1. 1

  Laat de PVV maar eerst openheid geven inzake hun eigen financiën. Ik ben zeer benieuwd hoeveel geld Wilders krijgt van z’n zionistische vriendjes.

 2. 3

  Volgens mij moet iedere verenging en stichting de jaarrekening deponeren bij een kamer van van koophandel. Een jaar of wat geleden was dat iig wel zo.

  Dus een kort briefje terug sturen zou ik zeggen.

  Inhoud in essentie: Onze jaarrekeningen worden gedeponeerd bij de kamer van koophandel in XX en daar kunt u een kopie opvragen. Ons KvK-nummer vind u onder / boven aan deze brief.

  Een cc-tje naar de plaatselijke krant, verder geen aandacht aan besteden.

 3. 4

  De PVV opent het jachtseizoen?

  @2, niet alle stichtingen en verenigingen zijn verplicht om de jaarstukken te deponeren. Verenigingen en stichtingen zonder ondernemingsactiviteiten of met ondernemingsactiviteiten die minder dan €4,4 miljoen netto-omzet voortbrengen (€3,65 miljoen voor boekjaren tot en met 2005) zijn hiertoe niet verplicht (bron: http://www.kvk.nl/handelsregister/deponeren_jaarrekening/welke_organisaties_moeten_een_jaarrekening_deponeren/?refererAliasStat=deponeren )

  De Stichting Groep Wilders en de Vereniging Groep Wilders zullen derhalve ook geen jaarstukken hebben gedeponeerd. Toch ben ik ook wel reuze benieuwd hoe hun financiën in elkaar steken. Wie zijn de geheimzinnige financiers en donateurs die Wilders zo graag uit de spotlights houdt? Wie betaalt, bepaalt en als Nederlands burger heb ik het volste recht wie mogelijk straks in Nederland aan de touwtjes trekt.

  Mvgr – B

 4. 6

  Ach ja. Verspilling van belastinggeld moet worden opgespoord en aangepakt. Als ze bij de PVV denken dat ze hiermee een gemeentelijk probleem kunnen aanpakken, moeten ze dit gewoon doen.
  Een kopietje van de eigen jaarrekening op de website als tegenprestatie zou natuurlijk wel leuk zijn en het argument van transparantie iets meer kracht geven.

 5. 7

  Lijkt me een normale taak van een gemeenteraad om te onderzoeken of gemeenschapsgeld op de juiste manier besteed wordt. De PVV doet dus volgens mij niet veel meer dan eindelijk eens haar taak als politieke partij serieus te nemen.

 6. 8

  @Herman: De gemeenteraad controleert het college wat door diezelfde raad gemachtigd is. Als de PVV jaarrekeningen wil dan dient ze het college te verzoeken om die jaarrekeningen. Er is voor de betrokken stichtingen en/of verenigingen geen enkele noodzaak om rechtstreeks naar één van de controleurs van het college te rapporteren.

 7. 9

  @bvdbos; nee, maar dat laat onverlet dat het principieel juist is, dat wanneer iemand belasting-geld ontvangt, hij dat kan verantwoorden aan de belastingbetaler. Je kunt niet een paar threadjes terug roepen van ‘Goedzo, Brenno !’ en hier bedenkingen hebben.

 8. 10

  @6: De gemeenteraad controleert het college, niet losse culturele instellingen. De PVV-fractie kan dus wel controleren of de subsidieverstrekkende instanties van de gemeente de instellingen goed controleert, maar niet de instellingen zelf.

 9. 11

  @ KJ
  Wie zegt dat er geen verantwoording plaatsvindt. Zelfs voordat je subsidie krijgt moet je een aanvraag indienen met alles erop en eraan.
  Wat bvdbos stelt is correct. Het is ’t college van B&W die bevoegd is om subsidies te verstrekken, alle gegevens worden daar gedeponeerd en de PVV moet de info maar daar gaan opvragen.

 10. 12

  Ach je kan maar weer eens zien dat die PVV kneuzjes absoluut geen verstand hebben van Staat- en Bestuursrecht. Ze weten zelf niet eens dat ze absoluut geen controle bevoegdheid hebben om bij individuele instellingen langs te gaan om de boekhouding op te vragen, ze kunnen alleen ’t college van B&W controleren. Dat zal lachen worden als die amateurs in de regering komen

 11. 13

  PVV zit inderdaad bij het verkeerde loket info op te vragen. Dat moet op zich niet uitmaken.

