Gericht doden

Mag een staat moorden in vredestijd? Voor een dictator is het geen vraag van belang, maar een democratische rechtsstaat moet daar toch wel over nadenken. En als een staat moordt in vredestijd, moet je daarmee dan vriendjes zijn?

Obama had het over “justice” toen hij de dood van bin Laden bekend maakte, maar de geur van een standrechtelijke executie walmde er van af. Maar ik vergaf de juridische geschoolde en moralistische president van Amerika, want “9/11” was niet niks en hij kon een beetje waardering van zijn kiezers goed gebruiken voor nuttige dingen. Obama was tenslotte drager van hoop.

Maar dan groeit de twijfel: hoe lang is fatsoen en juridische scrupule te handhaven in een global war on terrorism? Obama’s regering is op een aantal terreinen tekort geschoten,  volgens David Cole: ,,He has dramatically expanded a program of targeted killings using unmanned drones, without setting forth the general procedures or criteria he is employing. Killing the enemy during wartime is not illegal, of course, but assassinating people outside of war is.” (NYRB, p.29)

In Yemen vond een drone, type Predator, de tweede man van Al Quaida. Zijn dood baarde niet veel opzien, maar voormalig vice president Dick Cheney prees Obama. Ik refereerde eerder aan een interview met Cheney in Tegenlicht, waarin hij alles verdedigde: de invasies in Iraq en Afghanistan, waterboarding, marteling, Guantanamo. Het roept de vraag bij mij op of de intelligente, moralistische en fatsoenlijke Obama, ondanks de ruime meerderheid van zijn verkiezing, de duistere krachten aan kan, die door “9/11”en de reactie van de regering Bush zijn losgemaakt. Ik twijfel daar steeds meer aan.

In een stuk in de Washington Post wordt gesproken van 2000 slachtoffers van het drone programma, onder de kop “CIA shifts focus to killing targets.” Ik dacht dat het spionnen waren bij de CIA, maar het lijkt een militair interventie apparaat te worden.  Nog verontrustender is deze zin: ,,U.S officials said President Obama’s decision to approve the agency’s new drone base in the Arabian Peninsula and begin Predator patrols over Yemen was driven by the Agency’s unique authorities and capabilities.”

Zo’n zin moet  je drie keer lezen! Moet je begrijpen dat Obama eigenlijk niets te vertellen heeft over de CIA? Heeft de CIA de mogelijkheden om dit soort beslissingen autonoom te nemen en is het accoord van de president een formaliteit? Wat betekent het dat de gepensioneerde generaal Petraeus directeur van de CIA is geworden? Heeft er een militairisering van de CIA plaatsgehad, teneinde de effectiviteit van kleine acties in de wereld te vergroten en de besluitvorming daartoe gemakkelijker te maken? Had de CIA niet ook de regie bij de actie, die het leven van bin Laden beeindigde? Het lijkt alsof er een stille, militaire staatsgreep heeft plaatsgevonden in Amerika, die niemand is opgevallen.

Terug naar de vraag waarmee ik begon: mag een land moorden in vredestijd? De UN-onderzoeker Philip Alston is er vrij gedecideerd over: ,,Outside the context of armed conflict, the use of drones for targeted killing is almost never likely to be legal.”(NYRB, p.56) Hoe worden drones of UAV’s (unmanned aerial vehicles) ingezet? Wat is hun functie in de oorlog tegen het terrorisme?  De documenten stellen nieterg gerust, al is door de organisaties in Amerika, die zich met civil rights en de rechtsstaat bezig houden wel een juridisch debat over deze praktijk op gang gekomen.

Het is in onze pers niet erg opgevallen: wat zijn de complicaties van het gebruik van drones op het juridische vlak? Het zijn nieuwe wapens, maar er wordt geen onbekende technologie gebruikt. Bijzonder is wel de combinatie van technologie en gebruik. De vliegers, of liever de ‘operators’ zitten een halve aardbol verderop. Ben je dan wel ‘combattant’ in termen van het vigerend oorlogsrecht? En als je een fout maakt en je vermoordt de verkeerde? Mag een drone reageren op een vijandige actie, uit een land waarmee je niet in oorlog bent?

