Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

“Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan. Discussies ontaarden in verharde verhoudingen. In zo’n sfeer worden mensen al snel als groep over één kam geschoren en worden vooroordelen als waarheid aangenomen. Daarmee erodeert de gemeenschapszin”.

Dat er verscheidenheid is, dat moeten we aanvaarden: “Die is nu eenmaal een gegeven. Van mensen kan niet worden verwacht dat zij allen hetzelfde denken, doen en geloven. Godsdiensten en politieke ideologieën krijgen met recht erkenning en vrijheid. Vereist is wèl dat allen zich houden aan de grenzen van de wet, hoe ze zelf ook in het leven staan.” (Kersttoespraak van Koningin Beatrix)

Trix en ik (de Webmeesteres) hebben een lijntje, dat mag wel duidelijk zijn. De gemeenschapszin van onze respectievelijke communities gaat ons beide aan het hart. Enwel daarom heb ik gisteravond in een opwelling van goedheid alle IP-bannelingen op Sargasso gratie verleend. Ik spreek de hoop uit dat iedere herintreder de wijze woorden van onze vorstin ter harte neemt, want misbruik wordt nog steeds bestraft.
Een mooi kerstfeest iedereen.

Instant update: het gaat bij Sargasso om een drietal vaste reaguurders en een handvol provocatieve passanten, terwijl op niet nader te benoemen shockblogs de IP-bans in de honderden lopen… Wie is hier een gevaar voor de vrijheid van meningsuiting?

Reacties (165)

#1 Cico

Mag ik zo vrij zijn om uw zogenaamde gratie, die u met hooghartigheid het weblog opslingert in een aanmatigend “I pardon you” vooral als een hernieuwde waarschuwing op te vatten. Ik heb vrees voor wat u naar alle waarschijnlijkheid onder verdraagzaamheid verstaat. Het boezemt mij angst in. Want er klinkt nogal in door dat vooral de Cico’s, de GS-ers, de Verdonken het niet te bont moeten maken. Hun taal, hun optreden, hun wijze van uiten is gebonden aan strakke regels van fatsoen. Een fatsoen dat eenzijdig wordt bepaald en opgelegd en meestal van weinig wederkerigheid en werkelijke tolerantie getuigt. Zoals ook Bea het ongeveer bedoelt. Een politieke toespraak trouwens, niet meer en niet minder.

 • Volgende discussie
#2 sikbock

niet zo drammen cico

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 caprio

Vuile tyfus tering kuthoeren met je soepdrollen gelul! Smerige buitenlandse autochtone homo met je cumsmoel in je moeder’s kut.

@1: inderdaad aanmatigende hooghartigheid. Ik spreek dan ook de wens uit dat de IP bannelingen hun lesje geleerd hebben en daar wegblijven waar ze niet getolereerd worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 zmc

Zonder grofheid kan geen sprake zijn van verdraagzaamheid. Grofheid is zelfs een goede -zoniet de beste – oefening voor verdraagzaamheid. Ik spreek mijn vrienden dan ook structureel aan als “dikke pad” of “kakkerlak” en ze verdragen me steeds beter en beter

Bea daarentegen, met haar vreselijke nasale gezeur, verdraag ik maar moeilijk. Ze is te weinig grofheid in haar leven tegen gekomen om de waarde van grofheid als oefening voor verdraagzaamheid te kunnen waarderen, laat staan benutten. In speeches van dergelijke wereldvreemden zult u dan ook niet snel een goed advies vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Cico

ZMC spreekt zeer wijze woorden! En juist dat gegeven wordt maar door weinigen begrepen. Sargasso zou eens in de leer moeten gaan bij ZMC.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 zmc

Dank Cico, vadzige kwal!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 caprio

@zmc, inderdaad, van alle Nederlandse vorsten en vorstinnen heeft Bea het het minst getroffen wat betreft grofheid in het kiezen van een Nazi partner.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 zmc

@caprio: Maar ze vergeet uit die onuitputtelijke bron van grove grappen te putten…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Hhemaworst

zit dat wijf nou niet as we speak met haar bagger familie op onze kosten in Lech?
Die met haar haarlak kapsel minstens verantwoordelijk is voor 10 % van het ozongat?

Verdraagzaamheid? ha!
Men mag niet generaliseren maar de oranje’s zijn gewoon Kut.
en gratie verlenen is een toonbeeld van Machtsgebruik , daar hou ik niet van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Cico

@6: dank u! Ietwat aan de verdraagzame kant overigens. Dat kan beter!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Spuyt12

Ha, en dat ongeveer op het moment dat GC net haar eerste banneling aan het overwegen was. Wás.

Ik ben benieuwd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 MP

Ah, de martelaars van het vrije woord. Wie is het spuyt? Ik werd ook al vermanend toegesproken over mijn toon ;P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 SalonSocialist

@1. Cico,

Ik moet zeggen dat in een post-fortuynistische tijdperk Sargasso een verademing en veelal rede en gematige toon verkiest boven schreeuwerige snelscorende posts die te vinden zijn op andere logs. Zie ook de instant update.

‘Fatsoen dat eenzijdig wordt bepaald…’zo schrijf je.

Een post op een log kent een bepaalde toonzetting. Deze kan scherp hard of politiek getint zijn. Het weblog zet voor en de reaguurder kopt hem wel in.

@zmc.

Je vrienden aanspreken met ‘dikke pad’of ‘kakkerlak’. Je moet er maar zin an hebben.

Kakkerlak…je vrienden zijn toevallig Feyenoordfans?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 parallax

Ik krijg jeuk aan mijn zak van dat zogenaamde nieuwe rechtse martelaarsschap. Selectieve verontwaardiging is geen reden om unilateraal de fatsoennormen te overtreden, en structureel slechts op de man te spelen, in het kader van een hernieuwde lust naar totale vrijheid, en de monopolistische claim daarop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 JSK

@14: ‘martelaarsschap’, ‘unilateraal’, ‘structureel’, ‘in het kader van’ en ‘monopolistische claim’ plus de nodige taalvauten. Ik krijg ‘jeuk aan mn zak’ van zulke aanstellerij eigenlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Cico

@13:

Al eens de herhaalde, niet zelden hetzerige en hoogst grove bijdragen van eerwaarde Crachat gelezen? Volgens mij heeft u een heel eng selectief brilletje op. Sargasso een verademing? Wat bedoelt u? De discussies, die te vaak nogal oppervlakkig verlopen? Of bedoelt u de enigszins truttige opvattingen van fatsoen?

@14:
Volgens mij vindt u sowieso alle bijdragen van rechts op de man gespeeld. Per definitie. Hou toch eens op met dat linkse martelaarschap en dat eeuwige monopolie op fatsoen en moraliteit!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 SalonSocialist

Sargasso een verademing in de zin dat

Sargasso niet is meegegaan in de snelscorende shocklog cultuur. Ik geen tig postjes hoef te lezen over dwaze prive acties van politici, geen fortuynistische columns hoef te lezen als posts, en andere snelscorende quasi-nieuwsberichten.

Sargasso truttige opvattingen van Fatsoen.
‘T is mij niet opgevallen ook niet zonder bril op.

Zal de bijdrage van Crachat in de gaten houden. Zijn hetzerige toon en grove beledigingen is niet het eerste wat mij van hem bijstaat wel zijn tekeningen en prenten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 richard

Interessant, zo had ik er nog niet naar gekeken.

Dit website’tje voor de lamlendig linkse uitkeringstrekkert kan mij een IP-ban opdwingen.

Maar dat doen ze niet, want dan komt er discussie: Mogen wij rechtse (hoor ik daar libertijns rechts?) trolletjes in het kader van de vrijheid van meningsuiting wel bannen?

Welnu: Ik zal u uit de dromen helpen:

Ik krijg geen ban zolang ik
– Me niet heel, heel, heel erg misdraag,
– Een beetje goede manieren blijf houden,
– Af en toe ook nog eens rechtse dingen zeg.

Vooral het laatste is erg belangrijk, want lekker links lullen zonder rechts-reactionair tegengas geen in de dood voor elke linkse brulboei site.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 richard

Trouwens, was ik vergeten te vragen: Iemand nog een uitkerinkje? Of liever wat subsidie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 su

Heren, heren, het is Kerstmis! Kom uit de loopgraven en omhels uw vijand. Speel een potje voetbal. Om klokslag 12 uur beginnen de barrages weer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 richard

Su,

Dank voor je bezorgdheid, maar om met John Belushi te spreken: “I’m on a mission from God”. (1)

Mijn kleine piepstemmetje is misschien niet voldoende om de socialistische trein des doods te stoppen, maar misschien zal iemand de roep om vrijheid, kansen voor iedereen, en een wereld zonder oorlog en honger toch horen.