  Ik vind dat elke subsidiekrijger die niet kan vertellen hoe het geld wordt besteed zijn recht op subsidie verspeelt.

 12. 14

  O jeetje, Veetje.
  Ik geef alleen maar het principe aan, weet je.
  Ik stem heus geen PVV-tje,
  en ik vind deze actie ook een beetje
  voor de buhne, nodeloos en een scheetje.

 13. 15

  Alles is al zo’n beetje gezegd, maar voor mij staat de vraag nog open wat willen/doen ze met die gegevens, ongeacht waar je nu de boekhouding van kreeg?

  Hadden ze in Almere ook niet zo’n enorme miskleun met dat ethno-breiclubje te vervloeken?

 14. 16

  Dat probeer ik Rutte nou de hele tijd duidelijk te maken. Een regering met die gasten erin wordt het lachertje van de eeuw.

 15. 17

  PVV’ers zijn van die gefrustreerde lui die bij hun hypotheekadviseur gaan zitten zeiken dat de koffie niet goed is ‘en of ze voor hun geld wel goede koffie kunnen krijgen’.

  Want ze zijn toch klant? En de klant is toch koning?

 16. 19

  Van ’s mans twitteraccount valt af te lezen dat meneer wel “Schollenpop” bezoekt, een zwaar gesubsidieerd popfestival in Scheveningen. Maar ja, Sepultura komt, en dan moet je wel. Rechts lullen, links hobbyen.

 17. 20

  De PVV doet gewoon waar het recht opheeft.
  Gaat het over islam dan is het een one-issue partij, gaat het om iets anders dan maken ze zich druk om niets en hebben ze het recht niet.

 18. 22

  Mijn reactie: http://www.davidrietveld.nl/pivot/entry.php?id=1856

  Overigens is niet de PVV de grootste bedreiging voor de culturele instellingen in Den Haag. Dat is gewoon het huidige college van PvdA/VVD/CDA/D66 Die verstuurden een paar weken terug een brief waarin een bezuiniging van bijna 8% op het lopende Kunstenplan werd aangekondigd. Concreet betekent dat voor het Gemeentemuseum bijvoorbeeld 7 ton minder per 1/1/2011. Ik vraag me af wat onbehoorlijker is; het gestuntel van de lokale PVV-fractie of het kille saneren van de Haagse D66 (!) cultuurwethouder.

 19. 23

  @ David,
  Gezien je positie binnen de gemeente Den Haag heb je wellicht wat meer inside information. Is de brief van Machiel de Graaf ècht oprecht amateuristisch gestuntel of een vooropgezetten hoax door politieke/idealistische tegenstanders? Weinig media pikken het verhaaltje op is mij opgevallen, vandaar.

  Mvgr – B

 20. 24

  Brynnar, wil je straks nog met droge ogen gaan beweren dat die niet zo snuggere PVV-raadsleden door ‘links’ geplaatste mollen zijn? OMFG.

 21. 25

  @gronk,
  Hahaha, neen, het viel me op dat de media dit niet op pikt en afgaande op de reacties vroeg ik me af of ze ècht zo onbeslagen ten ijs zijn gegaan.

 22. 27

  @9: Het zou wat zijn als gemeenteraadsfracties in de toekomst slechts de stukken leest die ze van het College aangeleverd krijgt, een keer per week vergadert en daarbuiten helemaal niets doet. Dat zou een flinke verschraling van de lokale democratie zijn. En nee, die instellingen hebben niet de plicht om de gegevens door te geven, maar vragen staat vrij.

  Ik ben bepaald geen PVV-liefhebber. Zie die bruinhemden liever gisteren dan vandaag uit de politiek verdwijnen, maar dit linkje lijkt me een beetje een kwestie van op alle PVV-slakken zout leggen.

 23. 31

  @26: Wat dacht jij dan dat raadsleden deden, afgezien van wat je noemt + de krant lezen en daarover overbodige vragen stellen?