Harold Hongju Koh is een juridisch adviseur van de Amerikaanse regering; in een speech heeft hij een aantal dingen over deze zaken gezegd. Zijn positie als adviseur is niet onsympathiek: “ nooit ja zeggen tegen een opdrachtgever, als je geweten en de wet neen zeggen”. Dat lijkt een gezond uitgangspunt. Maar het bezwaar tegen dodelijk geweld is dat het ‘unlawful extra judicial killing’ is. Dat mag alleen als een staat verwikkeld is in een gewapend conflict of handelt in een legitieme vorm van zelfverdediging.

De vraag is: kun je de eenzijdig verklaarde “global war on terrorism” zo oprekken? Voor Koh is het geen probleem. Het is een redenering die huiveringwekkend is door zijn radicaliteit. Dat hebben we vaker gezien: de president handelt per definitie in het landsbelang en daarvoor wijkt elk juridisch principe. Daar hoort ook ‘enhanced interrogation’ bij, want het woord marteling klinkt zo rottig. Ik kan eerlijk gezegd geen andere conclusie bedenken dan deze: een groot deel van de juristen in Amerika is volkomen de weg kwijt.

Dit is een vervelend stukje voor de strijd tegen het terrorisme. Betekent het dat ik een Predator boven mijn huis kan verwachten, die drie dagen rond cirkelt en het moment dat ik in mijn auto stap om een boodschap te gaan doen gebruikt om een raket af te schieten? Ik neem het risico maar, want minister  Opstelten waakt over mijn heil.

Maar misschien is het toch een idee dat Uri Rosenthal eens gaat pleiten voor een eenzijdige beeindiging van de oorlog tegen het terrorisme. De Amerikanen hebben hem ook eenzijdig verklaard, dus dat moet kunnen. Misschien kunnen ze dan en passant ook de miljoenenindustrie van veiligheid en contraterrorisme eens wat afslanken? En het militaire interventionisme afzweren? De dollars die hiermee gemoeid zijn, kunnen productiever worden besteed in de strijd tegen de economische crisis.

The New York Review of Books, sept 2011, no 14

David Cole: After September  11: What we still don’t know, p.27

Christian Caryl: Predators and robots at war, p.55

 1. 4

  Nog verontrustender is deze zin: ,,U.S officials said President Obama’s decision to approve the agency’s new drone base in the Arabian Peninsula and begin Predator patrols over Yemen was driven by the Agency’s unique authorities and capabilities.”

  Zo’n zin moet je drie keer lezen! Moet je begrijpen dat Obama eigenlijk niets te vertellen heeft over de CIA? Heeft de CIA de mogelijkheden om dit soort beslissingen autonoom te nemen en is het accoord van de president een formaliteit?

  Nee, dit betekent dat mr. Doormaal niet zo goed engels begrijpt als hij denkt. Tsjonge jonge zeg.

 2. 7

  Maak er alsjeblieft geen “hij leest het zo, maar ik daarentegen lees het zus” van. In normaal Nederlands wordt er gezegd dat Obama’s beslissing om de CIA in te zetten werd bepaald door de “unieke bevoegdheden en vaardigheden” van de CIA. Dat betekent *niet* dat de CIA zogenaamd aan de knoppen zou zitten.

  Als ik besluit om Poolse elektricien A de bedrading van mijn huis te laten doen, waarbij zijn “unieke vaardigheden” de doorslag geven, betekent dat *niet* dat hij mij een mes op de keel heeft gezet voor de opdracht.

 3. 8

  “Maar misschien is het toch een idee dat Uri Rosenthal eens gaat pleiten voor een eenzijdige beeindiging van de oorlog tegen het terrorisme”

  0.001% kans hierop. Het lijkt dat Rosenthal die heruitgevonden heeft en Opstelten die voor de binnenlandse variant. Je zou bijna wensen dat rechtgeaarde Jihadisten eindelijk Nederland eens op de korrel gaan nemen. Maar misschien is dat ook de bedoeling van dit kabinet: Martial Law n.a.v. gebeurtenis. Ik zie ze er voor aan.

