Geritualiseerde achterlijkheid

Traditie is geritualiseerde achterlijkheid. Wie iets doet dat echt met geen enkel goed argument te verantwoorden is, valt als laatste redmiddel terug op “Het is onze traditie.” Alsof het feit dat mensen zich al honderden of duizenden jaren idioot gedragen het beter maakt. Het tegendeel lijkt me eerder waar.

Het is nog tot daar aan toe als de traditie gaat om het dragen van rare hoofddeksels of het op bepaalde dagen zingen van liedjes en luisteren naar saaie verhalen in speciaal daarvoor bestemde gebouwen. Maar vaak is traditie een voorwendsel voor het onderdrukken van vrouwen, homoseksuelen of simpelweg ‘de ander’. Zo vindt het gros van de Nederlanders het prima kinderen te indoctrineren met negentiende-eeuwse racistische stereotypen onder het mom van de traditie van Zwarte Piet. Bij moslims en joden zijn slachtdieren de klos omdat in een ver verleden iemand heeft opgeschreven dat in een nog verder verleden iemand van god gehoord zou hebben dat slachten op een bepaalde manier moest gebeuren. Uw god is namelijk een pietluttige god, die zich het liefst met allerlei detailvoorschriften bezighoudt. Probeer in Leviticus of de Koran vooral niet te zoeken naar voorschriften naar een verstandig macro-economisch of gezondheidszorgbeleid. Het is allemaal “Als uw koe door het graan van de buurman loopt, dan betaalt u twee schepels graan schadevergoeding als bij de volgende volle maan meer dan de helft weer rechtop staat en vier als het nog plat ligt.”

Nu weten de voorstanders van ritueel slachten ook wel dat ze met het zich beroepen op de voorschriften van hun geloof niet-gelovigen nooit gaan overtuigen. Dus gaan ze als een gek op zoek naar meer inhoudelijke argumenten. Dat is namelijk altijd beter dan twijfelen aan je eigen dogma’s. Dus hebben we de jij-bak gehoord dat verdoofd slachten eigenlijk net zo bruut is. Het antwoord daarop is uiteraard dat als er methoden van verdoofd slachten zijn die vaak mis gaan of waarbij dieren toch nog erg lijden, die methoden ook kritisch tegen het licht moeten worden gehouden en eventueel worden verboden. Het is niet een argument pro ritueel slachten.

Dan hebben we nog wat ik de drogreden van Het Grotere Kwaad noem. Die kennen we nog van het rookverbod in de horeca: “Meeroken is slecht, maar het valt in het niet bij al die rotzooi die die auto’s uitstoten!” Dat is geen argument tegen een rookverbod in de horeca, maar een argument voor aanpakken van de vervuiling door auto’s. Insgelijks is het bestaan van misstanden in de bio-industrie geen argument voor ritueel slachten.

Uiteindelijk is het belangrijkste argument dat wordt gebruikt dat van de godsdienstvrijheid. Dat is immers een mensenrecht. Maar godsdienstvrijheid is niet een vrijbrief om zomaar alles te mogen doen. Het lijkt me bovendien verstandig eens na te denken over wat voor godsdienst je aanhangt als die een god heeft die je alleen maar leuk vindt als je dierenleed veroorzaakt.

 1. 1

  Zo vindt het gros van de Nederlanders het prima kinderen te indoctrineren met negentiende-eeuwse racistische stereotypen onder het mom van de traditie van Zwarte Piet.

  Het glazuur springt me van de tanden. Wat is er nou eigenlijk zo racistisch aan zwarte piet?

 2. 3

  Ik sluit me volledig aan bij @1 en @2.
  Daarnaast heeft traditie met identiteit te maken, wat heel erg belangrijk is voor mensen. Als je over traditie spreekt, maar identiteit achterwege laat in deze context heb je er zelf helemaal niets van begrepen.

 3. 4

  @1: Zwarte Piet is het dommige donkere slaafje van een blanke bisschop. Die bovendien ook nog wordt gespeeld door blanken in blackface. Maar goed, veel Nederlanders hebben wat dat betreft een plaat voor hun kop.

  @2: Verder nog iets inhoudelijks te melden?

