Giro555: Mensen minder gul voor oorlogen

ANALYSE - Zojuist is Giro555 opengesteld voor de vluchtelingen van het conflict in Syrië. Nederlanders zijn echter minder gul als Giro555 geld inzamelt voor slachtoffers van oorlogen.

Een Giro 555-actie voor een land of gebied dat getroffen is door oorlog, levert over het algemeen minder op dan acties voor natuurrampen of hongersnoden. Dat blijkt uit een analyse van de openbare verantwoording van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Sinds 1987 zijn er 41 Giro 555-acties geweest, die gemiddeld ruim 25 miljoen euro opbrachten. Het meest werd er opgehaald na de aardbeving en tsunami in de Indische Oceaan in 2004, bijna 242 miljoen euro. Ook na de aardbeving die in 2010 Haïti trof, werd veel geld opgehaald: 117 miljoen euro (cijfers gecorrigeerd voor inflatie).

Natuurrampen brengen het meest op, zo’n 31 miljoen euro gemiddeld. Acties in verband met oorlogen leveren gemiddeld ongeveer de helft op. Ook de actie die maandag werd geopend door de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) voor de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië is oorlog-gerelateerd.

Opvallend is dat de overheadkosten van de hulpacties zeer verschillend zijn. Het hangt sterkt af van het bedrag dat binnenkomt op het rekeningnummer. Zo kwam in 1991 ruim 33 procent van het geschonken geld voor de slachtoffers van de Golfoorlog in Irak niet bij hen terecht, aangezien er maar 365.000 euro werd geschonken. Voor de actie in Haïti was 1,63 procent van het bedrag nodig om de kosten van hulpverlening te dekken.

Het is te verwachten dat na twee succesvolle acties Giro555 door de grens van 1 miljard opgehaalde euro’s gaat.

Reacties (1)

#1 Bismarck

Dat verschil in gemiddelde tussen ramp en oorlog komt (even uit de losse pols berekend) volledig voor rekening van de bevingen in de Indische Oceaan en op Haïti.