Geheime grote gevangeniskampen in VS?

Sommige berichten zijn zo hardnekkig dat negeren op een gegeven moment niet meer mogelijk is. Om de zoveel tijd komen er her en der berichten naar boven over geheime gevangeniskampen in de VS en gerelateerd materiaal. Enerzijds vanuit de gedacht “waar rook is, is vuur” en anderzijds om nu toch eindelijk eens van het gezeur af te zijn, ben ik maar eens gaan graven.
Allereerst presenteer ik u de grote lijnen van de bewuste berichten om dan vervolgens in stappen het waarheidsgehalte met u te delen.
Het verhaal is als volgt. Sinds enige jaren wordt in de VS op grote schaal gebouwd aan geheime gevangeniskampen. Zeker 600 kampen zouden er al bestaan. Veel van deze kampen in de buurt van militaire complexen, een aantal los in het land op bijvoorbeeld strategische spoorlocaties. Onder het mom van opvang van migranten zijn recente nieuwe orders gegeven voor het bouwen van nog meer kampen. Sommige van deze kampen hebben opvallende aanpassingen die doen denken aan de vernietigingskampen van Nazi Duitsland. Op diverse locaties in de VS zijn grote voorraden doodskisten gevonden die snel ingezet kunnen worden. Daarnaast zijn er opdrachten gegeven voor het bouwen van grote treinwagons waarin mensen geboeid vervoerd kunnen worden. Ook is de wetgeving dusdanig aangepast dat de machthebber door het uitroepen van de noodtoestand alle wetten naast zich neer kan leggen, mensen kan arresteren, voedseldistributie kan bepalen, etc… Ook zouden er geheime ondergrondse bunkers zijn van waaruit de nieuwe regering veilig de macht kan overnemen. Er is zelfs sprake van het ondergronds onderling verbonden zijn van deze bunkers door het hele land. Er zouden ook al troepen op geheime locaties gestationeerd zijn die klaar staan om de machtsovername uit te voeren. Er bestaan uitgebreide lijsten van mensen die opgepakt moeten worden na de machtsovername. Er zijn zelfs semi-publieke plannen waarin met een smoesje vast geoefend wordt voor deze machtsovername. De macht zal waarschijnlijk overgenomen worden door…..

En dan valt het verhaal uiteen. Laat ik nu vast verklappen dat genoemde berichten voor 99% onzin zijn, ingegeven door waandenkers en complotdenkers. En het laatste punt uit het verhaal was ook het eerste punt waarbij voor mij duidelijk werd om welk een kolder het ging.
Wat wil namelijk het geval, afhankelijk van naar welke versie van de berichten je luistert, zijn de kwade geesten enerzijds de Neocons van Bush of anderzijds de mensen van de New World Order, waarvan de VN en Bilderberg essentiële schakels zijn. De Neocons zouden alle liberalen, homo’s en immigranten willen opsluiten. De mensen van NWO zouden alle pistooleigenaren, christenen en Amerikaanse patrioten willen opsluiten.
Varianten van dit verhaal (waar Bush eigenlijk een cryptocommunist is) zijn ook te vinden. In sommige gevallen wordt de NWO trouwens gestuurd door buitenaardse wezens.

Afijn, laten we de punten één voor één onder de loep nemen. Te beginnen bij die 600 kampen. Het getal komt steeds terug. Maar nergens is een lijst te vinden van die 600 kampen. Ik kon twee lijsten vinden. Eentje met ongeveer 100 kampen en eentje met iets van 250 kampen. Van beide lijsten heb ik een paar van de plaatsen gecontroleerd. De meeste blijken gewone militaire bases te zijn waar grote hoeveelheden barakken zijn die nu nauwelijks meer gebruikt worden. Die barakken zijn vaak uit andere tijdperken. In één van de gevallen bleek na wat speurwerk dat het “nieuwe” kamp er was gekomen om slachtoffers van orkaan Katrina op te vangen. Daarnaast zijn de getallen die bij sommige kampen gegeven worden ook volstrekt onrealistisch. Er is soms sprake van 500.000 tot misschien wel 2 miljoen gevangenen die in een kamp in Alaska terecht zouden kunnen. Dat is best knap. Dat zou betekenen dat je de volledige bevolking van de bijvoorbeeld Amsterdam in een kamp onderbrengt. Enig idee hoe groot zo’n kamp dan moet zijn? En hoe moeilijk je dat verborgen houdt? Verder is het logistiek gezien best dom om dat kamp in Alaska te bouwen als je mensen uit heel de VS uit de weg wilt ruimen.
Er is echter een video van een kamp die wel voor wat vraagtekens zorgt. Maar de authenticiteit van die video is op geen enkele manier te achterhalen. En een voorbeeld elders waarin iemand ook zo’n video fabriceerde als satire (maar waar iedereen in trapte) laat zien dat het niet zo moeilijk is om zoiets te maken.

Dan de opdracht voor nog meer kampen. Omdat het hier een order voor Haliburton betreft is het gelijk extra verdacht. Tenminste, als je in het kamp zit die de Neocons achter dit verhaal verdenkt. Als je een NWO-er bent, slaat het nergens op. Dan had het een bedrijf moeten zijn met bijvoorbeeld een Europese eigenaar. Afijn, het slaat überhaupt nergens op want het gaat helemaal niet om een opdracht tot het bouwen van kampen. Het gaat om een opdracht om klaar te staan met plannen om in geval van nood snel ergens grootschalige opvang te regelen. En dat die opdracht komt vanuit de immigratiehoek is ook helemaal niet zo vreemd. Illegale immigratie is een groot probleem in de VS. Denk aan 25 keer de asielzoekerscentra in NL op het hoogtepunt hier een paar jaar geleden. Dan kijk je naar de schaal waarop ze daar moeten werken. Daar zijn gewoon stevig wat voorzieningen, tijdelijk en permanent, voor nodig. En dat verklaart ook een deel van de kampen overigens.
En dat de aanpak van de immigratie gebruikt maak van een plan onder de naam “endgame” is misschien niet tactisch, maar wel verklaarbaar. Overigens falen ze behoorlijk in de daarin genoemde doelstellingen en is het een draak van een systeem geworden, maar dat terzijde.

De doodskisten. Lijkt me typisch gevalletje “les geleerd”. Na Katrina bleek de VS niet goed voorbereid op grootschalige rampen in eigen land. En helaas horen daar stapels doodskisten ook bij.
En u dacht toch niet dat die onderdeel zouden zijn van een complot? Welke stupide machtswellusteling gaat nu de honderdduizenden mensen die hij wil vermoorden in aparte kisten stoppen? Ten eerste is dat een megaklus en ten tweede verdwijnt het bewijs van je wangedrag op die manier nooit. Gewoon alles met ongebluste kalk in een groot gat gooien is veel beter.