  @3: Voor identiteit is een hele berg cultuur beschikbaar. Saudis kunnen ook niet hun vrouwen hier opsluiten met een beroep op hun identiteit.

 4. 5

  “Het is niet een argument pro ritueel slachten.”

  Maar je mag wel verwachten dat de overheid jou even fair behandelt als alle anderen. Indien ritueel slachten dezelfde mate van dierenleed veroorzaakt als andere slachtmethoden (en daar heb ik geen idee van), dan mag je van de overheid verwachten dat ze een consistent beleid voeren over de gehele linie.

 5. 6

  @5: Dan is het misschien slim op het wetsvoorstel van de PvdD te amenderen om ook andere omstreden slachtmethoden te verbieden. Zal de PvdD geen probleem mee hebben.

 6. 7

  @ Martijn,
  Ik kom met wat inhoudelijks als jij daarmee eerst komt want dat stomme en achterlijke verhaaltje van jou is absoluut niet inhoudelijk maar heeft meer een ‘boehoe die arme diertjes lijden pijn dus moeten we maar de grondrechten van bepaalde minderheden maar gaan beperken en schenden’ gehalte.
  Net als Martijn waren de nazi’s ook grote voorstanders van het verbod op onverdoofd slachten dus wat dat betreft bevind je je in ‘goede’ gezelschap Martijn.

 7. 8

  Martijn, je schrijft:

  Maar godsdienstvrijheid is niet een vrijbrief om zomaar alles te mogen doen.

  Dat is correct, maar is dat een terecht verwijt? Je wilt graag dat zij goed nadenken over de consequenties van hun handelen. Ik kan het daar wel helemaal mee eens zijn. Ik maak zelf een andere keuze als niet-gelovige maar ik weet dat veel mensen die geloven dat doen uit de oprechtheid van hun hart. Je kunt wel degelijk vragen goed na te denken over hun daden, en excessen moeten aan aan de kaak gesteld worden. Geloof is geen vrijbrief om te doen wat je wilt, maar ik denk niet dat de moslims en joden die hun geloof serieus nemen dat ook willen.

  Tot er we het eens zijn over de rituele slacht lijkt het me wel goed daar strenge eisen aan te stellen en deze slachtmethode streng te controleren. Volgens mij is daar een hoop te winnen en levert dat meer dan met de koppen tegen elkaar te lopen zoals nu gebeurd.

 8. 10

  “Voor identiteit is een hele berg cultuur beschikbaar. Saudis kunnen ook niet hun vrouwen hier opsluiten met een beroep op hun identiteit.”
  Grapje toch? Ritueel slachten vergelijken met het opsluiten van vrouwen… Je zwarte piet verhaaltje is natuurlijk ook zielig. Zwarte piet is zwart omdat hij door de schoorsteen komt. Blijkbaar heb je vroeger niet goed geluisterd naar de verhaaltjes. Maar goed, als ritueel slachten voor die mensen oprecht een gerust geweten bezorgd, dan ben je gewoon super super asociaal als je dat zomaar afpakt gebaseerd op een gekraakt onderzoek. Zulke intolerantie zou je van de PVV verwachten. Ook moslims en joden zijn belangrijker dan dieren.

 9. 11

  @7:

  ‘boehoe die arme diertjes lijden pijn dus moeten we maar de grondrechten van bepaalde minderheden maar gaan beperken en schenden’

  Feitelijk wel ja. In politiek probeer je een rationele afweging te maken. Mensen moeten zoveel mogelijk vrijheid hebben, maar dat mag niet ten koste gaan van het onnodige lijden van dieren.

  @8:

  ik weet dat veel mensen die geloven dat doen uit de oprechtheid van hun hart.

  Ik twijfel niet aan hun oprechtheid. Maar er worden in grote oprechtheid de meest vreselijke dingen gedaan.

  @10:

  Zwarte piet is zwart omdat hij door de schoorsteen komt.

  Daarom zijn de Zwarte Pieten ook al zwart als ze aankomen met de stoomboot en hebben ze van die overdreven rode lippen.