 24. 32

  Een politieke partij is nauwelijk toegerust om zo’n onderzoek te doen. De methode de de PVV altijd hanteert is voorbeeldjes noemen waaruit dan zou blijken dat er grootschalig misbruik wordt gemaakt. Daar kan zo’n jaarplan prima voor dienen.

  Als je denkt als Haags gemeenteraadslid dat er iets niet goed zit dan kan je aan de Haagse Algemene Rekenkamer http://www.rekenkamerdenhaag.nl/algemeen/wat_doet_de_rekenkamer.php vragen een onderzoek in te stellen. Die is daarvoor.

  Uiteraard doet de PVV dat niet want dat past niet in hun -zeer succesvolle- taktiek.

 25. 33

  @22: ik herken in deze brief wel het taalgebruik en de stijl van Machiel de Graaf. Lijkt me dus een oprechte poging om te vragen naar de bekende weg. :-)

  @26: het zou aardig zijn als de PVV-raadsleden gewoon hun eigen post eens lezen. Daar zitten namelijk met regelmaat jaarverslagen in van culturele instellingen. Daarnaast is in zowel begrotingen als jaarverslagen van de gemeente Den Haag een bijlage opgenomen met alle te verstrekken en verstrekte subsidies.
  Daarnaast is dit natuurlijk een heel karige invulling van de volksvertegenwoordigende taak. Als je echt interesse hebt ga je gewoon een keertje langs. Leer je veel meer van.

 26. 34

  Krijgen culturele instellingen hun gemeentelijke subsidie voor hun algemene werk, of vragen ze steun aan voor projecten? Indien het (ook) om dit laatste gaat, dan is het onzinnig om jaarrekeningen door te gaan pluizen. Daar haal je nooit de info uit die je zou willen zien.

 27. 35

  @david: huuuuuh, bij instellingen langsgaan. Dan zou je misschien wel eens kunnen begrip kunnen krijgen voor wat ze doen. Da’s helemaal niet handig.

  Nee, veel beter bljf je als PVV-raadslid achter je beveiligde bureau zitten fulmineren over de boze buitenwereld. Heeft ook het voordeel dat je consequent kunt blijven volharden in je mening.

 28. 36

  @majava: allebei. In het Kunstenplan 2009-2012 staat precies hoeveel iedereen krijgt en wat ze daar voor moeten doen. Daarnaast is er geld voor culturele projecten. Daar krijgt de gemeenteraad 2 keer per jaar een overzicht van. Daar staat de projectomschrijving in en de toegekende subsidie. Alles bij elkaar wordt de gemeenteraad prima geïnformeerd.

  @gronk: LOL

 29. 37

  Bij een beetje fatsoenlijke subsidies wordt, in elk geval in Amsterdam, ook gewoon om een accountantsverklaring gevraagd. Als accountant en behandelaar en college akkoord zijn, denk ik niet dat de PVV-cijferneukers nog een toegevoegde waarde hebben.

 30. 38

  Volkomen gelijk dat de PVV hiermee aan het werk gaan. Waar het om gaat is de besteding van de subsidies, relaties onderling, en op het wat oplevert. Vaak zijn de instellingen alleen maar werkverschaffing voor ambtenaren die ergens anders niet meer kunnen werken. Vooral met een partij die al jaren aan de touwtjes trekt, en haar partijvriendjes een baantje geeft in de overheidsinstellingen.

  Grappig de reacties over de vorm. Ze sturen brieven. Nou, ja, wellicht een beginnersfout, maar de boodschap is duidelijk. Wij willen geen geld over de balk gooien en eens weten waar precies dat geld heen gaat wat wij elk jaar doneren aan jullie.

  Moet trouwens wel zeggen dat jaarverslagen van overheidsinstanties wel een scherpe geest vereisen. Het is natuurlijk erg naar de mond gepraat van de politicus, en sommige dingen worden niet volledig uitgekristalliseerd. Bepaalde posten zijn niet helemaal verklaard, of er blijken nog wat verborgen motieven te zijn.

 31. 40

  Het lijkt mij een kwestie van schoenmaker blijf bij uw leest. Zoals hierboven wordt aangegeven is deze uitleg van de controlerende taak van de gemeenteraad wel heel erg letterlijk genomen. Ik verwacht immers ook niet van Tweede Kamerleden dat zij zelf met radardetectors gaan controleren of men zich aan de maximumsnelheid houdt. Daar hebben wij gespecialiseerde ambtenaren voor.