Op diverse sites was sprake van opdrachten tot het bouwen van mysterieuze treinwagons. Deze treinwagons zouden ketenen bevatten en dus bij uitstek geschikt zijn voor het vervoer van gevangen. Allereerst iets over het aantal dat her en der genoemd wordt: 100.000 (ja, u leest het goed: honderdduizend). Je moet wel heel inefficiënt een complot plannen om op dat getal uit te komen. Dat betekent dat je iedere wagon ongeveer 5 keer inzet alvorens alle gevangenen op plaats van bestemming zijn. Tenzij je ze natuurlijk als rijdende gevangenissen wilt inzetten.
Maar los daarvan, hoe verstop je het? Een wagon is snel 10 meter lang. Dus je moet 1000 kilometer trein ergens verstoppen. Zit vast in die onderaardse gangen…..
En dan die ketenen, zouden die niet toevallig toch gewoon de borging zijn van de auto’s die de wagons volgens specificatie eigenlijk horen te vervoeren? Zomaar een idee.
Overigens vervoerden de Nazi’s ook veel gevangen per trein, maar die namen heus niet de moeite om de mensen ook nog eens te boeien hoor. Gewoon deur op slot.
Hoe dom kan je zijn om dit stuk van het complot serieus te nemen.

Vervolgens hebben we nog de speciaal voor de gelegenheid aangepaste wetgeving. Een rijtje “executive ordersworden gepresenteerd. Kennelijk is iedereen te lui om zelf na te gaan wat die executive orders precies zijn en van wanneer. Het rijtje wordt gewoon gecopypasted. Blijkt dat de meeste orders uit de tijd van JFK komen. Een enkele is niet eens relevant voor wat beweerd wordt. De overige zijn zeer verklaarbare executive orders uit een tijdperk dat een grote oorlog met extreme gevolgen, ook voor de VS, mogelijk werd geacht. Om dat nu op te voeren als bewijs voor een op handen zijnde coup is toch wel een beetje sneu.

Wat was er nog meer. Oh ja, die ondergrondse bunkers. Ook nog eens aan elkaar verbonden door het hele land. Het bijzondere aan dit verhaal is dat het allemaal afkomt van één bron zo te zien. Dezelfde bron die ook begon over de treinen, de kampen en de aliens. En dat al deed in 1995.
They have been building these 129 bases day and night, unceasingly, since the early 1940’s. Some of them were built even earlier than that. These bases are basically large cities underground connected by high-speed magneto-leviton trains that have speeds up to Mach 2.
Een figuur met een uitermate onduidelijk verleden. Maar nog even los daarvan. Als iemand beweert dat er enorme ondergrondse bunkers zijn gebouwd, al sinds eind jaren veertig van de vorige eeuw, is het dan aannemelijk dat slechts 1 (één) persoon dit kan bevestigen? Hoeveel mensen moeten daar wel niet aan meegewerkt hebben? Dat hou je niet geheim. Nog even los van het feit dat alleen al de grondverplaatsingsactiviteiten menig persoon moet zijn opgevallen.
Afijn, verdiep u gerust in deze heer. Dan zult u zien dat zijn verhalen kennelijk inspiratie vormen voor een hele generatie complotdenkers die het in varianten blijven herhalen zonder er ooit serieus over na te denken.
Een van die complotdenkers is er bijvoorbeeld heilig van overtuigd dat er al minstens een miljoen buitenlandse troepen in de VS gestationeerd zijn (waaronder 300.000 uit de Sovjet Unie). Al een paar jaar. En niemand weet daar iets van. De ouders van die soldaten niet. De grenswachten niet (zitten vast in het complot) waar ze toch ergens langsgeglipt moeten zijn. En ze vindt het niet raar dat die troepen er al een paar jaar zijn. In alle stilte van voedsel en andere dingen voorzien worden, zonder dat ooit iemand zich afvraagt waar die vrachtwagens toch allemaal naar toe gaan. Troepen die zonder te morren jaren in barakken wachten tot het juiste moment er is om een coup te plegen. Tuurlijk.

Uiteindelijk kom je de onvermijdelijke chemtrails, eeuwenoude geheime genootschappen, buitenaardse invasies van voor de mensheid, geheime radiostraling en nog veel meer weer tegen. Worden die mensen nou niet moe van het elkaar naspreken van volstrekte wartaal en het eindeloos wachten op het “ONVERMIJDELIJKE” dat uiteindelijk toch nooit komt?
Wat zou ik blij zijn als 2012 voorbij is zeg.

Conclusie is dus dat er geen aantoonbaar plot is (waar ze bovendien wel heel erg lang mee wachten om dat nou eindelijk eens uit te voeren, de incompetente figuren) en dat u rustig kunt gaan slapen.
Maar….. Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat Bush wel degelijk de huidige noodtoestand kan aangrijpen om mensen op te sluiten, bijvoorbeeld vlak voor de verkiezingen. Maar daarvoor is de bestaande infrastructuur al meer dan toereikend. Verder is dat natuurlijk pure speculatie.

 1. 1

  Jaja, en dat moet ik niet geloven. Volgens mij ben je van een geheime organisatie en doe je nu net alsof het helemaal niet waar is om ons op het verkeerde been te zetten.

 2. 6

  @arjan: Nee hoor. Maar los daarvan was dit een aangename bezigheid. onderhoudend en amusant. beter dan menig hollywood film of hans teeuwen. ik heb echt soms minuten lang lachend op de grond gelegen.

 3. 7

  Tja, echt weten wat ik hier mee moet doe ik niet echt. Maar ik denk wel dat je hier als ware het een voetnoot even iets veel belangrijkers als het kind met het badwater weggooit. En dat lijkt me toch wat dubieus. Waarom doe je dat hier en waarom wijdt je er niet even een echt logje aan:

  Maar… Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat Bush wel degelijk de huidige noodtoestand kan aangrijpen om mensen op te sluiten…

  De noodtoestand.

  Laten we eerlijk wezen: dat is een probleem. Tenzij die verklaring van het witte huis ook fake is.

 4. 8

  De link endgame.pdf is misschien gevaarlijk om te openen. Firefox 3.0 geeft de volgende waarschuwing :

  Reported Attack Site!

  This web site at gothinkblog.com has been reported as an attack site and has been blocked based on your security preferences.

  Attack sites try to install programs that steal private information, use your computer to attack others, or damage your system.

  Some attack sites intentionally distribute harmful software, but many are compromised without the knowledge or permission of their owners.

 5. 13

  Zoals (ik geloof) Richard Clarke al eens zei, dit houdt je niet geheim als regering.

  Twee voorbeelden: Obama doet enorm veel moeite om de naam van zijn running mate niet uit te laten lekken.

  Watergate blijft ook niet lang geheim.