  Maar goed, als ritueel slachten voor die mensen oprecht een gerust geweten bezorgd

  Dan hebben ze een gerust geweten dankzij dierenleed. Moeten ze toch maar eens goed nadenken hoe raar dat eigenlijk is.

  gekraakt onderzoek.

  De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde denkt daar anders over.

 10. 12

  @ 11
  Een rationele afweging is niet het schenden v.d. grondrechten van religieuze minderheden om vermeend dierenleed tegen te gaan (ik zeg bewust vermeend dierenleed want er bestaat helemaal geen wetenschappelijke consensus m.b.t. het leedtoevoegende aspect van het onverdoofd ritueel slachten).
  Maar tja daar zijn linkse nazi’s zoals jij toch veels te stom voor om dat te kunnen snappen. Linkse nazi’s zoals jij willen hun (zogenaamd moreel superieure) opvattingen opleggen aan de rest v.d. mensheid (ongeacht of dat een schending v.d. grondrechten van minderheden oplevert) en dat is iets waar ik alleen maar over kan walgen.
  Het zou me helemaal niet verbazen als het uiteindelijke doel v.d. dieren freaks/ vega-fundi’s is om de consumptie van vlees te verbieden onder het mom v.h. tegengaan van dierenleed.

 11. 14

  @12:

  Een rationele afweging is niet het schenden v.d. grondrechten van religieuze minderheden

  Grondrechten zijn niet een carte blanche, daar zitten grenzen aan, bijvoorbeeld als ze leiden tot schade of leed. Daar is in dit geval dus sprake van.

  er bestaat helemaal geen wetenschappelijke consensus m.b.t. het leedtoevoegende aspect

  Zoals gezegd: de experts (de dierenartsen) denken daar anders over.

  Linkse nazi’s zoals jij willen hun (zogenaamd moreel superieure) opvattingen opleggen aan de rest v.d. mensheid

  Als ik mijn opvattingen moreel superieur vind – en dat vind ik, want anders had ik andere opvattingen gehad – dan wil ik uiteraard andere mensen daarvan overtuigen. Niet opleggen, want een van mijn moreel superieure opvattingen is dat ieder mens recht heeft op zijn eigen morele opvattingen – hoe stupide die in mijn optiek ook zijn – zolang die maar geen leed berokkenen. En dat laatste is bij ritueel slachten nu net wel het geval.

  Het zou me helemaal niet verbazen als het uiteindelijke doel v.d. dieren freaks/ vega-fundi’s is om de consumptie van vlees te verbieden onder het mom v.h. tegengaan van dierenleed.

  Daar is een serieus filosofisch punt over te maken. Er is ook een filosoof die nog verder gaat en vindt dat de mensheid moet proberen om door middel van genetische modificatie en fokbeleid te zorgen dat er uiteindelijk alleen nog maar herbivore dieren op Aarde zijn. Een andere, meer realistische, mogelijkheid is dat het ons uiteindelijk lukt om vlees te maken zonder dat er dieren voor nodig zijn.

  Maar dat onderwerp goed en uitgebreid bespreken gaat veel te ver voor een blog. Dus heb ik het beperkt tot het punt van het onverdoofd ritueel slachten, iets waarvoor naar mijn mening geen goede argumenten bestaan.

  Overigens ben ik geen vegetariër.

 12. 15

  “Grondrechten zijn niet een carte blanche, daar zitten grenzen aan, bijvoorbeeld als ze leiden tot schade of leed”

  Dat geldt alleen bij schade of leed aan ANDERE MENSEN. Een dier is geen rechtssubject zoals een mens maar een rechtsOBJECT. Misschien moet je eens een cursus grondrechten gaan volgen voordat je hier komt aandansen met je achterlijke onzin want linkse nazi-achtige randdebielen zoals jij schijnen dieren gelijk te stellen aan mensen, iets wat absolute flauwekul is.

  “Zoals gezegd: de experts (de dierenartsen) denken daar anders over.”

  Daar lul je uit je nek want er bestaan ook wetenschappers (zoals aangetoond door de Joodse belangenorganisaties) die stellen dat de rituele slacht niet leidt tot extra dierenleed.
  Zelfs wanneer er een wetenschappelijke consensus zou zijn (wat er niet is) dat de rituele slacht leidt tot extra dierenleed dan nog is dat zogenaamde extra dierenleed absoluut geen argument om de grondrechten/mensenrechten van MENSEN te gaan beperken alleen maar om die zielige arme snif snik boehoe diertjes geen extra pijn aan te doen.