 4. 9

  Maar dit is toch niet nieuw? Waarschijnlijk hadden ze toenertijd hun drones ook ingezet tegen Fidel in plaats van de vele geblunderde moordpogingen.

 5. 11

  Wanneer dat agentschap onderdeel is van diezelfde regering is dat wel raar, JSK. De zin doet het voorkomen alsof de plotseling ontstane vaardigheden en bevoegdheden een goede reden zijn om gebruik te maken van die vaardigheden en bevoegdheden. In werkelijkheid geeft de president opdracht tot het ontwikkelen van een vaardigheid of het toekennen van een bevoegdheid. De CIA is geen private beveiligingsboer, de president is verantwoordelijk. Dat is nu juist het punt.

 6. 12

  CIA onderdeel van de regering? Je bedoelt allicht “overheid”?

  Ik zie echt het probleem niet: waarom als regering het wiel steeds opnieuw uitvinden?

 7. 13

  U.S officials said President Obama’s decision to approve the agency’s new drone base in the Arabian Peninsula and begin Predator patrols over Yemen was driven by the Agency’s unique authorities and capabilities

  De Amerikanen dringen de rest van de wereld hun wetgeving en moraal op.Want die “authorities’ zijn alleen door de VS gesanctioneerd.

 8. 14

  Dat niet eens. Men vindt veiligheid in het eigen land belangrijker dan veiligheid in het buitenland. Kwalijke zaak maar zoals su zegt niet echt nieuw (zeker geen “stille staatsgreep”), en ook niet uniek aan de V.S.

 9. 16

  Zeker niet nieuw ,maar de vanzelfsprekendheid waarmee het gebeurt zal de VS geen nieuwe vrienden opleveren en bestaande nog verder vervreemden.
  Geen verstandig beleid gezien de economische situatie van de VS.

 10. 17

  Als we zouden weten, om welke unieke bevoegdheden en vaardigheden het gaat, zouden we een hoop wijzer zijn. Ik lees daar toch een beetje een eufemistische omschrijving van de geheime potjes geld en de covert operations van de CIA in, waarbij het altijd al onduidelijk is geweest in hoe verre presidenten op de hoogte zijn van die unieke bevoegdheden en vaardigheden, zoals bijvoorbeeld het Iran-contra schandaal duidelijk heeft gemaakt.

 11. 18

  @15: Op basis waarvan concludeer jij dat dan? De bestaande bevoegdheden van een overheidsorganisatie zijn niet zelden aanleiding tot uitbreiding van de bevoegdheden van dezelfde organisatie.

  Basaal voorbeeld is de Kinderbescherming: doordat zij de bevoegdheid hebben om kinderen uit huis te plaatsen heeft zij de laatste jaren extra taken en bevoegdheden gekregen op het gebied van de opvoed ondersteuning aan ouders.

  Dat lijkt mij geen “staatsgreep” of anderszins ondemocratisch, maar ik kan het ook verkeerd zien.

 12. 19

  Wat zou er gebeuren als de terroristen op zijn?
  Worden de volgende staatsgevaarlijke elementen dan gezocht onder criticasters die de publieke opinie negatief beinvloeden t.o.v. de Vs ?
  Bij een dergelijk beleid blijf je vijanden nodig hebben,nu verkeren de VS in de situatie dat die vijanden waarschijnlijk nooit op zullen raken.

 13. 23

  Pakistan vooral, waarschijnlijk, want in Afghanistan staat het gebruik van drones minder ter discussie. Het gaat om het gebruik van drones in landen, waar de VS geen officiële oorlog voert.

 14. 24

  Geniepig detail: nadat zo’n drone doel getroffen heeft, wordt steevast een ronkend persbericht de deur uitgedaan hoeveel terroristen er gedood zijn. Maar dat blijkt ook te gebeuren als er kinderen of andere onschuldigen bij zijn. Wie in de nabijheid van een terrorist verkeert wordt net zo makkelijk tot terrorist verklaard, laat staan dat ze zich druk zouden maken over ‘collateral damage’. Da’s ongeveer net zo subtiel als het platwalsen van Palestijnse huizen door de Israelische regering.

