. Een deel van de nieuwkomers zijn zich onvoldoende met Nederland gaan identificeren. Dat laatste is vrij complex in zijn oorzaken, imo hebben meerdere partijen niet goed opgelet. Nogal storend aan de huidige discussie is dat alleen ‘links’ daar de schuld van krijgt. Het treedt overigens in veel westerse landen op, het zou mij niet verbazen dat het meer te maken heeft met een veranderend collectief bewustzijn ten aanzien van WO II.

Wat een beetje vervelend is aan de huidige situatie is dat bepaalde bewegingen als antwoord op de problemen die het multiculturalisme deels heeft voortgebracht helemaal doorslaan (knettergek) naar een vorm van cultuurimperialisme. Nederland heeft last van een soort cultureel borderline syndroom, een moodswing van jewelste. Ze worden dan ook helemaal gek als je roept dat de Nederlandse cultuur maar slecht definieerbaar is. Want als doorgewinterd cultuurkeizer moet je wel weten wat op te leggen aan het volk (oei oei lastig voor de liberalen). Nu ja dan zeggen we maar dat de Islam in al zijn uitingen niet tot de Nederlandse cultuur behoort (laat de streng Katholieke Polen er maar even buiten). Die elementen moeten dan verwijderd worden. En dan heel vervelend, ligt die grondwet op het pad naar een utopisch Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Thijs de Poedel

@MP

Dat cultureel borderline syndroom valt reuze mee. Noem nu eens een concreet voorbeeld. Vergelijk het eens met nationaal bewustzijn in andere landen.

In de VS verloopt de integratie van vreemdelingen veel sneller en beter dan bij ons is een veel gehoorde uitspraak. In de VS is nationalisme geen vies woord, zijn er bijna geen plaatsen waar je de vlag niet ziet en wordt bij elke sportwedstrijd het volkslied gespeeld. Zou er een verband zijn?

In Nederland is het nationaal bewustzijn lang weggestopt. Niet zo zeer gebaseerd op een collectief bewustzijn maar eerder gebaseerd op een collectief schuldgevoel. Aangepraat door mensen die een rode draad zien die begint bij de oprichting van de VOC in 1602 en dan langs de slavenhandel en de WIC loopt naar het Cultuur Stelsel op Java via de Atjeh-Oorlog, de lauwe reactie op de Jodenvervolging in WOII en voorlopig eindigt bij Sebrenica. Nederland als bron van het universele kwaad. Nederland deugt niet, Nederland moet maar weg. Weg met ons. Dat we daar nu een keer mee stoppen kun je toch geen borderline syndroom noemen.

” Ze worden dan ook helemaal gek…” Wie zijn ‘ze.’ Stigmatiseren gaat veelal gepaard met het benoemen van het ongedefinieerde ‘ze’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Eric

Ketelbinkie: élke cultuur is het resultaat van een samensmelting van culturen. Dat moslims in die samensmelting meer van “onze cultuur” overnemen dan “wij” van die van hun, lijkt me niet meer dan logisch. Het andere uiterste is om te eisen dat zij elk aspect van hun cultuur afwijzen en verwerpen, en dat is wat Wilders c.s. eisen.

En laat ik mijn uitspraak over meningen dan even herformuleren: Wie van mening is dat hij gelijk heeft omdat zijn invalshoek per definitie superieur is en daarmee het recht meent te hebben anderen *minder* rechten te gunnen dan zichzelf, is Eng.

Zo goed? Het kan volgens mij prima om van mening te verschillen en toch respect voor elkaars mening te hebben. Iemand kan op basis van een andere invalshoek oprecht van mening zijn dat zijn visie de juiste is en die hartstochtelijk verdedigen. In Nederland binnen de grondwet en de democratie, dat wel. Het wordt pas eng wanneer je je een ander per definitie ongelijk vindt hebben of zelfs per definitie minderwaardig vindt, simpelweg omdat die vanuit een andere invalshoek redeneert. Dat is het probleem met Bush, Wilders en Mohammed B.