En als luistert er niemand, toch is het een mooie kerstboodschap. (2)

(1) Niet dat ik religieus ben, hoor. Maar kretologie als dit spreekt de massa meer aan dan de kale werkelijkheid
(2) En zo schreeuw ik menig uurtje tegen de muur op mijn zolderkamertje

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Cico

Vraagje: was Theo van Gogh een trol? Of een waardevolle tegenkracht in het debat, hoe grof of ongemanierd ook?
Wat is trouwens ongemanierd en grof. Als je in de zestiende eeuw twijfelde aan het bestaan van God, was je niet alleen grof en ongemanierd, maar de Satan zelve, die op zijn minst jaren de kerker in moest. fatsoen is relatief en altijd aan tijdsgewricht en interpretatie onderhevig. Zo is uw fatsoen het mijne niet. En dat is alleen maar goed. Voor het debat, voor de veelzijdigheid en voor de vrijheid van meningsuiting.
Kijk, treiteren en fatsoen (welke opvatting je er ook op na houdt) zijn redelijk uit elkaar te houden. Op basis daarvan kun je een querulant met permanent getreiter er snel uitpikken en inderdaad verbannen. Maar zelfs daar zijn nog twijfels mogelijk. Want een tijdje treiteren, als reactie op herhaalde verhevenheid t.ov. andersdenkenden, kan soms erg effectief zijn. Zuigen is een kunst en heeft niet zelden toegevoegde waarde. De nar wist het vroeger al. Geenstijl kent het nu. En het blijkt soms uiterst effectief in de strijd tegen het onuitstaanbare poltiek correcte denken.
Het ligt, kortom nogal gecompliceerd en daarom is uiterste terughoudendheid vereist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 richard

Cico,

Nou nou, dat is me nogal wat, wat u daar zegt.

Anyhow: Kern van de vraag is: Hoeveel rEsPeCt (*) moet je hebbuh voor iemand die niet al te veel nadenkt ev voornamelijk jaren zeventig folders citeert?

(*) Jongerenspeak voor puberende jeugd die er achter komt dat piemols niet allen voor plassen zijn ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Spuyt12

Als frequent bezoeker hier en op GS kan ik zeggen dat je een ban op GS een stuk sneller aan de broek hebt dan hier. Bij GS hoef je je niet eens te misdragen, alleen al te vocaal het met ze oneens zijn is voldoende.

Een ban aan de broek hebben hier is een stuk moeilijker, en ja, van sommige mensen pikt men meer dan van anderen.

Pikt niet iedereen ook meer van vrienden dan van onbekenden? Vooral omdat je de reaguursels dan meer in perspectief kan zien. Wat betreft Crachat kan je het denk ik zo zien.

En de mensen die hier een ban krijgen zijn het niet alleen oneens, nee, die vinden het over het algemeen nodig om dat feit te larderen met beledigingen en meer aan het adres van reageerders/schrijvers hier.

@MP: Dat houd ik liever voor onszelf.

@richard: Geen uitkeringen en subsidies bij GC, en volgens mij ook niet bij SG.

Vergeet nooit dat je op een site te gast bent, en je je ook zo dient te gedragen. Maar dat schijn je je te realiseren :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Cico

Geen ervaring met reageren op GeenStijl. Veel te vaak lange series comments, zonder werkelijke discussie. Niet dat ik de reaguurders daar als dom zie of niet in staat tot discussieren, maar het is daar nu eenmaal de gewoonte om zo te reageren. Maar dat gaat me te snel en te soundbyterig.

Okay, Sargasso is best leuk en beter wat dat betreft…het is hoge woord is eruit! Jammer dat het wordt bevolkt door linkse fatsoensrakkers met een gevoel van morele en intellectuele superioriteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 richard

Spuyt,

Ik ben hier te gast, maar zo is ieder ander reageerdertje.

De aantrekkelijkheid van een comment-based website’tje ligt bij de commenters. Dat is bv heel anders bij GS of bij de grote amerikaanse sites zoals daily kos, crooks&liars etc. Dat zijn toch veel meer infotainment sites.

Bij sargasso heb je een aantal goede middle-of-the-road posters en een aantal redelijke links-lullers, pardon my french, maar geen enkele recht-door-denkent.

Dat zou zo’n beetje mij advies te zijn: Diversiteit is the message.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Spuyt12

@22: Drie (3!) bannelingen op een site van deze grote suggereert dat er weldegelijk spaarzaam wordt omgegaan met deze methode, niet?

De vergelijking met Theo van Gogh gaat mank, omdat hij niet ongevraagd andermans talkshows binnenviel maar uitging van de eigen kracht. Het was zelden reactief.

En GeenStijl classificeren als bastion van kennis betreffende de waarde van gezuig… Lachen! GS is niets anders dan een bedrijf dat zich een imago aanmeet, en dat net zo makkelijk weer afschud als dat financieel gezien nodig is.

Daar zit geen levensdoel achter, maar een kil rekenmodel. Praat 3 seconden met Weessie en je bent erachter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Cico

@27:

U bent een man met een mening, zullen we maar zeggen.

Theo van Gogh heeft menig debat gegijzeld en verstoord. Dat was zijn kracht en de vergelijking gaat dus wel op.

Ik deel uw opvattingen over GS niet. Ik vind het een uiterst consequent weblog, met zeer vaak uiterst onderhoudende, amusante stukjes, waarover is nagedacht. En vrijwel altijd met een boodschap waaruit de nodige intelligentie en inzichten blijken. Ik snap dat u dat niet WIL zien. GS is bovendien zeer effectief in het afbreken van heilige huisjes en politieke correctheid. Een broodnodig weblog derhalve!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 richard

Spuyt,

Je moet niet zo oordelen. (*) Weesie heeft gewoon een gat in de markt gezien en wordt daar starnakel rijk van. Zou ik ook doen als ik het kon, zou jij ook doen.

Een bedrijf is een bedrijf, en een bedrijf heeft geen morele verantwoordelijkheid. Alleen mensen hebben verantwoordelijkheid en daarvoor hebben we een vehikel uitgevonden: De wet.

(*) Qua kerst gedachte: Staat zelfs in de bijbel, dus toepasselijk in deze donkere dagen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Spuyt12

@richard: Diversiteit is een inderdaad “the message”, maar je moet wel erg naïef zijn dat als een haalbaar doel te zien.

SG is links georienteerd, GS rechts. En daar zitten ditto reageerders. Waarom? Omdat het nou eenmaal lekkerder lult met “eigen kerk”, waar de meningsverschillen niet zo groot zijn.

Maak een website, deel hem verticaal door tweeëen, een beetje zoals hank en kittekat, geef links linkse loggers, en rechts rechtse en je zal zien dat beide blogs andere reageerders zullen trekken, en dat degenen die “oversteken” (een minderheid) in grote mate de extremere kant vertegenwoordigen, wegens zendingsdrang. En daarmee zal ook de confrontatie harder zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 richard

Spuyt,

“je moet wel erg naïef zijn dat als een haalbaar doel te zien.”

Nou ja, dat klopt wel. Tenminste: Als doel voor alle discussie sites.

1 site als sg kan dit als niche zien en dat lijkt mij een werkbaar bussiness model. (Geld! Ik ruik Geld!)

Over GS: Dat is geen comment-based website. Dat is een infotainment channel a la rtl-4. Commenters hebben daar niet zo veel te zoeken, me dunkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Spuyt12

@28: “Ik vind het een uiterst consequent weblog, met zeer vaak uiterst onderhoudende, amusante stukjes, waarover is nagedacht.”

Over het laatste kan ik met je/u meegaan. Maar dat eerste is, als je ze goed hebt gevolgd, zeker niet het geval. Ze zijn door een aantal identiteitscrisissen heengegaan. Op dit moment zitten ze weer in een transformatieperiode, waar onder andere het taalgebruik flink aan het veranderen is. de eau’s zijn al weer een tijdje weg en het wordt langzaamaan weer normale taal daar. Het wordt ook steeds politiek correcter.

“En vrijwel altijd met een boodschap waaruit de nodige intelligentie en inzichten blijken.”

Klopt, maar vaak ook met domme sensatiezucht, zoals de affaire Depla.

“Ik snap dat u dat niet WIL zien.”

Waaruit je dat concludeert snap ik niet, want ik lees GS dagelijks met veel plezier. Maar ik kijk wel kritisch naar wat ze doen en zeggen, en soms irriteren ze me mateloos met aantoonbaar onjuiste of onvolledige berichtgeving.

“GS is bovendien zeer effectief in het afbreken van heilige huisjes en politieke correctheid. Een broodnodig weblog derhalve!”

Prima, I’ll give’m that. Het is niet mijn manier, maar ze doen het wel. Alhoewel ze daarbij ook heilige huisjes afbreken die ik graag intact had gelaten (niet alle heilige huisjes zijn slecht), bijvoorbeeld sommige journalistieke huisjes.

