Grote Sargasso Grondwet Prijsvraag

Omdat er de laatste tijd op dit weblog wat weinig over de Europese grondwet verscheen leek het de redactie van Sargasso een leuk plan om een prijsvraag rondom de Europese grondwet uit te schrijven…

Vraag
Geef in maximaal 250 woorden aan waarom u vóór danwel tégen het huidige Verdrag tot Vaststelling van een Europese Grondwet bent. Zelfs als u nog géén uitgekristaliseerde mening over dit vraagstuk heeft, maar het toch mooi weet te verwoorden maakt u kans op een prachtige prijs.

Prijs
klik naar groter beeld Er wordt één prijs vergeven, te weten: een tekening van de Belgische kunstenaar Crachàt. Het betreft een portret van koningin Beatrix getiteld: The Brain is A Muscle. Voor dit statige kunstwerk zou menige rechtbank een moord doen. Als symbool van de constitutionele monarchie, waarover bij de invoering overigens destijds geen referendum werd georganiseerd, leek zij ons perfect te passen in een prijsvraag over de Europese grondwet.

Spelregels
Plaats uw bijdrage in het commentaarveld. Als de bijdragen langer zijn dan 250 woorden dan beoordeelt de jury toch enkel de eerste 250 woorden. De winnaar wordt gekozen door een jury bestaande uit Sargasso redactieleden. Uw politieke voorkeur speelt hierbij geen rol, wel hechten wij belang aan het feit of u uw mening helder danwel fraai verwoordt. U kunt uw bijdragen hier tot donderdag 26 mei kwijt in de comments. Plaats in dit veld geen commentaar op de bijdragen (dit wordt verwijderd). Discuzeuren over deze prijsvraag doet u hier.

Veel succes!
[bijdragen in het esperanto krijgen een eervolle vermelding]

De uitslag is inmiddels bekend

 1. 1

  Mijn stem over de grondwet wordt bepaald door een specifiek onderdeel: dierenrechten.

  Ik ben geen Volkert de dierenrechtenactivist. Ik verwacht ook niet dat in de grondwet net zo veel rechten voor dieren als voor mensen worden opgenomen. Maar in deze opzet wordt het voor dieren alleen maar slechter na invoeren van de grondwet. In plaats van betere rechten, wordt door de grondwet de positie van veel dieren verslechterd. De grondwet beschermt namelijk praktijken met een ‘traditionele of culturele waarde’. Dit betekent dat bijvoorbeeld het stierenvechten grondwettelijk beschermd gaat worden. En in Engeland kunnen ze het verbod op de vossenjacht aan gaan vechten. En foie gras wordt grondwettelijk beschermd.

  Mijn stem: NEE.

 2. 2

  De Europese Grondwet zal volgens voorstanders zorgen voor een unie waarbij duidelijk is wat Europa wel en niet mag, terwijl tegenstanders menen dat de individuele staten te veel macht zullen verliezen. Beide voorspellingen zijn mogelijk. Alleen de toekomst kan uitwijzen hoe de Europese Grondwet wordt toegepast, en net als bij de invoering van de euro zullen zowel voor- en tegenstanders achteraf kunnen argumenteren dat hun zienswijze tóch de juiste was.

  Interessanter is hoe het debat over de Europese Grondwet gevoerd wordt.
  Het huidige debat over ja en nee heeft de grootste moeite om bij het onderwerp te blijven. Mag je zaken die er zijdelings mee te maken hebben (de euro, Turkije) als argument gebruiken in deze discussie? Misschien. Mag je ze als doorslaggevend beschouwen? Ik vind van niet.

  In de huidige campagne is mij duidelijk geworden dat het Nederlandse volk niet in staat is om een rationeel debat te voeren, laat staan een rationele afweging te maken, als het gaat om de Europese Grondwet. In een parlementaire democratie hoeft dat ook niet, aangezien het volk dit soort dingen uitbesteedt aan de politiek. Om nu van het volk een onderbouwd oordeel te verwachten over bureaucratisch jargon is dan ook niet realistisch.
  Politiek, doe waar je voor betaald wordt en ratificeer die Grondwet als dat het beste is voor Nederland, maar val mij er niet mee lastig. Ik stem op 1 juni blanco.
  (er zal toch wel een blanco-knop op het stemapparaat zitten?)

 3. 3

  De Europeesche bodem dusdanig versnipperd op zowel politiek, maatschappelijk als cultureel gebied, dat een dergelijke pluriformiteit als rem op de acceptatie van een gemeenschappelijke grond kan werken. Pluriformiteit is iets dat gevierd moet worden, en de Europeesche grondwet is bepaald geen feestje. Pluriformiteit is een horde, maar de grondwet is geen wals. Zowel in het overbruggen van horden als in het oprecht houden van diversiteit is een document niet meer dan dat. Een vel papier dat probeert voor te schrijven hoe het moet. Veeleer is gewenst een papier te vinden dat zegt hoe het kan. Pluriformiteit kan verdeeldheid impliceren. Ik ben in dubio.

 4. 4

  Ik ben tegen de europeese grondwet omdat ik als verondersteld keuzebekwaam staatsburger door mijn overheid niet geinformeerd ben over de nadelen ervan hetgeen uiteraard een reden heeft.Een niet op voors en tegens gefundeerde keuze geeft 50% kans op een foute keuze en is voor mij dus “gokken”.
  Gokken ligt niet in mijn aard en is ook onverant-oord; dus blijf ik bij het bestaande en kies is
  tegen verdergaande ontwikkelingen op dat gebied.

 5. 5

  Ik ben voor, omdat ik het gezeur en gezwam zat ben van het zooitje ongeregeld bestaande uit Wilders, Marijnissen et al. dat met allerlei onterechte argumenten zoals de wisselkoers bij invoering van de Euro en toetreding van Turkije, en met onterechte bangmakerij zoals het verliezen van zeggenschap over ons softdrugsbeleid, probeert ons een nee-stem door de strot de duwen.

  Zo: in een regel. Dat alleen is toch wel een eervolle vermelding waard lijkt me zo.

 6. 6

  Heeft het zin, al dat gekift over ‘voor’ of ‘tegen’. Je kan je er een mening over vormen maar het is een raadgevend referendum. Uiteindelijk beslist u toch niet.

 7. 7

  Nederland is te klein om te overleven. We hebben ooit gekozen voor een verregaande samenwerking met onze buren. Er zijn regels opgesteld om deze samenwerking vruchtbaar te laten zijn. Natuurlijk stem ik vóór de grondwet, in de hoop en verwachting dat het transparanter wordt. Als Europa kunnen we een vuist maken tegen de VS en China, als Nederland niet. En houden we die fanatieke religieuze idioten op een afstand. Turkije bij Europa moet mogelijk zijn, zij het op strikte voorwaarden, maar die gelden voor alle partijen. Ik ga voor Europa !!

 8. 8

  JA, want:

  Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
  de President van de Tsjechische Republiek,
  Hare Majesteit de Koningin van Denemarken,
  de President van de Bondsrepubliek Duitsland,
  de President van de Republiek Estland,
  de President van de Helleense Republiek,
  Zijne Majesteit de Koning van Spanje,
  de President van de Franse Republiek,
  de President van Ierland,
  de President van de Italiaanse Republiek,
  de President van de Republiek Cyprus,
  de President van de Republiek Letland,
  de President van de Republiek Litouwen,
  Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg,
  de President van de Republiek Hongarije,
  de President van Malta,
  Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
  de Federale President van de Republiek Oostenrijk,
  de President van de Republiek Polen,
  de President van de Portugese Republiek,
  de President van de Republiek Slovenië,
  de President van de Slowaakse Republiek,
  de President van de Republiek Finland,
  de Regering van het Koninkrijk Zweden,
  Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland;

  zonder grondwet blijft het los zand.

 9. 10

  Tegen. Waarom? Het ‘voorkamp’ beschuldigt het ‘tegenkamp’ het gebruiken van onjuiste argumenten (want niet inhoudelijk). Wat is hun argument? ‘Als we tegenstemmen slaan we een pleefiguur’. Ook worden Auschwitz en de Balkan weer eens van stal gehaald. Walgelijk gewoon. En daarbij, ook bij deze argumenten gaat het niet om inhoud. Daarom een keihard tegen!