Geen discussie, alleen zo hard mogelijk brullen en wie niet voor mij is, is tegen mij. Dat heeft in de geschiedenis nog nooit iets opgelost en dat is nu nog zo. Het terrorisme is alleen machtiger geworden en we hebben zelfs onszelf de meeste vrijheden ontnomen, de integratie is alleen maar verder weg, Van Gogh is dood en Mohammed B. heeft er niets mee bereikt behalve verwoeste levens aan twee zijden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Cico

@ Thijs (27):

Pels, Von der Dunk – let op de von want Thomas is net als koningin Beatrix van Duitse bloed – en Van Twist gaan samen met Elsbeth Etty de NOS ombudsman helpen met een onderzoek naar de beweerde linkse vooringenomenheid van de publieke omroep.

Hahaha….lachen!…erg geinig…Het zal inderdaad erg in de buurt komen van de te benoemen commissie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 MP

Thijs de Poedel,

De VS is niet te vergelijken met Nederland. Ik zie niet dat nationalisme, volksliederen en wapperende vlaggen op elke straathoek de oplossing van problemen dichterbij brengt. Frankrijk is behoorlijk nationalistisch en ook de allochtonen voelen zich Frans. Beide landen kennen voldoende eigen problemen. Bovendien is er in de VS niet werkelijk sprake van assimilatie, maar functioneren verschillende groepen behoorlijk gescheiden naast elkaar. Veel elementen van de oorspronkelijke cultuur blijven behouden. Dat patriottisme is vooral handig als er van buiten gevaar komt, of als er een ondeugend land aangepakt moet worden.

Dat aanpraten en de schuldgevoel theorie is uiterst vaag. Begrijp daar niets van. Nederland is vooral pragmatisch en opportunistisch geweest in het verleden. Nederland is nooit een sterke volksgemeenschap geweest.

Ze verwees naar de cultuurimperialisten zoals Wilders.

Al met al is het allemaal nogal onpractisch die theorieën over identiteit, nationaal bewustzijn weet ik wat. Lijkt mij veel beter om naar de problemen zelf te kijken en daar wat aan te doen in plaats van die vage indirecte experimenten, waarvan we pas over lange tijd weten of het werkelijk de oorzaak was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 rubber

Cico begint zich een beetje als de azijnpisser van Sargasso te gedragen.
Heb je nog wat te melden, of blijft het bij zeiken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 richard

Rubber,

Dat zou Cico wel willen, maar die plaats is reeds bezet.

En wij pissen geen gewone azijn, maar wijnazijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Thijs de Poedel

@MP

”Dat aanpraten en de schuldgevoel theorie is uiterst vaag. Begrijp daar niets van. Nederland is vooral pragmatisch en opportunistisch geweest in het verleden. Nederland is nooit een sterke volksgemeenschap geweest.”

Nou dan moet je toch de media maar eens goed volgen. Neem nu het programma OVT van de VPRO met Jos Palm als drijvende kracht achter het schuldgevoel of sla het NRC er maar op na. Wat dacht je van Van Boxtel die als minister van grotesteden- en integratiebeleid op een conferentie verontschuldigingen voor de slavenhandel staat te maken. Zal ik nog even verder gaan?

Alle naties zijn pragmatisch en opportunistisch. Is echt geen typisch Nederlands verschijnsel. Groot-Brittannie heeft er een wereldrijk mee opgebouwd. Zie http://www.youtube.com/watch?v=RZUOkGxGUVs

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 S’z

——- Uit het spamfilter gevist ——-

Maar dus die comment in de spamfilterrr ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 S’z

——- Uit het spamfilter gevist ——-

Spamfilterrr !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 MP

Thijs de Poedel,

Ik snap je schuldgevoel nog steeds niet. Ik heb geen schuldgevoel in ieder geval. Ken je mensen die dat hebben, ik niet?