Maar laten we dat dan maar collateral damage noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Spuyt12

“Je moet niet zo oordelen. (*) Weesie heeft gewoon een gat in de markt gezien en wordt daar starnakel rijk van. Zou ik ook doen als ik het kon, zou jij ook doen.”

Ik veroordeel Weessie nergens, hij doet zijn ding goed. En inderdaad, ik wilde op zijn manier rijk worden, maar kon het niet. De manier van schrijven beviel me niet.

Maar maak je over mij geen zorgen, ik kom er wel, maar dat duurt waarschijnlijk wat langer.

“Een bedrijf is een bedrijf, en een bedrijf heeft geen morele verantwoordelijkheid. Alleen mensen hebben verantwoordelijkheid en daarvoor hebben we een vehikel uitgevonden: De wet.”

Ah, maar een bedrijf bestaat uit mensen, die volgens jou wel een morele verantwoordelijkheid hebben. Dat maakt dat een bedrijf een morele verantwoordelijkheid heeft by proxy. Zodra een bedrijf moreel/wettelijk onjuiste dingen doet komt dat doordat mensen moreel/wettelijk onjuiste dingen doen.

Dus wat is het verschil? Geen of weinig in mijn optiek.

“1 site als sg kan dit als niche zien en dat lijkt mij een werkbaar bussiness model. (Geld! Ik ruik Geld!)”

Ik niet. Sterker nog, ik ruik een mislukking.

“Commenters hebben daar niet zo veel te zoeken, me dunkt”

Het is de schrijvers van GS uitdrukkelijk verboden te reageren, behalve tijdens/na de Vrimibo.
Kost teveel tijd. Vanuit dat oogpunt is GS inderdaad gewoon weer ouderwets eenrichtingsverkeer en hebben reageerders er niet veel te zoeken. Maar knip van een artikel de helft van de reacties af (dat zijn de eenregelige ‘val dood’-reacties) en er zijn weldegelijk interessante discussies gaande, die soms qua niveau niet onderdoen voor hier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 richard

vaak ook met domme sensatiezucht, zoals de affaire Depla

Nou ga je linksaf, het moeras in.

Ik ben enorm blij dat GS dit geeft gepubliceerd, dat de voorzitter van de PvdA zich heeft laten Clintonen (*) in het fietsenhok.

Hoe gek het ook klinkt voor jullie linkserts: Ik eis van de gekozen volksvertegenwoordigers een zelfde morele status, zo niet een hogere, als voor mijzelf.

Alle andere media hebben dit even onder de pet gepoldermodelleerd. Maar zo is het niet: Wir sind dat Volk.

Depla kan gewoon verantwoording afleggen. En als meneer Depla dat niet wil, dan kan hij opsodemieteren. En een pers die daar aan meewerkt, kan ook opsodemieteren.

(*) Ik blijf netjes, zo ben ik opgevoed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Spuyt12

@richard: in godesnaam, verantwoording over wat?

Op het moment dat je dat belangrijk gaat vinden ga je rechtsaf, het moeras in.

Misschien snappen “jullie” rechtserts het niet, maar op het moment dat je zo gaat redeneren duurt het nog maar eventjes voordat het eerste raadslid moet oprotten wegens verzwegen homosexualiteit, want, vinden de christelijke rakkers, volksvertegenwoordigers moeten dezelfde morele status hebben als ik.

Kom op zeg, stem gewoon niet op hem of zijn partij als je het zo erg vindt, maar probeer jouw “morele status” niet aan anderen op te dringen alsjeblieft.

P.S. Ik zie mezelf als centrumrechts, met wat linkse randjes. Dus hou alsjeblieft op met mij in een hokje te proppen waar ik niet hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Spuyt12

Oh ja, en: “Alle andere media hebben dit even onder de pet gepoldermodelleerd.”

Oh, je bedoelt die 300 cameraploegen die niet bij zijn persconferentie waren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 caprio

@richard: links het moeras? Je vergeet dat zo’n beetje alles wat er in Nederland bestaat waar je trots op kunt zijn door linkse partijen is bewerkstelligd. Rechts heeft slechts nog door Amerikaanse denktanks gesubsidieerde rhetoriek en een beangstigend narcisme om alles wat niet met hun opvattingen strookt met dooddoeners te stenigen. Vroeger kon je nog zeggen dat de Nederlandse bedrijvigheid misschien tot rechts gerekend kon worden, maar A) PVV en TON hebben rechts denkgoed uit het liberalisme gescheurd en naar het nationalistische volksdenken gesleurd bij de haren, en B) dankzij het ongecontroleerde liberalisme zijn nu alle Nederlandse bedrijven in buitenlandse handen. Rechts, dank u wel voor de puinhopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 richard

Spuyt,

Beetje laatste post van vandaag, het is al na elven.

Ik vind dat partijvoorzitters geen orale sex in het fietsenhok van het gemeentehuis behoren te hebben. (Of ze nou homofiel of niet zijn.) Vindt jij dat partijvoorzitters wel orale sex in het openbaar mogen hebben? Alleen in het fietsenhok, of ook in de Hema? Of alleen in het station? Of alleen in de kerk c.q. bibliotheek.

Vertel eens: Welke openbare gelegenheden zijn goed geschikt voor het hebben van orale sex? Heb je voorkeuren?

Vergelijk het eens met de leraar van je dochter: Als die orale sex in het fietsenhok met een andere lerares zou hebben, zou je dan je dochter nog naar die school sturen? Ja, ik weet het: Jij wel, maar ik toch echt niet.

En die 300 cameraploegen: Die kwamen NADAT GS e.e.a. had geschreven. Dit akkefietje stamt al van van deze zomer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Stonehead

@Spuyt12: haarscherpe analyse van GS. Er moet enkel nog bij dat de site zich altijd zo gedraagt als een oud nieuwsmedium: ze hebben wel een commentaar op het nieuws, maar nooit alternatieve voorstellen over hoe het dan wel beter moet. Wel zeuren, maar geen visie. Dat laatste heeft Sargasso juist regelmatig (zoals ook Elsevier) en daarom kom ik hier. Of er verder een linkse of rechtse kliek reaguurt boeit me niet.

Oke, ooit had GS een visie. Ooit wilde de site in zee met de Directe Democratie-partij. Een keer raden waarom dat is afgeblazen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 caprio

Waarom niet? Als je antwoord is ‘schijn van belangenverstrengeling’, ok. Als je antwoord is ‘sex in publieke ruimte’, ok, maar dat is dan geen politieke zaak maar een zaak van de politie. Het is trouwens typisch rechts populisme om iedereen maar te bevredigen die los en vast zit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 richard

Caprio,

Geloof je dat zelf? Of praat je je ouwe tante na, zonder zelf na te denken (*)

Sinterklaas bestaat niet hoor. Echt niet.

Echie, echie, echie echt niet hoor, scouts honour. Dubbel dubbel echt. drie keer dubbel

(En zwarte piet ook niet)

(*) geeft niks, ’t is kerst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Spuyt12

@richard: Idem hier.

Van mij mogen partijvoorzitters orale sex hebben waar ze maar willen en met wie (behalve onderdrukte hoeren, wat de VVD-politica misschien was (grapje!)). Daarbij is het wel een verschil of je dat in de HEMA doet of op een plek waar redelijkerwijs van verwacht kan worden dat dat op dat moment privé is. Heb jij nooit sex gehad op een plek waar je betrapt kon worden? Zo ja, maakt je dat minder geschikt om een stad te besturen? Zo ja, waarom dan?

Ik zou zeker vreemd opkijken als meneer Depla dit had gedaan (als hij het heeft gedaan) middenin de Hema, maar volgens mij is dat gewoon strafbaar en ja, dan kan je je wenkbrauwen erbij optrekken. Het is ook het oprekken van de situatie en de discussie ergens anders heen willen sturen. Depla heeft dat immers niet gedaan.

Leuk dat je het vraagt overigens, over die leraar. Want dat is precies wat een leraar van mij op de basisschool gedaan had met een lerares. Toen dat uitkwam is hij midden in de les weggeroepen en op staande voet ontslagen (grrristelijk, he). Laten we zeggen dat veel ouders “not amused” waren.
Die zagen, net als ik nu, niet in wat dat akkefietje met zijn didactische kwaliteiten te maken had.

Dus zolang “gij zult trouw zijn aan uw vrouw” of “Gij zult niet gepijpt worden in het fietsenhok” niet in het handvest van de PvdA staan heb ik er geen enkel probleem mee.

Overigens, we dwalen af, geloof ik… :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Spuyt12

@41: Ik herhaal een stukje van #24: “die vinden het over het algemeen nodig om dat feit te larderen met beledigingen en meer aan het adres van reageerders/schrijvers hier.”