 32. 41

  Je moet het maar durven, een brief namens de PVV sturen en dan openen met “de PVV is een partij die streeft naar transparantie aangaande de besteding van belastinggeld”…

  als geadresseerde van zo’n brief kun je daar gewoon stoppen met lezen, lijkt me.

  Overigens, @37: de PVV doneert helemaal niets, en gezien het aantal volstrekt overbodige en totaal onzinnige kamervragen van de PVV (toegegeven, dat is de landelijke tak en hier gaat het over de Haagse tak, maar de banden tussen die twee lijken me innig en gezien dit soort acties op Haags gemeenteniveau hou ik mijn hart vast) heeft de partij ook bepaald geen moeite met het over de balk smijten van belastinggeld.

  Waarmee niet gezegd is dat de PVV geen recht zou hebben om iets te controleren, alleen controleren ze hier de verkeerde partij, lijkt me.

  Tenslotte: heb je een onderbouwing voor je stellingen? Of roep je maar wat?

 33. 42

  Theoretisch heeft de PVV het recht om buiten het college om een poging te doen om te controleren waar alle subsidies heengaan, waaraan een instantie uiteraard geen medewerking hoeft te verlenen.

  Met het recente gebrom over linkse hobby’s door de PVV komt deze brief op mij eigenlijk meer over als een poging tot intimidatie van culturele instellingen dan als een serieuze poging om informatie te winnen.

 34. 43

  Theoretisch heeft de PVV…

  Ik neem aan dat de geadresseerden gewoon het recht hebben te weigeren die informatie aan de PVV te geven.

  Aan de raad sturen zou ik me nog voor kunnen stellen. Op verzoek daarvan dan wel te verstaan.

 35. 44

  Overigens zijn ze in Den Haag maar wat blij dat Wilders z’n raadszetel heeft opgegeven, want iedere keer dat-ie langskomt wordt ’t hele beveiligingscircus opgetuigd. En dat drukt toch aardig op de begroting.

  Maar goed, bij de PVV zullen ze zich vast focussen op andere politic zijn die dure hobbies hebben.

 36. 45

  @35: hmmm, prima geinformeerd op basis van een kunstenplan waarin staat wat ze krijgen en wat ze ervoor moeten doen. relevant in deze context is juist de afrekening om te kijken of ze inderdaad datgene gedaan hebben wat ze zouden gaan doen, hun doelen bereikt hebben… controle daarop lijkt me essentieel en niet meer dan normaal in een democratie, of zelfs een dictatuur.
  Het leukste wordt het als de PVV deze cijfers eenmaal heeft.. dan zullen ze zien hoeveel er gebeurd voor relatief weinig geld. en hoe weinig van hun wilde plannen er bekostigd kan worden door de kunstensector tot de grond toe af te breken.

 37. 46

  Ach, een inventarisatie van welke subsidies tijdelijk zijn en wat min of meer toelages zijn lijkt mij op zich niet verkeerd.

 38. 47

  Oh, leuke reacties over aannames en bewijsmateriaal. Zolang het tegendeel niet is bewezen is er nergens sprake van vriendjespolitiek, machtspelletjes, dubieuze aanbestedingen, geld in een jaarbegroting van een overheidsinstantie wat niet volledig verantwoord kan worden en meer van dat soort termen.

  Daar hebben we onderzoeksjournalistiek voor. Het valt mij op dat dat vaak incidenten zijn, niet structureel. Want bij structurele problemen worden de oolossingen handhaving, strengere en betere controle, en meer wel- en regelgeving als onuitvoerbaar beschouwd.

  Het lijkt me dat de financiën van de culturele instellingen in Den Haag, die subsidies ontvangen, wat betreft uitgavenpatroon en uitvoering best onder de loep mogen worden genomen. Of dat de taak van de gemeenteraad is: je hebt verschillende organen extern en intern binnen de overheid, maar waarom als raadslid niet zelf proberen wat te doen?

 39. 48

  @45: maar die stukken zijn dus juist al beschikbaar, alleen interesseert dat de PVV niet. Publiciteit door treiteren en intimideren, dat is waar de PVV op uit is want meer inhoud heeft de partij simpelweg niet.