  Maar bovenstaande zou wel geheim kunnen zijn/blijven? Amusant ;). (sorry, een beetje warrig getypt)

 6. 18

  @ Steeph
  Je betoog is gebaseerd op aannames. Dus ik vind niet dat je kan vervolgens de conclusie kan trekken dat er niets van klopt. Je bent er niet geweest,hebt met niemand gesproken. Daarom vind ik je stellingen meer gebrul dan dat ze goed gefundeerd zijn.
  Natuurlijk geloof ik ook niet alles van de conspiracy theory en weet ik veel niet zeker. Maar ik denk toch zeker dat er een kern van waarheid in zit.
  Bijvoorbeeld:
  9/11. Er zijn voldoende filmpjes opt internet te vinden waarin experts aangeven dat het instorten van de twin towers en gebouw 7 een vooropgezet plan is geweest. Verder is de North American Union met de Amero als munteenheid al een feit waarbij de one world government al een stap dichterbij is.
  Ook in Europa proberen ze het verdrag van Lissabon erdoor te krijgen.
  En of er in Amerika (vernietigings)kampen zijn (en de doodskisten waar overigens drie mensen in schijnen te kunnen) en in hoeverre Haarp als wapen wordt ingezet…Daar komen we toch pas achteraf achter. Net als bij de vernietigingskampen in de 2e Wereldoorlog! En dan gelooft de helft van de mensen het nog niet…

 7. 19

  Uitgebreid maar erg makkelijk stukje conspiracy debunken, terwijl iemand met enig vorm van iq de meeste onzin zelf wel kan plaatsen.

  Organisaties als FEMA beschikken over een onnoemelijk aantal kampementen. Misschien eens kijken wat er is overgebleven van het kamp dat de pijplijn in Alaska bouwde…? Daar was immers eerder een groep mensen ondergebracht ter grote van klein Amsterdam.

  De ondergrondse bunkers zijn heel geen hoax, dit wordt erkend en is onderdeel van het human survival program.

  http://www.youtube.com/watch?v=-S2J3i34XW8

  Door alle kolder die je aanhaalt in je artikel vergodwin je eigenlijk de mogelijkheden en veronderstellingen die wel te rechtvaardigen zijn.

  Kan iemand mij ook eens uitleggen wat een NWO-er eigenlijk is?

  Is dat iemand die goed luistert naar wat mensen als Brown, Sarkozy, Bush senior, Brinkhorst, Obama, Eisenhower, Clinton, Nixon, Kissinger, Blair en Rockafeller vertellen?

  Als het ergens rookt en mensen staan te veraf om te kunnen waarnemen wat er precies gaande is dan onstaan vanzelf de meest onzinnige verhalen. Terwijl, als je naar het grote geheel kijkt de richting zo vreemd nog niet is. De kolder die mensen uit onwetendheid produceren is het argument om de aantijgingen mee onderuit te halen. Neemt niet weg dat het nog steeds flink rookt aan de horizon…

 8. 21

  Aannames? Volgens mij beschrijf ik nou juist dat de complottheoriën op onbewijsbare aannames gebaseerd zijn.
  Moet ik bewijzen dat die 100.000 wagons er niet zijn? Beetje hetzelfde als bewijzen dat god niet bestaat.
  Verder heb ik behoorlijk wat van de wel genoemde kampen bekeken via google maps en foto sites. Allemaal waren ze verklaarbaar of bestonden niet of stelden niets voor of waren eigenlijk gewoon geen kamp maar wat barakken (vaak zelfs zonder hekken).

  En dan kom jij met “hard bewijs” dat de Amero ingevoerd wordt????? En die “experts”, heb je daarvan al hun credentials gecontroleerd? Zouden die niet toevallig ook grote leugenaars zijn zoals die vent over die ondergrondse tunnels die van zichzelf de ene keer beweerde geheim agent geweest te zijn en de andere keer dat hij geoloog was in dienst van het leger en de volgende keer….

 9. 22

  @Aaltje: hihi
  Ik denk dat je sowieso al de boot in gaat met de vergelijking met WOII. De informatievoorziening was toen veel minder accuraat dan nu.

  Bovendien zijn er ook gewoon video’s te vinden op internet waarin experts de misverstanden rond de instortingen weerleggen. Maar die discussie ga ik niet met je aan. Bovendien kan Steeph ook voor zichzelf opkomen… ;)

 10. 24

  Hoi Steeph

  Ik heb niets veranderd aan mijn comment, kreeg telkens de melding “not a valid email address”

  Geswitched naar linkdump en daar met ander adres gereageerd en toen terug hier mijn verhaal gepaste.

 11. 26

  @hans: Juist door de kolder wordt men afgeleid van de zaken die werkelijk fout zitten. Maar in jouw reactie 19 begin je al weer aardig de boel op te blazen en wordt het moeilijk een serieuze discussie te starten.

  En dat er een paar ondergrondse bunkers bestaan is natuurlijk niet raar (zelfs nederland heeft er wat). Maar niet de orde grootte die aangehaald wordt. En al helemaal niet onderling verbonden met maglev treinen. En ook niet als onderdeel van een complot.
  Mogelijk wel als voorziening waar iets te weinig mensen van de elite alleen maar gebruik van kunnen maken. Maar of er dan nog een wereld over is waar ze over kunnen Heerschen, is maar de vraag.
  (En was die Richard Sauder uit dat clipje niet die vent die vond dat Apollo een hoax was?)

 12. 28

  Bovenstaande onwaarschijnlijke, onbewezen (en onbewijsbare) theorien zijn wellicht grappig maar IMHO niet zo relevant. Maar gebruik dit zoort onzin echter nooit als excuus om te suggereren dat eenieder de de officieele lezing van zaken in twijfel trekt een ‘conspiracy theorist’ is.

  Wie kan zich nog herinneren dat brede publieke steun in Amerika werd gerealiseerd voor een grondoorlog tegen Irak in 1990 door de getuigenis van een zogenaamd Kuweitse vlruchtelinge Nayirah. Zij vertelde de wereldpers in tranen hoe Irakese soldaten Kuweitse baby’s uit hun couveuses haalden aan hun lot overlieten. De Amerikaanse bevolking was woedend en Bush-I kreeg het groene licht voor een grondoorlog tegen het leger van Saddam. Amerika wist goed wat de uitrusting van de Iraakse leger was want ze hadden de meeste bonnetjes nog van de leveringen uit de jaren ’80.

  Een probleem: de jongedame was helemaal niet in bezet Kuweit geweest, ze was de dochter van de Kuweitse ambassadeur en door de PR-firma Hill & Knowlton getrained om een mooi verhaal te vertellen (bronvideo).