Hou het fair, dan worden het geen scheldpartijen. En jouw drogreden-reactie draagt daar niet aan bij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Sikbock

on topic: beatrijs staat misschien (waarschijnlijk) zwaar onder invloed van de remonstrantse broederschap.. ik was op kerstavond ook weer in die kerk en men heeft daar Geert Mak inmiddels tot icoon verheven..

Ik heb de collecte dan ook maar aan me voorbij laten gaan ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 esgigt

Loffelijk zo’n ruimhartig gebaar naar de digitale verschoppelingen van Sargasso.

Maar om naar de laatste vraag toe te gaan over het grootste gevaar voor de vrijheid van meningsuiting… Is dat niet iemand zonder eigen mening???

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 su

@45:

Lijkt mij niet. Als iedereen een eigen mening zou hebben wie moet je nog overtuigen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 mescaline

De remonstranten met hun Nico ter Lindens oefenen inderdaad opvallend vaak met Oranjegevolg in de buurt @Sikbock. Ik heb dit van horen zeggen, regio Den Haag (iemand nabij meegemaakt).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Kalief

Godsdiensten en politieke ideologieën krijgen met recht erkenning en vrijheid. Vereist is wèl dat allen zich houden aan de grenzen van de wet

Dat is onmogelijk. Godsdiensten zien de wet als ondergeschikt aan hun religie en politiek stelt zelf die grenzen vast en daarmee maakt ze de wet ondergeschikt aan hun ideologie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 HansR

@Kalief
Zelden zie het probloeem zo geconcentreerd verwoord in een zinnetje.
Mooi.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 HansR

Mooie foto van de webmeesteres overigens.
Eindelijk kan ik me een beeld van haar vormen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Stonehead

@Kalief: interessant. Uit die logica volgt dat een land dus ook automatisch meest tolerant zou zijn bij een min of meer gelijkmatige verdeling van religies en atheisten. Ziedaar een onderbouwing voor de verminderde tolerantie in Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 esgigt

@su #46: De vrijheid van meningsuiting gaat volgens mij niet over het “overtuigen” van anderen, maar meer over de vrijheid om de mening in samenspel met anderen te kunnen spiegelen (of hoe je het ook wilt verwoorden).

Mensen zonder eigen mening zullen doorgaans de noodzaak van de vrijheid van meningsuiting niet scherp zien, in tegenstelling tot de mensen die wel een eigen mening hebben en deze mening (dus?) willen uiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 esgigt

@Kalief #48: briljante verwoording. Uw idee mbt religie (en politiek) kan ik onderschrijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 parallax

@ 15 en 16

Bedankt voor het bewijzen van mijn punt.

Misschien dat jullie het zelf nog niet door hebben, maar sinds Fortuyn is het nogal ‘in de mode’ om tegen als en iedereen wat links is, te ageren, zonder ook maar iets inhoudelijks bij te dragen. Vandaag de dag is het niveau van de algemene discussie dermate laag, dat Fortuyn zich omdraait in zijn graf.
Getuige jullie domme reactie, ga een boek lezen als je die woorden niet kent, stomme zak.

Fortuyn is postuum de verademing van de eeuw.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Thijs de Poedel

@Meesteres: Wie zijn de drie reaguurders met een inmiddels opgeheven IP-ban? Waarom was hen een IP-ban opgelegd?

@Parallax: Overdrijf je nu niet een beetje. Vind je dat links nooit ageert en altijd iets bijdraagt? “Niveau van de algemene discussie” wat kun je daar nog aan toevoegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Cico

@54: Parallax:

Ik voel me een beetje geschoffeerd door uw onfatsoen (stomme zak), maar vindt het prima dat u het uit. Het maakt vooral duidelijk wat uw tekortkomingen zijn.

En uw stelling over het inhoudsloze ageren tegen links, getuigt van weinig algemene ontwikkeling. Duizenden, goed onderbouwde columns van bijvoorbeeld Ephimenco, de Winter, Ellian en zelfs Zwagermans tegen de leegte en hypocrisie van links, spreken u tegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 S’z

Goodness gracious ! Lullo’s, ik zou zeggen : gratie tussen 25/12 0u01 en 27/12 00u01, Sargasso.nl tijdelijk op een andere site, en de redactie ondertussen gezellig met gezamenlijke vacantie. En klikmelink dedju !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 S’z

Zin één van #41 vat het hier zo’n beetje samen : “geloof je dat nou zelf”. En dat dan lekker digitaal ROEPEN tegen elkaar he.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Antid Oto

@Cico, ga toch gezellig liggen reaguren op de site van Elsevier. Iemand die de Winter aanhaalt, is Sargasso onwaardig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Cico

@59:

Ik moet weggaan? Tuurlijk!

Iemand die de Winter aanhaalt
is Sargasso onwaardig? Tuurlijk!

Een behoorlijk armoedige reactie, zonder ook maar een argument. Maar vooral bol van: u hoort hier niet en daarmee basta. Ik kan me voorstellen dat u met zo’n “intellectuele” reactie nogal wat lachers op de hand krijgt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 S’z

Mag ik enig ‘going out with a bang’ aanbevelen ? Echte furie dat het schuim er van af spat ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Eric

Cico: “Theo van Gogh heeft menig debat gegijzeld en verstoord. Dat was zijn kracht”

Dat zegt genoeg over je eigen vorm van “debatteren”, niet? En het lezen van duizenden columns van Ephimenco en consorten getuigt ook niet van een brede algemene ontwikkeling. En goed onderbouwd is een gotspe bij bijvoorbeeld de columns van De Winter. Hij schrijft eerst iemand een mening toe die hij niet heeft en maakt hem vervolgens af. Knap hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Cico

@ Eric: je schijnt het niet te WILLEN begrijpen.

Het ging er hier om wat is toegestaan in het debat en welke vormen daarbij effectief zijn. Een echte vrijdenker zal weten dat er vele vormen (moeten) zijn, die ieder op hun beurt een effectieve bijdrage leveren. En de opmerking over het niet hebben van een algemene ontwikkeling slaat ook al nergens op.Ik gaf antwoord op een vreemde reactie, haalde als voorbeeld enkele schrijvers aan die, goed onderbouwd, kritiek hadden op de linkse kerk en daarmee is volgens u bewezen dat ik geen goede algemene ontwikkeling heb??? Een zeer vreemde redenering! En ja, de Winter schrijft over het algemeen uitstekende columns, wat u er ook van denkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Antid Oto

@Cico, mag ik u http://www.cico.nl aanbevelen? Centrum voor intuïtieve ontwikkeling. Om uw gebrek aan algemene ontwikkeling te compenseren. De Winter is overigens gestopt met zijn columns lees ik n et. Dat zal u wel verdriet doen, niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Eric

Natuurlijk Cico, alles wat je zegt is logisch en zondermeer waar, en als je daar kritiek op hebt wil je het gewoon niet begrijpen of ben je daar te dom voor. Tjonge, wat een vrijdenker….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Cico

Beste Antid Otto en Eric, ik wens u verder veel plezier. Verslik u niet in uw maaltijd op deze mooie tweede kerstdag.

Ik ga nu de kreeft klaarmaken, maar eerst een hapje kaviaar om in de stemming te komen.
Wijnadvies voor bij het wild (derde gang): Petrus 1987

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 caprio

Alle gekheid op een stokje, hoe minder banden en verbanden aan ieders vrijheden hoe beter, en nu nooit meer IP bannen! Een IP ban is een messteek in Theo Van Gogh’s borst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 S’z

Laat ‘m lekker schuimen, die Petrus !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Eric

Zeg Cico, is consequent zijn nou zo moeilijk? Eerst ben je het enorm eens met zmc die roept “Zonder grofheid kan geen sprake zijn van verdraagzaamheid. Grofheid is zelfs een goede -zoniet de beste – oefening voor verdraagzaamheid.” en stel je zelf “Want een tijdje treiteren, als reactie op herhaalde verhevenheid t.ov. andersdenkenden, kan soms erg effectief zijn. Zuigen is een kunst en heeft niet zelden toegevoegde waarde”.

Als vervolgens parallax je een stomme zak noemt begin je ineens te miepen “Ik voel me een beetje geschoffeerd door uw onfatsoen”.

Kijk, ik heb me consequent verzet tegen grofheid en gescheld is welk debat dan ook, dus ik mag er iets van zeggen dunkt mij. Maar jij laat wel heel duidelijk zien dat bij jou onfatsoen per definitie van iemand met een andere opvatting komt en grofheid van iemand met gelijke opvattingen plots een bijdrage aan een debat is.

