Gebrek aan veroordeelde criminelen in Rutte-1 ‘schrijnend’

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
[speld]

Het nieuwe kabinet is geen afspiegeling van de Nederlandse maatschappij, zo luidt de conclusie van diverse maatschappelijke organisaties. Het kabinet van Rutte telt voornamelijk grijze mannen, maar ontbeert een representatief aantal vrouwen, negers, werklozen, comapatiënten en kent geen enkele linkshandige salafistische postzegelverzamelaar. “Dit kabinet is bepaald geen dwarsdoorsnede van Nederland,” aldus de gezamelijke woordvoerders die de afgelopen dagen in verschillende media hebben laten weten dat dit “echt niet meer kan anno 2010.”

Cyril Bernhout van de vereniging Ieders Belang Nederland (IBN) heeft geen goed woord over voor het gebrek aan diversiteit in de ministersploeg van Rutte. “Neem nu werklozen. Toch een kleine 10% van de stemgerechtigde Nederlanders. Ze zijn op geen enkele wijze vertegenwoordigd in het aanstaande kabinet.” Uit een recente enquête blijkt bovendien dat 32% van de Nederlanders zich totaal niet interesseert voor politiek. “Die mensen zien wij niet terug in het huidige kabinet. Dat werpt nu al een schaduw over Rutte-1. Wij zijn bang dat het kabinet op deze manier de aansluiting met het volk mist.”

Het schrijnend gebrek aan comateuze regeringsfunctionarissen is de patiëntenvereniging COMA ‘een klap in het gezicht’. “Neem nu Ariel Sharon. Een rolmodel voor comapatiënten en politici overal ter wereld. Dit kabinet gaat eerst bezuinigen op het ziekenfonds, en vervolgens geen chronisch of terminaal zieken opnemen in het bestuursapparaat; ronduit kwalijk. Het is bovendien onzin dat er in Nederland geen bekwame comapatiënten te vinden zijn. Dan hebben ze niet goed genoeg gezocht.”

Ook zijn er vooralsnog geen overleden mensen in het kabinet opgenomen. “Dat terwijl Colijn, Thorbecke of Oldenbarnevelt precies het soort daadkracht tentoonspreidden dat Nederland hard nodig heeft,” aldus politiek historicus Theodoor d’Hooghe. “Natuurlijk is Oldenbarnevelt onthoofd, maar dat betekent niet dat hij niet bekwaam zou zijn. Niet je doodsoorzaak telt, maar je toekomst.”

Dat er geen enkele linkshandige salafistische postzegelverzamelaar in de ministersploeg te vinden is beschouwt de belangenorganisatie als ‘een gemiste kans’. “We beseffen dat dit deel van ons ledenbestand wellicht niet de meest invloedrijke minderheid in Nederland vormt. Toch vinden wij dat een staatsscretariaat een goed signaal had kunnen afgeven. Het glazen plafond heeft een beklemmende werking op de sociale mobiliteit in dit land. Op de lange termijn is dat voor de concurrentiepositie van Nederland uitermate ongunstig.”

Reacties (1)

#1 Inkwith Barubador

Geen veroordeelde criminelen? Gewoon een kwestie van even wachten.