GB is een multicultiland bij uitstek. Daarmee vergeleken is Nederland een slap aftreksel. Nederlanders zijn vooral koopmannen, voor de handel zetten ze allerlei kwalijke maatschappelijke neveneffecten opzij. Het circus begint nu bijvoorbeeld weer helemaal van voren af aan met de enorme toestroom van Oost-Europeanen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Thijs de Poedel

@MP; Je bedoelt Londen is een multicultiland bij uitstek. Britten zijn echt niet meer multiculti dan wij. Hoe kom je er bij. Dacht je dat je dat daar geen herrie wordt gemaakt over de toestroom van buitenlanders? Nog een linkje voor je:
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article1670457.ece

Nederlanders zijn vooral koopmannen, voor de handel zetten ze allerlei kwalijke maatschappelijke neveneffecten opzij

Lekkere borreltafelpraat. Waar is dit niet het geval? China, India, Zuid-Amerika?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 MP

Thijs de Poedel,

Lees je eerst maar eens een beetje in over GB. Het beperkt zich absoluut niet tot Londen. Bovendien kun je van Nederland hetzelfde zeggen. Amsterdam en Rotterdam zijn multiculti. Eigenlijk is het vooral een provinciaal probleem waar de rest van Nederland mee lastig gevallen wordt.

Is geen borrelpraat. Op grond van economische voordelen laten bepaalde belangengroepen goedkope werkkrachten binnen zonder stil te staan bij de lange termijn effecten voor de samenleving. Dat is opportunisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 MP

zijdelings, voor wie het interessant vindt een ‘oud’ artikel in de New York Times over liberaal en conservatief denken.

Across the Great Divide: Investigating Links Between Personality and Politics via link

Een mooie quote:

Fear of death has the highest correlation with being conservative

en

the offices and bedrooms of conservatives tended to be neat and contain cleaning supplies, calendars, postage stamps and sports-related posters

en

conservatives tend to be “rigid,” “close-minded” and “fearful,” less tolerant of minorities and more tolerant of inequality.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Yevgeny Podorkin

Bij problemen met grootstedelijke onverbeterlijke boefjes in de puberale timmerfase die kennelijk worstelen met generatie/ cultuurkloof en doorslaande reliidioten is de wet afdoende. Doorbreek de spiraal dat werkgevers op naam of postcode bepaalde allochtonen direct terzijde leggen. En dat tegelijkertijd dezen zonder hoop doelloos blijven ronddolen. Hoe? Constant kansrijke toekomstbeelden voorspiegelen. En je hoeft niet hun harts and minds te winnen. Jurgen Raymann zei het op tv heel treffend: “ik zag volop kansen, ik heb er dubbel voor moeten vechten, liet me niet uit het veld slaan. Heb ze met beide handen aangegrepen anders had ik nu in de Borinage een prutje onduidelijke knollen gevroten.” (dat laatste is vrije interpretatie) Realisme i.p.v. betutteling. Two way street op basis van gelijkheid. Voor velen van deze generatie is het echter misschien al te laat, anders maar hoop vestigen en energie steken in de nieuwe generatie.

Want, en is al vaak (hier) genoemd, hardnekkig en geduldig kansen blíjven bieden in onderwijs en vooral werk ook al loopt e.e.a. verre van gesmeerd. Samenspel van school (scholing), woningstichtingen, en meer betrokkenheid ouders of delegaties van ouders, tijd en geduld, 3 stappen vooruit 2 terug, jong geleerd oud gedaan.

Allemaal clichés ja ik weet het. Tis niet anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Yevgeny Podorkin

Want de allergrootste boosdoener is het menselijk brein. Dat is helaas onvolmaakt. Daar is geen oplossing tegen gewassen. Waren er geen Marokkanen dan liepen er wel Surinamers op de Zeedijk of Turken met een bezem in de metro, of een konijntjes doodknuffelende pacifist, homo, liberaal, iemand die impulsief dopjes of lege dozen spaart of een buurman met een chagrijnige chiwawa in de buurt. Altijd wel een stok om een hond te slaan.

Hou de vallende ziekte van vooringenomenheid en angsten die uit het onderbewustzijn naar buiten borrelen maar eens tegen.

