Hallo bedrijven: wie betaalt, bepaalt

Foto: VVBAD (cc)

OPINIE - Beste bedrijven, als betrokken burger juich ik alle inbreng in het maatschappelijk debat toe. Zo ook uw bijdrage recent over de toekomst van het hoger onderwijs in Nederland. Heel moedig geeft u tegen de heersende moraal in dat rendementsdenken bij het hoger onderwijs wel gewenst is. En ook bent u van mening dat “arbeidsmarktrelevantie een belangrijker onderdeel van de prestatiebekostiging moet worden“. Prima.

Maar misschien mag ik daar iets over zeggen.

In uw betoog geeft u duidelijk aan dat uw denkkader (maximaal rendement halen => is maximaal profijt voor de aandeelhouders (lees hier “de maatschappij”), prestatiegericht werken) voor de zoveelste maal als enige en beste oplossing naar voren geschoven wordt voor instituten van de overheid. Het komt me voor dat de prestaties uit het verleden op dit punt niet tot onverdeeld positieve resultaten hebben geleid. Ik ben benieuwd welke lessen u wel geleerd heeft waardoor het nu gegarandeerd wel zou kunnen werken.

Daarnaast schuift u de arbeidsmarktrelevantie naar voren. Vanuit uw positie goed te begrijpen, ook al is de “economie” niet het enige deel van ons leven waar de universiteit dienstbaar aan zou moeten zijn.
Maar belangrijker bij dit punt vind ik uw gebrek aan het nemen van verantwoordelijkheid in deze kwestie. Immers, om de door u gewenste doelen te halen, zou een stevige zak met geld zo langzamerhand een goede bijdrage kunnen zijn in het verhogen van de kwaliteit. Jarenlange bezuinigingen hebben duidelijk niet opgeleverd wat u er van gehoopt had.
Maar de afgelopen jaren heeft uw sector stevige haar snor gedrukt op dit punt. Uw bijdrage in de inkomsten van het Rijk vertonen nog steeds een dalende trend.
belasting_475

En het is nou eenmaal zo dat wie betaalt, bepaalt. U zit op dit moment dus even niet aan tafel in dit gesprek.
Ik stel voor dat u op korte termijn een afspraak maakt met dhr Dijsselbloem om bij hem het verzoek tot verhoging van de belastingdruk neer te leggen opdat hij ruimte kan geven aan dat andere ministerie om in uw toekomst te investeren. Boter bij de vis.
Tot dat moment graag een wat bescheidenere toon aanslaan.

Reacties (2)

#1 McLovin

Leest Hans de Boer (Barf) ook Sargasso? Hopelijk…

  • Volgende discussie
#2 Bismarck

Ik lees ook wel positieve zaken: “Zo willen ze het minimum van 12 contacturen per week verhogen naar 15”. Aan onze faculteit is die 12 uur/week trouwens het maximum toegestane aantal contacturen voor een opleiding in plaats van het minimum.
Dat er “prikkels nodig zijn in het systeem om tegenwicht te bieden aan de prikkel vanuit de bekostiging van studentenaantallen” kan ik ook onderschrijven. Door de enorme groei van de studentenaantallen en het daarmee samengaande grootschaliger onderwijs, met weinig 1 op 1 contact tussen studenten en docenten, dreigt een zekere HBO-isering van de universiteiten. Overigens draagt juist de hang naar arbeidsmarktrelevantie daar ook aan bij, dus daar nemen wat mij betreft de werkgevers de verkeerde afslag.

  • Vorige discussie