  Daarvoor was er ooit een incidentje op ze ten oosten van Vietnam. Dit incident dat, achteraf gezien, nooit heeft plaats gevonden was het startschot voor een oorlog die miljoenen Vietnamezen het leven kostte (en 55.000 amerikanen).

  En de reden dat de VS zo groot is? Annexatie van half Mexico door kleine groepen Amerikaanse soldaten ver Mexicaans grondgebied in te sturen net zo lang tot ze aangevallen werden door het Mexicaanse leger, dat was dan een reden om in een oorlog te beginnen.

  En, die WMD’s in Irak die zullen wel snel gevonden worden. Toch? Not!

  Het standaard zinnetje dat ‘ze’ dit soort dingen nooit geheim kunnen houden is op zich waar. Alle bovenstaande info uit publiek beschikbaar en uit meerdere bronnen te verifieeren… Als je tenminste even kijkt. Maar dat doen de meeste mensen niet. En dus kan Elsevier gewoon roepen dat Duyvendak een dief is terwijl hij niet deelnam aan de inbraak bij EZ. Als mensen niet op de hoogte zijn (en willen zijn) van de feiten kan je als populist alle kanten op.

  In Nederland wacht ik nog steeds op een goed onderzoek naar onze betrokkenheid bij de aanval op Irak want we hebben recentelijk weer eens vastgesteld dat liegen als politicus echt niet mag. Niet over een diefstalletje waar je 23 jaar geleden zijdelings bij betrokken was en dus zeker niet over een oorlog waar 1.2 miljoen mensen bij zijn omgekomen.

 13. 29

  @Arjen: Wat ik zeg. Juist door de hoeveelheid aandacht aan de waanzinnige complottheoriën, blijft er te weinig aandacht over voor de vuile dingen die wel gebeuren.

 14. 30

  Wat dus erg grappig is dat het verhaal van bloedlijnen wordt getransformeerd naar NWO-aliens. Het is net of bepaalde theorien onlosmakelijk verbonden zijn en daardoor elkaar in feite belachelijk maken. Zijn de zienswijzen van Sitchin of Vermeulen werkelijk zo vreemd? Hoeveel vreemder dan een werkelijkheid die de halve wereld op dit moment als waarheid beschouwt?

  Het lijkt dat de NWO een simpel feit is evenals het militaire industriele complex, wij zijn notabene getuige van het systeem in wording. Er is ook eigenlijk niemand die het ontkent. Misschien zelfs omdat zij geloven in een soortgelijk systeem, het wordt immers al sinds mensenheugenis nagestreefd. Zelfs die marionettenpresident uit Georgie kraamde het vandeweek nog uit in een van zijn praatjes.

  Een deel van de (na) unie is in feite al een soort van werkelijkheid met nafta en de spp, die amero is vooralsnog niets meer dan een sprookje. Lijkt wel een logische volgende stap als je het afzet tegen het proces dat wij hebben doorlopen…

 15. 33

  @hans: Leg me eens uit waarom een superieur buitenaards volk via zesendertigduizend geheime tussenstappen en verbonden uiteindelijk de macht gaat overnemen (of verlichting brengt).
  Hoe incompetent moet je zijn als Alien om daar zo lang voor nodig te hebben?

  En als het dan geen aliens zijn, maar bijzondere “families”, dan nog, waarom zo omslachtig? Wat is het nut van ondergrondse bunkers in een complot om de wereld te “bevrijden”. Er is geen rationeel touw aan vast te knopen. Hoe mooi en langdradig je de verhalen ook maakt.

 16. 34

  Wat een warrig betoog van die Steeph. Welk punt probeert hij nou te maken?

  Wat een zwaktebod ook dat hij zich niet tot het onderwerp kan beperken maar moet vervallen in belachelijkmakerij door er allemaal irrelevante onderwerpen bij te betrekken. Wat hebben chemtrails en UFO’s nou weer met die kampen t emaken.

  Hij volgt wel het beproefde recept voor amateurdebunkers en ander naief volk: maak een bonte lappendeken van zoveel mogelijk naar jouw smaak zwakke complottheorieën en maak die representatief voor het punt dat je wilt debunken.

  Verder mis ik enige onderbouwing. Kennelijk is de bekrompen belevingswereld van Steeph de referentie.

  Tsssk, tsskk, het woord gepruts kwam in me op ;) Voor complotten moet je dus nog steeds bij ons zijn….

  Verder, off the record, gelook ik zelf ook niet zo in die treinen en doodskisten, zoals ook gewoon in ons artikel staat. Dat het hele gebeuren daar aan de overkant heel erg enge trekjes heeft en zomaar zou kunnen doorslaan naar puur fascisme, is denk ik voor iedereen wel duidelijk.

  We hebben je artikel trouwens overgenomen!

 17. 35

  @ Steeph

  Het is geenzins mijn bedoeling de boel “op te blazen”, als er iets is wat ik graag zou zien is het wel een discussie over de zaken die tenminste aannemelijk zijn. Aangezien ook deze zaken regelmatig met de echte kolder wordt verward. Maar dat gaf jij zelf ook al aan.

  Wie de man in het filmpje is maakt toch niet echt iets uit? Het zijn de woorden van de FEMA-woordvoerder waar het om gaat. Het onderwerp inhoudelijk ridiculiseren omdat een triviaal persoon toevallig de vragen stelt is nu juist datgene wat een serieuze discussie in mijn beleving niet nodig heeft. En dat is geen sneer…

 18. 36

  @Patman: Ik ben het niet die de relaties legt, dat doen anderen. HAARP, chemtrails, NWO en kampen worden moeiteloos in hetzelfde verhaal genoemd. Weet niet eens meer welk linkje dat was.
  En het was moeilijk om het niet nog veel belachelijker te maken.
  Maar toch dank voor het overnemen :-)

 19. 37

  @hans: In het filmpje wordt hij opgevoerd als zogenaamde expert, om het wat geloofwaardigheid te geven. Bekende manier. Maar feiten geeft hij niet.
  En wat die meneer van de FEMA zegt (of niet mag zeggen) verbaast me helemaal niets. Natuurlijk is het staatsgeheim hoeveel bunkers met hoeveel capaciteit er zijn (vast veel te weinig waardoor dat alleen al genoeg is voor een politiek schandaal).
  Maar dat is toch geen bewijs voor een complot?

  Je laat je teveel leiden door de suggestie die gewekt wordt.

 20. 38

  @Patman: (in tweede instantie):
  Verder mis ik enige onderbouwing

  Tja, hoeveel tekst moet je intypen en hoeveel linkjes moet je geven en hoeveel foto’s moet je presenteren voor jij het onderbouwing vindt? Of staat er een filter aan en maakt het niet uit.
  Moet ik van ieder genoemd kamp alle details naar boven halen? Is een paar willekeurige steekproeven niet voldoende?
  Is het niet voldoende om te zeggen dat iedereen het over 600 kampen heeft, maar niemand weet waar dat getal vandaan komt, laat staan waar die 600 kampen dan zijn?