 13. 16

  Artikel 6
  1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met
  anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

  Sliep uit!

 14. 17

  @15:

  Dat geldt alleen bij schade of leed aan ANDERE MENSEN.

  Lijkt me niet. Kijk naar artikel 9.2 van het EVRM:

  De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die die bij de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

  Dierenmishandeling is geen goede zeden, daarom is het ook bij wet verboden. Rasta’s mogen bijvoorbeeld ook geen grote weedplantage hebben, al hoort dat nog zo bij hun geloof.

  achterlijke onzin want linkse nazi-achtige randdebielen

  Ik was in een milde bui vandaag, maar ik voel nu toch wat wrevel opkomen. Mijn ware linkse-naziranddebielenaard laat zich niet eeuwig onderdrukken. Dus graag wat minder ad hominems, anders zou ik toch wel eens naar die banknop kunnen gaan grijpen.

  zoals jij schijnen dieren gelijk te stellen aan mensen, iets wat absolute flauwekul is.

  Elk mens is een dier. Het is toevallig goed mogelijk vast te stellen of een dier een mens is of een andere soort op basis van phenotype, maar een absoluut verschil tussen Homo sapiens en andere zoogdieren is niet hard te maken.

  Daar lul je uit je nek want er bestaan ook wetenschappers (zoals aangetoond door de Joodse belangenorganisaties) die stellen dat de rituele slacht niet leidt tot extra dierenleed.

  Er bestaan ook wetenschappers (zoals aangetoond door de tabaksindustrie) die stellen dat roken eigenlijk helemaal zo ongezond niet is. Er bestaan ook wetenschappers (zoals aangetoond door oliemaatschappijen) die stellen dat CO2-uitstoot helemaal niet leidt tot klimaatverandering.

 15. 19

  @17 In #12 was je nog een linkse nazi maar bij #15 werd je al gepromoveerd tot linkse nazi-achtige randdebiel. Ik zie vooruitgang!

 16. 20

  @martijn

  Zwarte Piet is niet dom. Of Zwarte Piet een slaaf is, is helemaal niet duidelijk. Misschien krijgt hij wel een riant salaris. Wat betreft de blackface, is dat nou echt racistisch? Ik mag zonnebanken tot ik lichtbruin ben, vrouwen mogen bronskleurige make-up opsmeren, maar als je te bruine schmink gebruikt ben je een negerhater? De traditie stamt bovendien uit een tijd dat je niet effe ergens een zwarte kon vinden om Zwarte Piet te spelen. Negers hebben trouwens geen rode lippen, blanken en zwarte piet wel.

  Zwarte piet is het slachtoffer van iets veel ergers dan traditie, namelijk het Policorburo. Sinterklaas-Zwarte Piet kan fout worden uitgelegd, dus het is ook fout. Typisch van dat foute paternalistische racisme om er meteen slavernij en domme negers in te zien.

 17. 21

  “Daarom zijn de Zwarte Pieten ook al zwart als ze aankomen met de stoomboot en hebben ze van die overdreven rode lippen.”

  Het is een kindersprookje, ontleed je de smurfen op dezelfde manier? Je raakt kant noch wal met je beledigingen. Er is niets racistisch aan Sinterklaas en joden en moslims hebben net zoveel recht op geluk als jij.

 18. 22

  Slachten in stappen

  Onverdoofd slachten

  1. Dier wordt op transport gezet, stress.

  2. Wordt afgeladen bij het slachthuis, stress.

  3. Komt op het hakblok, stress.

  4. Goede haal over de nek, stress.

  5. Foute haal, nog meer stress.

  Verdoofde slacht

  1. Dier wordt op transport gezet, stress.

  2. Wordt afgeladen bij het slachthuis, stress.

  3. Krijgt een spuitje, stress.

  4. Komt op het hakblok, stress.

  5. Goede slag met de stalen pen in de kop, stress.

  6. Foute slag met pen in de kop, nog meer stress.

  Als ik het dan bekijk uit het oogpunt van welke vorm van slachten minder stress geeft voor het dier, dan is de onverdoofde slacht minder stressvol. Kort gezegd, denk eerst na voor je zo een stukje publiceert.