 15. 25

  De president is verantwoordelijk. Klopt. Maar dat staat er toch ook? Dat Obama opdracht heeft gegeven tot het liquideren van Anwar al-Awlaki? Niet dat de CIA daar opdracht toe heeft gegeven en de president later geïnformeerd.

  Volgens mij is het punt van de “unieke bevoegdheden” van de CIA: dat de CIA een licence to kill heeft. De CIA mag een spion, of een bommenmaker, of een informant voor de tegenpartij op vreemde bodem liquideren. Ook als het geen oorlog is.

  Begin 2009 berichtte CBS dat de CIA een ‘licence to kill’ heeft jegens Amerikanen die voor of samen met Al Qaeda werken. In november 2008, nog onder het presidentschap van George W. Bush, is een Amerikaan gedood in Jemen bij een aanslag met een predator drone. Die Amerikaan was niet het doelwit, hij zat in de auto bij een topman van Al Qaeda in Jemen, ene Qaed Salim Sinan al-Harethi.

  Volgens mij wil dat zinnetje over de unieke bevoegdheden van de CIA dus zeggen dat de CIA de enige Amerikaanse overheidsdienst is die bevoegd is om Amerikanen te liquideren wanneer het niet mogelijk is hen op een andere manier aan te houden. Andere overheidsdiensten, zoals het leger of de FBI hebben die bevoegdheid niet.

 16. 26

  Ik vind Drones een doelmatige en schone manier van oorlog voeren. Na zorgvuldige afweging worden met chirurgische precisie doelen/vijandelijke strijders uitgeschakeld. Vergelijk dat eens met de geweldsorgie, inclusief ellende voor onschuldige burgers, van een conventionele oorlog bv wat we rondom Sirte zien.

  Waarom het doodschieten van tientallen strijders, inclusief collateral damage, rondom Sirte geen probleem is en het doodschieten van 1 enkele strijder in Jemen wel een probleem is ontgaat mij volkomen.

 17. 28

  Geen dank, graag gedaan. De rechtsstaat is ooit “uitgevonden” ter bescherming van de burger tegen de willekeur van de vorst en/of de overheid. Het lijkt me dat sommige mensen niet begrijpen waar je de deur voor openzet als je niet tegen dit soort dingen protesteert.

  Terrorisme is een misdrijf en de kreet “oorlog tegen het terrorisme” is net zoiets als de “war on drugs”. Gaan die drones boven Mexico dan ook mensen (verdacht van betrokkenheid bij de handel in drugs) gewoon afschieten?

  Het gaat niet om een oorlogssituatie en de man was niet actief bij oorlogshandelingen betrokken. Dit gaat feitelijk nog verder dan het afschieten van een vermoedelijke terrorist: het gaat om het vermoorden van een politieke tegenstander. Als Obama een dergelijke order heeft ondertekend, dan behoort hij voor de rechter gebracht te worden!

 18. 30

  Dat is natuurlijk wel een goede grap: zelf behouden de VS zich het recht voor om het staathoofd van een buitenlandse, soevereine mogendheid te wippen of te vermoorden; maar wanneer een buitenlandse mogendheid dat bij hen zou proberen, dan is dat een bewijs van ‘terrorisme’ tegen de VS.

  Wat een boefjes zijn het toch!

 19. 34

  Die man was geen strijder. Het was een Amerikaanse burger die propaganda maakte voor de jihad. Er is geen bewijs dat hij ooit iemand aangespoord heeft om een specifieke aanslag te plegen. Er is geen bewijs dat hij ooit direct betrokken is geweest bij een terreuraanslag. De Amerikaanse overheid weigert ook in te gaan om een verzoek om dat bewijs (zie filmpje in #3).

  De gevechten rond Sirte zijn onderdeel van een burgeroorlog tussen de troepen van een tiran en de bevolking. Heel andere situatie dus.