 21. 40

  Onderbouwing heb je niet nodig bij zwevers.
  aliens amerikanen en new world order.
  $patman
  Dat jij denkt dat het ons wel duidelijk is dat aan de overkant het regime fascistoïde trekjes begint te krijgen, nou klap klap
  Livingstone I presume?

  Prima onderuit geschopt Steeph
  Attentie hoerige zwevers die feiten en fictie roeren om het publiek te bereiken spuug !
  moeten maar een kerk beginnen ipv een blog.

  Het is lastig vechten met die mistige types om je heen als je een discussie wenst te starten over de macht van de Estados Stupidos.

 22. 41

  Ik ben het he-le-maal met je eens dat het ‘complotdenken’ compleet is doorgeschoten. Volgens mij zijn we behoorlijk ‘nuchter’ en terughoudend daarin. Wij geloven niet in chemtrails, ‘de NWO’, no-planes’ of UFO’s. Maar uitsluiten doen we het ook niet.

  Wij geloven ook niet in grootschalige complotten, sterker nog, die zijn vrijwel per definitie onhoudbaar. Het is echter onweerlegbaar dat er behoorlijk krachtige en niet al te positieve mechanismen werkzaam zijn.

  Maar ik heb niet het gevoel dat je hier echt iets weerlegt hebt. Je hebt gewoon alles op een hoop gegooid en vervolgens dat weerlegt. Tja, daar moet ik je dan ook alleen maar gelijk in geven dat zulke theorieën belachelijk zijn.

  HAARP is trouwens wel een heel bizar instrument, alleen de officiële specs zijn al duizelingwekkend zelfs beangstigend. Daar gaan we het in September uitgebreid over hebben…

 23. 43

  @ Steep

  Het is inderdaad geen bewijs voor een complot. Het enige punt dat ik eigenlijk wilde maken is dat de ondergrondse bunkers bestaan en dat nooit duidelijk zal worden hoeveel. Niemand die het weet, jij dus ook niet…

  Hoewel ik je opmerking over incompetente aliens echt hilarisch vind, oversimplificeer je de boel wel heel erg. Dat is eigenlijk even constructief als het ridiculiseren van een onderwerp omdat een irrelevante mannetje de vragen stelde. Ik meen dat je sprak van een serieuze discussie.

 24. 44

  “Wij geloven ook niet in grootschalige complotten, sterker nog, die zijn vrijwel per definitie onhoudbaar.”

  Zeg erh…, weleens van de bijbel gehoord, schijnt een leuk boek te zijn…

  Hoi hema, gezellig dat je ook even komt meediscussieren :]

 25. 45

  ‘tja en dan heb je die golden oldie van Margaret Mead (die overigens fantastisch om de tuin geleid is door Samoanse bakvisjes):

  “Never doubt the ability of a small group of dedicated people to change the world – in fact, it’s the only thing that ever has…”

  Samenfluisteren iemand?

 26. 46

  @Steeph: daarom is de term ‘complottheorie’ niet meer zo nuttig. Er is een sterke associatie met NWO-alien-graancirkel-Elvis en dat leidt af van echte (al of niet theoretische) analyse van alternatieve verklaringen waarom Gerorgie met een handjevol tanks denkt 70.000 Russische burgers aan te kunnen vallen zonder dat er een krachtige tegenractie komt van een land met meer dan 8.000 tanks.

  De meeste in jou post genoemde ‘theorien’ zijn die naam niet waardig omdat er geen harde, controleerbare, feiten onder liggen. Het is meer een soort religie. Net als Sinterklaas, de kerstman en andere mannen-met-baard-verhalen.

  In Nederland kan je als gekozen volksvertegenwoordiger van een klein oppositiepartijtje uit je functie gezet worden door een inbraak waar je 23 jaar geleden niet aan meedeed maar als Premier blijf je gewoon zitten als je een onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden tegenhoudt.

  Lijkt het me dat we onze handen vol hebben aan complottheorien van het formaat Tonkin-Gulf, mogelijke bunkerbouw-projecten in een land hier 6.000 Km vandaan lijken me vrij lage prioriteit ;-)

  maar wellicht is de Nederlandse politiek in een soort post-feitelijke fase beland. Vinden we gewoon lekker wat we leuk vinden en laten we ons niet te veel verwarren door feiten als die niet stroken met onze opinies… ;-)

  Ron Suskind beschreef deze werkwijze al treffend in 2004:

  “The aide said that guys like me were ”in what we call the reality-based community,” which he defined as people who ”believe that solutions emerge from your judicious study of discernible reality.” I nodded and murmured something about enlightenment principles and empiricism. He cut me off. ”That’s not the way the world really works anymore,” he continued. ”We’re an empire now, and when we act, we create our own reality. And while you’re studying that reality — judiciously, as you will — we’ll act again, creating other new realities, which you can study too, and that’s how things will sort out. We’re history’s actors . . . and you, all of you, will be left to just study what we do.””

  Die ‘aide’ was naar verluidt Karl Rove.

 27. 47

  Waarschuwing aan een ieder die identificeerbaar reageert: in één topic gevonden met heer Patman doet Uw kansen op promotie en meer algemeen een succesvol leven geen goed.

  Verder, in plaats van “kwade geesten” wil ik toch echt “kade genii” en doe ’s minimaal een jaar niet meer een dergelijk topic nu of je zal dit log als een pakje boter van een kaal hoofd zien afglijden…

 28. 49

  @hans: Je hebt gelijk. De verleiding was ook nu weer te groot tot ridiculisering. Zal me inhouden.
  Maar het feit dat je iets niet weet (omdat het nog geheim is) betekent niet dat je dus de conclusie mag trekken dat het voor een “complot” is, toch? Omgekeerd werkt het ook niet.

  @Arjen: Is inderdaad zo. Eigenlijk zouden we voor bovenstaande een aparte categorie moeten bedenken.
  Oh, en er zit een driedubbele laag in dit postje die wel degelijk een brug slaat tussen het land op 6000km en het zoeken naar echte feiten in NL. Maar dat leg ik via de mail wel uit morgen.

 29. 50

  wat ik me afvraag…..
  hoe heb je in hemelsnaam al die 600 locaties bezocht om daadwerkelijk te controleren of er niets nieuws is aangelegd? moet je echt jaren gekost hebben om ze allemaal langs te reizen………of………….je “onderzoek” slaat nergens op…zou ook heel goed kunnen…….

 30. 51

  Dat mensen paranoide worden door fascistoide wetgeving en daardoor ontvankelijker worden voor disinfo wil de schrijver niet zien.