 19. 23

  @22: Ah lekker, een conclusie trekken op basis van je eigen nergens op slaande lijstjes.

  Je gaat er standaard van uit dat stap 3 bij verdoofd slachten ineffectief is? Want als het wel effectief is, dan houdt de stress ook in jouw tweede lijstje bij stap drie op, en is het beter dan onverdoofd slachten.

  Kort gezegd, denk eerst na voor je zo een reactie publiceert.

 20. 24

  Zal ik doen Joost, niet dat ik dat bij mijn vorige reactie niet deed natuurlijk. Verdoofd zijn of bewusteloos zijn is namelijk een groot verschil. Dus dat nergens op slaande van jou, ach, ik trek er maar lachende de schouders bij op, het slaat immers nergens op wat je bezigt.

 21. 25

  @24: Je lijstje blijft nergens op slaan, omdat je doet alsof alle overige punten gelijk blijven. Dat is sowieso niet het geval, of het dier nu verdoofd of bewusteloos is. Jammer ook dat jouw conclusie niet wordt onderschreven door de Nederlandse dierenartsen.

  http://www.knmvd.nl/persberichten/2010/juni/dierenartsen-blij-met-verwacht-verbod-op-onverdoofd-ritueel-slachten

  Einde “discussie”, lijkt mij. Of kan jij onderzoek overleggen dat het standpunt van de dierenartsen onderuit haalt? En zo ja, waarom is dat dan niet het standpunt van de dierenartsen?

 22. 26

  Joost, goed dan, je zal wel gelijk hebben. Dat neemt niet weg dat ik liever vlees eet waar geen verdoving bij is gebruikt. Niet om de smaak of wegens een achterhaald geloof, puur omdat er al teveel rotzooi in die dieren zit. Verder zal ik maar niet meer redenen noemen want dan kom het weer uit op drogredenen zoeken volgens dit artikel.

 23. 27

  Dat zou een valide reden zijn als die verdoving ook echt rotzooi is, daar weet ik niets van (maar volgens mij wordt er vaak verdoofd met een stroomschok?)

 24. 28

  @20:

  De traditie stamt bovendien uit een tijd dat je niet effe ergens een zwarte kon vinden om Zwarte Piet te spelen.

  De traditie stamt vooral uit een tijd dat vooroordelen over zwarte mensen nog algemeen geaccepteerd waren.

  Sinterklaas-Zwarte Piet kan fout worden uitgelegd, dus het is ook fout.

  Alles wijst erop dat Zwarte Piet gebaseerd is op negentiende-eeuwse vooroordelen. Je kan heel erg je best doen om redenen verzinnen waarom dat niet zo is, net zoals je heel erg je best kan doen om redenen te verzinnen waarom onverdoofd ritueel slachten wel een goede manier van slachten is.

  @21:

  Het is een kindersprookje, ontleed je de smurfen op dezelfde manier?

  Het is een kindersprookje, maar er zitten bewust of onbewust wel ideeën en waarden in die de maker heeft en die worden bewust of onbewust ook opgepikt door de kinderen die ze lezen of voorgelezen krijgen. Je kan op die manier inderdaad ook wat vraagtekens zetten bij de nogal paternalistische Smurfen. Peyo was in ieder geval geen fanatiek feminist. ;)

  en joden en moslims hebben net zoveel recht op geluk als jij.

  Daar ben ik het volkomen mee eens.

 25. 29

  @ 17
  Dus nu wil je het gooien op goede zeden??? Lol, het is duidelijk dat je een stomme lul bent. Goede zeden is niet eenduidig te definieren en een linkse nazi zoals jij is echt de laatste persoon die mag zeggen of iets onder goede zeden valt of niet. Ik vind het absoluut niet van goede zeden getuigen om de mensenrechten (godsdienstvrijheid is een mensenrecht) van minderheden te beperken o.g.v. sentimente gevoelens. Nogmaals ga maar een cursus grondrechten volgen want je komt echt heel stom over.