  In Pakistan zijn tussen 2008 en 2011 enkele honderden burgers omgekomen, waaronder minstens honderd kinderen bij drone-aanslagen op Taliban-commandanten en Al-Qaeda-commandanten (een paar duizend). De VS proberen dat aantal wel omlaag te brengen door kleine raketten te gebruiken en niet meer op huizen te schieten, maar te wachten totdat ze in de auto’s zitten; maar het blijft tricky natuurlijk: je schiet een auto aan gort met het doelwit erin, en iedereen die met het doelwit in de auto zat is automatisch een Al Qaeda-strijder.

 20. 35

  Hoezo? Misschien vind ik het wel hartstikke fout dat de CIA de bevoegdheid heeft om Amerikaanse burgers af te knallen zonder dat de Amerikaanse regering bereid is daar achteraf verantwoording voor af te leggen in een proces.

  Waar het mij hier om gaat is wat er bedoeld is met die “unieke bevoegdheden” van de CIA. Volgens mij heeft JSK (#4; #7) gelijk en leest Tom van Doormaal er teveel in. Al kun je dan aan de andere kant wel weer stellen dat de CIA in Pakistan eigenlijk een soort verlengstuk is van de NAVO-oorlog tegen de Taliban. Dus dat van die militarisering klopt denk ik weer wel.

  Maar dat “de unieke bevoegdheden” van de CIA zouden duiden op een stille staatsgreep, dat lijkt me wat vergezocht.

 21. 36

  Anton [red: was Johan, zie volgende reactie] maakt propaganda voor het terrorisme van Obama tegen degenen die oproepen tot de gerechtvaardigde strijd tegen de grote satan. Daarmee is hij een legitiem doel voor de Nederlandse islamitische jihad.

 22. 48

  De Prediker schrijft:”Misschien vind ik het wel hartstikke fout dat de CIA de bevoegdheid heeft om Amerikaanse burgers af te knallen zonder dat de Amerikaanse regering bereid is daar achteraf verantwoording voor af te leggen in een proces.”

  Misschien. Misschien ook niet:

  Prediker | 1 oktober 2011 | 16:27 :”Ja, leuk Harm, maar die al-Awlaki voerde geen actief gewelddadig verzet omdat hij het zo vreselijk vond dat de VS moordaanslagen pleegt en mensen zonder vorm van proces opsluit, maar omdat hij er een geflipt anti-Westers en anti-humanistisch wereldbeeld op nahoudt.”

  Prediker | 1 oktober 2011 | 18:12 :”Om te beginnen is dit geen ‘indiscriminate attack’. Het is juist een uiterst selectieve liquidatie, want ze moesten specifiek die Al-Awlaki hebben.

  Awlaki valt net zo min een burger te noemen als een propagandist die vanuit een of andere bananenrepubliek adolescenten voor de FARC (of de contra’s) ronselt.

  De man maakt daarmee actief deel uit van een terreurorganisatie die de oorlog heeft uitgeroepen tegen de VS en het Westen. Enkel omdat die organisatie geen staand leger heeft, betekent niet dat hij dus een burgerrol vervult.”

  Prediker | 1 oktober 2011 | 19:58: “En het zijn zelfs niet de uiterst slordige bombardementen met drones in de Pashtun-regio van Pakistan. Ze hebben met twee raketten Al-Awlaki en drie anderen in een voertuig gebombardeerd.

  Lijkt mij behoorlijk precies.”

  Prediker | 1 oktober 2011 | 21:29 :”Terroristen houden zich per definitie niet aan het oorlogsrecht, aangezien ze zoveel mogelijk burgers opblazen.
  (…)
  Zo zou ik het bijvoorbeeld moreel verwerpelijk hebben gevonden, als ze om meneer Al-Awlaki te grazen te nemen, ook zijn gezinnetje naar de andere wereld geholpen zouden hebben. Want dat zijn dan weer wel burgers. Maar een Al-Qaeda klojo liquideren is wat mij betreft gewoon een legitieme militaire actie.”

 23. 49

  En natuurlijk is ALLES wat op Howard Hunt betrekking heeft de moeite van het bekijken waard.

  Natuurlijk moet je er niet verder over nadenken, want voor dat je het weet ben je zo’n aluhoedje.