Jammer overigens van die foto van Einstein…HAD BEST WEL WAT KLEINER GEKUND.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Yevgeny Podorkin

@ cico #9 zegt namelijk genoeg. Dat is namelijk waar de schoen wringt. Want als het puntje bij paaltje komt en er gevraagd wordt oplossingen aan te dragen staan ze met hun bek vol tanden en nemen een stuipachtige bokshouding aan. En volgt er een ach-mens-ga-toch-koken reactie en waar hadden we dat meer gehoord. Altijd en eeuwig hetzelfde liedje met die gasten. Het is dit soort negativisme, het is deze negatieve grondhouding van keiharde aanpak en verbieden van b.v. Wilders, die op zéker niks oplevert behalve nurkse onwil en acceleratie van problemen. Van een klimaat van uitsluiten en isoleren krijg je vanzelf wel een keer het dekseltje op je neus, dat betaalt zich onherroepelijk in klinkende munt terug dat geef ik je op een briefje. Tja, als er dan verder alleen maar clichés uitkomen…

Anders rijdt Sinterklaas dit jaar aan cico’s stulpje voorbij. Jazeker. Ach, misschien een marsepeinen swastikaatje…

Nou, dat hij maar goed moge smaken dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Yevgeny Podorkin

Idem @ Richard…de domoor die de Publieke Omroep wil opheffen. Ga eens een weekje rondzappen…zal je constateren dat bij commerciëlen debat en discussie ten enenmale ontbreken. Van de regen in de drup broer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 MP

@MP,

Daar komt de aap uit de mouw. ” Lees je eerst maar eens een beetje in over GB” zeg je. Nog beter is, ga er heen en spreek met de Britten.

“Op grond van economische voordelen laten bepaalde belangengroepen goedkope werkkrachten binnen zonder stil te staan bij de lange termijn effecten voor de samenleving. ”

Je hebt gelijk. Dat komt in andere gebieden en landen niet voor. Midden-Oosten niet, VS niet, Australie niet, Canada niet, Singapore al helemaal niet.

Lees je nog maar wat verder in op andere landen dan GB zou ik zo zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Thijs de Poedel

@MP,

Rondje 45 is van mij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 MP

Ik heb er drie jaar gewerkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Thijs de Poedel

@47: Dan heb je toch ook gezien dat er daar wel het nodige mis is. GB kende al etnische rellen (Birmingham) toen in Nederland nog niet veel mensen van Slotervaart hadden gehoord.

Met welke mentaliteit hebben ze hun wereldrijk opgebouwd. Let op, ik ben gek op GB, zijn cultuur en zijn keuken maar laten we ze nou ook weer niet heilig verklaren. In het Engels schrijf je ‘ik’ altijd met een hoofdletter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 MP

Ik heb niet gezegd dat er niet iets mis zou zijn…de week voor de aanslag in Londen zat ik in dezelfde tubes…de daders kwamen uit Leeds.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 MP

Zo hee Wilders antwoord meteen Wilders: Gooi grenzen dicht voor Polen *Badoem tsing*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Kale kip

“Sinds Pim staat integratie van Medelanders hoog op de agenda.”

Dat is helemaal niet waar. Zelfs Pim is het nooit gelukt om integratie op de politieke agenda te zetten. Het gaat er nog altijd alleen maar over hoe we zo veel mogelijk immigranten buiten kunnen houden. Wat er met slecht geintegreerde Marokkaanse pubers moet gebeuren weet nog altijd niemand.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Sigi

Vroeger zei men over het losgeslagen criminele gedrag van jongeren dat het kwam omdat ze een “slechte jeugd” hadden gehad, nu komt het blijkbaar door een mislukte integratie.

Het wachten is op een nieuwe zondebok.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Bismarck

@54: Wilders wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Sikbock

psies bij zware criminaliteit nl paspoort afnemen en opzouten

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 larie

Pardon reeds opzouten? .

 • Vorige discussie