Dat, gevoegd bij het feit dat je zelf alleen met De Winterse quasi-argumenten komt en tegenvragen van anderen slechts beantwoordt met een hooghartig “kom dan eens met argumenten”, zegt heel wat meer over jou dan over Sargasso of over de mensen die je klaarblijkelijk steeds weer magistraal de mond weet te snoeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 caprio

@69: onfatsoen is gewoon een stijl element, niets meer en niets minder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Eric

Caprio: dan moet Cico niet miepen als ie zelf eens grof benaderd wordt. Complimenten dat je je weer langs de pointe van mijn commentaar hebt weten te wurmen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 S’z

Hallucinante thread, toch wel, met of zonder feesten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Steeph

Zojuist het laatste restje uit die fles Petrus 87 van Cico gesmaakt (werd naast de vuilnisbak gezet terwijl de meute binnen zich op het dessert aan het storten was).
Oeh, dat is goed man!
Dan heb je het als armlastige blogger toch maar mager met je sinas light.
Gelukkig kan ik indirect meegenieten van de Kerst van Zij Die Het Goed Hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 JSK

@parallax: Zelfs als je verontwaardigd doet ben je een pretentieuse nep-intellectueel. Alsof ik die kletspraat van je niet zou snappen, kom nou. Ik krijg de jeuk van lui die slim proberen (want het blijft bij proberen) te lullen maar eigenlijk niks anders zeggen dan ‘je stinkt!’.

Die mentaliteit spat van deze site af, eigenlijk. Talloze posts stikken van de feitelijke onwaarheden, de logische fallacies en de ongenuanceerde uitspraken en dan tóch blijven beweren dat SG een ‘schaars genuanceerd geluid tegen het Fortuynisme’ is. Alsof links geblaat zo schaars is op het internet (zie Indymedia) en alsof het Fortuynisme zoveel invloed heeft (Fortuijn is dood en de LPF opgeheven).

Wat ik zie is een clubje elitaire, ijdele maar vooral overbodige verkondigers van het linkse evangelie die het niet kunnen hebben dat de jaren tachtig achter ons liggen (dank god!). Het gaat over invloed en status, die de milieu onheilsprofeten (Peak Oil, zeven meter zeespiegelstijging), anti-Amerikanisten en moraalrelativisten nog genieten onder de snel vergrijzende groep babyboomers maar niet onder de nieuwe generatie. Wat is de gemiddelde leeftijd op Sargasso? Veertig, denk ik zo. Op Geenstijl? Hooguit vierentwintig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Sikbock

hehe :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Steeph

Een van de voor mij ongrijpbare paradoxen van deze moderne tijd. Een bloedhekel hebben aan de wat er zoal op een site geschreven wordt, vinden dat de schrijvers het ontzettend mis hebben, achter lopen, overbodige prietpraat verkopen en dan ook nog eens als reaguurder heel veel last hebben van domme andere reaguurders,…. en dan toch blijven lezen.

Mij zijn jullie kwijt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 JSK

@76: Ik lees ook Geenstijl. Wat dommer, maar een stuk minder zelfingenomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Ludzer Mak

@Hema, niet in Lech maar Argentinie.
En fatsoen moet je doen. Dus ik groet mevrouw Depla en de kinderen gewoon netjes, alsof er niets is gebeurd. En Geenstijl is m.i. op weg om, net als oom Reet, zich meer en meer op pubers te richten. Simpelweg omdat ze daar veel meer merchandise en bannerclicks aan slijten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 paul van buuren

Ik constateer op z’n minst dat het eh, tegengeluid stevig z’n best doet om zo hard mogelijk te provoceren. Provocatie an sich is weining effectief als het gaat om het overtuigen van weldenkende mensen (Sargasso kan nog wat leren van GS als het gaat om zelfingenomenheid). Fijn dat ze er zijn hoor, die tegenbrullers, maar louter ergens tegen zijn doet me altijd wat komisch aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 mescaline

Mwah @77, dat van GS kun je heel goed ook omdraaien: niet dommer maar een stuk meer zelfingenomen in stijlloosheid.

In het algemeen: deze draad vergroot het besef van de grote waarheid dat ieder zijn eigen waarheid creëert.

De (scheids)lijnen tussen Sargasso en enkele tegenstemmen zijn in deze hete draad wel duidelijk geworden. Waarmee ik de herhaling van zo’n moment van bezinning (deze post ‘Gratia’) zeer aanbeveel. Deze eerste keer is dat gegaan tijdens de natuurwende, met die eeuwige JC er ook weer bij, je houdt Hem niet tegen. De volgende keer hoop ik zo’n moment mee te maken in de vorm van een voorbereidend Sint-Nicolaaspostje waarna ieder in versmaat en voornamelijk lucht(ig)hartige toon de gemeenschappelijke sfeer wil bepalen. De Christenen, Joden en Islamieten hebben een glashelder principe hierin (overal ter wereld): you want to be in, or out. Daar ben ik het helemaal mee eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 larie

Vrijheid, gratie..net “Children of Men” gezien, ik ben er kapot van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 caprio

@Steeph: op zich zelf is die paradox wel te verklaren, om ergens een mening over te kunnen vormen moet je je bij voorkeur er zelf uit eerste hand van op de hoogte stellen. Bovendien is GS een (succesvol) verschijnsel onzer tijd, waar je je vanuit antropologische interesse ook af en toe van op de hoogte kunt stellen. Wel grappig trouwens, bij de PvdA-ers in NYC wist iedereen wie GS was, maar niemand had ooit van Sargasso gehoord. Reclame is ook een vak he.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 caprio

Waar ik soms van schrik is dat het conflict in de Nederlandse cultuur niet als een gezond fenomeen wordt gezien. Zo schrikt iedereen zich de tyfus als er spanningen worden geuit, niemand (op een paar (zonniger types) na) die dan eens opgelucht adem halen. Het conflict is deel van de oplossing, dus weg met die IP bans.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 mescaline

Leuk geprobeerd @caprio. Ik weet zeker dat jij hetzelfde herkent als ik bij de reeks “Nederland, standpunt, zuil, vijanden, wij, oplossing, vrede”.

Het conflict is deel van de oplossing Afgezien van het soort syntheses van Bismarck (de echte) ken ik geen voorbeeld uit het westen. Je post gaarne ingewacht en trst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 mescaline

@larie “Nieuwe Ervaring” RULEZ natuurlijk, gefelici. Via G kwam ik al snel op 38 paginas http://www.moviemeter.nl/film/34449/info/540#messages & no sweat… ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 Stonehead

@74: kun je al die bijvoeglijke naamwoorden ook even komen beargumenteren? Ik signaleer iets met tangen en varkens. Was getekend, een 27-jarige.

Iets anders: ik werd op IRC zojuist door zmc gewezen op zijn zo bejubelde comment #4. In elk geval de tweede helft daarvan is een domme drogreden. Net zoals je niet hoeft te kunnen koken om een mening te hebben over voedsel (etc. etc.), kan Beatrix absoluut een mening hebben over een onderwerp van de straat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 Cico

@69 (Eric):

Ziet u dan werkelijk niet de ironie van mijn beklag over de typering “stomme zak”. Het was een grap, beste Eric! Het deert mij werkelijk helemaal niets zo’n aanvalletje en ik leg met mijn commentaar juist de selectieve verontwaardiging bloot die de eenzijdige fatsoensrakkers plegen te hanteren.

@76, 70, 83 (Caprio):
Formuleringen naar mijn hart! Dank u, Caprio!

@74 (JSK):
Lekker scherp en veel waars!

@ Steeph:

Ja,1987 was een goed jaar! Maar wel goed en lang decanteren. Na de maaltijd het liefst een Cohiba erbij gerookt om de ellenlange afdronk te verlengen. Daarna de pantoffels en de kamerjas aan, James de poorten laten sluiten en de Bentley in de garage laten zetten om met vingervlugge nieuwsgierigheid weer achter het toetsenbord plaats te nemen en te surfen naar het schone Sargasso, waar heilige huisjes en krakkemikkige aannames van vooral naar zichzelf luisterende wereldverbeteraars weer eens goed kunnen worden omvergeschopt.
Op weg naar het volgende IP- bannetje, de meter loopt!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#88 Cico

Oeps, Caprio…te snel getypt. Moet natuurlijk zijn: #67, #70 en #83

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#89 S’z

Eens met #76 (en 81).

Verder duiken deze beelden plots op na het lezen van #87 :
http://www.youtube.com/watch?v=Em_H5DTCbDc

Cocu was een hele goede voetballer maar hij heeft duidelijk té veel verdiend ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#90 Cico

En voor een leuke discussie met Tim Overdiek (NOS), waar Cico weer eens lekker uitpakt, gaat u naar:

http://www.denieuwereporter.nl/?p=1376#comments

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#91 Cico

Of deze:

http://www.trouw.nl/hetnieuws/nederland/article877947.ece/Wilders_wil_koningin_buiten_regering_plaatsen

We konden erop wachten en laat ik het nu eens met hem eens zijn. Het was natuurlijk ook een politieke toespraak gericht aan zijn adres en allen die (enige) sympathie tonen voor zijn overdenksels.