 24. 51

  Je wordt natuurlijk niet het machtigste land ter wereld als je een watje bent. Over het algemeen kun je veel vraagtekens zetten bij dergelijke acties. Overigens ook bij de invallen in Irak en Afghanistan.

 25. 52

  Ongelovelijk dat in alle reacties geen enkele keer het concept ‘macht’ wordt genoemd. Dat is het cruciale punt wat geanalyseerd dient te worden in deze kwestie. Alleen al het feit dat de VS dit allemaal gewoon doet zonder consequenties is al bewijs genoeg dat internationaal recht, ethiek en politiek taalgebruik non-discussies zijn.

 26. 54

  Ik zei Yemen, niet Taleban. Nederland pikt het ook niet als een Predator een precisiebom op de afsluitdijk dropt, hoe goed de relatie ook moge zijn.

 27. 55

  J.F.K. en R.F.K. hebben het geprobeerd Harm…Obama heeft geen keus kan niets van de grond krijgen (erfenis Bush, VS staat financieel op bungelen). Ongelooflijk de geluiden die je hoort uit republikeinse hoek, je zou ze eens in ABN moeten uitschrijven, je weet niet wat je leest. Spekkie voor het bekkie van de pseudo fascisten (CIA, banken/industriëlen, militair complex) die sindsdien nog steeds alle ruiten inkinkelen zodra USA Top Dog in het geding komt…

  We have quietly gone from a democracy to a plutocracy, a country run by the rich for the rich, while our whole middle class is evaporating, similar in many ways to Egypt.

  The continuing stoooory of a quack who’s gone to the dogs.

  http://usa.goooh.com/2011/04/22/american-decline/how-the-u-s-quickly-descended-from-top-dog-to-under-dog/

 28. 56

  Tot onderdeel zijn gemaakt van de politieke propaganda, bedoel je?

  Geen enkel woord van het jargon kun je nog gebruiken in zijn originele betekenis. Zelfs het woord democratie niet meer. Het is allemaal ingekapseld door een soort “newspeak”

 29. 65

  “Mag een staat moorden in vredestijd?” is helaas verengd tot “mag de VS doden?”
  Valt onze aanwezig in Afghanistan onder “vredestijd”? Zoniet wanneer hebben wij de oorlog verklaard en volgens welk recht? Of beperken we ons tot de VS omdat zij de machtigsten zijn en dus het recht bepalen?

  In onze rechtstaat – bedoeld om de burger tegen de overheid te beschermen – worden de bevoegdheden van de staat steeds verder opgerekt en daarmee krimpen de rechten van de burger. In dit sluipende proces past een steeds gemakkelijker vrijheidsbeneming als tegen van uitholling van de rechtstaat. Dat geldt niet alleen in het strafrecht, doch evenzeer in de beperking van openbaarheid en minder mogelijkheden voor toegang tot en gebruik van het (bestuurs)recht.

 30. 66

  @66:dat is natuurlijk zo. We zijn in Afghanistan voor onze moordende bondgenoten. Volkenrechtelijk klopt het denk ik allemaal wel, met de art.100 brief aan de kamer als bezegeling van de militaire inzet.
  Daarover schrijf ik binnenkort. De onrust over de sluipende uitholling van de rechtstatelijkheid is het kernprobleem; ik heb daar al vaker onrustige nachten van.

  Veel reacties gaan over mijn opwinding over de CIA. Ook vroeger deugde die organisatie niet erg, wakkerde opstanden aan, subsidieerde dubieuze regimes, etc. Maar als watje wordt je niet machtig, dat klopt. Ik spreek alleen het vermoeden uit dat de strijd tegen het terrorisme een andere organisatievorm nodig heeft gemaakt, n.l. het besluiten tot minieme interventies van militaire aard te versoepelen en de uitvoering ervan te bevorderen.
  Indicaties daarvoor:
  – het programma targeted killing,
  – het doden van Bin Laden,
  – het doden van Al Awlaki,
  – het directeurschap van Petraeus.
  Bij You tube zoekend kom je veel tegen in deze richting: geen staatsgreep, maar een vorm van militairisering van de CIA, die onrustig maakt.