 10. 11

  Door het gebrek aan duidelijke objectieve informatie over de gevolgen van de grondwet ben ik op dit moment nog keuzeloos. Wel vind ik het onjuist dat een overheid – die een land behoort te representeren – het land een mening oplegt, waardoor het land de overheid lijkt te representeren. Zolang ik niet voldoende geïnformeerd ben zal ik het ook niet wagen om een keuze te maken. Daarnaast zit het me ook niet lekker dat een overheid die duidelijk een Ja-stem eist niet onwaarschijnlijk het resultaat van dit raadplegend referendum naast zich neerlegt als hier een Nee uitrolt.

 11. 12

  Hoewel ik gevoelig ben voor alle argumenten tegen de grondwet (Turkije, Euro, dierenrechten enz) ben ik tegen om een hele specifieke reden.

  Ik ben tegen de grondwet omdat ik over een paar jaar niet van de regering te horen wil krijgen dat bepaalde wetten in Nederland uitgevoerd moeten worden omdat een meerderheid van fransen, italianen, duitsers, polen, tjechen enz.. democratisch in het europarlement voor een wet heeft gestemd waar wij in Nederland tegen zijn, maar waarvan de regering dan zal zeggen dat wij die wet moeten uitvoeren omdat wij destijds voor de grondwet hebben gestemd en ons toendertijd akkoord hebben verklaard met alle plichten en rechten van dien en dat wij er helaas niet meer onderuit kunnen.

 12. 13

  Ik ben tegen deze grondwet omdat een grondwet een beknopt document moet zijn van de burgers, voor de burgers. Daarnaast hoor ik van de voorstanders geen goede argumenten. Het enige wat ze kunnen verzinnen is hoe afschuwelijk slecht en abject de Nee stemmers zijn en de afgrijselijke gevolgen van een Nee stem. Luister maar eens goed naar de meeste voorstanders; wanneer ze beweren te vertellen waarom zij voor zijn, vertellen ze eigenlijk waarom ze voor Europa zijn en waarom de tegenstanders dom en stom, en tegen Europa, zijn. Inhoudelijk argumenten voor het stuk tekst (dus waar het eigenlijk over gaat) hebben ze meestal niet, en als deze ze al hebben, kloppen deze vaak niet.

  Ik heb qua inhoud onder andere problemen met de volgende zaken; het gebrek aan democratie waar de EU burger daadwerkelijk iets mee kan, bijvoorbeeld op buitenlands terrein, de onduidelijkheid over de zeggenschap over onder andere de grens overschrijdende criminaliteit en het sociale beleid, het verplicht stellen van marktwerking ook bij publieke diensten, enzovoorts. Ik heb er nog veel meer problemen mee, maar te weinig gelegenheid om deze hier op te schrijven.

  Naast de zeer vele inhoudelijke argumenten tegen het stuk tekst, welke ik de laatste tijd heb verzameld, waardoor ik nu voldoende argumenten heb voor een tegenstem, maak ik ook graag gebruik van de gelegenheid van de gratis mogelijkheid om deze stem tevens te gebruiken als proteststem. Protest tegen de de arrogantie, laster, leugens en manipulaties van de regering en de andere voorstanders van deze grondwet.

 13. 14

  Van grote stukken van de tekst van de “grondwet” begrijp ik niks,
  en van nog grotere stukken snap ik de implicaties niet.
  Bij twijfel niet inhalen: Dus in eerste instantie tegen.

  Objectieve informatie over de grondwet is zeer moeilijk te vinden.
  Voor- en tegenstanders leggen over dezelfde tekst tegenstrijdig uit.
  Het vertrouwen wat ik in de deze voor- en tegenstanders heb,
  bepaald voor mij ook het vertrouwen in hun uitspraken.
  De voorstanders (CDA, VVD, D66, PvdA) hebben in het verleden al vaker
  de zaak belazerd in Europese zaken
  (een Euro die zou ons niks kosten, software patenten enz.)
  daarom zijn hun argumenten voor mij onbetrouwbaar.

  Kijken we naar de tegenstanders:
  Klein Christelijk: Zijn voor mij degelijke partijen,
  die hun standpunten (hoewel ik het er vaak niet mee eens ben)
  consequent uitdragen. Tegen omdat God niet genoemd wordt
  (voor mij niet belangrijk)
  en omdat ze voor een grote zelfstandigheid van de lidstaten zijn
  (voor mij wel belangrijk)
  Geert Wilders: Wil van Nederland een copie van de V.S. maken,
  ik ben geen fan van hem.
  Vooral xenofobe argumenten, voor mij niet relevant.
  SP: De enige partij die tot nu toe altijd heeft gereageerd als
  ik contact zoek met politici
  en komen ook buiten verkiezingstijd op straat.
  Daardoor hebben ze bij mij een groot crediet opgebouwd.
  Tegen vanwege de Europese superstaat en het marktdenken in de “grondwet”.

  Al met al komen de tegenstanders mij betrouwbaarder over
  dan de voorstanders.

  Laatste woorden: De eerste kans om tegen het huidige europese proces te stemmen.

 14. 16

  Er was eens een trein, onderweg naar een fantastische eindbestemming, zo werd beweerd. Er was nog nooit aan een passagier gevraagd of hij mee wilde. Een groepje vooruitgeschoven passagiers had bedacht dat de eindbestemming beter zou zijn dan waar we vandaan kwamen, dus iedereen ging mee. Een paar haltes voor het eind stopt de trein en mogen alle passagiers beslissen: zijn we het er mee eens dat we nu doorrijden?
  Vervolgens ontrolt zich een levendige discussie:
  de vooruitgeschoven passagiers van weleer roepen dat we door moeten rijden, want de eindbestemming is immers zo fantastisch en waar we nu zijn loert het gevaar, dus vooral niet uitstappen! Een andere groep wil eigenlijk terug, maar dat blijkt geen optie. Maar is de eindbestemming wel zo veel beter waar we nu zijn?, oppert een ander. En wat betekent het eigenlijk als we het er niet mee eens zijn? Rijden we dan later door of blijven we voor altijd hier? Een aantal voorstanders van doorrijden roept dat later rijden geen optie is, omdat ze bang zijn dat de treub dan zeker niet meteen gaat doorrijden. Tegenstanders van doorrijden bespelen de twijfelaars met mooie beelden van vroeger, en zeggen dat de locomotief de wagons ook best terug kan duwen. Ondertussen laten de voorstanders van doorrijden nog een keer de mooie foldertjes van de eindbestemming, en er wordt ons voorgerekend dat we op het station waar we nu zijn nooit zoiets kunnen krijgen.
  Langzamerhand wordt door dat de beslissing wel of niet doorrijden enkel op wederzijdse fantasieen en verwachtingen is gebaseerd. Niemand is immers ooit op de eindbestemming geweest. Maar er is ook nog nooit iemand eerder uitgestapt die gekeken heeft of er daar ook geluk te vinden was.
  Kortom: stop maar gewoon met argumenteren. Het blijkt enkel en alleen een gevoelskeuze.
  Ik kijk op 1 juni wel hoe ik me voel.

 15. 17

  WAAROM OPEENS EEN REFERENDUM?
  Hebben we voor dit soort politieke beslissingen geen volksvertegenwoordiging ?
  Waarom durven die zich in deze niet uit te spreken?
  Waarom hebben ze zogenaamd onze hulp nodig?
  Als de Europese grondwet wordt aangegenomen, worden we dan
  voortdurend lastig gevallen met dit soort onzin?

  U ziet het, de vraagtekens zijn niet van de lucht!
  En daarom stem ik tegen!

