Groene energie is vanaf nu een rechts thema

Hoewel er al decennia wordt gewaarschuwd dat de huidige energiebronnen niet onuitputtelijk zijn, is het omvormen naar andere bronnen een groen thema geworden, in plaats van een economisch thema. Eigenlijk is dat heel erg raar. Ook de VVD erkent dat fossiele brandstoffen op raken, maar in de praktijk is het marginaal onderwerp.

Het kabinet steekt 0.02% van het BNP in alternatieve energie en verder lijkt de teneur dat je niet moet zeuren en een beetje door moet rijden. Dat zal veranderen. Zodra de olieprijzen door het plafond gaan en alles duurder maken, zal blijken hoe rechts dit thema is.

De Franse krant Le Monde beschrijft waarom het Pentagon het somber inziet voor de oliemarkt. Matt Simmons, een bankier uit de olie-wereld, beschreef een zeer somber scenario voor de oliemarkt: De olie die we nu nog hebben is zodanig moeilijk te winnen, dat deze niet langer in tempo kan worden gewonnen dat hoog genoeg ligt. De productie van landen als Saoudi Arabië zal binnen enkele jaren gaan inzakken. Bij veel andere landen is dat al gebeurt. Het Pentagon baseert hierop de prognose dat een grote energiecrisis hoogstwaarschijnlijk onafwendbaar is.

We gebruiken nu, mondiaal, ongeveer 85 miljoen vaten olie per dag (85 MBD) en de verwachting is dat we in 2015 nog maar 75 miljoen vaten per dag beschikbaar hebben. Het Amerikaanse leger stelt forse maatregelen voor: “A think tank of military experts close to the White House published a study in October that emphasized the necessity for the American armed forces to exit from petroleum between now and 2040.”

Nederland gebruikt relatief veel olie: Meer dan 1 MBD, en zal zeer gevoelig blijken te zijn voor de naderende tekorten op de oliemarkt. In dit land discussiëren we over dat beetje meer luchtvervuiling wanneer 130 km/u rijden gelegaliseerd wordt. We investeren nauwelijks zoveel in alternatieve energie als de diverse bezuinigingen op cultuur opleveren. Niemand lijkt dat raar te vinden, maar het is te weinig en te laat.

Om de economie te redden… of realistischer: Om te zorgen dat we elkaar in 2015 niet de tent uit vechten, doe ik het volgende voorstel tot besteding van het geld dat nu bespaard wordt op ontwikkelingssamenwerking, cultuur en -omdat iedereen moet inleveren- ook op sport:

1. We sluiten een pact voor energieverdeling in Europa, zoals we ook Navo-verdragen hebben: Tekorten voor één zijn tekorten voor allen. Dit is nodig, omdat een aantal van onze energiebedrijven in buitenlandse handen zijn gevallen.

2. Investeren in windenergie:
– Alsnog een groot windpark voor de Scheviningse kust. Het tegenargument van destijds, te weten de hinder voor de scheepvaart bij uitbreiding van de haven, is door de crisis toch komen te vervallen.
– Naast elk gemaal komen twee windmolens. Gemalen moeten zowel op het grid als zelfstandig kunnen draaien.
– De grote “data-hotels” en internet-knooppunten moeten investeren in wind- en zonne-energie, anders is straks alleen Google nog maar online.

3. Zo snel mogelijk starten met de bouw van tenminste twee kerncentrales die we nodig hebben omdat we hebben verzuimd te investeren in wind- en zonne-energie.

4. Nu alsnog die “allesbranders” op de Maasvlakte en in het noorden van het land neerzetten. Dat is ongunstig voor de CO2-uitstoot en kolen raken ook op, maar ze zijn sneller klaar dan de kerncentrales en je kunt er ook biomassa in stoken.

5. De politiek moet het bedrijfsleven gaan overtuigen van hun belang hierin en de grootgebruikers mee laten investeren. Groene energie is vanaf nu een rechts thema.

Reacties (19)

#1 Henk

Hahaha….die nadruk op het laatst nog even => GILLER!