N.B. Ik ben het in een aantal opzichten met Wilders eens, maar vind nogal wat voorstellen buitenproportioneel en juist gericht tegen de vrijheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#92 Stonehead

@90: Ga eens ergens anders spammen. Wat een slap geouwehoer, die brieven van je. De taak van nieuwsmedia is (objectief) nieuws te maken, niet om zich voor elk wissewasje te verantwoorden. Als je iemand als Overdiek wilt schrijven, wees dan concreet. Dit, echter, is vooringenomen algemeen geblaat en daarom totaal zinloos.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#93 Cico

Ik zie bitter weinig argumenten en onderbouwd weerwoord, Stonehead, maar vooral een hopeloos leeg geblaat in de dooddoener:

“De taak van nieuwsmedia is (objectief) nieuws te maken, niet om zich voor elk wissewasje te verantwoorden”

En …tuurlijk…ik moet weer eens weg hier! Weer ergens anders gaan spammen. De filmpjes van de Tegenpartij zijn zeker geen spam. Man,man…wat een hoop inhoudsloze en selectieve commentaartjes stort je weer over ons uit!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#94 HansR

Jezus @Cico, en dan vinden ze mij hier obsessief. Sigmund is zeker je favoriete strip?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#95 Stonehead

@93: voor de volledigheid, @91 is wel ontopic. Persoonlijk was ik het volkomen eens met Trix’ kerstrede. Het ‘antwoord’ van Wilders stelt me om diverse redenen teleur.

1. Wilders doet een persoonlijke aanval op Beatrix. Het is weer Wilders ten voeten uit: alles voor de krantenkoppen. Maar een alternatief noemt hij niet.

2. In plaats van inhoudelijk op de kerstrede te reageren, doet hij het af als ‘de bekende multicul-onzin’. Wat de koningin echter zei, was dat iedereen moet kunnen incasseren. Daar zou Wilders het van harte mee eens moeten zijn. Zelf kan-ie het echter niet, incasseren. Zijn taal wordt almaar extremer. Niet gek dat mensen dan gaan spreken van ‘verwildering’.

Iets anders: je mag mij nu ook wel weer gaan betichten van geblaat etc., maar had je nu werkelijk excuses of een uitleg verwacht van de NOS Ombudsman met zo’n vaag betoog? Wat dóet de NOS nu eigenlijk verkeerd dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#96 Stonehead

Vergeet die laatste zin maar, trouwens. Ik wil de discussie best voeren, maar liever niet onder dit topic.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#97 Cico

Stonehead zegt: “maar had je nu werkelijk excuses of een uitleg verwacht van de NOS Ombudsman met zo’n vaag betoog? Wat dóet de NOS nu eigenlijk verkeerd dan?”

I rest my case…tegen zoveel oppervlakkige onzin als reactie op de discussie op DNR kan ik niet op.

@HansR: Opmerkingen over de vorm…wederom geen inhoud. Ik zie dat je weinig hebt geleerd sinds wij gebrouilleerd zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#98 HansR

@Cico
Ik wist niet dat we gebrouilleerd waren dat zal het probleem zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#99 Cico

@96:

Lever je bijdrage dan maar op DNR: Ik pak graag de handschoen op!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#100 Oplawaai

Wilders valt dus over een pleidooi voor verdraagzaamheid. En over passages als: ‘grofheid in woord en daad tasten verdraagzaamheid aan’ en ‘Discussies ontaarden in verharde verhoudingen. In zo’n sfeer worden mensen al snel als groep over één kam geschoren.’ Dat betekent dus dat hij erkent dat hij onverdraagzaam is en dat die passages op hem van toepassing zijn. Want Beatrix heeft er geen namen bij genoemd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#101 Cico

Kom op zeg, het was duidelijk voor wie het was bedoeld! Wees dan moedig en noem man en paard. Dit is een wel heel erg laffe poging van Bea (lees: kabinet) om Wilders c.s een draai om de oren te geven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#102 Carlos

Mescaline #80: spijker op z’n kop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#103 Stijn

“Geert-op-zijn-kop-draagt-hij-een-eierdop-Wilders”…

Echt, die man heeft teveel naar Calimero gekeken: Ik hoor hem al maanden geen ander argument meer gebruiken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#104 larie

Het zal wel niets uitmaken..tuimelaars..doe je niks an.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#105 larie

ps: hoe plak je nu plaatjes. URL etc. van voorheen werkt niet alsmede href?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#106 Steeph

plaatjes gaat nog niet altijd goed. Je zou gewoon de toelichting hieronder moeten kunnen volgen (klik op grijze tekst Toegestane HTML-tags).
Maar niet alles doet nog wat wij willen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#107 caprio

@87: ik denk dat veel links georienteerde mensen dat openpushen van onderhuidse gevoelens als gevaarlijk zien. Ik weet niet hoe dat juist bij linksen zo manifest is, misschien omdat die nog denken dat je met wederzijds gecompromitteer tot een middenweg komt, en een middenweg altijd een oplossing biedt. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat middenwegen soms nergens toe leiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#108 caprio

Id est: de Hegeliaanse Dialectiek die jarenlang middels soviet propaganda linksen werd onderwezen, tiert welig in de Erasmusiaanse onderlaag van het Gulden Middenweg denken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#109 MP

Het is nogal lastig om bij cico en consorten tussen alle ‘stijlelementen’ de inhoudelijke argumenten te vinden, maar goed bij spindoctors gaat het ook niet zozeer om de inhoud maar meer om de vorm. Het voornaamste doel is met voorbedachte rade karaktermoord te plegen op de politieke tegenstander.

“Ze is knetterbek!”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#110 Eric

Cico: in 93 begin je weer te sputteren dat er weinig inhoud en veel geblaat is. Is het je al eens opgevallen dat er nogal wat mensen zijn die juist jouw bijdragen als zodanig interpreteren? Zoals ook duidelijk zichtbaar is in de “discussie” met Overdiek, benader je anderen met het grootst mogelijke dedain, bestook je ze met generalisaties en vooroordelen en klinkt in elke zin door dat je niets mnder wenst dan dat je als intellectueel superieur wordt erkend en dat in aanbidding naar De Grote Denker Cico wordt opgezien. Man, man, wat moet jij veel te compenseren hebben zeg.

Caprio: met conflict is niets mis. Een conflict kan de lucht klaren en nieuwe openingen bieden. Maar in een conflict waarin je juist alle deuren voor iemands neus dichtgooit – door pakweg bot te beledigen zonder enige inhoudelijke discussie te voeren – zul je geen openingen vinden. Je blijft steeds hangen in je idee dat conflicten en beledigingen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#111 larie

Ik vind dat Cico wel erg gepikt wordt. Wat niet wil zeggen dat ik zijn argumentatie deel veelal maar het belangrijk vind een andere, al of niet diametraal tegover mij, mening te lezen op mijn favoplek.

Lang gelden, wellicht nog nu, stond er in Hyde park toen ik er woonde een speakers corner. Beste momenten van mijn politieke geheugen..vuur en vlam man!

Niet met water gooien (waterboarding zeg maar;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#112 Stijn

De ontwikkeling van de ‘discussie’ in dit draadje lijkt me een sterk argument voor de stelling van Hare Eikenhouten Kapsel:

Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan. Discussies ontaarden in verharde verhoudingen. In zo’n sfeer worden mensen al snel als groep over een kam geschoren en worden vooroordelen als waarheid aangenomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#113 parallax

JSK en Cico, constant komt er alleen maar bevooroordeelde stront uit jullie mond, zelfingenomen, arrogant, en vol met cliches.

Voor dat ik daar klaar mee was, riepen jullie al hetzelfde, als ik daar dan ongenuancueerd op reageer, zijn jullie nog extra op de teentjes getrapt, en komt er een reactie waar alle grote chliches weer langs komen (Peak Oil, anit-globalisme, pseudo intellectuele etc. etc. etc.)

Ik ben zo ontzettend klaar maar dat gelul, jullie zetten jezelf ontzettend voor lul, en dat ik dat dan even kan laten escaleren om jullie ware aard te laten zien, maakt die ‘grofheden’ dan toch best functioneel.

Iedereen is tegen mijn, boo fucking hoo, Sargasso is links, hullie praten moeilijk, ik ken jou soort, bla bla bla.

Als jullie steeds als eerste met een persoonlijke aanval komen, dan is het snel afgelopen, maar schijnbaar is ageren tegen onzin, ageren tegen jullie persoonlijk. Mijn eerste post was van een algemene strekking (oh nee, niet te intellectueel lullen parallax) ik heb de namen Cico en JSK niet gezien.