 16. 18

  (nu zonder (of met minder) tikfouten:)

  Er was eens een trein, onderweg naar een fantastische eindbestemming, zo werd beweerd. Er was nog nooit aan een passagier gevraagd of hij mee wilde. Een groepje vooruitgeschoven passagiers had bedacht dat de eindbestemming beter zou zijn dan waar we vandaan kwamen, dus iedereen ging mee. Een paar haltes voor het eind stopt de trein en mogen alle passagiers beslissen: zijn we het er mee eens dat we nu doorrijden?
  Vervolgens ontrolt zich een levendige discussie:
  de vooruitgeschoven passagiers van weleer roepen dat we door moeten rijden, want de eindbestemming is immers zo fantastisch en waar we nu zijn loert het gevaar, dus vooral niet uitstappen! Een andere groep wil eigenlijk terug, maar dat blijkt geen optie. Maar is de eindbestemming wel zo veel beter waar we nu zijn?, oppert een ander. En wat betekent het eigenlijk als we het er niet mee eens zijn? Rijden we dan later door of blijven we voor altijd hier? Een aantal voorstanders van doorrijden roept dat later rijden geen optie is, omdat ze bang zijn dat de trein dan zeker niet meteen gaat doorrijden. Tegenstanders van doorrijden bespelen de twijfelaars met mooie beelden van vroeger, en zeggen dat de locomotief de wagons ook best terug kan duwen. Ondertussen laten de voorstanders van doorrijden nog een keer de mooie foldertjes van de eindbestemming zien, en er wordt voorgerekend dat we op het station waar we nu zijn nooit zoiets kunnen krijgen.
  Langzamerhand wordt duidelijk dat de beslissing wel of niet doorrijden enkel op wederzijdse fantasieen en verwachtingen is gebaseerd. Niemand is immers ooit op de eindbestemming geweest. Maar er is ook nog nooit iemand eerder uitgestapt die gekeken heeft of er daar ook geluk te vinden was.
  Kortom: stop maar gewoon met argumenteren. Het blijkt enkel en alleen een gevoelskeuze.
  Ik kijk op 1 juni wel hoe ik me voel.

 17. 19

  Ik geloof in de Europese Unie en ik zie een gezamenlijke Europese toekomst waarin Nederland veel minder te vertellen heeft over zowel binnenlands als buitenlands beleid. Is dat eng? Ja, misschien. Is dat noodzakelijk voor een goed functionerende Europese Unie? Ja, uiteindelijk wel. Die reden zal mij dus niet weerhouden voor de grondwet te stemmen. Integendeel, ik juich dit proces zelfs toe.

  Wat mij wel zorgelijk stemt is het beginsel van dubbele anonimiteit die het bijna onmogelijk maakt de grondwet zoals die er nu ligt aan te passen. De inzichten van vandaag zullen niet de inzichten zijn van morgen, en gedeelten van deze grondwet zullen in de toekomst dientengevolge niet meer voldoen. Deze gedeelten zullen dan moeten worden aangepast, vervangen of geschrapt. Nieuwe artikelen zullen moeten worden toegevoegd. Zoals de grondwet er nu ligt kan één van de deelstaten dit proces al frustreren.

  Het gevaar bestaat hierdoor dat wij, niet alleen Nederlanders maar alle Europeanen, straks opgezadeld zitten met een langzaam stervende grondwet, die niet meer te reanimeren valt. Wat dat voor een gevolg zal hebben voor het functioneren van de Europese Unie durf ik niet te voorspellen.
  Deze reden, en deze reden alleen, is voor mij ruim voldoende “nee” te stemmen tegen de Europese Grondwet.

 18. 20

  Blanco. De enige manier om iedereen die wil dat ik voor- danwel tegenstem tegen te zitten. Zo, dat zal jullie leren, daar in Den Haag!

 19. 21

  Ik ben tegen omdat het hier niet om een grondwet gaat, maar om een verdrag – zoals het verdrag van Maastricht, tien jaar geleden. Een grondwet bestaat uit een aantal basale regels en kreten, die de kaders aangeven waarbinnen de overheid haar macht kan uitoefenen, en is er vooral ter bescherming van de burgers, en als symbool van eenheid. “Alle mensen zijn gelijk”, dat soort werk. Ik ben zeer pro-europa, en zou een echte grondwet dan ook erg verwelkomen. Een grondwet, dat hebben we dit jaar in Nederland gezien, is heel erg moeilijk te veranderen. Verdragen, zoals dat van Maastricht, zijn na een bepaalde periode aan herziening toe. Levensgevaarlijk lijkt me, om dus een dergelijk fijnmazig geheel aan economische afspraken, zo muurvast te leggen door het in een grondwet te verankeren.

 20. 22

  Om zonder de hele grondwet door te spitten een antwoord voor ja of nee te geven, stel ik mij het volgende:
  Ieder land in Europa probeert het beste voor zichzelf uit “Brussel” te halen.
  Zijn de politici die dat voor ons moeten doen daar sluw en sterk genoeg voor?
  Alleen al het feit dat wij de grootste netto betaler aan Europa zijn geeft mij het antwoord: NEE
  Nederlandse politici overschatten zichzelf iedere keer weer……..

 21. 23

  Angst is een slechte raadgever. En niet alleen de doemscenario’s van de ja-pocalyptici worden door angst gevoed, maar voornamelijk de felste overtuigingen van het nee-kamp gedijen op een bange bodem. De wereld globaliseert en de-nationaliseert, dat proces is niet te stoppen. Zelfs niet met een Nederlands referendum. De vraag is hoe de verschillende Europese naties zich in dat proces zullen gedragen. Een houding van vertrouwen en de wil om beter en slagvaardiger samen te werken, spreekt mij meer aan dan terugkruipen in de nationalistische schulp en wijzen op wat er allemaal niet deugt.

  Ieder individu kan wel, vaak legitieme, bezwaren aanvoeren tegen onderdelen van het grondwettelijk verdrag. Zo ook kan iedere lidstaat meestal een, in haar ogen legitieme, reden aanvoeren om een bepaald Europees besluit te vetoën. Maar om in een samenwerking resultaat te boeken is een andere houding nodig. Zo bezien is het logisch dat de politieke partijen in de marge tegen zijn. De politiek van SP, Christen Unie en Groep Wilders kenmerken zich door een eenzijdige, utopisch gekleurde, opvatting van hoe de samenleving behoort te zijn met minimale ruimte voor concessies.

  Natuurlijk zijn er altijd punten aan te wijzen die voor verbetering vatbaar zijn. Maar een ja-stem zal voor zulke verbeteringen een constructievere grond verzorgen dan het moeras dat de verschillende nee-stemmers, die allemaal de overwinning op andere gronden zullen opeisen, achterlaten.

  En wat doet u? Gebruikt u het vetorecht van een verongelijkt calimero-lidstaatje of aanvaardt u als mede-oprichter van een hechter Europa dat wie iets wil winnen per definitie iets te verliezen heeft?

 22. 24

  Het lijkt wel of we iets te kiezen hebben!! Wat leuk, meer democratie! Dat is slechts schijn. Hoewel Balkenende doet alsof hij doodongerust is dat we tegen zullen stemmen, is ‘Europa’ en alle regelgeving die daarvandaan komt al sinds jaar en dag een feit. De grondwet zou alleen iets meer duidelijkheid scheppen over dat feit.

  Sommige mensen zeggen: die Unie, dat is alleen maar meer bureaucratie en regels. Het is niet democratisch, ze luisteren niet naar de burger. We zitten in een rijdende trein, maar ons is niets gevraagd. Het lijkt me echter dat je ongebreidelde ambtenarij maar beter mét grondwet te lijf kan gaan, dan zonder. En ik heb nog nooit gehoord dat een volk zei: hè, dit is nou nog eens een regering die naar ons luistert. Ze kunnen alleen niet iedereen tevreden stellen. Meer democratie helpt daar niet tegen. Het levert alleen meer discussie op.

  En dat is het goede van dit referendum. We worden gedwongen over Europa na te denken. Nu wordt misschien duidelijk dat de sociaal economische structuren die ons leven zo in de war gooien allang niet meer op nationaal niveau gereguleerd kunnen worden, daarvoor is Nederland te klein.