  @rene: deze houding heeft ons gebracht waar we nu zijn, get along to go along noemen ze dat geloof ik. Heeft Balkenende medeplichtig gemaakt aan oorlogsmisdaden.

 31. 52

  wees voorzichtig met je complimentje steeph
  Ze zijn zeldzaam en fragiel.

  Kom regelmatig op het eerste oog intelligente mensen ( overtuigd atheïsten ) tegen die nadat je een fikse politieke of ethische discussie mee hebt gehad je daarna glashard durven te vertellen dat area51 een landingsbaan was voor aliens en Elvis een gekloonde variant is die met cryobiologische H.A.A.R.P stralen weer tot leven is gewekt
  Dat begrijp ik dus niet, dat trek ik niet.
  het liest ram ik ze in een of andere iraanse satteliet om het heelal vanuit een ander perspectief laten bewonderen.
  Wat mij betreft laat de new world order maar een paar eeuw regeren.
  Er zal altijd een klein dorpje zijn wat niet opgeeft etc etc, tukkers of waren dat nou galliërs?

 32. 53

  Je zou met mensen uit de 2e vwo moeten gaan praten en hoe het toen ging met die kampen.
  Het is ook al lang niet meer alleen Amerika, wij hebben ze nu ook.
  Waar dacht je dat die zgn terroristen heengingen hier in europa?
  Als we dan toch in de 2e wo zitten lees dan meteen ff de nieuwe wereld orde van Adolfje zelf, dan kun je lezen hoe hij toen al dingen schreef die men nu uitvoert.
  Als je echt wat research zou doen zou je ook gezien hebben dat we weer met dezelfde mensen te maken hebben als toen, alleen nu de kinderen of kleinkinderen van (prescott Bush, de op van, de rockefellers, die auswitz opgezet hebben, karl rove zn vader had een heel kanton in nazi duitsland enz enz.
  Ff verder kijken dan je neus lang is en niet 1 detail, maar het wel in het geheel plaatsen.

  Carpe diem homo universalis

 33. 54

  @49: Er al eens aan gedacht dat het aantal bunkers onbekend is omdat het onbekend is? Als je vraagt hoeveel geld er door de verschillende Nederlandse overheden is uitgegeven aan paperclips, krijg je ook nooit een antwoord. Niet omdat dat een geheim is, maar omdat het simpelweg niet te achterhalen is. Door het woordje geheim eraan te verbinden (als ze het niet kunnen zeggen, moet het wel geheim zijn) speel je complottheoristen al in de kaart.

 34. 55

  @pieter: Wel eens van google maps gehoord? Daarnaast de nodige verslagen gelezen van andere mensen die verschillende sites aldaar wel bezocht hadden.
  Maakte niet uit welke van de 600 kampen ik oppakte, er bleef nooit wat van het verhaal over. Na een steekproef van 10 ben ik gestopt.

 35. 59

  Briljante anti-Amerika redenering, waartoe de ratio al niet toe in staat is:
  ‘ik voel iets, en ik voel het al zolang dat het haast wel waar moet zijn. Eens zien. Hm, nee er blijkt niets van te kloppen, maar dit alles neemt niet weg dat het wel waar KAN zijn natuurlijk.’
  Briljante laatste zinsnede, en zodoende toch maar mooi Nazis en kampen en al die shit in een ellenlang burgerlijke redelijk stuk genoemd in dezelfde zin met Amerika, en daar gaat het natuurlijk om. Mag ik Steeph opgeven voor de Groen Links cursus GL80 ‘omgaan met sentimenten uit de jaren 80’?

 36. 60

  @ Steeph

  Je kan ipv maps beter earth gebruiken, neemt niet weg dat dat beiden geen goede “onderzoeksmiddelen” zijn. Als Almere het al voor elkaar krijgt om wijken weg te laten jorissen…

  Earth en maps is de wereld zoals u die mag waarnemen. Gedateerde foto’s, gearceerde geheime plekjes, een groot speelveld voor photoshoppende beunhazen. Ik had verwacht dat je zelf wel zou inzien dat dat geen goede methode is om dit soort zaken serieus te onderzoeken.

 37. 63

  @zwartwit: Georgie en die andere twee landen zijn als leeg sinds lange tijd. Schijnt iets met rechten te maken te hebben.

  Verder is het maar net hoe je google maps of earth gebruikt (doe het allebei).
  Natuurlijk kan je daar dingen laten verdwijnen. Maar als iemand een kamp op een lijst zet en het blijkt dat de betrokken basis tegen een stad aan ligt, waarbij ook nog wel zichtbaar is dat er een terrein met barakken is (capaciteit bv 2000 mensen), dan is het niet aannemelijk dat daar een “geheim” kamp zit met een capaciteit van 50.000 man.
  Ten eerste is het er de omgeving niet naar om zo iets groots lang geheim te houden. En ten tweede is er helemaal geen ruimte voor 50.000 man (dat heb je echt wat voor nodig).

  Sommige locaties waren lastiger. Dan werd er geroepen dat het midden op het oefen/schiet terrein gebouwd werd. Het hele terrein bekeken, niets gevonden. Ook niet de kenmerkende patronen van verhulling. Het was gewoon een hele grote schietbaan.
  Daarbij komt dat je voor dat soort kampen ook nog een goede weg nodig hebt. Niet te vinden.
  Etc….
  Verder was het vaak niet alleen Google maps, maar ook gewoon online zoeken naar de namen van de kampen en de omschrijvingen die anderen geven.
  Afijn, probeer het zelf eens, is leerzaam.

  Neem het kamp in Alaska waar 500.000 (of volgens sommigen 2 miljoen) mensen zouden moeten komen te zitten. Probeer je voor te stellen hoe je dat verstopt en waar dan.

 38. 64

  namens hans vermelde ik al eerder dat er op enkel tientallen kilometers van Prudhoe bay een gigantisch kamp heeft bestaan, de basis voor de arbeiders die aan de pijplijn in Alaska hebben gewerkt. De kampen waar naar wordt verwezen kenden allemaal een andere functie. Check voor de grap ook even de hoeveelheid boorputten while your at it (dat is nu ineens flink moeilijk…).

  Overigens erg komisch dat het zeedeel inmiddels geen hoge resolutie foto’s meer kent, dat was een paar maanden terug wel anders, voor de discussie over off-shore drilling in de VS echt op gang kwam…

  Ik heb eenzelfde soort onderzoek al een eerder uitgevoerd, denk ruim een jaar terug. Kwam ook niet veel verder dan de conclusies die jij trekt met de middelen die voorhanden zijn, bovendien vind ik het kamp gedeelte vooralsnog behoorlijk triviaal.