 31. 67

  Amnesty International wil overigens tussen haakjes Bush arresteren:

  “Canada is door haar internationale verplichtingen verplicht om de voormalige president op te pakken wegens zijn rol in misdaden tegen het internationaal recht, waaronder foltering”.

  http://www.knack.be/belga-algemeen/amnesty-international-vraagt-arrestatie-george-w-bush/article-1195117091861.htm

  Hoewel ik denk dat ie niet meer-en-minder fungeerde als een handige “puppett on a string”…

 32. 68

  Hij heeft tjdens zijn presidentschap m.i. nooit een zelfstandig besluit mogen nemen.Als je de beelden ziet wanneer hij zogenaamd voor het eerst hoort over de Twin Towers als hij zo lullig op een kleuterstoeltje zit,is dat symbolisch voor zijn positie.

 33. 70

  Maakt niet uit, hij is formeel verantwoordelijk. Als hij op bevel handelde, dan horen we dat wel tijdens de rechtszak. Het is te open dat AI (en anderen) hier systematisch mee doorgaan,

 34. 71

  @69, 70, 71: dat is geen samenzweringstheorie maar een heel groot cynisme over de grootste democratie van het westen. Als wij niet meer geloven dat het kiezen en functioneren van een president iets te beduiden heeft in Amerika, waar ligt de macht dan wel? En hoe is het mogelijk dat miljoenen Amerikanen zich elke dag laten bedotten door deze democratieshow?
  Gore Vidal is al jaren gelden geemigreerd, maar die zag ook maar een partij in Amerika, die van de bezitters: dat waren de republicraten. De niet-bezitters stemden helemaal niet.
  De vraag is voor de cynici: wie heeft de macht in Amerika?

 35. 76

  @ Tom, het is niet de eerste keer dat ik deze video plaats, maar ik doe het graag nog een keer. Je moet toch maar eens goed opletten door wie die gemaakt is, en wat daar nou precies gezegd wordt.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Moyers

  He, dat is leuk, ik kom toevallig zijn afscheidsboodschap tegen: “Bill Moyers signs off his last broadcast with an editorial discussion on why plutocracy and democracy don’t mix.”

  http://www.youtube.com/watch?v=FSoglDcRbAg

  En dat doen ze met criminele middelen. De ene Dulles deed Buitenlandse zaken en de andere was het hoofd van United Fruit en dus ging Arbenz voor de bijl in 1953. En met hem Guatemala: 200.000 tot 300.000 doden en de voortzetting van een (semi-)slavenbestaan in economisch opzicht tot op de huidige dag. Spit het Church-committee eens door en de Iran-Contra affaire en vul steeds alle poppetjes in: wie is wie en doet wat. Goed, de beloofde video dus:

  http://www.youtube.com/watch?v=jiRBxDEGDqw

  Zit er een complot achter? Nou, het is maar hoe je het ziet. Is de maffia een complot? Een vorm van organisatie? Geef het maar een naam, maar het is maffia, niks meer en niks minder. En een van de kopstukken van die maffia was niet een Jimmy Carter of een Ronald Reagan, maar Bush senior. Loop zijn carriere maar eens na. En die mensen staan echt voor niets: dopehandel, wapenhandel en een gewapend conflict op zijn tijd.

  Soms denk ik wel eens dat het net is of mensen opzettelijk weg kijken van de werkelijkhied, omdat die gewoon te monstrueus is.

 36. 77

  De mafia als onderdeel van het militair industrieel complex,maar dan toch als henchmen en niet degenen die aan de touwtjes trekken.
  Ik ben het met je eens wat betreft het wegkijken .Als de werkelijkheid te gruwelijk is om aan te kunnen accepteren de hersenen het niet.Een simpel overlevingsmechanisme.

 37. 78

  Merkwaardig voorbehoud. Bush senior was duidelijk een maffia-baas die aan de touwtjes trok en tegelijkertijd in het witte huis verkeerde, in verschillende posities. En zijn “familie” (maffia-familie) is de meest constante factor in de Amerikaanse politiek, in de afgelopen 40 jaar.