  “Elk mens is een dier”

  Spreek voor jezelf. Misschien zijn jij en de rest van je familie een stel beesten maar ik niet. Als je het verschil tussen dieren en mensen niet kan inzien dan heb je het IQ van een poepvlieg.

  “Dus graag wat minder ad hominems, anders zou ik toch wel eens naar die banknop kunnen gaan grijpen.”

  Lol, dus nu heb je ook al een probleem met de vrijheid van meningsuiting. Je hebt wel het lef (veilig achter je computer) om met je achterlijke verhaaltje hele volksstammen uit te maken voor achterlijk omdat ze een andere traditie hebben dan jij zou willen maar je voelt je gelijk op je kleine pikkie getrapt als ik je terecht uitmaak voor de linkse nazi tuig dat je bent omdat je de mensenrechten/grondwettelijke rechten van minderheden wilt afpakken o.g.v. sentimentele ‘doe de arme diertjes geen pijn’ onzin. Je gaat je gang maar hoor stomme lul, ban me maar als de slappe mietje dat je bent, maar het bewijst slechts dat de grondwettelijke rechten en vrijheden absoluut niet veilig zijn in de handen van LINKSE NAZI RANDDEBIELEN zoals jij.

 26. 31

  @29:

  Goede zeden is niet eenduidig te definieren en een linkse nazi zoals jij is echt de laatste persoon die mag zeggen of iets onder goede zeden valt of niet.

  Maar de Tweede Kamer mag dat wel. En die gaat over die wet.

  Nogmaals ga maar een cursus grondrechten volgen want je komt echt heel stom over.

  Zou het?

  Misschien zijn jij en de rest van je familie een stel beesten maar ik niet.

  Ik moet je toch echt teleurstellen.

  Lol, dus nu heb je ook al een probleem met de vrijheid van meningsuiting.

  Je hebt gezien dat je het plaatsen van je reactie je akkoord verklaart met onze huisregels?

  Je gaat je gang maar hoor stomme lul, ban me maar als de slappe mietje dat je bent

  Ik wist dat je dat zou zeggen. Niet slecht van iemand met het IQ van een poepvlieg, dunkt me.

  Maar goed, tot volgende maand dan maar!

 27. 32

  Tjonge, Martijn levert zijn stijloefening voor Spits Kruisvuur in en de dames gaan loos!

  Dan nu de mosterd:
  1. tradities prima, rituelen zijn dwangneuroses.
  2. als het dan toch moet: slachten zou altijd gepaard moeten gaan met een ritueel van respectbetoning jegens het te slachten subject. Ik herinner me nog het slachten in het dorp waar ik opgroeide. Altijd mochten de kippen, konijnen, varkens, etc. eerst nog wat vrij rondlopen, stonden de mensen erom heen toe te kijken, soms met een sigaar en/of borrel erbij en dan ging het mes erin.
  3. Wie vlees wil eten moet, onder de deskundige begeleiding van een slagercoach, zelf het dier naar smaak slachten, op gecertificeerde wijze. Wie dat niet kan, eet maar een vleestomaat.

 28. 35

  Martijn, hulde voor dit stuk. Iemand die een geloof in een imaginair vriendje hoger acht dan het onnodig lijden van daadwerkelijke levende beesten… heeft zo’n malloot dan nog wel recht van spreken?

 29. 36

  De traditie stamt vooral uit een tijd dat vooroordelen over zwarte mensen nog algemeen geaccepteerd waren.

  Net zoals het humanisme. Maar een paar kleine wijzigingen (die al zijn doorgevoerd) en het het is weer een prima traditie.

  Alles wijst erop dat Zwarte Piet gebaseerd is op negentiende-eeuwse vooroordelen. Je kan heel erg je best doen om redenen verzinnen waarom dat niet zo is.
  In de 19e eeuw was er geen slavernij in Nederland of Spanje. Ik vind huidige zwarte pieten niet bijzonder dom vergeleken bij de sinterklaas of de rollen in ander kindertoneel. Daar hoef ik mijn best niet voor te doen.