Als je uberhaupt niet de intentie hebt, (of ooit gehad hebt) om een fatsoenlijke discussie te voeren, en alleen in oneliners en zwart-wit denkbeelden wil vervallen, wat doe je hier dan eigenlijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#114 Oplawaai

@ Cico: Maar als het voor iedereen duidelijk is dat de PVV bedoeld wordt – Wilders zelf vindt dat ook; hij zegt dat de naam van zijn partij nog net niet genoemd wordt – dan moet de conclusie toch zijn dat ze een adequate omschrijving van die partij heeft gegeven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#115 parallax

Nog sterker, het feit dat Wilders zich aangesproken voelt, betekent dat hij min of meer erkent dat zijn ‘methodes’ niet altijd even fris zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#116 larie

@113..hoedt U!..iedereen is, op een enkele verlichte na, bevooroordeeld. Ik ook. Wanneer heeft U een vastgebakken, want dat is het, mening bijgesteld?

Beetje beschaafd blijven hey;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#117 richard

Zeau zeau.

Even de thermometer in het onbesproken deel steken:

Zijn wij, hoogstaande linkse interlectuelen & aanhang, het eens met boertige Wilders en zijn schorrie-morrie over Bea, of kiezen wij voor de knechtende overheid die op 25 dec haar schooljufuniform aantrekt en ons eens streng (maar rechtvaardig!) toespreekt?

Straf ons! Straf ons! Wij zijn slecht! Weg met Ons! Boe! Boe!

Trouwens, iemand nog een uitkerinkje?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#118 larie

(on topic) De koningin is een prijzige folklorefiguur, van vervlogen tijden, die een antidemocratische houding uitstraalt en linten moet knippen..dat vind ik wel.

Het instituut moet er zeker blijven maar niet als politieke spreekbuizin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#119 parallax

@ larie

Volkomen gelijk, maar om nou die vooroordelen in alle facetten van een discussie te uiten en kenbaar te maken, is iets teveel van het goede.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#120 larie

@117: wij als linkse al of niet inter(?..humor)lectuelen zijn niet hoogstaand..we staan op de aardbodem. U zweeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#121 MP

@larie,

Bijna alles heeft een politieke lading, ook dat linten knippen. Eerlijk gezegd vraag ik mij af of politiek uberhaupt wel de arena is voor het inhoudelijke (rationele) debat. Juist daar gaat het om het behartigen van de gekleurde irrationele belangen van de achterban. Wetenschappelijkheid in het politieke debat, het is bijna lachwekkend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#122 larie

Je nick is wel primadeluxe btw @παραλλαγή

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#123 larie

bloemetje voor MP..het maal is klaar ik moet afhaken…grz

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#124 Eric

richard: als overtuigd republikein ben ik het eens met het voorstel van Wilders, als opmaat naar volledige afschaffing van de monarchie. Maar Wilders heeft het hier nooit eerder over gehad en het voorstel is niets anders dan een reflex op kritiek. En dat is wel zo ongeveer het grootste zwaktebod mogelijk…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#125 richard

Eric,

Wij betalen een gezellige 100m euro’tjes per jaar aan bea en haar licht ratelende zoontjes.

Het feit dat wilders even opmerkt dat het koningshuis meer op de efteling thuis hoort dan in het democratisch bestel, is niet meer dan wat als eerste reaktie zo bij je op komt als je het over bea hebt.

Lijkt mij dus niet noodzakelijk om al eerder de discussie aan te zwengelen, immers over de zwaartekracht hoor je de heren en dames politici ook nooit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#126 Eric

Larie: natuurlijk is ieder behept met vooroordelen. Ik ben daar geen uitzondering op. Het verschil zit ‘m erin of je iemand met een andere mening serieus kunt nemen en inhoudelijk kunt discussieren of dat je diens mening automatisch negeert omdat je de persoon bij voorbaat neerzet als Links Dus Onbetrouwbaar, Profiteur, Dom, Minderwaardig En Eigenlijk Uit Op Een Linkse Dictatuur.

Daarmee is niet gezegd dat je dergelijke blinde vooroordelen ter linkerzijde niet zou vinden. Alleen een paar discussies op het weblog van Jan Marijnissen doorlezen, spreekt wat dat betreft boekdelen. Bovendien zul je in elke partij zulke types vinden.

Dogmatisch Links en Dogmatisch Rechts verschillen bar weinig. Het verschil tussen de kiezers van LPF, SP en Wilders is voor mijn gevoel ook niet altijd zo groot…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#127 larie

@richard..discussie M-theory?

Fraai gesproken @Eric

“dient nu het maal op”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#128 Eric

richard: wat een flauwekulredenering. Als hij het een serieus probleem had gevonden, had hij het eerder aan de orde gesteld. Nu begint ‘ie als een kleuter in de zandbak met zijn schepje zand te gooien. Zonder de rede was hij niet met het voorstel gekomen. Hij reageert alleen als hij kritiek krijgt, want als echte vrijdenker en voorvechter van de vrijheid van meningsuiting moet mensen met kritiek op hem de mond gesnoerd worden. De man kan al jaren tegen geen enkele vorm van kritiek en kan alleen nog maar reageren door zo bot en wild mogelijk om zich heen te slaan. En da’s langzamerhand wel erg zielig aan het worden…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#129 richard

Links Dus Onbetrouwbaar, Profiteur, Dom, Minderwaardig En Eigenlijk Uit Op Een Linkse Dictatuur.

Interessant, dat zelfinzicht. Kenneliujk komt het toch een beetje door.

Discussie met zulk soort mensen moet je ook meer zien als amusement, vermaak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#130 richard

Larie,

vat is M-theory, link?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#131 Eric

Dank voor het bevestigen van je verwrongen wereldbeeld, richard. Slaap zacht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#132 Cico

@110 (Eric):

Ik maak geen woorden meer vuil aan dit soort onzin. Geloof wat je wil en ga vooral door met je schuimbekkende reacties.

@113 (Parallax):

Lees je eigen commentaar nog eens na, vooral de openingszin. Het ongenuanceerde gescheld is vooral een teken dat de argumenten op zijn en je de discussie hebt verloren.

Ik weet vanaf nu in ieder geval wie ik kan overslaan. En niet eens zozeer vanwege het domme gescheld en gezever, maar vooral omdat er inhoudelijk geen enkele bijdrage aan de discussie wordt geleverd en elk niveau ontbreekt. Glimlachen en gapen…dat roept het bij me op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#133 parallax

Is het hier een echoput?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#134 Eric

Schuimbekkend, Cico? Nee hoor, alleen maar licht vermoeid over de consequent toegepaste twee maten. En maak je geen zorgen: tot op heden ben je erin geslaagd in het geheel niet te reageren op wat ik zeg. Dat krijg je van het lezen van teveel De Winter-columns…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#135 richard

Eric,

Dank voor het bevestigen van je verwrongen wereldbeeld, richard. Slaap zacht.

Kijk, dat is nou interessant!

Aan de ene kant een diepe bezorgdheid over mijn welbevinden (1). Aan de andere kant een poging tot humor! (2)

Wie zegt dat socialisten geen aandige mensen zijn?

(1) Typische eigenschap voor socialisten: Eigen Verantoordelijkheid mijden als de typhus. Iemand die de leiding neemt, daar moet je als socialst dus zuinig op zijn. Help, Help!

(2) Socialisten maken wel grapjes, maar niet van die goeie. Dus het blijft een beetje oudbollig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#136 larie

@Richard..lastig lastig..ik probeer het te behappen
vanwege m’n conferances.

Vanuit liniar naar chaos naar string naar dit..houdt het nu nooit op?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#137 Eric

Ah die is leuk, bezorgdheid uitleggen als eigen verantwoordelijkheid mijden. Als dat geen U-bochtconstructie is weet ik het ook niet meer. Gelukkig hebben we dan nog je fijne wholesome rechtse humor om ons op de been te houden, richard. Maar als je het niet erg vindt ga ik me nu weer bezig houden met mensen die iets te melden hebben. Links of rechts, hardnekkig in het midden of waar dan ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#138 richard

Eric,

Of iemand iets te melden heeft is een wisselwerking. Aan de ene kant iemand die de moeite wil nemen om iets te vertellen, maar aan de andere kant ook iemand die bereid is te luisteren.

Of ga ik iets te snel voor je?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#139 Eric

Nee hoor Richard, we zijn het eens!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#140 richard

Eric,

Zit ik nog even terug te lezen wat je allemaal hebt ingetikt, kom ik dit pareltje tegen:

De man kan al jaren tegen geen enkele vorm van kritiek en kan alleen nog maar reageren door zo bot en wild mogelijk om zich heen te slaan. En da’s langzamerhand wel erg zielig aan het worden…

Ik ken dhr Wilders niet, maar kennelijk is het zo dat hij niet tegen kritiek kan?

Jou redenering is nu: Als iemand niet tegen kritiek kan, dan heeft hij ook geen zinnige dingen te melden?

Volgens mij heb je nu net jezelf buitenspel gezet?