  En als we dan toch over Europa nadenken, hoop ik dat we eindelijk eens gaan beseffen dat we internationaal een beter smoel moeten krijgen. Dus zonder onderling ruzie te krijgen over de vraag of we nu wel of niet schoothondje van Amerika spelen.

  En vooral vanwege dit laatste punt ben ik voor, heel erg voor. We hebben de wereldoorlog uitgevonden en de vrede daarna, daar is de Unie het product van, we hebben ruimschoots ervaring met rottigheid en weer de scherven opvegen, en dat moeten we inzetten. Kies voor de grondwet, niet om Nederland want die zit er al hartstikke aan vast, maar om de rol van de EU in de wereldpolitiek.

 23. 25

  De Europese Unie betekende tot vorig jaar mei helemaal niets voor mij. Pas toen mijn televisie werd overspoeld met reclamecampagnes, die mij verzekerden dat de nieuwe lidstaten welkom waren in Europa, begon ik “Europa-bewust” te worden.

  Toen ik eenmaal belangstelling had voor de EU, bleek het nog behoorlijk lastig om informatie te vinden over wat er gaande was in Brussel. Pas als het hommeles is in Brussel kunnen we via de televisie meegenieten. Kortom: we zien de EU pas in actie als het fout gaat. Daarom staan pro-Europeanen ook altijd met hun mond vol tanden als iemand ze vraagt wat de EU nou eigenlijk voor ons doet.
  Bij mijn kennissen merk ik een grote frustratie: ze nemen het referendum bijna allemaal serieus, maar begrijpen niet wat de grondwet precies zal gaan veranderen. Uit pure frustratie gaan ze tactisch tegen stemmen. Niet zozeer omdat ze tegen de grondwet zijn, maar omdat ze (terecht) de regeringscampagne waardeloos vinden of omdat ze zich nog steeds genaaid voelen met de euro.(60)
  Europa heeft een gezicht nodig. Een gezicht dat op televisie kan uitleggen wat de EU uitvoert. Een gezicht dat de media ook daadwerkelijk kunnen zien, in tegenstelling tot de anonieme ambtenaren in Brussel. Maar vooral een gezicht dat Europa verbindt, zodat we serieus kunnen zeggen dat we in een unie leven.
  Het blijft een gok, maar ik hoop dat de voorzitter , die in de grondwet wordt geintroduceerd, die rol kan vervullen. Daarom stem ik “voor”.

 24. 26

  Omdat ik in mijn europeeskamertje zo heerlijk het eurovisie festival zit te kijken (welliswaar de halve finale, maar ja zo’n raadgevend referendum is natuurlijk ook maar een raadgevend referedum) en omdat ik helemaal ga voor Beatrix Powermuscle (bekend van TV) stem ik NEE.

  Gooi dat verdrag een jaar of 10 in de ijskast. Kijk of we dan in oorlog zijn met fundamenteel anders gelovigen of een weerbarstig (sic) klimaat en fuseer dan als nog. Europa cup 1 is ook mooier dan de champions league!

 25. 27

  Omdat ik in mijn europeeskamertje zo heerlijk het eurovisie festival zit te kijken (welliswaar de halve finale, maar ja zo’n raadgevend referendum is natuurlijk ook maar een halve finale) en omdat ik helemaal ga voor Beatrix Powermuscle (bekend van TV) stem ik NEE.

  Gooi dat verdrag een jaar of 10 in de ijskast. Kijk of we dan in oorlog zijn met fundamenteel anders gelovigen of een weerbarstig (sic) klimaat en fuseer dan als nog. Europa cup 1 is ook mooier dan de champions league!

 26. 28

  Ik ben tegen de Europese grondwet omdat het Europees bestuur ondemocratisch is en zich – nu al – veel te veel bemoeit met puur binnenlandse aangelegenheden.
  Europa wordt niet bestuurd door regeringsleiders, politici, laat staan burgers maar door de “comitologie” van ambtenaren (Type dit woord maar eens in op Google!). Dit is een reusachtig netwerk dat in Brussel allerlei zaken in grote beslotenheid regelt en als voldongen feiten over ons uitstort.
  Voorbeeld: ruimtelijke ordening. Door de vogel-, habitat- en luchtverontreiniging liggen bijna alle plannen voor bedrijventerreinen, woningen, spitsstroken op dit moment stil. Tweede Maasvlakte, IJburg bij Amsterdam, alle spitsstroken, en alleen al in Zuid-Holland zestig grote projecten. Als je volgend jaar nog in de file staat, over twee jaar geen huis kan vinden of over vijf jaar geen werk dan komt dat door Europa. Vandaar dat Wim Derksen, lid PvdA en directeur Ruimtelijk Planbureau, het belangrijkste adviesorgaan voor de regering op planologisch gebied vorige week in de Volkskrant liet weten tegen de grondwet te zullen stemmen.
  Het licht dreigt niet uit te gaan, het is al uit.
  (En zie verder mijn blog.)

 27. 29

  Die hele grondwet is flauwekul. Het gaat betekenen dat we dadelijk nog meer moeten gaan betalen voor al die Oost- en Zuid-Europese lidstaten terwijl de Nederlandse inbreng inzake de Europese Unie steeds minder gaat worden zodra de landen met de meeste inwoners het meest te zeggen gaan krijgen. Helemaal als Turkije ooit gaat toetreden.

  We zijn in Europa geen één natie, onze grenzen zijn net zo aanwezig als de culturele verschillen tussen de landen. Waarom zouden wij subsidie betalen voor een keuterboer in Italië die drie tomaten per jaar van zijn land haalt. Of waarom moet die zelfde boer betalen voor onze melkproductie.

  Laten ze eens een verstandige beslissing nemen en die hele Europese Unie afschaffen. Tot op heden heeft het Nederland meer gekost dan dat het opgebracht heeft.

 28. 30

  Ik schiet mijzelf in de voet door mij min of meer aan te sluiten bij een van bovenstaande schrijvers: het gaat hier NIET om een grondwet, maar om een “raadgevend referendum over het verdrag tot samenstelling van een grondwet”. Dus de hele ja/nee-poeha ontgaat mij een beetje. Ik zal “nee” stemmen omdat ik tegen de EU an-sich :-) ben, en mijn stem niet verloren wil laten gaan. Maar ook dat is eigenlijk met tegenzin, want zoals gezegd: we gaan niets zeggen over iets waarover we niets over te zeggen gaan hebben. Raadgevend genoeg?
  Wel mooi trouwens: Beatrix met een spier op heur hoofd.

 29. 31

  Als je van elkaar houd kan je gaan samenwonen en onderling afspraken maken over hoe je wilt samenleven of je neemt een samenlevingscontract. Maar als je je echt wilt verbinden en verder wilt met elkaar dan is de logische stap een huwelijk. Een huwelijk waarbij je al die afspraken die al gelden nu in een keer vastlegd, naar elkaar toe maar ook naar de buitenwereld. Je gaat een nieuwe fase van je leven in gezamenlijk als eenheid. Europa moet verder gaan met democratische uitbreiding en grensverleggende vrede…

  Geen grondwet betekent meer burocratie doordat bij nieuwe afspraken alle oude afspraken opnieuw afzonderlijk moeten worden uitgezocht en gecontroleerd, met veto rechten en tegenstrijdigheden.

  Laten ons ‘trouwen’ met Europa. Als grondlegger van Europa moeten we ons niet laten verblinden door bindingsangst maar genieten van de wittebroodsweken!

 30. 32

  Slecht acteurwerk uit Den Haag zegt alles.
  Indien men moet spreken over islam en terrorisme om bepaalde maatregelen door te voeren spreekt men harde en duidelijke taal op een niveau goed te volgen in schilderswijk.
  Komt er iets dat eigenlijk niet goed is maar wenselijk op het moment zelf, dan vervalt men terug in de taal van mist.
  Tegen dus.

 31. 33

  Heb ik om een referendum gevraagd? Dacht het niet. Ik sleep mij eens in de vier jaar naar de stembus om de minst slechte kandidaat uit te kiezen die namens mij zijn/haar stem mag laten horen. Doe dat dan. Ga aan het werk idioten daar worden jullie voor betaald. Ga niet op mijn kosten ook nog een keer ongevraagd referenda organiseren. Als ik een referendum wil stem ik wel op D66 (hoewel je die daar ook opeens niet meer hoort na de gekozen burgemeester sof).

  Vort! De arbeid roept!

 32. 34

  Op 1 Juni stem ik tegen de grondwet. Of zoals anderen het willen noemen: “verdrag”, “raadgeving”, whatever.

  Kijk ik ben helemaal niet tegen Europese samenwerking, dat juich ik ook toe. Maar om een grondwet vast te leggen over hoe straks de Europese Unie moet reilen en zeilen; is voor mij ‘een brug te ver’. Het is nog vééls te vroeg om een Grondwet vast te leggen. Het is nog vééls te vroeg om “met Europa te trouwen”. En zoals het met ‘te snelle huwelijken’ vaak slecht afloopt en er een ellendige scheiding aanvast zit. Zo zie ik het aanstaande plaatje van de Europese Unie ook. Er zijn teveel verschillen, er zijn teveel dingen die we niet weten, er is (nog) niet genoeg vertrouwen. Waarom zo’n haast?

  De regering in ons eigen land is nog een ‘janboel’. Hoe kunnen we er dan überhaupt over nadenken om samen in te stemmen met een grondwet, welke al helemaal geen duidelijkheid verschaft?
  Dat niet alleen; Hoe kunnen we macht overdragen aan een systeem wat net zo’n puinhoop is? Of nog erger? Ik herinner mij nog recente beelden dat een Europees parlements lid een ander parlements lid uitmaakte als ‘oorlogsmisdadiger’. Moeten we ons daar afhankelijk van laten maken? Ik dacht het toch niet.

  De grondwet zorgt er gewoon voor dat wij als Nederland zometeen helemaal niet meer bestaan. Onze identiteit gaat op in de grote massa. We hebben nu misschien weinig inbreng (wat sommigen denken), maar dan hebben we helemaal niets meer te zeggen, alleen maar te doen.
  Het Nederland wat onze voorvaderen groot hebben gemaakt, wordt gewoon verkwanseld. Wat opgebouwd is geven we gewoon weg aan Brussel en de Europese Unie mag dan fijn bepalen wat daarmee gaat gebeuren.
  Daarbij gaat het me erg aan het hart, dat dingen als stierenvechten, vossenjacht, het dwangmatig voeren van ganzen, etc…beschermd wordt, dat is voor mij gewoon onacceptabel.

  Er zijn nog tal van meerdere zaken waarom ik niet met de grondwet eens ben. Ze pleiten voor transparantie. Nou, laat dan de transparantie eerst maar zien, voordat er een akkoord wordt getekend.

  Op 1 Juni stem ik ‘NEE’!!!
  Omdat ik niet wil dat Nederland uitgehuwelijkt wordt met iets wat we helemaal nog niet kennen, het vééls te snel gaat en wij hierdoor onze identiteit kunnen verliezen.

 33. 35

  Sinds een tijd is de wereld een kleine plaats geworden, een global village. Ik vind dat diep in mijn hart een lelijke ontwikkeling. Een grote wereld is er een van grote verscheidenheid, en degevolgs zie je tegenwoordig de diversiteit aan talen, culturen en wat dan ook schrikbarend afnemen. Regionale verschillen lijken gereduceerd tot verschillende kleuren van nummerborden en een gelijkmakende televisie- en massaconsumptiecultuur rukt over op. Kijk voor de grap maar ‘ns naar de naamgeving van kinderen in Nederland. Gewoon, als cultuurfenomeen.

  Ik zou graag nee willen stemmen om mijn afkeer van ’t zoveelste kleine-wereld project te laten kennen, maar ik ben bang dat deze kleine wereld een realiteit is en een verenigd Europa zou wel eens een bittere noodzaak kunnen zijn.

  Ik twijfel. Nog steeds.

 34. 36

  Ik ben een man.
  Zolang het nergens in dat verdrag tot samenstelling van die grondwet goed is geregeld dat het huwelijk met mijn man ook geldig is in alle andere landen van Europa stem ik tegen!

 35. 37

  Om zeker te zijn van een eervolle vermelding, hier ook nog maar even mijn bijdrage uit #5 in Esperanto:

  Egoo korbo voor, pro tio ke egoo al la teda insistado kaj sensenca babilado ebria korbo de la zooitje neregula bestaande el Wilders, Marijnissen et eĉ se. ke je ĉia onterechte argumenten kiel al la valuta kurzo bij invoering de la Eŭro kaj aliĝo de Turkije, kaj je onterechte bangmakerij kiel al la malgajn* de decidpovo over al ni softdrugsbeleid, probeert al ni unu nee-stem far al la gorĝo al la puŝ*.

 36. 38

  De reden dat wij als NL burgers ons in een referendum over de EU grondwet mogen uitspreken, lijkt mij meer ingegeven door de besluiteloosheid cq. lafheid van de nederlandse politiek.
  Ik zie dat zo :
  Wellicht is de nederlandse politiek helemaal niet voor deze EU grondwet, maar voert zij slechts een tendentieuse VOOR campagne om de tegenstand aan te wakkeren en de Nederlandse bevolking de hete kastanjes uit het vuur te laten halen. Bij een negatieve referendumuitslag kunnen Balkenende en companen altijd zeggen : Maar het volk was tegen, wij niet!

  Waarom deze visie? Zo gaat het namelijk altijd al. bovendien is het een bekende strategie : je zit in een overlegstructuur die een consensus bereikt heeft, waar je totaal niet blij mee bent. Geef het resultaat aan de achterban voor een uitspraak en geef er uitsluitend de zoogenaamde voordelen bij als argumentatie. Het resultaat van de procedure, bij een kritische achterban, is een tegenstem.

  Ikzelf stem overigens tegen.

  P.S. Reacties in esperanto, een taal die slechts door een kleine secte gebezigd wordt, lijkt mij niet erg respectvol naar het grote publiek.

 37. 39

  Ik stem voor, simpelweg omdat het document dat er nu ligt een stap vooruit is. De bestaande verdragen worden samengevoegd , het Europees parlement krijgt meer bevoegdheden en de besluitvaardigheid zal voor enkele onderwerpen verbeteren. Voor mij betekent dat meer democratie, transparantie en efficiëntie.
  Onze plaats in Europa is nu eenmaal niet meer teniet te doen, het is dus zaak alles zo goed mogelijk te regelen. Alle andere argumenten doen er niet toe.

 38. 40

  BING-BING-BING! (geluid van houten pollepel op een pan)

  Natuurlijk NEE! Hallo, zijn we wakker? Wat nou Europa, m’n rug op met europa. Ik ben Hollander en jullie ook. In het oosten wonen duitsers, in het zuiden Belgen en verder weg nog andere mensen die je op vakantie ontmoet en waar je dan je verkwanselde guldens als euro’s uitgeeft. Kijk zo stimuleer je ook de economie in andere landen in dat zogenaamde Europa. Ik ben alleen “europeaan” in de zin van dat ik ook aardbewoner of melkwegbewoner ben, ja? Ik ben Hollander en de gemiddelde Hollander wordt nul comma nul beter van europese eenwording/grondwet/inlijving, behalve als je een loopbaan in de politiek nastreeft. Handelsverkeer vindt zijn weg toch wel, mensen, en zeker Hollanders zijn altijd goed geweest in geld verdienen. En dan dat dat geleuter over betere samenwerking van politiediensten onderling i.v.m. grensoverschrijdende criminaliteit, veiligheid, terrorisme dreiging, boehoehoe wat ben ik bang. Opzouten met die achterlijke bangmakerij naar amerikaans voorbeeld om er maatregelen bij burgers mee door te drukken die vroeger niet eens bespreekbaar zouden zijn. Wakker worden! Gebeurde er vroegah dan niets akeligs? Echt wel! Europese grondwet wordt net zo’n ingepakte drol als kadootje als de euro, als het te laat is en je het uitgepakt hebt denk je “Wat ruik ik?” Maar te laat, je hebt het al uit z’n verpakking en terugbrengen kan niet meer. Bla-bla ik kan nog wel uren doorgaan maar om het nog een keer te herhalen:Europese grondwet, niet doen, daar krijgen we spijt van! En ik wil ook mijn gulden terug!