 30. 37

  Tsja, de rol van Zwarte Piet is de laatste decennia erg bij gesteld, omdat de rol van Piet tot zeker nog in de jaren 70 van de vorige als erg discriminerend werd ervaren. Van een boeman met een roe, die je in de zak ging stoppen tot een olijke kindervriend, wiens voornaamste taak het is snoep uit te delen. Alleen nog een beetje jammer, dat hij voorlopig nog het beeld van de domme zwartjes blijft bevestigen.

  @29: het is in ieder geval duidelijk, dat goede zeden jou totaal onbekend zijn en dat we alles wat je daar over schrijft dus meteen over kunnen slaan.

 31. 38

  “dat hij voorlopig nog het beeld van de domme zwartjes blijft bevestigen.”

  Wellicht dat zwarte piet jouw beeld van domme zwartjes bevestigd, maar kinderen zijn gelukkig nog niet zo verdorven.

 32. 39

  @36:

  Maar een paar kleine wijzigingen (die al zijn doorgevoerd) en het het is weer een prima traditie.

  De scherpste kantjes zijn er inderdaad vanaf geslepen. Maar het kan nog beter. Het zal ook wel langzaam die kant op evolueren. Moet je wel blijven duwen.

  In de 19e eeuw was er geen slavernij in Nederland of Spanje.

  In Suriname werd de slavernij in 1863 afgeschaft. Dat is wel de achtergrond waarin de Zwarte Pietentraditie geplaatst moet worden.

 33. 40

  @38: ik weet natuurlijk niet waar jij woont, maar ik ben benieuwd, waar Piet voornamelijk als slimmerik ten tonele wordt gevoerd, en wil er graag voor pleiten om de tv-intocht voortaan van daar uit te zenden. Dat zou uiterst fijn zijn en er voor zorgen, dat kinderen ook niet gaan denken, dat mensen met een kleurtje dommer zijn.

 34. 42

  @40
  Ik woon in Haren, maar de helft van de tijd in Nijmegen waar me vriendin woont. In deze twee plaatsen wordt Zwarte Piet toch vooral uitgevoerd als kindervriend. Zwarte Piet houdt alle kindjes in de gaten en geeft aan Sint door of ze lief zijn of stout. Ook delen ze snoep uit en doen allerlei trucjes. Piet is in ieder geval niet dom en wordt ook niet op die manier door mijn omgeving gezien. Maar jij kijkt er zeker met andere ogen naartoe.

  “De scherpste kantjes zijn er inderdaad vanaf geslepen. Maar het kan nog beter. Het zal ook wel langzaam die kant op evolueren. Moet je wel blijven duwen.”

  Vooral “het kan nog beter” is een beetje verontrustend. Op die manier vermoord je het verleden. Dat iets het aura ademt van z’n ‘kindertijd’ betekent nog niet dat je dat maar moet veranderen. Wat je kunt veranderen is jezelf. Als je zelf nou gewoon eens dat kolonialisme verwerkt kun je ook weer met neutrale ogen van het kinderfeest genieten. Dat maakt het ook leuker voor jezelf en anderen.

 35. 43

  Waar in de traditie gaat de sint trouwens naar Suriname om slaven te halen?

  Er is geen verband met Sinterklaas en slavernij. De traditie is één van beloning en straf. Sinterklaas geeft de beloning, de helper de straf. In Nederland is de rol van helper een zwarte piet geworden. Daar is niets racistisch aan. De invulling van die rol kan natuurlijk wel racistisch zijn, maar dat heeft niets te maken met de traditie zelf (en is aangepast).

 36. 44

  @41: natuurlijk, maar als je vrijwel alle negers als dom uit beeld, is dat een andere zaak.

  @42: ook ik ben beïnvloed door mijn verleden en de tradities, zoals die toen golden. De laatste jaren volg ik het sinterklaasgebeuren wat minder en ik heb wel de indruk, dat er ook slimmere Pieten ten tonele worden gevoerd. Het beeld uit mijn jeugd en van toen mijn kinderen nog klein waren, is toch vooral het beeld van de domme Piet.

  @43: het is eerder een slavenhandelaar. Wie zoet is krijgt lekkers, maar wie niet oppast wordt door de Moren meegenomen