(p.s.: Ik kwam laatst een enorm PvdA mannetje tegen hier op de Sargasso. Was jij dat?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#141 Cico

Joh, Richard, laat die Eric toch. Dat je je adem en energie daar nog insteekt. De man heeft toch helemaal niets te melden en kan alleen maar wild om zich heen slaan. Gevalletje linkse Wilders, so to speak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#142 Sikbock

Het is weer een vermakelijke draad: Cico die denkt dat ie het “rechts gedachtengoed” zelf heeft uitgevonden, Caprio het intellectuele parvenu, Richard die er de humor wel van inziet, Eric die tegen beter weten in nog steeds vastklampt aan zijn oude idealen, boerenlul parallax die graag de wannabe uithangt, MP met zijn slappe praatjes en JSK de jonge hond. Waar een beetje tolerantie allemaal niet toe kan leiden ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#143 Eric

Cico: jij ziet me schuimbekkend en wild om me heen slaan. Je zit dan wel bij het verkeerde venster naar binnen te loeren, kan ik je melden.

Richard: lezen is moeilijk hè? Wat jij als mijn redenering presenteert is op geen enkele manier uit dat citaat te herleiden. Je doet wel erg veel moeite om te bewijzen dat ik per definitie ongelijk heb, hè? Is dat nou een fijne tijdsbesteding?

Sikbock: wat zijn die oude idealen waar ik me aan vastklamp, Sikbock? Ben wel benieuwd. :-) Dat is toch echt niet het gepolder “tot in den doet”. Zoals ik tegen Caprio ook al zei: ik ben van mening dat conflicten, ook stevige, op zijn tijd prima kunnen zijn. Alleen moet je na afloop nog steeds door een deur kunnen. Beledigen is geen debatteren, hoe hardnekkig dat misverstand her en der ook heerst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#144 InvertedPantsMan

He! Gaat sargasso hier voor de treurigste-draad met-hoogste-droeftoeter-gehalte-bloggie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#145 richard

Ik ga lekker het laatste woord hebben. Artikeltje zelf gecopieerd van nieuwnieuws:
===================

Gedwongen op zoek naar werk

Aan de borreltafel is het al jaren bekend, maar het is nu ook ondubbelzinnig vast komen te staan: mensen zonder uitkering vinden sneller een baan. De helft van de werklozen in Den Haag die geen bijstandsuitkering krijgen, vinden namelijk binnen drie maanden werk.

Sinds 2004 gelden strengere regels voor het verkrijgen van een bijstandsuitkering. Den Haag is de eerste stad die heeft onderzocht wat er gebeurt met mensen die geen uitkering krijgen. En wat blijkt: ze staan vroeg op en zoeken naar werk.

Bij bijna een tiende van de werklozen heeft zelfs het stopzetten van de uitkering geen effect. Hoe zij hun geld verdienen is onbekend. De gemeente vermoedt dat een deel van hen op het criminele pad belandt. Den Haag doet volgend jaar meer onderzoek naar deze groep ‘onbekenden’.
================

Dus Heren Dames Linkse Intelligentie: Ziet hier het zweet des aanschijns (uw volledig onbekend): Wie uitkerinkjes verstrekt heeft niet het beste met Nederland en de Nederlanders voor. (*)

Kun je lang en breed over Wilders lullen, maar jelui zult het moeten Inteligent Designen om hier nog onderuit te koekeloeren.

(*) De vraag wordt dandus ook: kunnen wij uitkeringstrekkertjes cq uitkeringsverstrekkertjes wel als echte nederlanders zien, of zijn dat eigenlijk NSB’ers?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#146 Cico

@143:

En Sickbok is de verstandige reaguurder die alles overziet en met een rustige en doorwrochte analyse iedereen op zijn plaats zet…

Dream on zeg, wat een verbeelding!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#147 su

@146:

Het zit je hoog hè, die uitkeringen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#148 Eric

su: en wat hem hoog zit is de schuld van Links. Het zou nog best vermakelijk kunnen zijn, maar zelfs dat lukt ‘m niet met Linkse Intelligentie, Intelligent Design en een Godwin als uitsmijter.

Het is ook voor hem te hopen dat zijn ideale wereld nooit totstandkomt. Dan heeft ‘ie niemand meer om de schuld te geven…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#149 richard

Eric, su,

Rustig blijven, niet oververhit raken, kalm aan, denk aan je uitkerinkje. Morgen kun je Jan Mao weer aanbidden!

‘T is trouwens te hopen dat mijn ideale wereld wel tot stand komt, alhoewel jullie koelies & plebs waarschijnlijk horendol worden bij het idee van vrijheid. Stel je voor: Zelf moeten besluiten! Het idee alleen al! (1)

Maar het geeft niet, half nederland (2) is het met jullie eens over de knechtende overheid. Slavenb! Moderne Slaven!

Jelui vind het toch niet erg dat ik even wat telefoontjes aftap en jullie geld aan zakkevullers geef? We zijn allemaal gelijk weet je wel? (3)

(1) Blij dat ze die Fortuyn door z’n kop geknalt hebben, dat zal ze leren met die reactionaire praatjes!

(2) De andere helft overweegt te emigreren en ca 100.000 echte nederlanders lukt dat ook per jaar.

(3) rEsPeCt mAn!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#150 su

En wanneer ga je zelf emigreren kameraad richard? Of wordt de oordeel al op afstand geveld? En wat nou genoegen nemen met een uitkerinkje? De productiemiddelen willen we kameraad richard! De productiemiddelen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#151 mescaline

@richard je bent in geen van je reacties te volgen als je als lezer iets van geschiedenis weet. Maar het wordt al best helder als je zo vanaf 1998 uit een doosje springt en meteen politiek bewust begint te leven. Man, dat had je echt wel even mogen zeggen. ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#152 Leo

Hee kijk: Cico en Richard op stap!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#153 mescaline

En @su, dat kun je echt wel vergeten. Eilacy pindacacy.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#154 richard

Leo,

Hoe kom je aan die foto?

Die zou geheim blijven! Alleen voor het pamflet van de Nieuwe Soldaat!

Ik denk trouwens dat jij en die andere linkse bolknakkerts infiltranten zijn van Cuba!

Geef het maar toe! Vuile Castroiakanees! (*)

Trouwens, nu ik jelui toch spreek: Ik zoek nog wat subsidie voor mijn noord-oost-west Nepalees danskoor van gehandicapte vrouwen met een been. Weet iemand of ik dan formulier 1425-a-23-b of 1425-a-23-c moet invullen? Want van 1425-a-23-bios altijd de II sectie lastig, zoals iedereen weet. Dus ik dacht: misschien kan het ook wel met een 1425-a-23-c’tje?

(*) Ik geef meteen toe: hier moest ik even het woordenboek voor verheroprekken. Maar het is toch gelukt! Zoals altijd bij Vrijheidsstrijders!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#155 mescaline

Stel ik mijn vaag linksig pessimisme op de achtergrond tegenover jouw vet helder optimisme gaat dat internetwereldbeeld wortel (3.1) van je nog eens een keer lukken @richard. Ik heb ook wel wat van die andere kant meegekregen, daarom zeg ik je: Keep ‘em up, die lekkere kletskoek uit je frontale kwabben !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#156 richard

P.s.: Kan de revolutie even wachten? Ik ga namelijk slapen en het zou zonde zijn als ik nou het mooiste mis.

Weet iemand wat Jan Mao vandaag nog aan (anti? pro? contra? depri?) reactionaire acties gepland heeft voor vandaag? Ik ben nl de actiefolder van de partijvergadering in nijmegen (*) kwijt, dus.

(*) Depla: Voor al uw fietsenhokken-romances!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#157 richard

Onderbuik, Mescaline! De onderbuik!

Niks frontaalkwabben, dat is voor linkse interlectuelen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#158 mescaline

Oeps, achtergrond weet je!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#159 mescaline

Ik snap het al bijna denk ik, maar ben ook heel erg leergierig. Wat doeneme met de Jort Kelders (watjes met geld) @richard ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#160 Eric

Zeg richard(1), bedenk je ook even wat je nou wilt? Ben ik nou een PvdA-mannetje(2) of een Jan-aanbidder(3). Het tweede(4) sluit het eerste(5) min of meer uit, zie je…(6)

(1) p…ach, laat ook maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#161 su

@mescaline:

One can but dream. Op naar de trekkiecratie ;oP

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#162 richard

Eric,

Als ik mag kiezen …

Maar ik ben een libertijn: Ik geloof in eigen keuzes. Dus ik mag niet voor jou kiezen, alleen voor mezelluf.

Ik lijk die kip van marianne thieme (*) wel.

(*) Waarom hebben wij een Partij van de Dieren, maar niet een Partij voor de Mensen in de 2de kamer? Lijkt mij een tiepiesch gevalletje verkeerde prioriteiten, niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#163 mescaline

@su ja ik ken jouw trekkievoorkeur :P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#164 Degtyarev Pekhotny

test 1 2

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie