Global Water Footprint

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

blub...In het kader van ‘we gaan toch allemaal naar de klote’ presenteer ik vandaag de Global Water Footprint. In veel landen wordt steeds meer water gebruikt voor de productie van exportgoederen, bijvoorbeeld de teelt van landbouwgewassen. Zo is voor de productie van

0

Reacties (28)

#1 Sik

En in Nederland?

 • Volgende discussie
#2 larie

Zolang in heel de wereld het regenwater nog onbezorgd kan wegstromen maak ik mij geen zorgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 MMaas

Worden vaak niet dezelfde liters water geteld? Worden van dat koeievlees de liters melk afgetrokken? Wordt het water in de rijstvelden niet ook gebruikt voor andere dingen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 larie

Zomer:
neerslag 400mm
verdamping 450mm
opslag +100mm

Winter:
neerslag 350mm
verdamping 50mm
opslag-100mm

Samengevat:
Wat aan regen ontvangen wordt inNederland verdampt 60%, vloeit af naar zee 39% en zijgt in de grond 1%

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Carlos

Ik kan even het rapport niet downloaden, misschien komt het doordat ik FireFox gebruik…?

Nederland? In bepaalde delen van Nederland is sprake van verdroging door het oppompen van water voor de landbouw. Niet echt te zien voor de leek, maar wel zichtbaar in het verdwijnen van vennetjes en waterminnende vegetatie. In de kustprovincies zorgt het te veel wegpompen van zoetwater voor binnendringen van zoutwater met alle gevolgen van dien: verzilting.

Nogmaals, cijfers over Nederland kan ik momenteel niet te voorschijn toveren, maar ze staan in het rapport. Persoonlijk denk ik dat Nederland een goede kans maakt om netto exporteur te zijn water gezien haar koppositie in de tuinbouw. Daarentegen importeert Nederland ook grote hoeveelheden soja voor haar 20 miljoen varkentjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Crach

Verrek, wat een getallen.
Is het dan een gesloten systeem op wereldniveau? Ik bedoel: er wordt toch ook bodemwater opgepompt tegen grotere snelheid dan het erin komt? Dit dus naast neerslag <> verbruik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Lennard

Wat kost bijvoorbeeld een kilo friet dan aan water. Dat vind ik interessant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 larie

Ik wil hier niet de eigenwijze zeur gaan uithangen, zal me wel niet in dank worden afgenomen, maar ik vind al dit soort paniekgedoe over water onzin , de onderzoekers van het IHE hebben geld nodig.
Verdroging in Nederland?, wel eens bij Hoek van Holland gestaan om maar wat te noemen of bij al die andere rivieren in de wereld. Kwestie van wil en geld thats all. Als je als mens de rivieren gaat bedwingen moet het niet verbazen dat de balans geen balans meer is. Momenteel is van al het water 2,6% zoet daar zit 77% van in ijs, 22 % opgeslagen in de grond en 1% in meren. De zout/zoet verhouding beinvloeden is waar het om gaat niet al die getalletjes over waterexport in paprika’s.
Het heeft me altijd al verbaasd dat na een flinke regenbui in de meeste Afrikaanse landen er de volgende dag alweer wagentjes rondrijden om water te verkopen. Zelfs in Bangladesh, in plastic zakjes, echt waar. Verzilting daarintegen is een werkelijk probleem,alleen al in de polders van Zuid Holland 350.000.000 kg/jaar aan zout opgezogen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Praetoriaan

@Larie Onderschat het waterprobleem niet. We verkeren hier in Nederland in een luxepositie. Water uit de kraan dat zich kwalitatief kan meten met bronwaters, dat is in een groot deel van de wereld ondenkbaar. Overigens is de verzilting van delen van Nederland een serieus probleem, net als de verdroging. Het tegengaan van de verdroging in Nederland was/is niet voor niks een van de kernthema’s uit het Structuurschema Groene Ruimte van het ministerie van LNV. Carlos stipt het terecht aan.
In de rest van de wereld is voldoende (schoon) drinkwater geen vanzelfsprekendheid. Sterker nog in het Midden-Oosten houd ik het niet voor onmogelijk dat de toegang tot water de inzet wordt van een gewapend conflict in de toekomst. Denk aan mogelijke conflicten over de watertoevoer van de Eufraat en de Tigris.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Carlos

over de export van water in paprika’s: het gaat hier om ‘virtuele export’. Er zit uiteraard water in een paprika maar het gaat om de liters die onttrokken zijn (aan de natuur) voor de productie van die paprika.
Verder ga ik mee met wat Praetoriaan zegt en verwijs door naar:

Het bestaat echt:
http://www.verdroging.nl

Verzilting treedt op als de zoetwaterlens krimpt door het oppompen van grondwater, verminderde tegendruk doet het zoute water de polder indringen:
http://www.dewaterkrant.nl/asp/page.asp?id=i000343&alias=waterkrant

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 larie

@ Praetoriaan: Onderschatten doe ik zeker niet maar probeer dit onderwerp kritisch van afstand te bezien er wordt al zo vaak “rampspoed” geroepen. Er lopen naar mijn idee wat lijnen door/naast elkaar wat mondiale zoetwatervoorziening aangaat. Hoe ga je, bijvoorbeeld, om met klimaatsveranderingen. Lang gelden (zeg 10K jaar) was het goed toeven in het Midden Oosten en Noord Afrika maar die tijd raakt op en het water ook. Je kunt pompen wat je wilt maar het is nu niet meer genoeg voor een aangenaam leven van de bewoners op die lokaties.. De beschaving zal zich beschaafd moeten gaan gedragen in de toekomst en zo nu en dan de plaats van bewoning moeten aanpassen aan de geografische omstandigheden. Over een tijdje hebben we in Nederland een probleem wat alleen opgelost kan worden door volksverhuizing, en dan weer etc daar moet de soort mens aan wennen. Mijn regenwater moet je opvangen gedachte blijft staan, doen ze vrijwel nergens ook waar het droog is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 larie

@Carlos

Vrijwel alle tuinen in het westland zijn gesloten systemen, vangen al het benodigde water op uit de wolken in eneorme zwembaden, druppelen en groeien op substraat. Paprika’s in het bijzonder, hebben geen “aarde” gezien. We exporteren Nederlands regenwater wat anders in de sloten zou worden afgevoerd naar zee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Carlos

Regenwater opvangen is een zeer goede oplossing, in de droge gebieden van India gebeurt het nu al met hulp van nederlandse consultants (want wij moeten ze uiteraard gaan vertellen wat oude volkeren als jaren wisten).

De klimaatsverandering zal ons wellicht inhalen, maar in veel gebieden komt de klap van menselijk handelen nu al hard aan. Zuidoost Spanje is kurkdroog, niet dankzij een klimaatsverandering maar dankzij het ongereguleerd oppompen van drinkwater. Grondwaterdalingen van 40 a 60 meter zijn daar geen uitzondering, met dank aan de meloenenteelt en de golfbanen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Carlos

Als de paprikateelt voor 100% een gesloten systeem is (wat ik betwijfel) wie pompt er dan water weg? Drinkwaterbedrijven? Andere boeren. Bodemdaling heeft ook zo z’n gevolgen dat is zo.
In het Oosten zijn het in ieder geval de boeren en de duitsers die bruinkool winnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 larie persoonlijk

@Carlos

Dit is teveel, niet alleen mijn vader was scheidsrechter (eerdere topic) maar het grootste deel van mijn familie is tuinder in het Westland (ik weet echt wel hoe paprika’s groeien),heb ik vier jaar lang geohydroligische college’s gehad (weet het niet beter maar zie de verschillen tussen wetenschap vs politiek), geef ik wekelijks lezingen over waterbeheer met de laatste data (ook aan de heren uit Delft). Je haalt er zoveel bij dat ik geen zin meer heb mij hier virtueel te laten meppen. Een ding dan toch, de dames heren van verdroging.nl, waar de subsidie van gestopt is, hanteerden een merkwaardige definitie van verdroging. Je “pakt” een gebied geeft het een natuurfunctie en bekijk of de grondwaterstand voldoende is om aan die functie te voldoen. Doet ie het niet Oh..verdroogd.
Sorry, beetje van de boze, nix voor mij dit gedoe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Carlos

U bent een zeer veelzijdig mens larie, het valt mij op dat u in iedere discussie wel een studie, baan, familielid, of persoonlijke anekdote kan aandragen. Dat duidt op een rijk leven. Maar wat betreft geohydrologie kunt u mij niet uitpoetsen. Het is een algemeen aanvaard verhaal dat door het oppompen van zoetwater onder het land in de kustregio’s het zoute water binnendringt dat daarvoor werd tegengehouden door het zoete water. Wie dat water wegpompt? Legio potentiele daders.

De ondergrond van Nederland is zoals u zelf ook wel weet een complex geheel van zigzaggende lagen veen, zand en klei, daardoor hebben we op een korte afstand een hoge varieteit aan landschappen. Binnendringing van zoutwater zal hierdoor ter hoogte van Alkmaar anders verlopen dan bij Delft. Maar dat het gebeurt door een krimpende zoetwaterlens dat staat in het hollands waterbeheer als een paal boven water.

Of verdroging optreedt heeft niks met subsidie te maken, dat is er gewoon. En die verdroging wordt door de mens ingang gezet. Zou het een natuurlijk proces zijn, zoals bijvoorbeeld de successie van een heidevegetatie naar een bos, dan is het de vraag of men moet ingrijpen. Maar verdroging in Nederland wordt onomstotelijk veroorzaakt door de mens. Zouden we vennetjes met bijzondere vegetatie en amphibieen verloren moeten laten gaan omdat men elders te veel grondwater oppompt? Het Naardermeer, het oudste beschermde natuurgebied van ons land kampt ook met droogte doordat boeren en waterleidingbedrijven op de Utrechtse Heuvelrug teveel water oppompen. Moeten we dan het Naardermeer laten verlanden en verdrogen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 larie

@Carlos: Ach, veelzijdig ik leef en heb geleefd en hop van de enenaar de andere periode. Als de verveling toeslaat begin ik wat anders, het liefst onderbouwd met een studie. Over een jaar of wat hebben de meeste reaguurders, die ik trouwens waardeer in meerendeel, ook een rijk leven . Ik vermoed zelfs dat de meeste dat al lang hebben.
Het onderwerp raakt mij, dat heb je wel gemerkt, omdat het een onderwerp is wat de verbeelding aanspreekt waarbij ook nog eens mondiale proporties en gevaren om de hoek kijken.
Mijn veel te heftige reactie, excuus, werd veroorzaakt doordat ik weer vastel dat het niet “werkt” om vanuit idealisme de feiten te rangschikken en proberen iemand te overtuigen. Daar gaat het vaak fout omdat de “pluche sukkels” die veelal weing verstand van zaken hebben niet met deze benadering over gehaald c.q. gedwongen worden eens verstandige beslissingen te nemen.Zo heb ik ooit, alweer een andere tijd, de opkomende holistische geneeskunde zien neersabelen door de regulieren louter door de manier van “brengen”.
Ik ben het geheel eens met het verzouten gedeelte. Als voornaamste bronnen worden gezien het “nortonwater” tientallen jaren was het gewoon bronnen te slaan en met het opkomende water de melk te koelen, onlangs per wet verboden en in het bijzonder de GIst in Delft, heeft ondergrondse stromingen van zoet water(geen lens maar hellend vlak op het Pleistocene dekzand) volledig verpest. Verdroging, ik kan niet anders zeggen dan dat de bewoning te intens is (vol zal ik niet zeggen) en dat de natuur het loodje gaat leggen wat we ook doen en dat is klote.
Nogmaals, wordt hier niet al te vaak gezegd zo na een robbetje, sorry Carlos

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Carlos

Nergens sorry voor, ik voelde mij niet aangevallen.
Larie je deskundige input wordt hier juist op prijs gesteld.

Inderdaad een lens is een lens, die zit onder bijv. een eiland.

Met GIst in Delft bedoel je trouwens Gist Broccades? Die moeten volgens mij van de staat (een bevel, of wet) doorgaan met pompen want anders komt Delft onderwater te staan, jarenlang oppompen van grondwater voor de fabriek heeft alle isolijnen op de grondwaterkaart om Gist Braoccades heen gelegd en het water stroomt met een ‘noodgang’ richting de fabriek, zouden ze stoppen dan staat Delft (denk aan de grafkelder..) in een paar dagen onderwater.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 larie

Ja die Gist, het zijn boeven behalve over een paar weken. Je kunt dan, sinds jaar en dag, gratis een brokje verse gist voor de oliebollen bij de portier halen, ah..dat ruikt zo lekker. Ooit was er een sociaal bevlogen directeur die naast de fabriek een fraai wijkje voor de arbeiders heeft laten bouwen. Het staat er nog helemaal en intakt, het lijkt een dorpje op zich.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Praetoriaan

@Larie U heeft geen zin zich hier virtueel te laten meppen. Hmmm dat geeft te denken…Het gaat niet om het slaan, maar het gaat het erom dat ik het met u oneens ben. En of u nou 20 wetenschappelijke lezingen geeft of bijstandsvader bent doet daar niks aan af.
Ik ben iig het op een tweetal punten met u oneens. Alleerst stelt u (gechargeerd) dat we straks maar met zijn allen moeten gaan verhuizen. Dat vind ik je reinste flauwekul en pure symptoom bestrijding. De verdroging van Noord-Afrika (en ook andere delen van Afrika)wordt niet voor het grootste deel veroorzaakt door het opppompen van water, maar door de ontbossing die daar plaatsvindt. De eindeloze zoektocht naar brandhout, maar ook de alles kaalvretende geiten zijn hier de oorzaken. Niet voor niks wordt het koken op gasflessen in die landen gestimuleerd. Het behouden van de bestaande begroeiing en het realiseren van nieuwe aanplant is daarom van levensbelang.

Met betrekking tot de verdroging sluit ik me aan bij Carlos. Verdroging heeft niks met subsidies te maken en wordt gewoon door ons mensen veroorzaakt. De moderne ruilverkaveling en het kanaliseren van beken en riviertjes kunnen als oorzaken genoemd worden, maar ook het uit balans raken van de grondwaterspiegels door het teveel opppompen van water. Carlos noemt de Utrechtse Heuvelrug en het Naardermeer, maar ook op de Veluwe is dit een probleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Praetoriaan

Ah…tijdens het tikken tussen de bedrijven door ging de discussie alweer verder :-/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 larie

@Praetoriaan: Als part time vader enige reacties. Straks verhuizen heb ik niet gezegd maar in de geologische tijdschaal wel. Afrika was tussen 18K en 10K geleden een fantastische plek om te wonen. Langzaam maar zeker is het onhoudbaar geworden door krachten die de mens te boven gaan. De regen uit die tijd zit nog onder het zand en kan opgepompt worden maar raakt op. Het zou verstandig zijn om als mensheid in zijn/haar geheel de blik wat verder in de toekomst te richten. Dat verhaal van de bomen en geiten zijn marginale invloeden die op dergelijke grote schaal geen invloed hebben. Die paar mensen die in die tijd daar als nomaden hebben geleefd hebben niets te maken met de verdroging. Je ziet op de hele wereld problemen die een geologische oorzaak hebben waar de mens niets aan kan doen. Hete steppen in Rusland, vochtige lucht naar binnen getrokken, niet over een hoog jong gebergte kunnen, neervallen en als wilde rivier naar beneden storten. daar is niet te wonen (Bangladesh) maar wordt wel gedaan vanwege religieuze achtergronden. Zo zijn er tig gebieden, wat dacht je van het heen en weer gaan van een enorme bergrand boven ijsland die de stromingen van de oceanen totaal beheerst en in een klap de warme golfstroom kan ombuigen. Is al vele malen gebeurt, de Baltische zee is zout/zoet/zout/zoet etc door die rand. Onze invloed is minimaal en zou verstandig zijn als vanuit dat perspectief de problemen worden gedefinieerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 larie

@Praetoriaan.

De opmerking “bijstandsvader” dat is pas gechargeerd, geen waarnemingen en toch ( de verkeerde) conclusie trekken in een poging mijn argumentatie af te vlakken. Niet jofel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Praetoriaan

Rustig Larie…no offense. Ik chargeer inderdaad om aan te geven dat ik wil discussi

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 larie

@Praetoriaan: Ok, het is lunchtijd ;-). Je moet me kennen om te weten dat imponeren niet in mijn hoofd opkomt, ik haat blaaskaken. Geschreven taal geeft van mij toch een andere indruk dan dat ik vind dat ik ben, jammer. Eigenlijk komt al het voorgaande neer op het ontwarren van verwevenheid tussen politiek en hard facts en dat is verrekte moeilijk. Delft noemde ik omdat de discussie daar bijzonder heftig was, ook binnen het instituut. Geld krijgen voor onderzoek is bijna niet meer te doen zonder een beetje het belang van de vraagstelling wat over de werkelijkheid heen te tillen.
adios.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Spuyt 12

Ik moet zeggen dat deze discussie me uitstekend vermaakt!

Ik ben het overgens niet eens met Praetoriaan dat als larie zegt dat hij er verstand van heeft hij dat louter doet om te imponeren. Er van uitgaande dat hij de waarheid spreekt, heeft zo’n uitspraak wel een nuttig doel. Het geeft aan dat hij in dit geval (ervarings)deskundige is en dat voegt voor mij wel degelijk iets toe. De uitspraak op zich zegt uiteraard nog niets over de juistheid van de opinie van larie, maar geeft wel een indicatie.

Daarom zitten er bij Nova ook altijd professors achter de tafel en geen janlullen zoals jij en ik die het soms toch echt wel beter weten :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Praetoriaan

@Larie We zijn het eens. Ook ik haat blaaskaken :-). Heldere reactie overigens en je maakt inderdaad een punt: het ontwarren van verwevenheid tussen politiek en harde facts is inderdaad verrekte moeilijk.
Overigens geeft deze discussie ook een mooi inkijkje in de beperking van het internot. Geschreven taal kan inderdaad een andere indruk geven dan de werkelijkheid. Soms mooier, soms slechter. Maar wat is er mooier dan discussi

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie