Gevaarlijke landpolitiek in Zuid Afrika

Zuid-AfrikaZuid Afrika is sinds de omwenteling begin jaren negentig hard bezig om de armoede onder de zwarte meerderheid te bestrijden. Van bovenaf wordt bijvoorbeeld afgedwongen dat bij het aannemen van personeel er minimaal een bepaald percentage uit niet-blanken moet bestaan. Niet alle ondernemers zijn hier gelukkig mee, maar het zet wel wat in gang.
Een ander speerpunt van het anti-armoede beleid zou de landhervorming zijn. De blanke boeren hebben het grootste deel van de landbouwgronden in handen. Deze zouden stapsgewijs herverdeeld moeten worden. De bedoeling in 2000 was om in 2014 dertig procent van het land opnieuw te hebben toegewezen. Tot nu toe is slechts 4 procent herverdeeld.
Mbeki was op dit punt voorzichtig geworden. Van het herverdeelde land bleek maar 30 procent productief te zijn. Maar incoming man Zuma wil hier toch weer vaart mee maken.

Hier ligt echter het grote gevaar op de loer van Zimbabwaanse toestanden. Daar is de landbouw inmiddels ingestort en heeft het dus niets geholpen in de bestrijding van de armoede. In Zuid Afrika hebben ze ook nog eens de extra uitdaging dat de hoeveelheid vruchtbare en bruikbare grond beperkt is (als ze de natuurparken voor toerisme willen houden). Verder lekt al enige tijd de vakkennis over landbouw weg naar het buitenland.

Een heel precaire situatie. Hopelijk ziet men in dat een geleidelijk pad over meerdere jaren een veiliger optie is dan het nu te gaan forceren.

  1. 1

    Je moet eerst mensen vinden die wat met het land willen doen, dan ze pas land geven. Dito ook mensen land ontnemen als ze er niets mee doen.

  2. 2

    waarom wordt er geen land gegeven aan mensen met een solide business plan? In zo’n plan zou, behalve de standaard zaken als het doel en strategie van het bedrijf, ook een punt moeten zitten met concrete richtlijnen ten aanzien van het aannemen van werknemers met een andere etniciteit (of het nou een blanke of een zwarte ondernemer gaat), waarbij deze richtlijnen nageleefd moeten worden OF het bedrijf krijgt sancties (boetes of uiteindelijk zelfs een verbod nog langer te bestaan). Zou zorgen voor gemotiveerde eigenaren en tegelijkertijd gelijke kansen stimuleren