 • Volgende discussie
#2 gronk

@henk: wacht maar tot jij en ingrid niet meer kunnen rijden ‘want dat is te duur’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Anoniem

In plaats van “het geld dat nu bespaard wordt op ontwikkelingssamenwerking, cultuur en ook op sport” er weer bij te slepen kun je beter de belasting op groene energie op 0 zetten en die dan samen met de belasting op olie langzaam verhogen. Laat de markt het oplossen maar zorg voor een stimulans.

1. Energiesolidariteit staat al in het verdrag van Lissabon.

3. Die hebben we niet nodig, er is niet eens genoeg uranium om een veel groter deel van de wereldenergievoorziening uit kernenergie te halen. Kernergie vereist een grotere verantwoordelijkheid dan we als mensheid ooit hebben kunnen tonen (honderden jaren moeten we het radioactieve materiaal kunnen beschermen terwijl we in Nederland pas 60 jaar van de laatste dictator af zijn). Kernenergie is veel duurder dan andere vormen van energie als je alle kosten die de overheid moet maken om het veilig te houden ook meerekent.

5 Overtuigen? Waarom niet stimuleren. Bedrijven doen geen dingen omdat ze geinspireerd zijn door een of andere VVD bal en zijn geleuter over het landsbelang.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 qwerty

En links gaat nu de barricaden op om rechts te overtuigen dat ze het onderwerp altijd links (haha?) hebben laten liggen? Rechts kwalijk nemen dat ze niet erkennen dat links gelijk heeft/had?

Je kun natuurlijk ook gewoon blij zijn dat ze de linkse agenda eindelijk gaan volgen.

Grappig trouwens dat die kernenergie nu ineens eigenlijk ook een links thema is.

*is verward over links/rechts*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

@4: Misschien moeten we met links gewoon een paar rechtse standpunten overnemen (bv. dat windmolens vogels moorden), dan zal rechts vanzelf als reflex voor windmolens pleiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Anton

Pragmatisch als rechts is, is energie en energiebeleid is altijd al een rechts thema geweest. Pragmatisch als rechts is, is rechts altijd terughoudend geweest in de co2 hoax.

Stukje kwantitatieve info:
Nederland gebruik dik 3200 PJ primaire energie. Olie wordt gebruikt als motorbrandstof (450 PJ) en grondstof voor onze procesindustrie (600 PJ). De grote olie-import heeft dus niets met ons energiegebruik te maken maar met de struktuur van onze industriële productie.

Alle genoemde technologieën hebben te maken met elektriciteit. Nederland gebruikt ongeveer 400 PJ elektriciteit afkomstig uit kolencentrales, gasgestookte wkk en gasgestookte centrales. Oh ja, ook nog een beetje Borssele en piep klein beetje duurzaam. Primaire input elektricteitproductie ongeveer 1000 PJ. Waarvan, (afgezien van mijn dieselgeneratortje 10 pk 30 draaiuren per jaar), nul-komma-nada uit olie.

De rest van os fossiel gebruik, ongeveer 1200 PJ, is voor warmte om processsen mee aan te drijven en ruimtes te verwarmen. Dit energiegebruik is vooral afkomstig uit aardgas.

Moraal van het verhaal: olie heeft, op transport na, geen direct verband met ons energiegebruik en de voorstellen zijn geen antwoord op de te verwachten hoge olieprijzen.

Pragmatisch als rechts is zoekt rechts de oplossingen voor de verwachtte olieschaarste in het verbeteren van het rendement van de omzettingsprocessen van de chemische industrie , recycling van kunststoffen en alternatieve grondstoffen voor onze procesindustrie ontwikkelen. Gezien de volumes is biomassa als grondstof lang niet voldoende en wordt de oplossing mede in gas en kolen gezocht.

Overigens trekt de olieprijs gas en kolen mee, zij het vertraagd en gedempt. De ontwikkeling is gunstig voor elektriciteit uit duurzame bronnen. Op enig moment in de toekomst wordt duurzaam, wind als eerste, rendabel. Overig is wind geen oplossing voor ons energieprobleem, ook voor windturbines zijn grondstoffen nodig die beperkt toegankelijk en voorradig zijn. Wat dat betreft wordt je door de hond of de kat gebeten.

Kortom groene energie is geen rechts thema. Pragmatisch en realistisch met toekomstige problemen omgaan is wel rechts. Het hoaxen van klimaatproblemen en nu weer schaarste problemen maakt zodoende weinig indruk op rechts.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 jb

Ik zie in deze voorstellen weinig ‘groene’ energie. Laten we juist grootschalig inzetten op innovatie op het gebied van groene energie. Kies bijvoorbeeld voor de Afsluitdijk voor een plan dat nieuwe technieken op het gebied van groene energie ontwikkelt en gebruikt.
Er zijn veel meer mogelijkheden dan zon en wind.

Zet daarnaast radicaal in op efficiëntie en besparing, door o.a. een progressieve energiebelasting en/of uit de markt halen van alles met B label en hoger. Zet ‘energieneutraal’ als eis in het bouwbesluit, etc. etc…

Wie nu nog centrales met ‘middeleeuwse’ technieken gaat bouwen, loopt zowiezo mijlen achter de muziek aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 AntonB

@7

Wat is middeleeuws? Wind energie, dat is middeleeuws, zeilschepen die weken op wind lagen te wachten. Heel romantisch en groen, maar heden ten dage volstrekt onhaalbaar. Zonne energie, dat is middeleeuws, wachten tot zonsopgang voordat je kon gaan werken, nu ook onhaalbaar. Kolen energie, o.k. iets later dan middeleeuws, betrouwbaar, maar milieu technisch een drama. Mega energie besparing? Een loffelijk streven, echter staal smelten of kunstmest maken kost bergen energie en is toch echt nodig. Ook voor de tofu burgers en het maken van windmolentjes.

We zijn slim genoeg om er op termijn iets op te verzinnen. Tot die tijd moeten we kiezen uit de minst slechte, kern of fossiele energie. Een paar kuub afval of een verziekt milieu, U mag kiezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 gronk

maar heden ten dage volstrekt onhaalbaar.

Als de oliepleuris echt goed uitbreekt, dan zal d’r alleen olie zijn voor de overheid en bedrijven die goed boeren, en de rest van nederland kan de tering krijgen. Niks ‘onhaalbaar’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 alt. johan

Het kan geen kwaad keer-op-keer om de afhankelijkheid van olielanden (lees moslim Midden Oosten) te benadrukken.

Dit is voor rechts een grote ergernis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 ≻⋏⋎≺

@Anoniem: De modernste kerncentrales worden gestookt op die 97% waar die oude centrales niets aan hadden.
“Kernenergie is veel duurder dan andere vormen van energie” Dat was tegen jaren 80 olieprijzen waar, inderdaad.

@Anton: “Het hoaxen van klimaatproblemen en nu weer schaarste problemen maakt zodoende weinig indruk op rechts.”
Dat klopt. Rechts vindt dat we niet moeten zeuren. Ik ben zelf geen doemdenker. Wat betreft het klimaat zien we dat het inderdaad niet goed gaat, maar ik denk dat die oliecrisis er harder een eerder in gaat hakken. Bovendien moeten we die het hoofd bieden vanuit een zeer zwakke economische situatie.

Rechts doet Peak Oil inderdaad af als een hoax. Het verschil met klimaatcijfers is dat je Peak Oil aan kunt tonen met historische gegevens. Kijk bijvoorbeeld eens hoe Nederlandse gaswinning terugloopt, hoe de Noordzee-oliewinning inzakt. Door uitgebreid geografisch onderzoek is het vrij precies bekend hoeveel olie er is (op Saoudi Arabië na, dat doet alsof hun oliebron oneindig is). De helft van de olie die er gevonden is, is in de jaren 50, 60 en 70 ontdekt. De meeste olie die er verhandeld wordt, komt uit die bronnen. Daarna is er decennium na decennium steeds minder ontdekt. Zodoende kun je gewoon zien hoeveel er is, en hoe lastig dat te winnen is. Dat is andere koek dan klimaatmodellen!
http://www.roperld.com/science/minerals/WorldOilDiscoveries.jpg