  J.J. Kotter (Hollander)

  PS: mocht ik wat winnen, doe mij maar niet dat kunstwerk van Bea maar stuur maar wat bier of wat te roken.

 39. 41

  Ik ben tegen de voorgestelde EU-grondwet, omdat ik zelf een betere heb geschreven. Artikel 1 van mijn versie luidt: “De nationale staat is afgeschaft”.

  In de voorgestelde officiele versie blijven de nationale staten niet alleen bestaan, maar ze blijven “trots op hun identiteit en hun nationale geschiedenis” (Preambule), wordt hun nationale identiteit geëerbiedigd, hun territoriale integriteit verdedigd, en ze respecteren elkaar, (Art. I-5), ze bepalen wie burger is van de EU door eigen wetgeving ((Art. I-10), ze krijgen exclusieve bevoegdheden (Art. I-11), en gedeelde bevoegdheden (Art. I-14), en ze bepalen samen met de ECB het monetair beleid van de Eurolanden ((Art. I-30).

  Ze zijn ook bevoegd om de Grondrechten (Deel II) in te trekken, en dat doen ze ook geregeld. Zo staat in Art. II-72 dat eenieder het recht heeft “op vrijheid van vreedzame vergadering en vrijheid van vereniging” maar de Duitse grondwet stelt dat “Vereinigungen, … die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten.” En dat vatten ze daar ruim op: lees alle 47 000 Google-treffers voor ‘Verfassungswidrigkeit’ . Overigens, de grondrechten in Deel II zijn niet van toepassing op de individuele burgers, behalve als ze rechtstreeks in conflict raken met de Europese Commissie. De EU verbiedt zichzelf om de burgers in slavernij te houden, of te folteren, maar derde partijen mogen dat wel, want volgens Art. II-111 zijn de grondrechten slechts gericht tot “de instellingen, organen en instanties van de Unie”.

 40. 42

  Ik zal tegen stemmen, omdat ik vóór een EU ben maar wel op de juiste wijze tot stand gebracht.
  Ik bedoel: tot dusverre zijn de burgers (om wie het gaat) in Europa nauwelijks betrokken bij de eenwording en hebben geen stem gehad in de vele besluiten die er zijn genomen. Lees: de vele uitbreidngen, de invoering van de euro, de geplande toetreding van o.a. Turkije etc.
  Elke democraat zal tegen dienen te stemmen om het proces zoals dat nu verloopt te beïnvloeden. Op die manier dwing je de politici opnieuw aan tafel te gaan en eindelijk eens naar de burgers te gaan luisteren, voor wie ze zéggen (…) dat ze het doen….

 41. 43

  Ik stem tegen!!!!!!!! Als heel nederland tegen stemt zal en moet het huidig kabinet wel aftreden, dit huidig kabinet is mijns inziens een compleet decable wat alleen een schertsvertoning is en wat dient ter machtsvertoning, Balkende en en zijn consorten hebben een compleet fiasco neer gezet, en wat nu eenmaal is gebleken met de euro dat zij allen van alles op de 1e orde op de hoogte waren dienen zij af te treden en dat kan middels door allen NeeN te zeggen!!!

 42. 44

  “Bij twijfel niet inhalen” is een oud en waardevol gezegde. Reden voor twijfel is er volop. Allereerst is het verdrag een onleesbaar document. Het is detaillistisch, warrig van opzet en vaag tegelijkertijd. Dat de tekst zo ingewikkeld is weerspiegelt hoe in Europa politiek wordt bedreven: ingewikkeld en onbegrijpelijk. Het verdrag staat boordevol details die voor mij als burger onbegrijpelijk zijn en vol met regelingen waarvan ik geen idee heb hoe ze in de praktijk uitpakken. Daar kan ik als burger onmogelijk vóór zijn.
  Inmiddels geven alle voorstanders toe dat het verdrag geen grondwet is; het kan ook geen grondwet zijn. Nederland heeft al een grondwet; we kunnen er moeilijk twee hebben. “Foutje, moet kunnen”, zo reageren ze. Toch houdt de regering vol dat het hier om “de Europese grondwet” gaat. Maar juist als grondwet is het een misbaksel. Stel je voor dat een land toetreding tot de Europese Unie zou vragen en dit verdrag als zijn grondwet zou inleveren. Massaal zouden alle lidstaten van de EU dat land kritiseren: met een grondwet die zo onduidelijk is, die zoveel zaken ondemocratisch regelt en zo ondoorzichtig is in zijn besluitvorming, zou zo’n land nooit lid mogen worden van de EU. Laten we ons dan zelf niet zo’n onding aandoen.
  Tip: het referendum gaat niet over de vraag of ik als burger voor of tegen deze grondwet ben. Mij wordt gevraagd of ik vind dat de regering het nieuwe verdrag moet ondertekenen. En daarop past maar één antwoord: niet doen!

 43. 45

  Ik stem tegen omdat dit het zoveelste verdrag is met vage bewoordingen en een eenzijdige voorlichting van de regering. Hoezo transparanter minder bureaucratie en behoud van indentiteit ik geloof er niks van.

  Zoals Benjamin Franklin al schreef:
  Ik realiseer me dat een groot gedeelte van de problemen van de mensen over hun heen gebracht wordt door verkeerde inschattingen die zij hebben gemaakt van de waarde van dingen.

  De waarde van deze grondwet in nihil.

 44. 47

  Vraag het aan een sporter, zakenman of wetenschapper: de mooiste uitdagingen liggen over de grens. Maar ook grote problemen zijn grensoverschrijdend. Neem klimaatverandering, drugsoverlast of misdaad. Verder komt ons eten meestal van ‘buiten’. Of wat te denken van de lucht die wij inademen en het water dat door onze rivieren stroomt? Kortom, Europa biedt voor ons niet alleen grote kansen, maar Europa ligt ook op ons bord. Europa zit in de lucht. Europa stroomt door ons water.

  We houden Europa daarom niet buiten de deur, al zouden we dit nog zo hard proberen. We zijn spelers in een spel zonder grenzen, waarvoor nu eindelijk duidelijke regels worden vastgelegd in de Europese Grondwet. Ik zeg dan ook Ja bij het aanstaande referendum over deze constitutie.

  Geen grondwet ter wereld- zelfs niet de Nederlandse- bevat zoveel sociale- en milieudoelstellingen als de Europese Grondwet. De EU streeft niet alleen naar democratie, gelijkheid en mensenrechten, maar ook naar duurzame ontwikkeling, volledige werkgelegenheid, sociale vooruitgang en een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu.

  Hoe kun je daar nu tegen zijn? En dan te bedenken dat het hier gaat om een compromistekst van maar liefst 25 landen.

  Natuurlijk, wie de grondwet naar de letter leest, zal beslist beperkingen signaleren, maar het gaat mij om de geest die er uit spreekt. Een geest van vrede, vrijheid en democratie. Ik zie de Europese Grondwet dan ook als een uitgelezen kans voor elke Nederlander om meer te winnen in het spel zonder grenzen.

 45. 48

  Ik stem tegen, Alleen om het feit dat we in de 2de kamer er weer een rotzooi van maken. Rechts is voor en tegen en links is voor en tegen. Zodra ze eruit zijn wie nou voor en tegen is. Zal ik mijn stem pasgevend..

  P.S aan de desbetreffende informatie die men kreeg stond veel in, heel veel. Misschien wel te veel. En ik denk dat dat ook het probleem is.. Laat een debat op Tv komen net als in de VS.. Dan kijken er meer mensen!!. Ik hoop dat het ook niet door gaat. Om de misdaad te bestrijden. Nederland wil achter voortvluchtigen aan gaan in Duitsland jongens.. WEG = WEG!!..

  en de burocraten in Belgie (brussel) wat zijn Nederland, WIJ niet mensen in Brussel wij. Ik denk ook als de grondwet er toch komt terwijl dat het merendeel nee stemt, wilders de volgende keer hoog scoord..

  Mvg,

  Stefan

 46. 49

  Ik onthoud mijn steun aan het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa

  De volgende Europese top is op 15 juni 2005. Balkende, Bot en Nicolai (uitgaande dat het volk inderdaad op 1 juni haar steun aan het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa onthoudt) zullen dat de wensen van de nederlandse burgers aan de gewaardeerde collega’s in de Unie mogen overbrengen.

  Die wens is heel simpel: parlementaire democratie in de organen van de Europese Unie, oftewel volledig wetgevende bevoegdheid voor het Europees Parlement, vergelijkbaar met de Nederlandse Tweede Kamer. Niet meer, en niet minder. Op zijn minst dient het Europees Parlement bevoegd te worden de “grondwet” te wijzigen (met gekwalificeerde meerderheid) – waarna uiteraard zeg iig 4/5e van de nationale parlementen van de lidstaten de “grond”wetwijziging dienen te ratificeren alvorens deze van kracht wordt.

  Wij, de burgers, kiezen volksvertegenwoordigers in het Europees Parlement. Wij huren hen in om zich te buigen over zo’n dik pak papier. Dus geef hen de macht alles wat niet deugt aan die “grondwet” te herstellen. Hoef je als burger alleen maar voor de ”goede” volksvertegenwoordiger bij de volgende verkiezingen te stemmen.

  Balkenende, Bot en Nicolai hebben gezegd dat er niet meer uit onderhandelingen te halen zou zijn dan wat er nu ligt. Dan gaan ze er vanuit dat er iets meer voor Nederland uit gehaald zou moeten worden dat noodzakelijkerwijs ten koste zou gaan van andere lidstaten. Mijn voorstel hierboven – meer democratie – geeft rechten aan alle burgers in alle lidstaten van de EU en gaat ten koste van niemand. Een verbetering voor allen is dus mogelijk. Laten we er voor gaan en op 1 juni 2005 het feest van de democratie vieren: laten zien dat de burgers (alle) macht hebben, ook in de Europese Unie.

  Ad Huikeshoven

 47. 51

  Mijn Conclusie:

  De aanzet tot de grondwet is gewoonweg slecht. Het is een slecht voorstel. De informatievoorziening vanuit de overheid is regelrechte propaganda. Ze kunnen beter terug naar de onderhandelingstafel. Beter geen grondwet dan een slechte. Als we er eenmaal een hebben komen we er nooit meer vanaf, en wijzigen is praktisch onmogelijk. Ik ben dus tegen.

  En ga niet zeggen dat dit geen tegenargumenten zijn, want dat zijn het wel. De Unie zoals die hier voorgesteld wordt is niet de Unie zoals ik hem zou willen zien. Ze vragen mijn mening en ik ben tegen de Unie in de vorm zoals beschreven in de grondwet.

 48. 52

  De huidige samenleving is zo complex en gespecialiseerd dat we de meeste dingen niet zelf meer kunnen of willen doen. We besteden dingen uit; weinig mensen die hun eigen brood bakken of kleren maken.

  Niet alleen voor materiele dingen maar ook voor kennis zijn we afhankelijk van specialisten. Die specialisten vertrouwen we blind. Weinig mensen die wetenschappelijke resultaten zelf kunnen bevestigen maar iedereen ‘weet’ toch dat E=mc^2 en dat je van roken kanker krijgt.

  Ik denk dat we niet anders om moeten gaan met politieke kennis. Als zoiets eenvoudigs en elegants als E=mc^2 al te ingewikkeld is, dan is deze grondwet dat zeker. We hebben specialisten nodig en daar zijn er genoeg van.

  Dan blijft dezelfde vraag over als bij een normale verkiezing: ‘Wie vertrouw je toe je belangen te behartigen?’

  Er zijn gelukkig maar twee keuzemogelijkheden: VOOR of TEGEN.
  VOOR is iedereen uit de serieuze politiek in Nederland en Europa van links tot rechts. Dit zijn de mensen waar je normaal gesproken ook op zou stemmen, van GroenLinks tot VVD, en ze zijn allemaal voor.
  TEGEN zijn archaïsche en reactionaire groeperingen als de ChristenUnie, Geert Wilders, en de SP die dit niet als een aanleiding zien om Europa vooruit te helpen maar om hun eigen politieke agenda’s door te drukken.

  Zo hergeformuleerd is de vraag voor mij niet zo moeilijk meer wie ik mijn vertrouwen geef. Ik ben VOOR.

 49. 53

  Ik ben voor: wie heeft niet een vakantie liefde gehad, en ervaren dat integratie met andere culturen en landen tot genoegzaamheid leidt.

 50. 54

  Amaai amaai, van zo’n hoogstaande site als sargasso had ik wel wat serieusere argumenten verwacht als deze! Al de argumenten voor een neen stem zijn meestal gewoon absurd en soms kloppen ze helemaal niet!

  Het is gewoon een anti stem, zich negatief willen uiten over IETS dat verkeerd loopt. Het debat gaat al lang niet meer over europa! Er zou zowiezo geen referendum moeten over zijn. Wat weet de simpele man in de straat in godsnaam wat in dit lijvig document staat. Wat moet de gewone mens daar zich over uitspreken. Je bent gaan stemmen zodat bepaalde politica in het parlement je ideeëngoed moeten verdedigen. Wel als die vinden dat het parlement een goede zaak is, dan is dat ook zo.

  Een referendum kan wel goed zijn, maar iedereen moet nu toch wel toegeven dat het al lang niet meer over de kern van de zaak gaat.

  Een zeer jammerlijke situatie!

 51. 55

  Voorzover ik de Grondwet heb gelezen, vind ik het een vreselijke, en vreselijk lange, tekst. Het is overduidelijk dat het een compromis is – het enige wat ontbreekt zijn de dubbele spaties. Tegelijk wordt meteen vastgesteld dat veranderen bijna onmogelijk is. Lange tijd heb ik me vastgeklamd aan het idee dat het allemaal wat democratischer zou worden. Dat is op een aantal zeer beperkte onderdelen misschien zo, maar het is in ieder geval te weinig, en zeker niet genoeg om de nadelen te compenseren. Omdat een tegenstem zeker niet zal leiden tot het einde van Europa – en er best mogelijkheden zijn voor verbetering – stem ik dus tegen. Voordat ik de toorn van de Nicolaï’s en de Halsema’s over me heen krijg: dat betekent een korte, compacte en wervende Grondwet die in aparte regelingen (vast te stellen door het Europees Parlement) wordt uitgewerkt.

 52. 56

  Hoewel er meer dan genoeg ruimte voor verbetering is en onze regering tenenkrommend is in zijn promotie, stem ik toch VOOR. De voorgestelde grondwet is namelijk een verbetering ten opzichte van de huidige situatie:

  • Europese burgers krijgen op de meeste vlakken meer te zeggen dan ze nu hebben – en kunnen met genoeg handtekeningen zelfs zaken op de agenda laten plaatsen.
  • Europese landen krijgen op de langere termijn beter op elkaar ingespeelde militairen en zijn dus niet meer zo afhankelijk van andere landen bij het inzetten van de troepen.
  • De Europese Unie krijgt een eenduidiger gezicht naar buiten toe. Niet omdat alle landen het ineens roerend eens zullen zijn, maar één aanspreekpunt helpt wel
  • Landen die er echt niet meer in willen zitten kunnen er netjes uitstappen. Dat maakt lidmaatschap een keuze in plaats van een opgedrongen beslissing
  • We zijn eindelijk van dat knullige roulerende voorzitterschap af. Lijkt me voor de overdracht van kennis en ervaring ook een grote stap vooruit

  Wat de tegenargumenten betreft:

  • Protesteren tegen de nationale regering doe je bij de nationale verkiezingen.
  • De Euro is voor ons erg duur geworden, maar de gulden heeft enorm lang aan de mark gehangen en helaas stond die bij de inwisseling erg laag. Zonder grondwet kunnen dat soort beslissingen alleen maar makkelijker genomen worden
  • Of het nu om Turkije of de Balkan gaat: Uitbreiding van de EU is een zaak die zonder grondwet alleen maar minder democratisch besloten zal worden.
  • En nee stemmen omdat je op een betere grondwet hoopt is idealistisch – maar ik ben liever realistisch. .
 53. 57

  Ik stem voor deze grondwet omdat, we verder gaan na het toetreden van 10 nieuwe landen. Omdat het belangrijk is dat de Europese Commissie macht gaat delen met het door ons gekozen Europees Parlement (van 40 naar 80 beslissingsterreinen).

  Deze grondwet geeft voor het eerst aan waar Europa eindigt en Nederland begint. Het geeft de kans om met 1 miljoen handtekeningen (0,22% van de bevolking) een punt op de agenda te zetten.

  In de nieuwe situatie wordt vastgelegd dat het drugsbeleid van ons is, maar dat we het asielbeleid meer op elkaar gaan afstemmen. Buitenlands- en defensiebeleid zullen op elkaar worden afgestemd. Afstemmen, niet weggeven.

  Als we de grondwet aannemen krijgen we eindelijk inzicht in de handel en wandel van de Europese Raad (denk aan de softwarepatenten).

  En het belangrijkste is nog wel dat we Europa weer bestuurbaar maken. We gaan eindelijk het veto aanpassen. Malta zal na de grondwet niet alles meer kunnen dwarsbomen, maar natuurlijk behouden we op belangrijke gebieden ons veto. Op defensie, op buitenlandsbeleid, meerjarenbegroting, toetreding nieuwe lidstaten, enz. Allemaal belangrijke dingen waar we gewoon nog nee kunnen zeggen. We gaan alleen de minder belangrijke dingen met een 55%/65% meerderheid beslissen (55% landen, vertegenwoordigen 65% bevolking).

  Er zitten nog meer dingen in; verruimde toegang tot het Europees gerecht; continuïteit dmv een voorzitter van de Europese Raad voor 2,5 jaar; de verdragen zijn aangepast op 25 landen ipv 15 en belangrijke zaken vastgelegd.

  In de nieuwe situatie zullen we weer verder kunnen.

 54. 58

  HEEEEEEELP, ik weet het niet. Voor omdat ik voor een gezamelijk europa ben waarin we samenwerken om de levensstandaard te verbeteren op welke aspect dan ook. Maar weer tegen omdat er teveel regelgeving in staat die niet in een grondwet thuis hoort en die niet of nauwelijks is aan te passen. Voor omdat er toch een kans bestaat dat de unie gaat afbrokkelen bij een grote NEE, ondanks chiracs antwoord toch in de unie te blijven. Alleen de vraag impliceerd dus al dat een nee tegen de grondwet gezien wordt als een nee tegen de unie. Dan maar blanco, maar dan verhoog je de legitimiteit van het referendum. Niet gaan stemmen doet echter weer het tegenovergestelde want dan hoeft de regering zich er niet aan te houden en dan wordt het dus een JA. Kunnen ze niet een alsnog een hokje toe voegen op het stembiljet: tegen de grondwet in de huidige vorm, maar voor een europese unie met in de toekomst een betere grondwet. Denk dan dat dat hokje een meerderheid gaat halen.

 55. 59

  Dat het huidige verdrag GRONDWET werd genoemd gaf mij koude rillingen. Dit gaat nl over fundamentele principes. Wanneer dit alles niet was gelanceerd als een Grondwet (cq. grondwettelijk verdrag) maar meer als bijv. het verdrag van Le Penn & Co, of een europees manifest, zou er een groter draagvlak zijn geweest en hadden er waarschijnlijk totaal geen referenda in Europa hoeven worden gehouden (Scheelt weer in de kosten )

  WAAROM ik tegen DEZE grondwet heb gestemd?

  1: Een GRONDWET dient er voor de GRONDWETTELIJKE RECHTEN EN PLICHTEN van een (in dit geval) europees staatsburger DUSDANIG HELDER op papier wordt gezet dat er geen twijfel kan bestaan over de
  inhoud ervan en dit niet op verschillende wijzen kan worden uitgelegd.

  2: In een Grondwet dient NIETS, MAAR DAN OOK NIETS te staan over budgettering, noch subsidiëring.

  3: 90% van dit “grondwettelijk” verdrag (lees “grondwet”) is reeds ondertekend in de verdragen van Nice, waar elk huidig en nieuw lid van de Europese unie zich aan moet houden (maar al te vaak niet doen en in veel gevallen niets met een grondwet te maken heeft.)

  4: Een grondwet dient simpel van opzet te zijn met ZO MIN MOGELIJK PUNTEN. De rest moet worden ondertekend via verdragen en/of aanvullende wetgevingen. (De Nederlandse grondwet telt 130 punten, de “grondwet” die van tafel is geveegd 428 !!!! (hoezo vereenvoudiging?)

  5: In een grondwet kan iets staan over het sociale basisrecht waar een europees staatsburger tenminste recht op heeft. In de huidige vorm wordt echter een COMPLEET RAAMWERK geschetst. (Dit is van latere zorg en ik neem aan dat de nederlandse calvinistisch sparende burger niet bereid is zijn complete pensioen en ww-voorziening over te dragen aan europese burgers uit het voormalig oostblok)

  6: Men is aan deze “grondwet” begonnen ZONDER INTENTIE een grondwet te schrijven. Het is een samenvatting van de verdragen van Nice, weliswaar in vereenvoudigde vorm en met een aantal goede toegevoegde ideeën, maar deze moeten verder worden uitgewerkt.

  Een NEE tegen deze grondwet houdt in dat de europese politici zich opnieuw over de zaak moeten gaan buigen. Dit betekent niet dat ik principieel tegen een europese grondwet ben, maar de “grondwet” die van tafel is geveegd was ZO SLECHT, (ik meen me te herinneren dat een hoogleraar er een 1 voor gaf) dat deze wel tegengehouden MOEST worden !

  Mijns inziens moeten nu niet politici uit Brussel, maar een aantal knappe koppen uit europa (zoals bijv. hoogleraren recht en politicologie o.i.d.) opnieuw in overleg gaan en nu om daadwerkelijk een grondwet te schrijven die helder en bondig is.
  Dit dient te gebeuren met een dusdanige openheid (desnoods via internet) dat het draagvlak bij de bevolking in heel europa vergroot wordt.

  Er moeten tevens duidelijke richtlijnen voor een werkbare situatie, waarbij elk land zijn eigen soevereiniteit en identiteit behoudt; welke (al dan niet nieuw te vormen) organen verantwoordelijk worden voor bepaalde besluitvormingen en tenslotte welke (al dan niet onafhankelijke !!!) organisatie die besluiten en tevens de budgetteringen controleert.

  Het moet duidelijk zijn dat de europese politici betaald moeten worden en dat de rijkere landen tot op zekere hoogte meer daarvoor moeten betalen dan de niet zo rijke.
  De solidariteit moet echter niet zover doorslaan dat de rijkere landen de complete infrastructuur, achterstallig onderhoud van openbare gebouwen, sociale voorzieningen etc. van de armere gebieden compleet bekostigen.

  Ook moet het niet zo zijn dat a.g.v. de privatisering van tot nu toe publiek verworven rechten (zoals recht op scholing, recht op gezondheidszorg etc.) de kosten voor levensonderhoud dusdanig hoogworden dat de koopkracht (en daardoor ook de economie) ineenstort.

  Tot slot moet men er voor waken dat met name de laag en middenhoog opgeleide personen uit de rijkere landen in de sociale voorzieningen terechtkomen a.g.v. de vrije marktwerking, waardoor producenten geneigt zullen zijn deze banen te verplaatsen naar lage lonenlanden binnen de europese unie

  Pas wanneer ZO’N grondwet wordt gerealiseerd zal bij een algemeen referendum (ja elk land houdt dan een referendum over DIE grondwet) een volmondig ja komen.

  EUROPA ZAL DAN STERKER STAAN DAN WANNEER DE “GRONDWET” IN DEZE VORM WORDT GEACCEPTEERD