Haal de bonussen terug

Pas op, dit postje is extreem simplistisch en populistisch!

We zitten in een kredietcrisis die een economische crisis oplevert waar we de diepte nog niet van kennen. In vele landen moet de staat bijspringen om te voorkomen dat het een volledige ramp wordt. Daartoe wordt flink met geld gesmeten. Soms is dat geld dat misschien nog wel eens terugkomt, soms niet. Maar in ieder geval moet de belastingbetaler de komende jaren helpen.
Maar 99% van de belastingbetalers kan eigenlijk niet verantwoordelijk gesteld worden voor het wanbeleid van de banken en de gevolgen daarvan. Waarom dat geld niet halen bij de mensen die onterecht het meest geprofiteerd hebben van al het gegoochel met cijfers?
Geïnspireerd door dit artikel in de NY Times heb ik overzicht gemaakt van alle uitgekeerde bonussen op Wall Street en in de City (London), zover de cijfers duidelijk waren.
Uit het lijstje blijkt dat sinds 2000 ten minste 200 miljard euro is uitgekeerd aan bonussen. Voor andere landen vond ik niet zo snel cijfers (help!), maar het lijkt me een veilige aanname dat er nog wel 50% bovenop kan. Misschien een plan om dat terug te eisen en in een noodfonds te stoppen (minus de reeds afgepakte belastingen)?

De tabel:

Jaar US $ UK pound Totaal in euro’s
2000 19500000000 4000000000 20000000000
2001 13000000000 3000000000 13750000000
2002 9800000000 4000000000 12538461538
2003 15800000000 6000000000 19653846154
2004 18600000000 7000000000 23057692308
2005 25700000000 7500000000 29144230769
2006 33900000000 8000000000 36076923077
2007 33200000000 8800000000 36538461538
2008 16000000000 6000000000 19807692308
€210.567.000.000
 1. 4

  Maar Steeph, de mensen die het meest geprofiteerd hebben van het gegoochel met cijfers zijn huiseigenaars geweest (en dus wel een groot deel van de belastingbetalers). De huizenprijs is werkelijk de pan uit gerezen in het afgelopen decennium.

  Kocht mijn broer twaalf jaar terug nog een rijtjeshuis voor 65.000 gulden, nu mag ik in mijn handjes knijpen als ik een appartement van 75m^2 kan vinden voor onder de 130.000 euro.

 2. 11

  @TS: helemaal voor. En, om het af te maken, de heren CEO’s zouden in een oranje pakje, met zo’n bal aan hun voet, tuintjes moeten schoffelen. Omdat het kan.

 3. 12

  su | 19 December 2008 | 15:41
  Ik ben tegen machtsmisbruik in welke (soort) partij ook, door de elite van die partij. Zelf de krenten opeten en waardeloze bonds aan de rest overlaten. Ik ben voor gelijkheid van mensen binnen en tussen partijen, zodat het machtswoord niet gesproken kan worden en er geen afhankelijkheidsrelaties kunnen ontstaan. Toegegeven, binnen het collectivisme is dat bijna onbegonnen werkt, maar ik sluit het toch, als ‘sternstunde’, niet uit.

 4. 15

  LOL @ su#13

  Maar goed, ik stel voor om al het uitgekeerde geld in omloop gewoon op een hoop te gooien, hoofdelijk om te slaan, gewoon opnieuw te beginnen en hetzelfde te doen met grondbezit en de hele aarde hoofdelijk om te slaan en de kavels te verloten. Vervolgens de overheid op te heffen en te kijken wat er gebeurt.
  Deze keer MOET het goed gaan.

  Of ben ik nu te simpel?

 5. 17

  En wat voor relevantie heeft dat naar het steunen van ‘rode’ acties zoals anti-evictie en lock-ins? Het is leuk dat je je standaard stokpaardjes ventileert, maar ik heb het idee dat concretere zaken belangrijker zijn. Machtsmisbruik is van alle tijden, vandaar dat we de bazen van onze ruggen moeten schudden.

 6. 18

  HansR | 19 December 2008 | 16:11
  Die 7 glazen heb je vast eigenhoofdelijk omgeslagen en dat is te merken. Laten eerst de veroorzakers en de slachtoffers tot een vergelijk komen, zelfs als ze van dezelfde kant komen. Daarna de andersoortige problemen aanpakken op dezelfde manier. Anders hou je dat de schuldelozen schuld krijgen en de schuldigen hun straf ontlopen.

 7. 21

  su | 19 December 2008 | 16:34
  Ik denk dat het uiteindelijk neerkomt op het verbieden van (gebruik en dus misbruik maken van) voorkennis waar wat te halen valt, op een veel ruimere schaal dan alleen (al) op de beurs plaats kan vinden. De regels die daarvoor ontwikkeld zijn, zoveel mogelijk toepassen op de hele samenleving. Nepotisme, cronyisme, internalisme, vriendjespolitiek, achterkamertjes, ouwe jongens etc.