  Denk dat het wel belangrijk is naar de feiten te kijken en naar de geschiedenis. De discussie te ontdoen van ridiculisering en het grote geheel vooral niet simpeler proberen te maken dan het is. Het is namelijk in mijn beleving een behoorlijk gecomliceerd geopolitiek verhaal, zeker niet te vatten in enkele alinea’s.

 39. 65

  Sorry voor de typo’s..

  Steeph, Georgie en aangrenzende landen zijn natuurlijk een extreem voorbeeld. Het is ook direct duidelijk dat er iets anders speelt in dat geval. Er is immer geen moeite gedaan iets onopgemerkt te verhullen…

  Dat neemt niet weg dat earth en maps een grote gephotoshopte dan wel achterhaalde plaat van de wereld is. Area 51 is ook gewoon beschikbaar. Maar aangezien Elvis daar regelmatig vertoeft mag het duidelijk zijn dat de foto’s van area 51 op earth en maps geen representatief beeld geven van de werkelijke situatie. Overigens is het wel weer aannemelijk dat daar gewoon nieuwe blitse vliegdingen getest worden, zoals de aurora, misschien is Elvis wel testpiloot.

 40. 67

  @Steeph

  Leuk geprobeerd, maar je haalt er geen complotdenker mee terug in de werkelijkheid. Integendeel, met iedere argument dat je zal aandragen zal de complotdenker twee nieuwe tegenargumenten aandragen. De complotdenker heeft namelijk een missie en dat zal de wereld weten ook, bovendien verkeert hij (zelden een zij)ook nog eens in competitie met collega-complotdenkers die hij overtreffen moet.

  Het griezelige aan de zaak is dat het complotdenken dankzij internet zo een grote vlucht heeft genomen dat er wel eens iemand op het idee zou kunnen komen dat hij of zij wel zou kunnen doen wat er bv in dit topic wordt beschreven. Immers, ook al zou er wat van naar buiten komen, dan kan men dat wegwuiven als ‘complotdenken’

  Ik lijk verdorie zelf wel een compotdenker!

 41. 69

  @Steeph

  Geinige discussie ja. Je haalt de hardcore complotdenkers er zo uit. Maar ze blijven in mijn visie het juist gemakkelijker mogelijk maken om ‘complotten’ ook daadwerkelijk mogelijk maken. Als de Amerikaanse regering werkelijk wat te verbergen heeft, wat ik aannemelijk acht, dan mag ze de complotdenkers wel dankbaar zijn, die leggen namelijk een perfect rookgordijn.

  Nog een vraagje. Waarom zijn er bijna alleen maar Amerikaanse complotten, gebeurt er in Rusland dan niets? Een land dat in veel opzichten erg op de VS lijkt.

 42. 70

  @ Lutine
  “de complotdenker”, heb je daar ook al een passende definitie voor gevonden?

  Ik vind de de berichtgeving van Steeph over de Europese bewakingsstaat ook behoorlijk samenzweerderig klinken. Alle genoemde maatregelen worden immers genomen louter ten behoeve van de veiligheid van de burger.

  Het zijn de mensen die generaliseren en spreken van compplotdenkers die een zinnige discussie op voorhand koud maken.

 43. 71

  En luister niet naar Hemaworstje, die gelooft alleen heilig in de joodse lobby. Elvis leeft!

  in de harten van mensen met een twijfelachtige muzieksmaak

 44. 72

  @zwartwit

  Natuurlijk is er geen passende definitie voor, overigens waar ik schrijf ‘complotdenker’ bedoel ik de hardcore complotdenker.

  En zo je daar een definitie van wilt, dit soort complotdenkers ziet werkelijk overal iets verdachts in. Hij loopt in het donker maar meent toch overal schimmen te ontwaren en gelooft de mensen met een zaklantaarn niet.

  Het zijn juist dit soort complotdenkers die iedere discussie doodslaan omdat ze de kijk op de realiteit kwijt zijn.

 45. 73

  LOLL :]

  Mensen met een zaklantaarn zijn sowieso niet te vertrouwen, tenminste, niet als die zaklantaarn op batterijen loopt. De batterijenindustrie is namelijk ook een samenzwering. Het zijn de mensen met een knijpkat die nog enigszins geloofwaardig zijn.

  Realiteit is een subjectief begrip, zoals je beschrijving ronduit cryptisch van aard is. Ik neem aan dat je in de laatste zin ook doelt op “hardcore complotdenkers”, dat daar in elk geval duidelijkheid over bestaat.

  Vroeger stelde men geen vragen, na WW2 werd ons geleerd vragen te stellen, authoriteiten te controleren, altijd kritisch blijven volgen wat er om je heen gebeurt. Tegenwoordig ben je gestoord als je ergens iets achter zoekt.

  Helaas is informatie regelmatig vergiftigd of gewoon ronduit misleidend, dat werkt speculatie in de hand. Logischerwijs onstaan er zo bizarre theorien en wordt het lastig kaf van koren te scheiden, iets met bomen en bos. Alles over een kam scheren is ook niet echt constructief en doet afbreuk aan gegronde achterdocht. Het is eigenlijk een soort van vergodwinnen van elke achterdocht.

  @ Steeph

  Het formulier doet zeer regelmatig erg raar. Geeft foutmeldingen op naam en emailadres terwijl beiden zijn ingevuld. De server geeft netjes melding 500. Ik moet mijn koekjes weggooien alvorens een en ander weer werkt

 46. 74

  @73 “Helaas is informatie regelmatig vergiftigd of gewoon ronduit misleidend, dat werkt speculatie in de hand. Logischerwijs onstaan er zo bizarre theorien en wordt het lastig kaf van koren te scheiden, iets met bomen en bos.”

  Leuk dat je dat zo zegt. Slechts tien jaar geleden vond de westerling dat helemaal niet. De NOS, de Volkskrant, Elsevier, de NRC waren toch fatsoenlijke kanalen ? Onnoembaar idiote complottheorieen vond je alleen bij die achterlijke + racistische Arabieren die overal de Joden bij haalden. Zie MEMRI.

  Maar tegenwoordig weet zelfs de buuf wie Joris Luyendijk is.

 47. 75

  @zwartwit

  Natuurlijk is er niet 1 soort complotdenker, er zijn mensen totaal de weg kwijt en er zijn de kritische volgers. Iedere regering heeft niet alleen parlementaire oppositie nodig, maar ook oppositie vanuit de bevolking. Dat is gezond lijkt me. Maar net als in het parlement zijn er altijd een aantal clowns die doordraaien, dit vervuilt het openbare debat slechts.

  Hoewel een beetje spektakel op zijn tijd ook best leuk is;-)

 48. 77

  Steeph hoort gewoon standaard bij het zelfde betaalde lijstje van Erik Krebbers en co.

  Betaald om de zaak op de persoon onderuit te halen maar niet de feiten te bestuderen.

  Hij jij je zion loonzakje weer de maand gehad Steeph?