@AntonB “We zijn slim genoeg om er op termijn iets op te verzinnen.” Jawel, maar daar wordt niets in geïnvesteerd. Als sinds het Rapport aan Club van Rome, “Grenzen aan de groei” weten we allemaal dat deze groei eindig is, en dat nu ongeveer het ombuigpunt komt. De reactie daarop is steevast een vriendelijke formulering die neerkomt op: “niet zeiken”.

De PvdA wil nu dat het kabinet 8miljoen per jaar investeert, maar het kabinet wil het afschaffen. Het gaat dan om twee en een half procent van het totale bedrag wat bezuinigt wordt op cultuur, om dat bedrag even in perspectief te zetten.

Bovendien is er nu geen enkel alternatief waarmee je zoveel energie bij je kunt hebben, en waarbij je zo weinig arbeid hoeft te verrichten om het te winnen. Dat gaan we niet in twee jaar tijd uitvinden en wereldwijd uitrollen.

De VVD’er in mij zegt: Het klimaat kan wel even wachten, de energiecrisis gaat even voor!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Yevgeny Podorkin

Stel je voor inderdaad alt.johan: een Europa 100% op duurzame energie en de olielanden zandhappen geblazen. De moslims zouden ons dan met open armen ontvangen als we er dan massaal alleen maar op hun kamelen zouden komen rijden…gewoon voor onze lol.

Want je hebt daar ein-de-loze zandvlaktes Niets he schijnt…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Yevgeny Podorkin

(ruimere) aanvulling gronk#9: d’r zal alleen olie zijn voor de rijke westerse overheden en bedrijven die goed boeren, de rest van de (Derde) wereld kan creperen en de vinketering krijgen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 ≻⋏⋎≺

We moeten dan wel even lief lachen naar Rusland en Kazachstan, want die wonen op onze olie en gas.

“Nee, die film Borat was een grapje, hoor!”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 gronk

@13: dat ook, natuurlijk. In ieder geval, de vanzelfsprekendheid waarmee Henken en Ingrid aannemen dat hun comfortabele leventje niet zal veranderen, dat zie ik nog wel veranderen. Ook al roepen ze nog zo hard ‘onhaalbaar’ of ‘onmogelijk’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 ≻⋏⋎≺

@Gronk:
Daar hebben we al een voorproefje van gezien toen het vrachtverkeer ineens stilviel doordat diesel ineens loeiduur was. Dat was tijdelijk, maar wel even schrikken. En het leverde stevige rellen op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Yevgeny Podorkin

Helaas gaan Henk & Ingrid pas op deuren rammelen als het allang te laat was. PvdA (sowieso Links) ontbeert het aan een verhaal/gereedschap, aan alles blijkt, kan ze niet meer bereiken…

Wat rest? Een ouderwets krachtig protest van intellectuelen/ (linkse) studenten en anders de rechtse dodenrit uitzitten en ondergaan…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 gronk

@YP: erm, henk en ingrid hebben sowieso de pest aan iedere intellectueel die hen de les komt lezen. Wat dat betreft vind ik zo’n rechts kabinet wel prima, want ook (of: vooral) een ‘law and order’ kabinet zal hard ingrijpen als het gaat om stabiliteit mbt energiehuishouding.

Net zoals je de verzorgingsstaat moet laten afbreken door ‘linkse’ partijen, moet je het recht van henk en ingrid op een 2e auto en een vliegvakantie laten afnemen door de VVD.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Yevgeny Podorkin

Ja maar, dit kabinet verzuimt de problemen (niet alleen m.b.t. energie) bij de basis aan te pakken (d.w.z.: zonder de minste schade) gaat op oude voet verder en en…

*grijpt gefrustreerd naar een end hout*

 • Vorige discussie