 8. 25

  su | 19 December 2008 | 16:53
  Het lijkt mij een kwestie van ons kent ons. Zonder afhankelijkheid geen voorkennis en zonder voorkennis geen ongelijkheid, macht en misbruik van macht.
  (Ik moet trouwens zo weg en ben morgen weer online, maar ik vond dit een leuke rally die ik graag wil voortzetten.)

 9. 26

  Ons kent ons is mijns inziens een gevolg van macht. Zonder de hang naar macht en invloed is er geen noodzaak om een gesloten kliek in stand te houden. In principe dus een kip/ei problematiek. Willen we beiden neerhalen, dan is er een systeem nodig die de machtsverhoudingen niet honoreert. Of zoals de ouwe rooien zeiden: naar een klassenloze maatschappij!

 10. 29

  Steeph, is de informatie uit de Volkskrant niet bruikbaar?
  Je moet daar wel wat klikken vor je erachter komt dat Jean-Paul Votron (Fortis) de van 2004 t/m 2007 € 5.951.400 aan bonussen gehad zou hebben.

  Voor 2007 zie ik dat er grofweg ruim € 51 miljoen aan bonussen is gegegeven.
  Nou zijn dat niet allemaal bonussen die aan lui zijn gegeven die schuldig aan de crisis zijn (neem ik aan).

 11. 30

  Deze keer volledig eens met Steeph. En met alleen het inleveren van de bonussen komen ze nog goed weg. Ik kan me trouwens niet voorstellen dat die figuren niet ook gewoon strafbaar zijn. Wordt daar eigenlijk onderzoek naar gedaan?

 12. 32

  Cunning plan, desondanks ! Terugvorderen en dan heropvoeden op het platteland : arbeid, de natuur, … het gaat die gozers helpen hun goede daad in te zien : ZIJ zullen de wereld gered hebben.

 13. 34

  su | 19 December 2008 | 17:08
  Als ik jou goed begrijp, zeg je dus dat het systeem de hang naar macht bevordert en in stand houdt. Maar het komt niet zo van buiten, het komt van binnen (daarom ben ik rechts, niet links). Het bewust laten gaan van een andere mening boven de eigen mening, als die er al is, bedriegt de democratie, en die richt de machtsstructuren op. Mensen kunnen dan altijd zeggen, wir haben es nicht gewusst, of de andere kant op gekeken of zelfs, we zijn bedonderd en belazerd. En dat gebeurt natuurlijk ook zat. Maar goed beschouwd is het passieve kiezen ook actief kiezen en net zo strafbaar als het niet de gracht in springen als je iemand ziet verdrinken en kunt zwemmen. En hoe passief is eigenlijk het kiezen voor de eigen nepo (nephew), de eigen favoriet, ‘ons’? Dus dáár komt volgens mij het graaien vandaan, als het daarop gericht is, wat kan maar niet hoeft trouwens, nog vóórdat de klasse ontstaat.

  Hemaworstje | 19 December 2008 | 19:02
  Meneer Hema, vertel mij hoe ik dan wel moet praten en ik zal het proberen.

 14. 35

  Als ik jou goed begrijp, zeg je dus dat het systeem de hang naar macht bevordert en in stand houdt.

  Ik zeg dat macht een onderdeel is van het systeem.

  Het bewust laten gaan van een andere mening boven de eigen mening, als die er al is, bedriegt de democratie, en die richt de machtsstructuren op.

  Om het terug te brengen op de topic: de organisaties die de bonussen hebben bepaald zijn niet democratisch. De machtsstructuren en klassen hoeven helemaal niet opgericht te worden. Ze zitten al eeuwen in het systeem ingebakken.

 15. 36

  su | 20 December 2008 | 15:47
  Is het dan niet beter om de democratische principes weer te herstellen dan met pessimistisch realisme te blijven geloven in onveranderlijke machtsstructuren? Hoewel we natuurlijk on the double moeten uitkijken voor het democratisch extremisme van de jaren 70 (vanaf de maagdenhuisbezetting) en de daaruit ontwikkelde bureaucratie. Toen immers hield het socialisme de wereld ook al in een wurggreep?

 16. 38

  Ik bedoel dat we naar dat principe terug moeten willen uit persoonlijke overtuiging van de juistheid ervan. Helaas is het woord ‘correct’ al misbruikt, verkracht en besmeurd, anders had ik dat gebruikt.

 17. 40

  Ron ; type vrij wat je denkt en ga je zin niet formuleren tot een wanstaltige waldkühriaans gebrabbel waar ongrijpbare entiteiten het leeuwendeel van uitmaken..
  Bij mij vergaat de lust om eerst in mijn hoofd het te “vertalen” en je mist daardoor denk ik aansluiting in de groep, een persoon is genegen niet verder in te gaan op de antwoorden wetende dat hij in een Nederlands filosofistische discussie ingezogen wordt..

  Wellicht komt het U bekend voor dat het publiek wegloopt of langzaam in slaap sukkelt.
  Leuke opzet , i am out.

 18. 41

  Hemaworstje, in een collectief poster/reaguurder klimaat zoals hier is het ongepast namens de groep iets mee te delen.

  Don’t run @Ron..beetje ons kent ons zo nu en dan. Hema is wat bonkig tiep…duizend bommen en granaten, soort van.