 49. 78

  Dat hitler joden ging vergassen was volgens de hele bevolking in 1940 ook complot theorie wie ben jij om te zeggen dat het onzin is de geschiedenis laat namelijk zien dat mensen zoals jij overal een logische verklaring voor kunnen geven zelfs als ze je zelf in een kamp stoppen geloof jij vast dat ze jou wel persoonlijk weer vrijlaten kijk naar qbay is dat soms ook onzin.
  HOE GROTER DE LEUGEN >>zie tweede wereldoorlog von braun bij nasa en de rest van de knappebollen dan die zijn waar gebleven na de tweede wereldoorlog.
  het verhaal kan namelijk waar en niet waar zijn dan lijkkt mij bij zo iets ernstigs dat je het mss wel waar verhaal toch beter moet onderzoeken dan ikdenk dat ze dit en ik denk dat ze dat van plan zijn op dit moment na qbay wat gewoon bestaat een concentratiekamp voor terroristen en wat je gewoon in het nieuws kan zien dat is volgens jou waarschijnlijk een georloofd kamp kamp blijft kamp en wat is de definitie van een terrorist dat kan jij ook zijn als je niet meewerkt en als je in america beschuldigd word van terrorist zijn moeten zij niet bewijzen dat jij er 1 bent jij moet bewijzen dat je er niet 1 bent kan jij dat?en dan blijft de vraag ben ik verplicht an te tonen dat ik geen terrorist ben nou ik vind namelijk van niet en als jij vind dat de controle op alles en nog wat bij de staat hoort te liggen nou ik zou zeggen laat de welbekende rfid chip in je arm plaatsen en heb vertrouwen in wat ze met je van plan zijn of dat nou goed is of slecht total control en dat is geen complot theorie dat kan je in alle landen in europa ook al zien en in america zijn ze al wat verder dan dat wij volgen zoals altijd braaf en gehoorzaam en laten ons zodirect allemaal net als een dier chippen zodat we overal traceble zijn en kunnen ze deze chip ook uitschakelen zodat als jij bvb niet meewerkt of je rekeningen achter lopen deze chip op slot kunnen zetten en je nergens geen recht meer op hebt niet om een ziekenhuis in te gaan of een winkel want wat kom je doen als je chip in het rood staat de deuren blijven gewoon dicht.
  je kan dit al zien aan het elektronisch patienten dossier in nedreland wat als je in het ziekenhuis komt of ergens anders word je dan de toegang ontzegd omdat je een keer over de rooien bent gegaan omdat je vader bvb kanker neeft en dat je even je stress kwijt moest dan kom je de volgende keer niet door de ingang die alleen opengaat als jou pasje niet geweigerd word nu ook met dit pasje word je niet gevraagd of je dat wil en als je nee zegt gaan ze geheid moeilijk tegen je doen als je het pasje geweigerd hebt kijk maar bvb naar de chipknip dat sluipt er langzaam in je kan ook niet klagen want de computer handeld alles af.
  in sommige steden kan je alleen maar parkeren als je een chipknip hebt anders mag je weer naar huis gaan dat word je dus opgedrongen dus hoe ziet de wereld er over 20 jaar uit namelijk adt je alleen ergens inkomt als je meewerkt want anders ben je een terrorist en een burger die niet klopt net als de anti rokers campangnes de bevolking opfokken tegen de roker en dan de roker tegen de dikke mensen want dat is de volgende stap dan zegt je chip u heeft u tax aan vet wel gehad voor vandaag.
  IK WIL ZELF BESLISSEN OF IK ROOK OF VET EET nee dat maakt de regering wel voor je uit.
  zoals ik het zie was hitler zijn tijd ver vooruit hij wou ubermensen nou wat willen ze tegenwoordig niet veel anders dan dat een mens wat hard werkt niet zeurt gezond blijft en het liefst zoals in amerika 7 dagen per week 24 uur per dag ter beschikking staan van je baas waarom denk je dat veel amerikanen in nederland willen wonen.
  Ja en als je dan geen ubermens bent dan pis je naast de pot en de rekening is al opgemaakt door de machthebbers die mensen kosten te veel geld.
  Ook in nederland sluipt die mentalie tijd erin america heeft nu een donker iemand die de president is na mijn idee net zoiets als een jood in de tweede wereldoorlog president van duitsland maken zodat niemand zal denken dat er wat vreemds aan de hand is deze nieuwe president die zelf negroide is wil 1,3 miljard dollar gaan uitgeven aan burgerwachten want die vind hij heel hard nodig als een blanke dit had gezegd was er veel commentaar gekomen want dan zou dat idee nazi praktijken inhouden nu een negroide persoon het zegt is het opeens een goed idee wat mensen die gewoon burger zijn bewapend de straat op sturen om andere burgers te controleren dat ruikt bij mij naar nazies maar nee hoor volgens jou is dat schijnbaar ook heel gewoon en dan hebben we nog blackwater een beweging 180.000 man groot die in irak vechten en dat onder contract van de amerikaanse en engelse regering ze hebben 40000 soldaten meer gestationeerd in irak dan het amerikaanse leger zelf en dat is een privee organisatie die gesponserd word met miljarden ook door de bush family dus net als grrotvader bush die geld aan hitler storten voor zijn zaak sponseren ze nu een of andere enge organisatie maar dat is natuurlijk ook allemaal complot theorie als jij zoveel onderzoek gedaan hebt zoals je zelf beweert dan zou je toch beter moeten weten zelfs als je de fema camps buiten beschouwing laat is er nog veel meer vreemds aan de hand en als jij het normaal vind dat een land huursoldaten moordenaars naar een land stuurt om zo aan de macht te komen en dat deze moordenaars gewoon op onschuldige burgers schieten en dat is bekent bij de amerikaanse regering en bij alle regeringen in europa en ze doen er niets aan dan kan je wel gaan roepen op tweede wereld oorlog bijeenkomsten EN DIT NOOIT WEER maar dan roep je alleen maar onzin want je doet er niets aan want niemand durft zijn mond open te doen tegen het land wat als eerste schreeuwt na hitler want dat was de laatste die zoiets zij NEW WORLD ORDER wat bedoelen ze daarmee dan volgens jou dat we allemaal hippies gaan worden vanaf nu denk eerder dat ze er mee aankondigen dat zei vanaf nu de baas gaan spelen en balkenende wil daar graag bijhoren kijk maar hoe hij om bush heenhangt als een klein geil schoolmeisje die in een goed daglicht wil komen bij de populaire jongen van de school MISSELIJK MAKEND

 50. 79

  Hé eewige jood, je moet je toetsenbord even nakijken, je leestekens zijn kapot.

  Mooi stuk (@Steeph). Wat ze al niet verzinnen. Die mensen hebben vast een heel interessant leven.